Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 19.06.2019

Contestaţie act administrativ fiscal. Critici aduse modalitătii de comunicare a actelor administrativ fiscale la sediul social al societătii si prin anunt colectiv, in conditiile în care societatea era declarată în faliment.

Hotărâre - 17.04.2019

Obligarea CJAS la solutionarea contestatiei formulate împotriva unor debite fiscale pentru care nu au fost identificate înscrisurile constatatoare ale titlurilor de creantă. Existenta doar scriptică a acestor înscrisuri în evidentele AJFP.

Hotărâre - 20.03.2019

Actiune in regres formulată de asigurător împotriva cărăusului considerat vinovat de lipsa mărfii la destinatie pentru despăgubirea plătită asiguratului. Termen de prescriptie aplicabil si momentul de la care începe să curgă.

Decizie - 12.03.2019

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar. Plata cu ora. Gradaţie de merit.

Hotărâre - 12.03.2019

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar. Plata cu ora. Gradaţie de merit.

Hotărâre - 06.03.2019

Anulare hotărâre a consiliului local municipal prin care a fost aprobat un plan urbanistic zonal. Solicitare introducere in cauză a Prefectului judetului Constan?a. Inadmisibilitate. Existenta unei distinctii clare între două institutii – cont. si tutela

Decizie - 30.01.2019

Contestaţie privind plata drepturilor ce decurg din îndeplinirea atribuţiilor specifice ca membru al biroului electoral de circumscripţie. Imposibilitatea raportării drepturilor cuvenite pentru activitatea desfăşurată conform Legii nr. 115/2015

Hotărâre - 30.01.2019

Contestaţie privind plata drepturilor ce decurg din îndeplinirea atribuţiilor specifice ca membru al biroului electoral de circumscripţie. Imposibilitatea raportării drepturilor cuvenite pentru activitatea desfăşurată conform Legii nr. 115/2015

Decizie - 29.01.2019

Personal auxiliar de specialitate din instante si parchete. Recalculare pensie de serviciu. Inexistenta obligatiei Casei judetene de pensii de recalculare a pensiilor reclamantilor pe care fostul lor angajator încă nu le-a emis.

Hotărâre - 29.01.2019

Personal auxiliar de specialitate din instante si parchete. Recalculare pensie de serviciu. Inexistenta obligatiei Casei judetene de pensii de recalculare a pensiilor reclamantilor pe care fostul lor angajator încă nu le-a emis.

Decizie - 12.12.2018

Infractiune de lovire sau alte violente. Vinovătia inculpatului sub forma intentiei indirecte. Reducere cuantum daune morale.

Sentinţă civilă - 21.11.2018

Conflict de competentă ivit intre sectiile civile ale Tribunalului Constanta. Actiune in regres formulată de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule. Competenta sectiei a II-a civile în solutionarea actiunii.

Decizie - 14.11.2018

Conducător autobuz. Încadrarea în grupa a II-a de muncă. Necesitatea dovedirii clare a conditiilor concrete de muncă.

Decizie - 06.11.2018

Contestatie decizie de pensionare. Recalcularea drepturilor de pensie prin luarea în considerare a sumelor mentionate în adeverintele eliberate de angajator.

Decizie - 06.11.2018

Contestatie decizie de pensionare. Emiterea unei noi decizii de recalculare a pensiei pentru limită de vârstă cu luarea în considerare a adeverinttelor eliberate de angajatori. Obligarea pârâtei la plata diferentelor de pensie rezultate

Sentinţă penală - 06.11.2018

Contestatie la executare. Anularea mandatului european de executare. Împiedicarea continuării executării pedepsei într-un penitenciar din România.

Sentinţă penală - 02.11.2018

Accident de circulatie. Culpa soferului de pe ambulantă. Inexistenta unor elemente de fapt care să conducă la concluzia că asistenta a contribuit la decesul victimei ce se afla în ambulan?ă. Respectarea principiului prezumtiei de nevinovă?ie. Achitare.

Decizie - 31.10.2018

Răspunderea materială a pârâtului pentru toate pagubele nejustificate si neraportate, în calitatea sa de gestionar al cantonului, chiar dacă nu avea în dotare o armă. Recunoasterea culpei în producerea pagubei produsă reclamantei.

Decizie - 24.10.2018

Cuantum daune morale. Păstrarea unui raport rezonabil de proportionalitate între despăgubirile acordate si dauna suferită în scopul asigurării unei juste compensatii a suferintelor îndurate de tertele persoane păgubite.

Decizie - 10.10.2018

Încălcarea obligatiilor privind plata salariului. Opunerea fără succes a exceptiei neexecutării contractului, în cazul de fa?ă fiind vorba despre un litigiu de muncă si nu un litigiu civil.