Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 20.06.2022

Stimulent de risc Covid pentru asistentii personali ai propriilor copii sau ai altor membri ai familiei. Decretarea stării de urgentă. Desfăsurarea activitătii la domiciliu ?i nu în izolare la locul de muncă.

Hotărâre - 15.06.2022

Instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor si angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Acordare somaj tehnic pe perioada stării de urgentă sau de alertă

Hotărâre - 16.05.2022

Exercitarea de către reclamant a activităţii de control financiar preventiv. Obligarea pârâtului de a plăti reclamantului majorarea salarială, actualizată cu indicele de inflatie.

Sentinţă penală - 04.05.2022

Contestaţia la executare. Excepţia necompetenţei materiale a curţii de apel, ca instanţă învestită cu recunoaşterea hotărârilor penale străine în baza Legii nr.302/2004, privind cooperarea judiciară internatională în materie penală de a soluţ. contestatia

Hotărâre - 23.03.2022

Situatia Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România de garant al cererii de despăgubire rezultată din faptul ilicit al neîncheierii politiei de asigurare obligatorie de răspundere civilă a unui vehicul înmatriculat în România

Hotărâre - 01.03.2022

Drepturi salariale cuvenite în perioada stării de urgenţă – indemnizatia de hrană si indemnizatia de cazare.

Hotărâre - 28.02.2022

Reparare prejudicii erori judiciare. Privare nedreaptă si nu nelegală de libertate. Încălcarea inviolabilităţii libertăţii individuale. Acordarea unui cuantum majorat al despăgubirilor de la 35.000 lei la 50.000 lei.

Hotărâre - 31.01.2022

Drepturi salariale ale magistraţilor pentru muncă suplimentară. Posibilitatea compensării doar cu timp liber corespunzător pentru munca prestată suplimentar.

Hotărâre - 31.01.2022

Obligarea angajatorului la emiterea, în favoarea reclamantului, a unei adeverinte care să ateste toate veniturile salariale realizate de către acesta.

Hotărâre - 26.01.2022

Clauza de arvună cu efect de dezicere. Nestabilirea unui termen de exercitare a dezicerii.

Hotărâre - 05.01.2022

Măsurile asigurătorii în procesul penal. Contestarea măsurii asigurătorii. Instituirea măsurilor asigurătorii în vederea reparării pagubei produse prin infractiune si pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare până la concurenta valorii probab.

Hotărâre - 30.12.2021

Contestaţie la executare exercitată de soţul debitorului. Limitarea analizei motivelor din calea de atac raportat la calitatea de contestator şi la încălcările ce i-au adus prejudicii. Lipsa de interes a invocării vătămării pentru debitorul soţ

Hotărâre - 14.12.2021

Hotărâre care tine loc de contract de vânzare. Datorii fiscale ale vânzătorului.

Hotărâre - 14.12.2021

Drepturi salariale. Spor de doctorat. Obligarea pârâtului de a emite ordinul de salarizare privind acordarea indemniza?iei lunare pentru titul stiintific de doctor. Respingerea cererii de acordare a dobânzii legale.

Hotărâre - 07.12.2021

Efectele hotărârii judecătoreşti de perimare a executării silite faţă de unul dintre codebitorii solidari. Mecanismul de aplicare, potrivit art. 1052 – 1053 Cod civil 1864, a raportului de solidaritate pasivă care există intre codebitorii solidari

Hotărâre - 16.11.2021

Pensii militare de stat. Perioada în care o persoană a beneficiat de pensie militară de invaliditate constituie stagiu de cotizare în sistemul public, ca perioadă asimilată, ea constituind şi vechime în sistemul pensiilor militare de stat.

Hotărâre - 02.11.2021

Pensii publice. Venituri luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual.

Hotărâre - 19.10.2021

Respingere cerere de revizuire formulată în cauză ca nefondată. Repunere în termen.

Hotărâre - 05.10.2021

Citare. Termenul pentru înmânarea citaţiei. Anularea sentinţei apelate şi trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanţe.

Hotărâre - 05.10.2021

Înlocuire temporară a titularilor posturilor. Preluare atribuţii suplimentare specifice funcţiei de conducere ce implică renegocierea drepturilor salariale sub forma unui spor la salariul de bază de cel puţin 25% din salariul minim al funcţiei corespunz.