Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 19.12.2018

Drept administrativ. Dreptul Uniunii Europene

Decizie - 07.12.2018

Răspundere civilă delictuală. Despăgubiri materiale şi morale. Probatoriu administrat. Prestaţie periodică. Stabilire cuantum în raport de salariul minim.

Decizie - 29.11.2018

Cheltuieli de judecată. Excepţia necompetenţei teritoriale a Tribunalului Bucureşti şi a prescripţiei dreptului material la acţiune. Onorariu expert parte. Raport de expertiză extrajudiciar.

Decizie - 28.11.2018

Începutul termenului de formulare a cererii de completare a dispozitivului deciziei din recurs.

Decizie - 21.11.2018

EFECTELE DECIZIILOR CURȚII CONSTITUȚIONALE. ACHITARE

Decizie - 19.11.2018

Faliment - Contestaţie împotriva raportului de activitate publicat în BPI. Cerere de plata a unei creanţe. Garanţia de bună execuţie reţinută de către antreprenor până la expirarea termenului de garanţie prevăzut în contract.

Decizie - 19.11.2018

Drept procesual civil. Drept administrativ.

Decizie - 15.11.2018

Principiul in dubio pro reo. Infracțiunea de trafic de droguri de mare risc prevăzută de art. 2 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 143/2000

Decizie - 08.11.2018

Contestarea masurilor administratorului/lichidatorului judiciar în cadrul procedurii insolventei. Inadmisibilitatea formulării unei acţiuni distincte, pe dreptul comun, ce are drept obiect obligarea practicianului în insolvenţă de a lua o anumită măsură.

Decizie - 08.11.2018

Contracte - sechestru asigurator. Instituirea sechestrului asigurător pentru penalităţile de întârziere aferente chiriei . Condiţia referitoare la lipsa titlului executoriu cu privire la suma de bani datorată de către debitor.

Decizie - 08.11.2018

Admisibilitatea cererii privind obligarea pârâtului la emiterea unei decizii în formă scrisă prin care să constate radierea sancţiunii disciplinare

Decizie - 08.11.2018

Mijlocul procesul pentru recuperarea pagubelor produse de salariați, după abrogarea prevederilor Codului muncii anterior (Legea nr. 10/1972)

Decizie - 06.11.2018

Cerere de sesizare a C.J.U.E. pentru verificarea compatibilităţii art. 718 alin.(1) C.pr.civ., în partea referitoare la posibilitatea atacării hotărârii numai cu apel, cu prevederile art. 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, interpret

Decizie - 05.11.2018

Efectele Deciziei nr. 369 din 30 mai 2017 ale Curţii Constituţionale de la data publicării acesteia. Inadmisibilitatea recursului formulat împotriva hotărârii pronunţate anterior acestui moment.

Decizie - 31.10.2018

Art. 193 alin. (2) C.pr.civ.. Invocarea excepţiei prematurităţii.

Decizie - 30.10.2018

Aplicarea sancţiunii decăderii în faza administrativă şi efectele pe plan probator în faţa instanţei sesizate cu contestaţia împotriva deciziei C.N.C.I.

Decizie - 29.10.2018

Drept procesual civil. Drept administrativ. Admisibilitatea căii de atac a apelului. Imposibilitatea calificării

Decizie - 23.10.2018

Apel. Lipsa cercetării judecătoreşti în primă instanţă. Trimiterea cauzei spre rejudecare

Decizie - 18.10.2018

Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 şi art. 129 din Statutul profesiei de avocat. Onorariu de succes stabilit după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti în care a câştigat partea asistată juridic.

Decizie - 16.10.2018

Consecinţele emiterii titlului de conversie în ceea ce priveşte creanţa împotriva Statului