Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 23.03.2022

Oobligarea, cu caracter provizoriu, la respectarea concesiunii reclamantului

Decizie - 08.02.2022

Litigii cu profesioniștii. Ordonanță de plată – art. 1014 și următoarele din Codul de procedură civilă. Aplicabilitatea OUG 29/2020.

Sentinţă civilă - 27.09.2021

Conflict negativ de competenţă. Acţiune în pretenţii derivată din executarea unui contract de concesiune încheiat între un cabinet veterinar şi o autoritate publică

Decizie - 25.06.2020

conditiile incheierii contractului de concesiune

Decizie - 18.04.2019

Instituirea dreptului de trecere, acţiune formulată de către titulara unui contract de concesiune. Excepţia lipsei calităţii procesuale active.

Decizie - 18.03.2019

Act administrativ emis nelegal de autoritatea publică locală. Contract de concesiune. Neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către concesionar. Distincția dintre reziliere şi denunţarea unilaterală a contractului

Decizie - 27.02.2019

Anulare hotărâre a consiliului local de însușire a inventarului domeniului public al unității administrativ teritoriale

Hotărâre - 31.10.2018

Anulare act administrativ. Concesionarea activităților miniere de explorare pentru huilă. Concurs public de soluții. Descalificare pentru neîndeplinirea cerinței privind capacitatea tehnică și experiența în domeniu. Legalitate

Decizie - 12.10.2018

Contract de închiriere a unui bun aflat în domeniul privat al unităţii administrativ teritoriale. Inadmisibilitatea acţiunii în contencios administrativ

Decizie - 17.09.2018

Contract de concesiune. Natura taxei de concesiune. Majorarea redevenţei prevăzute iniţial în contract.

Sentinţă civilă - 13.10.2017

Cesiunea de creanţă.

Sentinţă civilă - 04.07.2017

Efectul principal al cesiunii de creanţă de la cedent la cesionar, întinderea dreptului acestuia din urmă. Consecinţe juridice asupra sumelor datorate anterior cesiunii, din perspectiva prevederilor art. 706 Cod procedură civilă.

Decizie - 28.03.2017

Domeniul de aplicare al Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi de concesiune şi pentru organizarea şi funcţionarea CNSC

Hotărâre - 28.03.2017

Domeniul de aplicare al Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi de concesiune şi pentru organizarea şi funcţionarea CNSC

Decizie - 02.12.2016

Consecinţa transferului creanţei către o societate nebancară asupra caracterului de titlu executoriu al contractului.

Decizie - 21.09.2016

Anulare decizie de impunere. Conditionarea cotei de redeventă minieră de renegocierea licentei de concesiune si de încheierea actului aditional de modificare a licentei. Neinitierea procedurii de renegociere a licentei de către autoritatea competentă.

Decizie - 08.02.2016

Litigiu privind domeniul public. Competenta autoritătii publice pentru încheierea unor contracte de concesiune/închiriere pentru pajistile disponibile. Nejustificarea refuzului de solutionare a cererilor de concesiune a pajistilor.

Sentinţă civilă - 11.03.2015

nulitate act concesiune

Hotărâre - 25.02.2015

Regimul juridic al locurilor de înhumare. Admisibilitatea acţiunii întemeiate pe art. 1073 C.civ.

Sentinţă civilă - 13.01.2015

Executarea contractului de cesiune. Inaplicabilitatea disp. art. 36 din Legea nr. 85/2006 cu privire la executarea bunurilor sau creanţelor cesionate.