Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 22.02.2019

Posibilitatea aplicării dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor pe calea contestației la executare

Decizie - 12.02.2019

Imposibilitatea recunoașterii unei hotărâri judecătorești de condamnare pronunțate în străinătate și a contopirii unor pedepse direct în calea de atac a apelului

Decizie - 31.01.2019

Simpla prezentare a unor bijuterii ca fiind confecționate din aur și oferirea lor spre vânzare întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de înșelăciune în formă simplă prevăzută de art. 244 alin. (1) C.pen. și nu pe cele ale infracțiunii de înșe

Hotărâre - 19.12.2018

Drept administrativ. Dreptul Uniunii Europene

Decizie - 07.12.2018

Răspundere civilă delictuală. Despăgubiri materiale şi morale. Probatoriu administrat. Prestaţie periodică. Stabilire cuantum în raport de salariul minim.

Decizie - 29.11.2018

Cheltuieli de judecată. Excepţia necompetenţei teritoriale a Tribunalului Bucureşti şi a prescripţiei dreptului material la acţiune. Onorariu expert parte. Raport de expertiză extrajudiciar.

Decizie - 28.11.2018

Începutul termenului de formulare a cererii de completare a dispozitivului deciziei din recurs.

Decizie - 21.11.2018

EFECTELE DECIZIILOR CURȚII CONSTITUȚIONALE. ACHITARE

Decizie - 19.11.2018

Faliment - Contestaţie împotriva raportului de activitate publicat în BPI. Cerere de plata a unei creanţe. Garanţia de bună execuţie reţinută de către antreprenor până la expirarea termenului de garanţie prevăzut în contract.

Decizie - 19.11.2018

Drept procesual civil. Drept administrativ.

Decizie - 15.11.2018

Principiul in dubio pro reo. Infracțiunea de trafic de droguri de mare risc prevăzută de art. 2 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 143/2000

Decizie - 08.11.2018

Contestarea masurilor administratorului/lichidatorului judiciar în cadrul procedurii insolventei. Inadmisibilitatea formulării unei acţiuni distincte, pe dreptul comun, ce are drept obiect obligarea practicianului în insolvenţă de a lua o anumită măsură.

Decizie - 08.11.2018

Contracte - sechestru asigurator. Instituirea sechestrului asigurător pentru penalităţile de întârziere aferente chiriei . Condiţia referitoare la lipsa titlului executoriu cu privire la suma de bani datorată de către debitor.

Decizie - 08.11.2018

Admisibilitatea cererii privind obligarea pârâtului la emiterea unei decizii în formă scrisă prin care să constate radierea sancţiunii disciplinare

Decizie - 08.11.2018

Mijlocul procesul pentru recuperarea pagubelor produse de salariați, după abrogarea prevederilor Codului muncii anterior (Legea nr. 10/1972)

Decizie - 06.11.2018

Cerere de sesizare a C.J.U.E. pentru verificarea compatibilităţii art. 718 alin.(1) C.pr.civ., în partea referitoare la posibilitatea atacării hotărârii numai cu apel, cu prevederile art. 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, interpret

Decizie - 05.11.2018

Efectele Deciziei nr. 369 din 30 mai 2017 ale Curţii Constituţionale de la data publicării acesteia. Inadmisibilitatea recursului formulat împotriva hotărârii pronunţate anterior acestui moment.

Decizie - 31.10.2018

Art. 193 alin. (2) C.pr.civ.. Invocarea excepţiei prematurităţii.

Decizie - 30.10.2018

Aplicarea sancţiunii decăderii în faza administrativă şi efectele pe plan probator în faţa instanţei sesizate cu contestaţia împotriva deciziei C.N.C.I.

Decizie - 29.10.2018

Drept procesual civil. Drept administrativ. Admisibilitatea căii de atac a apelului. Imposibilitatea calificării