Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 16.06.2018

Faliment- Procedura insolvenţei.

Decizie - 11.06.2018

Contracte - Litigii cu profesionişti.

Decizie - 11.06.2018

Procedura insolvenţei.

Decizie - 06.06.2018

Procedura insolvenţei.

Decizie - 15.05.2018

Faliment -Procedura insolvenţei.

Decizie - 15.05.2018

procedura insolvenţei – societăţi pe acţiuni. Cerere de repunere pe rol respinsa. Perimarea cererii de apel. Apel incident. Solutionare.

Decizie - 14.05.2018

Faliment - contestaţie la raportul asupra fondurilor şi planul de distribuire publicat în BPI . Valorificarea unui drept de creanță conform precizării la declarația de creanță, ulterior publicării tabelului definitiv consolidat de creanțe. Respingere.

Decizie - 10.05.2018

acțiune în anularea Hotărarii adunării generale a creditorilor. Calitate procesuala activa. Situația promitentului cumpărător al imobilului.

Decizie - 09.05.2018

Litigii cu profesionişti – radiere. Cerere de intervenție. Aspectul dreptului de proprietate al unor terţi de litigiu asupra unor eventuale bunuri din patrimoniul societăţii formulata de tert .

Decizie - 08.05.2018

procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată. Cererea de deschidere a procedurii simplificate de faliment formulată de lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de art. 262-263 din Legea nr.31/1990

Decizie - 29.03.2018

Domeniu: Taxare inversă; Accesorii; Incidență Legea nr. 29/2018

Decizie - 29.03.2018

Fiscalitate; Încadrare IMM sau întreprindere mare; condiții și diferențieri.

Decizie - 27.03.2018

Comunicarea actelor de procedură. Dovada comunicării

Decizie - 15.03.2018

Faliment -Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei. Capacitate procesuală. Regulamentul (UE) 848/2015.

Decizie - 15.03.2018

Eliberare cauţiune către partea îndreptăţită, dacă aceasta a formulat cerere în despăgubiri. Art. 7231 alin. 3 C.pr.civ., art. 1357 C.civ.

Decizie - 15.03.2018

Faliment -Perioada de observaţie. Domeniu de aplicare. Art. 46 alin. 1 din L 85/2014

Decizie - 15.03.2018

Noţiunea de „nivelul maxim al salariului de bază sau indemnizaţiei de încadrare”. Raportare la salarizarea din cadrul aceleiasi instituţii sau autorităţi publice.

Decizie - 15.03.2018

Constatare raporturi juridice de muncă. Condiția prealabilă a existenței avizului de angajare în cazul cetățenilor străini.

Decizie - 15.03.2018

Societăţi comerciale - Eliberare cauţiune către partea îndreptăţită, dacă aceasta a formulat cerere în despăgubiri. Art. 7231 alin. (3) C.pr.civ., art. 1357 C.civ.

Decizie - 15.03.2018

Faliment - Perioada de observaţie. Domeniu de aplicare.