Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 26.07.2022

Conflict negativ de competenţă. Acţiune în pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare imobil

Decizie - 20.06.2022

Competenṭa instanṭelor judecătoreşti din statele membre UE. Recurs

Sentinţă civilă - 12.04.2022

Acţiune în pretenţii şi nulitate absolută act

Hotărâre - 22.03.2022

CAMERA PRELIMINARĂ – COMPETENȚA MATERIALĂ A JUDECĂTORULUI DE CAMERĂ PRELIMINARĂ DE A SOLUȚIONA PLÂNGEREA ÎMPOTRIVA ORDONANȚEI DE CLASARE

Hotărâre - 22.03.2022

Conflict negativ de competență. Determinarea valorii obiectului cererii de chemare în judecată în scopul determinării competenței materiale a instanței de fond

Decizie - 18.11.2021

Acțiune în constatare. Competența materială a judecătorului sindic în materia acțiunilor în constatarea dreptului de proprietate asupra unor imobile ale unei societăți aflate în insolvență. Inaplicabilitatea prevederilor art.120 raportat la art.11 din Leg

Decizie - 11.06.2021

Apel. Achiziție publică. Modificare contract

Sentinţă civilă - 26.05.2021

Conflict de competenţă. Acţiunea în pretenţii întemeiată pe răspunderea contractuală. Instanţa competentă

Decizie - 14.05.2021

Contestaţia în anulare întemeiată pe dispoziţiile art. 426 alin. 1 lit. b Cod procedură penală. Competenţa materială

Sentinţă civilă - 09.12.2020

Conflict negativ de competenţă. Competenţa judecătoriei de a soluţiona pricina având ca obiect contestaţie privind tergiversarea procesului. Soluţionarea cauzei de un alt complet, şi nu de o altă instanţă.

Hotărâre - 26.11.2020

Reabilitare

Decizie - 17.09.2020

Competenţă materială – abținerea întregii instanțe

Decizie - 25.08.2020

Întreruperea executării pedepsei - admite excepţia necompetentei funcţionale a judecătorului delegat cu executarea

Hotărâre - 24.06.2020

Pentru soluţionarea plângerilor formulate împotriva ordonanţei procurorului prin care a respins cererea de studiere a dosarului, legiuitorul a prevăzut procedura internă de la art. 336-339 C.pr.pen., potrivit căreia plângerile cu acest obiect pot fi soluţ

Sentinţă penală - 03.04.2020

Contestaţia la executare (art.598 NCPP) - COMPETENŢĂ

Sentinţă civilă - 05.03.2020

Anulare act administrativ. Conflict de competenţă. Competenţa materială de soluţionare a contestaţiilor având ca obiect procedurile de achiziţie directă. Incidenţa Legii nr.554/2004

Decizie - 21.01.2020

Pretenţii. Conflict de competenţă. Competenţa materială de soluţionare a cauzei. Demers independent de existenta vreunei practici administrative vătămătoare.

Decizie - 20.01.2020

Acţiune în anularea hotărârii arbitrale. Competenţa materială de soluţionare a cauzei. Litigiu cu profesionişti.

Decizie - 09.01.2020

Recalificarea cererii. Contestație în anulare întemeiată pe dispozițiile art. 426 lit. i) Cod procedură penală. Competența de soluționare a cererii

Decizie - 30.09.2019

Pretenţii. Răspundere civilă delictuală. Conflict negativ de competenţă. Competenţă materială funcţională. Principiul disponibilităţii părţilor. Obiectul acţiunii în contencios administrativ