Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 24.06.2020

Pentru soluţionarea plângerilor formulate împotriva ordonanţei procurorului prin care a respins cererea de studiere a dosarului, legiuitorul a prevăzut procedura internă de la art. 336-339 C.pr.pen., potrivit căreia plângerile cu acest obiect pot fi soluţ

Decizie - 09.01.2020

Recalificarea cererii. Contestație în anulare întemeiată pe dispozițiile art. 426 lit. i) Cod procedură penală. Competența de soluționare a cererii

Decizie - 30.09.2019

Pretenţii. Răspundere civilă delictuală. Conflict negativ de competenţă. Competenţă materială funcţională. Principiul disponibilităţii părţilor. Obiectul acţiunii în contencios administrativ

Sentinţă civilă - 18.09.2019

competenta materială in litigiile ce decurg din executarea contractelor de achizitii publice

Hotărâre - 17.09.2019

Competenţa Consiliului Naţional pentru Combaterea discriminării de a dispune evacuarea dintr-un imobil.

Decizie - 11.09.2019

Apel. Procuror care nu îndeplinește condițiile prevăzute de art. 791 din Legea nr. 304/2004. Inadmisibilitate. Extinderea prin apel a limitelor sesizării instanței

Sentinţă civilă - 19.04.2019

pretenţii - obligarea la întocmirea documentaţiei şi la plata despăgubirilor

Sentinţă civilă - 16.04.2019

Competenţa de soluţionare a unui litigiu privind drepturi patrimoniale rezultate dintr-un contract de prestări servicii încheiat în urma unei proceduri de achiziţii publice, având ca obiect prestări de servicii în domeniul maritim şi fluvial.

Sentinţă penală - 28.03.2019

restituire bunuri - competenţă

Decizie - 27.03.2019

Aplicarea criteriului valoric pentru stabilirea instanţei competente material a soluţiona acţiunea având ca obiect desfiinţarea unor acte de reconstituire a dreptului de proprietate privată.

Decizie - 05.03.2019

Drept procesual civil. Competența după materie și valoare.

Decizie - 30.01.2019

Competenţă materială litigiu de muncă. Angajamentul accesoriu contractului individual de muncă reprezintă în fapt o clauză facultativă specifică acestuia ce priveşte raporturile de muncă dintre părţi.

Hotărâre - 22.01.2019

Excepţia lipsei de competenţă materială funcţională.Aplicarea dispoziţiilor art. 109 din Legea 188/1999 în cazul funcţionarului public

Decizie - 16.01.2019

Condițiile pentru invocarea necompetenței materiale ca motiv de ordine publică prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 3 C.proc.civ. Neinvocarea de către prima instanță a necompetenței materiale. Natura juridică a procesului-verbal de negociere a prețului de vâ

Sentinţă civilă - 04.12.2018

contestaţie formulată împotriva deciziei de imputare emisă de AJOFM. competenţa materială

Sentinţă civilă - 07.11.2018

Stabilirea competenţei în favoarea Judecătoriei. Între cererea ce vizează anularea deciziei de instituire a măsurilor asiguratorii şicererea de contestaţie la executare, nu există o relaţie de tipul celor descrise la art 123 alin 1 cpc, respectiv contesta

Sentinţă penală - 09.10.2018

Contestaţia la executare – competenţă materială

Sentinţă civilă - 08.10.2018

Pretenţii

Sentinţă penală - 03.10.2018

Competența materială de soluționare a cauzei atunci când urmărirea penală a fost efectuată de procurorul militar.

Decizie - 24.09.2018

competenta materiala