Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 01.04.2022

Incidența recidivei postexecutorii. Semnificația noțiunii de ″schimbare a încadrării juridice″

Decizie - 25.03.2022

Acţiuni specifice apărării drepturilor nepatrimoniale ale personalității; competență materială – regulator de competență; incidența art. 99 alin. (2) din Codul de procedură civilă

Decizie - 18.03.2022

Hotărâre de modificare a contractului de societate şi de numire a unui administrator unic; măsuri cu caracter excepţional şi temporar, care nu presupun respectarea principiului unanimităţii, prevăzut de art. 1.910 alin. (3) din Codul Civil

Decizie - 14.03.2022

Recurs. Acţiune în pretenţii pentru restituirea sumelor executate silit, cu plata dobânzii legale. Momentul de la care debitorul este ţinut să plătească dobânda legală

Decizie - 11.03.2022

Desistare. Acte îndeplinite până la momentul desistării. Complicitate morală

Decizie - 08.03.2022

Recurs. Pretenţii izvorâte din tacita relocațiune. Îndeplinirea condiţiilor tacitei relocațiuni în situaţia imobilelor-teren curţi aferente imobilelor înstrăinate în temeiul Legii nr. 112/1995. Afectațiunea specială

Decizie - 07.03.2022

Condițiile ce trebuie verificate de bancă la data formulării cererii de plată, pe baza scrisorilor de garanție semnate. Dobânda datorată – dobânda penalizatoare

Decizie - 07.03.2022

Conducere cu permisul suspendat. Clasare. Faptă neprevăzută de legea penală. Achitare.

Decizie - 28.02.2022

Aspecte de nelegalitate privind probele administrate şi valorificate într-o cauză penală soluţionată, invocate pe cale principală, într-o acțiune civilă. Principiul legalității căilor de atac

Decizie - 11.02.2022

Identificarea domiciliului unei persoane. Obligațiile instanței. Posibilitatea instanței de apel de a dispune reluarea procedurii de cameră preliminară

Decizie - 07.02.2022

Decizie pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Lege penală mai favorabilă

Decizie - 25.01.2022

Recurs. Acţiune pentru recuperarea sumelor încasate de împuternicit, în temeiul unei clauze bancare, ulterior decesului titularului. Incidenţa răspunderii contractuale referitoare la mandat

Decizie - 25.01.2022

Înscrierea la masa credală a creditorilor ca urmare a achitării de către aceștia a tuturor creanțelor înscrise în tabelul preliminar al creanțelor născute împotriva averii debitoarei, a creanțelor curente, împreună cu toate cheltuielile de procedură, cons

Decizie - 12.01.2022

Contestaţie în anulare. Înţelesul noţiunii de „eroare materială” (art. 503 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ.)

Decizie - 19.03.2021

Titlu executoriu, decizia de impunere din oficiu nr. 475/02.06.2014 şi decizia referitoare la obligaţia la plată a accesoriilor, anularea executării silite prin poprire pentru contribuţia la asigurările de sănătate, raportat la veniturile realizate din tr

Decizie - 10.03.2021

Ucidere din culpă. Părăsirea locului accidentului.

Decizie - 04.03.2021

Recurs. Acţiune pentru acoperirea prejudiciului reprezentând lipsa de folosință a unui imobil. Probe în apel. Admisibilitate. Reevaluare în recurs.

Decizie - 03.03.2021

Recurs. Motivul de recurs prevăzut de art. 488 pct. 5 C.pr.civ. Încălcarea de către instanţa de apel a dispoziţiilor art. 478-479 C.pr.civ.

Decizie - 02.03.2021

Contracte. Contract de servicii publice în transportul feroviar public de călători. Facilităţi acordate elevilor şi studenţilor prevăzuţi la art. 1 şi 2, pentru transportul pe calea ferată. (H.G. nr. 231 din 30 martie 2016 pentru aprobarea contractelor de

Decizie - 25.02.2021

Conducere cu permisul suspendat. Neîndeplinire condiţii de tipicitate. Achitare.