Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 27.06.2018

Delapidare, asociaţie de proprietari, lipsă în gestiune, lipsa dovedirii elementului material.

Decizie - 16.06.2018

Faliment- Procedura insolvenţei.

Decizie - 11.06.2018

Contracte - Litigii cu profesionişti.

Decizie - 11.06.2018

Procedura insolvenţei.

Decizie - 06.06.2018

Procedura insolvenţei.

Decizie - 31.05.2018

Cauza specială de reducere a limitelor speciale de pedeapsă prev. de art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005.

Decizie - 31.05.2018

Abuzul în serviciu. Decizia Curţii Constituţionale nr. 405/15.06.2016

Decizie - 31.05.2018

Revocare liberare condiţionată. Recurs compensatoriu

Decizie - 19.05.2018

Infracţiunea de spălare de bani prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002. Achitare.

Decizie - 19.05.2018

Legitima apărare specială. Instituirea prezumţiei nu înlătură îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru atac

Decizie - 15.05.2018

Faliment -Procedura insolvenţei.

Decizie - 15.05.2018

procedura insolvenţei – societăţi pe acţiuni. Cerere de repunere pe rol respinsa. Perimarea cererii de apel. Apel incident. Solutionare.

Decizie - 14.05.2018

Faliment - contestaţie la raportul asupra fondurilor şi planul de distribuire publicat în BPI . Valorificarea unui drept de creanță conform precizării la declarația de creanță, ulterior publicării tabelului definitiv consolidat de creanțe. Respingere.

Decizie - 10.05.2018

acțiune în anularea Hotărarii adunării generale a creditorilor. Calitate procesuala activa. Situația promitentului cumpărător al imobilului.

Decizie - 09.05.2018

Litigii cu profesionişti – radiere. Cerere de intervenție. Aspectul dreptului de proprietate al unor terţi de litigiu asupra unor eventuale bunuri din patrimoniul societăţii formulata de tert .

Decizie - 08.05.2018

procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată. Cererea de deschidere a procedurii simplificate de faliment formulată de lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de art. 262-263 din Legea nr.31/1990

Decizie - 24.04.2018

Stabilirea modalităţii de executare a pedepsei accesorii în cazul suspendării sub supraveghere a pedepsei.

Decizie - 29.03.2018

Domeniu: Taxare inversă; Accesorii; Incidență Legea nr. 29/2018

Decizie - 29.03.2018

Fiscalitate; Încadrare IMM sau întreprindere mare; condiții și diferențieri.

Decizie - 27.03.2018

Comunicarea actelor de procedură. Dovada comunicării