Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 11.10.2019

Anulare act administrativ cu caracter individual. Excepţia inadmisibilităţii cererii pentru lipsa procedurii prealabile.

Decizie - 30.09.2019

Pretenţii. Răspundere civilă delictuală. Conflict negativ de competenţă. Competenţă materială funcţională. Principiul disponibilităţii părţilor. Obiectul acţiunii în contencios administrativ

Decizie - 27.09.2019

Recurs. Creanţă fiscală. Taxa de regularizare datorată Inspectoratului de Stat în Construcţii la terminarea lucrărilor. Momentul de începere a cursului prescripţiei de 5 ani.

Decizie - 26.09.2019

Drept civil. Insolvenţă. Aspecte de drept procedural Apel.

Decizie - 25.09.2019

Refuzul de a se supune recoltării celei de a doua probe de sânge, necesară pentru determinarea alcoolemiei. Încadrare juridică.

Decizie - 25.09.2019

Hotărâri care nu se pot concilia, pronunţate în materia contestaţiei la executare. Admisibilitatea revizuirii.

Decizie - 25.09.2019

Apel împotriva încheierii de respingere ca inadmisibilă a cererii de intervenţie. Citarea celui care intervine pentru discutarea admisibilităţii în principiu. Admisibilitatea cererii; criterii de apreciere.

Decizie - 23.09.2019

Apel. Cerere formulată în temeiul Legii nr. 18/1991, înaintată spre soluţionare entităţii învestite cu aplicarea Legii nr.10/2001. Nulitatea sentinţei pentru greşita calificare a temeiului cererii reclamantului. Considerente contradictorii şi incompatibil

Decizie - 23.09.2019

Drept civil. Insolvenţă. Contestaţie la Raportul de activitate întocmit de lichidatorul judiciar privind cheltuielile de procedură solicitate la plată din fondul de lichidare. Criterii de stabilire a onorariului practicianului în insolvenţă.

Decizie - 20.09.2019

Faliment. Cerere de deschidere a procedurii falimentului unei societăţi de asigurare. Condiţii. Principiul legalităţii. Interpretare restrictivă. [art. 5 pct. 31 lit. b)] din Legea nr. 85/2014).

Decizie - 19.09.2019

Societăţi comerciale. Înscris declarat fals prin hotărâre judecătorească. Termen de revizuire. [art. 324 alin. (1) pct. 3 Codul de procedură civilă de la 1865]

Decizie - 18.09.2019

Obligaţia de plată a dobânzilor fiscale pentru soluţionarea cu întârziere a cererii de restituire a accizelor.

Decizie - 16.09.2019

Societăţi comerciale. Căi de atac prevăzute de O.U.G. nr. 119/2009. Corelaţie cu prevederile C.pr.civ. [art. 71 alin. (1) şi art. 6 alin. (5) din O.U.G. nr. 119/2009, art.204 C.pr.civ.]

Decizie - 12.09.2019

Drept administrativMenţinere în activitate ca titular în funcţie didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare. Motivare act administrativ prin care se modifică ori se suprimă drepturi sau situaţii juridice individuale

Decizie - 09.09.2019

Drept civil. Insolvenţă. Cerere de emitere a unui certificat de grefă european

Decizie - 04.09.2019

Drept fiscal. Scutire de la plata impozitului pe clădire şi pe teren în cazul instituţiilor de învăţământ. Cerere adresată organului fiscal

Decizie - 22.07.2019

Revenirea asupra declaraţiei de recunoaştere a învinuirii. Admisibilitate.

Hotărâre - 27.06.2019

Recurs. Acţiune în contencios fiscal – în anularea deciziei privind înregistrarea din oficiu în scop de TVA, a codului de înregistrare în scop de TVA şi a certificatului de înregistrare în scop de TVA

Decizie - 25.06.2019

Drept administrativ. Achiziţii publice. Drept procesual civil

Hotărâre - 21.06.2019

Constatarea încadrării în condiţii speciale a activităţii desfăşurate în perioada 31.07.1990-09.08.2017