Sentinţa penală Nr. 113

Sentinţă penală 113 din 24.06.2011


Dosar nr. 1658/201/2011 LEGEA 571/2003

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CALAFAT JUDEŢUL DOLJ

SENTINŢA PENALĂ  Nr. 113

Şedinţa publică de la 24 Iunie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE Cosmin Nicuşor Marin

Grefier Tîrnă Alina Mariana

*

Ministerul Public reprezentat de procuror Chilom Vasilica

Procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Calafat

Pe rol,  soluţionarea acţiunii penale pusă în mişcare împotriva inculpatului DMC pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 296 indice 1 alin. 1 lit. l din Legea 571/2003.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data 17.06.2011, fiind consemnate în încheiere, parte integrantă a acestei sentinţe penale, când instanţa, având nevoie de timp pentru a examina probele administrate în cauză, cât şi pentru a delibera, a amânat pronunţarea rezultatului dezbaterilor la 24.06.2011.

JUDECATA:

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat din 09.05.2011 din dosar nr. 195/P/2011, a fost trimis în judecată penală inculpatul DMC pentru săvârşirea infracţiunii de art. 296 indice 1 alin. 1 lit. l din Legea 571/2003.

În fapt s-a reţinut că în după-amiaza zilei de 08.02.2011 orele 14, fiind în exercitarea atribuţiilor deserviciu, poliţiştii de frontieră au oprit pentru un control obişnuit la intrarea în Municipiul Calafat autoturismul marca Peugeot 405 cu numărul de înmatriculare M 6363 AT care circula dinspre Craiova, pe DN 56.

Cu această ocazie s-a constatat că autoturismul era condus de către învinuitul DMC şi procedându-se la verificarea mijlocului de transport s-a constatat că pe bancheta din spate şi în portbagaj se aflau 4 cutii de carton ce conţineau pachete de ţigări marca Winston având aplicate timbre cu marcaj fiscal emise de Republica Moldova.

În urma inventarierii bunurilor susmenţionate în prezenţa martorului asistent BFM s-a constatat că învinuitul transporta 2000 pachete ţigări a 20 ţigarete fiecare ce au fost reţinute pe baza dovezii din 08.02.2011.

Fiind audiat cu privire la aceste bunuri, învinuitul a precizat că le-a cumpărat de la o persoană necunoscută din Craiova,pentru consum propriu însă cu ocazia prezentării materialului de urmărire penală a adăugat că le-a cumpărat şi în scop de comercializare.

Aşa cum rezultă din adresele Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova nr. 8247/2011 şi 7669/2011, valoarea în vamă a ţigărilor deţinute de către învinuit este de 3100 lei iar accizele  care ar fi trebuit achitate sunt de 12895,07 RON.

A nu reprima astfel de fapte înseamnă a încuraja contrabanda, concurenţa neloială, evaziunea fiscală, a afecta mediul de afaceri şi a ignora scopul pentru care astfel de acţiuni au fost incriminate. Traficul ilicit cu ţigări are două consecinţe imediate, şi anume lezarea intereselor legale ale producătorilor şi comercianţilor cinstiţi, plătitori de taxe şi impozite dar şi pierderea unor venituri importante ale Statului, ceea ce imprimă acestor activităţi un pericol deosebit.

Învinuitul a recunoscut săvârşirea faptei şi este infractor primar însă nu a achitat nici o sumă de bani bugetului de stat.

Analizând actele şi lucrările dosarului se constată că starea de fapt şi de drept descrisă în rechizitoriu cu privire la săvârşirea infracţiunii prev. de art. 296 indice 1 alin. 1 lit. l din Legea 571/2003, este corectă, fiind dovedită cu probatoriul administrat în cauză şi astfel instanţa o va reţine ca atare.

Aşadar, instanţa constată că fapta inculpatului de a deţine în afara antrepozitului fiscal de produse accizabile supuse marcării peste limita a 10.000 de ţigări întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute şi pedepsite de 296 indice 1 alin. 1 lit. l din Legea 571/2003.

Prin urmare instanţa constatând că inculpatul se face vinovat de săvârşirea infracţiunii de prev. de art. 296 indice 1 alin. 1 lit. l din Legea 571/2003 pentru care a fost trimis în judecată urmează a-l condamna pe acesta.

La individualizarea judiciară a pedepsei instanţa va avea în vedere gradul de pericol social concret al faptelor, împrejurările şi modalităţile săvârşirii acestora, precum şi persoana inculpatului, care a recunoscut săvârşirea faptei.

Instanţa va reţine în favoarea inculpatului DMC circumstanţele atenuante prev. de art. 74 lit. a şi c CP având în vedere faptul că aceasta nu are antecedente penale şi a recunoscut săvârşirea faptelor, astfel încât la individualizarea pedepsei se vor avea în vedere şi disp. art.76 lit. e teza I-a CP.

Instanţa va face aplicarea în favoarea inculpatului şi a dispoziţiilor art. 320 indice 1 CPP, având în vedere faptul că inculpatul a declarat că recunoaşte săvârşirea faptelor reţinute în actul de sesizare şi solicită ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, şi la individualizarea pedepsei va avea în vedere limitele speciale ale pedepsei închisorii reduse cu o treime.

Prin urmare instanţa apreciază că aplicarea faţă de inculpat a unei pedepse de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 296 indice 1 alin. 1 lit. l din Legea 571/2003 este îndestulătoare pentru ca rolul educativ şi preventiv al acesteia să poată fi atins.

În baza art. 81-82 CP va dispune suspendarea condiţionata a executării pedepsei pe durata termenului de încercare de  2 ani şi 6 luni.

În baza art. 359 CPP va atrage atenţia inculpatului  asupra prevederilor art. 83 Cp.

În baza art. 71 CP va aplica pedeapsa accesorie a interzicerii  exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin 1 lit. a teza a doua si  lit. b CP , iar in baza art. 71 alin 5 CP va  dispune  suspendarea executării pedepsei accesorii  pe durata termenului de încercare.

În baza art. 118 lit. f CP va dispune confiscarea cantităţii de 2000 pachete de ţigări marca „ Winston „ reţinute de organele de poliţie din cadrul IJPF Dolj de la inculpat în data de 08.02.2011.

În baza art. 191 alin 1 CPP va obliga inculpatul la plata sumei de 200 lei cheltuieli judiciare către stat.

În ceea ce priveşte cererea de constituire parte civilă formulată de Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Autoritatea Naţională a Vămilor - Direcţia Regională Pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova, având în vedere că aceasta a fost depusă la dosarul cauzei în data de 23.06.2011, după închiderea dezbaterilor din data de 17.06.2011, dezbateri care au fost consemnate în încheierea de amânare a pronunţării întocmită la acea dată, instanţa nu o poate avea în vedere la pronunţarea soluţiei, chiar dacă a fost depusă la dosar înainte de pronunţarea soluţiei, întrucât aceasta nu a fost pusă în discuţia părţilor ( dezbaterile având loc la 17.06.2011 ), acestea neavând cunoştinţă de cuprinsul acesteia şi neputând formula concluzii cu privire la ceastă cerere.

Prin încheierea din 17.06.2011, instanţa,  analizând cererea de amânare formulată de Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Autoritatea Naţională a Vămilor - Direcţia Regională Pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova, a constatat că aceasta este neîntemeiată şi a dispus respingerea ei, având în vedere că în conformitate cu disp. art. 15 al.2 din Codul de procedură penală, constituirea ca parte civilă se poate face în cursul urmăririi penale precum şi în faţa instanţei de judecată, până la citirea actului de sesizare. Având în vedere că la termenul din 17.06.2011 s-a citit actul de sesizare al instanţei şi s-a luat interogatoriu inculpatului acesta declarând că recunoaşte săvârşirea faptei aşa cum a fost descrisă în rechizitoriu şi solicită ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală şi disp. Lg. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, instanţa consideră că în cauză nu s-a formulat nici o cerere de constituire parte civilă şi respinge cererea de amânare, având în vedere că partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Autoritatea Naţională a Vămilor - Direcţia Regională Pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova nu a respectat termenul procedural de constituire parte civilă prev. de art. 15 din C.p.p., aceasta având posibilitatea să introducă o acţiune separată în cazul în care consideră că a suferit un prejudiciu. Prin aceeaşi încheiere s-a dispus amânarea pronunţării la data de 24.06.2011.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E:

În baza art. 296 indice 1 din Legea  571/2003, art. 320 indice 1 alin. 7 CPP, art. 74 lit. a şi c  CP, art. 76 lit. e teza I-a  CP  condamnă inculpatul DMC, cetăţean român, studii 10 clase, fără antecedente penale,  la pedeapsa de 6 luni închisoare.

În baza art. 81-82 Cp dispune suspendarea condiţionata a executării pedepsei pe durata termenului de încercare de 2 ani şi 6 luni.

În baza art. 359 CPP atrage atenţia inculpatului  asupra prevederilor art. 83 Cp.

În baza art. 71 Cp  aplica pedeapsa accesorie a interzicerii  exerciţiului drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza a doua şi  lit. b Cp , iar în baza art. 71 alin. 5 Cp  dispune  suspendarea executării pedepsei accesorii  pe durata termenului de încercare.

În baza art. 118 lit. f CP dispune confiscarea cantităţii de 2000 pachete de ţigări marca „ Winston „ reţinute de organele de poliţie din cadrul IJPF Dolj de la inculpat în data de 08.02.2011.

În baza art. 191 alin 1 CPP  obligă inculpatul la plata sumei de 300 lei cheltuieli judiciare către stat.

Cu recurs în termen de 10 zile de  la pronunţare pentru procuror şi inculpat şi de la comunicare pentru partea civilă..

Pronunţată în şedinţa publică, azi 24.06.2011.

PREŞEDINTE GREFIER

Cosmin Nicuşor Marin  Tîrnă Alina Mariana

RED/CNM/TAM /2 ex. /14.07.2011

3