Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 04.04.2019

Încetarea de drept a acţiunii.

Decizie - 27.03.2019

Aplicarea criteriului valoric pentru stabilirea instanţei competente material a soluţiona acţiunea având ca obiect desfiinţarea unor acte de reconstituire a dreptului de proprietate privată.

Decizie - 27.03.2019

Recurs. Critica modului de aplicare de către instanţele de fond a dispozițiilor art.451 alin. (2) C.pr.civ. Calificarea motivului de recurs.

Decizie - 21.03.2019

Respingere ca tardivă a contestației.

Decizie - 12.03.2019

Desfacere disciplinară a contractului individual de muncă.

Decizie - 08.03.2019

Revizuire întemeiată pe art. 453 alin. (1) lit. a) C.pr.pen. admisă. Trafic de droguri, aparat spectrometrie nefuncţional la data întocmirii raportului de constatare.

Decizie - 06.03.2019

Delapidare. Furt. Sustragere sume de bani de către ospătar din încasări.

Decizie - 06.03.2019

Achiziții publice. Plângere împotriva deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Decizie - 05.03.2019

Drept procesual civil. Competența după materie și valoare.

Decizie - 05.03.2019

Revizuire. Inadmisibilitate.

Decizie - 27.02.2019

Admisibilitatea acţiunii civile având ca obiect obligarea investitorilor sau proprietarilor, după caz, la plata sumelor reprezentând regularizare cotă de 0,7% la valoarea finală a lucrărilor de construire.

Decizie - 27.02.2019

Recurs. Uzucapiune. Cazul de casare prevăzut de art. 488 pct. 8 C.pr.civ.

Decizie - 22.02.2019

Posibilitatea aplicării dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor pe calea contestației la executare

Decizie - 21.02.2019

Aplicarea sancțiunii disciplinare “avertisment”.

Decizie - 20.02.2019

Recurs. Răspundere civilă delictuală. Momentul de la care începe să curgă prescripţia dreptului la acţiune. Casare cu trimitere. Aplicarea principiului non reformatio in pejus.

Decizie - 14.02.2019

Faliment. Societăţi cu răspundere limitată. Numirea administratorului judiciar. Concursul de cereri. Conţinutul cererii de numire a administratorului judiciar. Momentul până la care trebuie aduse la cunoștința instanței numele administratorului judiciar c

Decizie - 13.02.2019

Societăţi comerciale - sechestrul asigurator. Condiţii pentru instituire. Cerinţa constatării creanţei prin înscris.

Decizie - 12.02.2019

Imposibilitatea recunoașterii unei hotărâri judecătorești de condamnare pronunțate în străinătate și a contopirii unor pedepse direct în calea de atac a apelului

Decizie - 12.02.2019

Insolvență. Suspendarea judecății. Încheierea tranzacției în procedura insolvenței.

Decizie - 11.02.2019

Depăşirea de către prima instanţă a limitelor învestirii, prin pronunţarea asupra altui obiect decât cel dedus judecăţii. Motiv de apel invocat din oficiu.