Regimul juridic al locurilor de înhumare. Admisibilitatea acţiunii întemeiate pe art. 1073 C.civ.

Hotărâre 171 din 25.02.2015


Cimitirele orăşeneşti şi comunale aparţin domeniului public local al comunelor, oraşelor şi municipiilor. Transmiterea concesiunii locurilor de înhumare este permisă numai în modalitatea reglementată prin Regulamentul cimitirelor, aprobat prin hotărâre a consiliului local al localităţii în care este situat.

Înscrierea concesiunii unui loc de înhumare pe numele altei persoane se poate dispune urmare renunţării titularului la dreptul său de concesiune, fie pe baza certificatului de moştenitor ce stabileşte beneficiarul dreptului de folosinţă a locului de înhumare.

Temei de drept: Legea nr. 213/1998; C.civ. de la 1864 art. 1073; HCL Iaşi nr. 87/2007 pentru aprobarea Regulamentului cimitirelor.