Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 05.12.2019

Abandon de familie. Neîndeplinirea obligatiei de prestare periodică a pensiei de întretinere.

Hotărâre - 27.11.2019

Procedură civilă. Cheltuieli de judecată. Semnificaţia noţiunii de culpă procesuală.

Hotărâre - 30.10.2019

Contestatie decizie de sanctionare. Invocarea de către angajator a părăsirii locului de muncă. Netemeinicia deciziei contestate. Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale reţinute în temeiul acestei decizii.

Hotărâre - 29.10.2019

Solicitare formulată de Serviciul de Probatiune cu privire la constatarea imposibilitătii persoanei condamnate de a presta muncă în folosul comunitătii. Respingere. Stabilirea aptitudinii în muncă revine numai medicului de medicină a muncii.

Sentinţă civilă - 24.10.2019

Acţiune în anularea încheierii pronunţate de Curtea de Arbitraj Comercial şi Maritim de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură prin care a fost stabilit definitiv onorariul expertului, în sensul reducerii acestuia. Inadmisibilitate

Hotărâre - 22.10.2019

Calcul pensie de urmaş acordată sub imperiul Legii nr. 19/2000. Neaplicare indice de corecţie distinct pentru această categorie de pensie.

Hotărâre - 15.10.2019

Infracţiunea de tentativă la omor. Contestaţie cameră preliminară. Caracter neîntemeiat. Cererea apărării excedează obiectului acesteia.

Hotărâre - 02.10.2019

Instituţia plăţii nedatorate. Invocarea sa după executarea titlului.

Hotărâre - 02.10.2019

Răspundere civilă delictuală. Răspunderea obiectivă a paznicului juridic pentru prejudiciul adus de bunul aparţinând domeniului public.

Hotărâre - 17.07.2019

Acceptare tacită a mostenirii. Împiedicarea suspendării de drept a judecă?ii în cazul decesului uneia dintre părti în cursul judecătii prin arătarea de către partea interesată a mostenitorilor părtii decedate. Constatare calitate mostenitor.

Hotărâre - 19.06.2019

Contestaţie act administrativ fiscal. Critici aduse modalitătii de comunicare a actelor administrativ fiscale la sediul social al societătii si prin anunt colectiv, in conditiile în care societatea era declarată în faliment.

Hotărâre - 10.06.2019

Anulare act administrativ. Numire manager interimar în domeniul sănătătii publice. Aplicarea legii speciale.

Hotărâre - 03.06.2019

Imposibilitatea încadrării activitătii desfăsurate de reclamanti în grupa a II - a de muncă. Insuficienta probei cu privire la existenta unor conditii de muncă nefavorabile. Neîncadrarea locului de muncă al reclam. în cat. locurilor de muncă cu cond.deos.

Sentinţă penală - 28.05.2019

Instigare la înselăciune. Împlinirea termenului prescriptiei răspunderii penale. Încetarea procesului penal împotriva inculpatului.

Hotărâre - 20.05.2019

Obligarea angajatorului la eliberarea unei adeverinte din care să rezulte salariile brute si sporurile cu caracter permanent obtinute de angajat. Mentionarea calculului, re?inerii si virării CAS-ului la valoarea salariilor brute de către angajator.

Hotărâre - 07.05.2019

Trafic de droguri de risc. Necesitatea, oportunitatea şi proporţionalitatea luării măsurii arestării preventive faţă de conduita procesuală a inculpatului şi circumstanţele personale.

Hotărâre - 06.05.2019

Aplicare sanctiuni ca urmare a săvârsirii a două abateri disciplinare. Recunoasterea faptei de către reclamantă. Reindividualizarea sanct?iunii aplicate reclamantei în sensul înlocuirii reducerii salariului cu sanct.avertismentului. Nedovedirea vinovatiei

Hotărâre - 02.05.2019

Infracţiunea de ’’conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe’’ prevăzută de art. 336 alin. 1 Cod penal. Nerecoltarea celei de a doua probe.

Hotărâre - 23.04.2019

Infracţiunea de abuz în serviciu. Existenţa unor dubii asupra formei de vinovăţie cu care a acţionat inculpatul. Imposibilitatea tragerii acestuia la răspundere penală. Trimiterea cauzei spre rejudecare la tribunal numai în ceea ce priveşte acţiunea civ.

Hotărâre - 17.04.2019

Obligarea CJAS la solutionarea contestatiei formulate împotriva unor debite fiscale pentru care nu au fost identificate înscrisurile constatatoare ale titlurilor de creantă. Existenta doar scriptică a acestor înscrisuri în evidentele AJFP.