Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 02.06.2020

Acţiune în răspundere patrimonială. Prejudiciu cauzat angajatorului prin fapta culpabilă şi în legătură cu serviciul a salariatului. Raportul dedus judecății derivă exclusiv din contractul de muncă încheiat între părţi. Necercetarea fondului. Rejudecare.

Hotărâre - 29.05.2020

Admisibilitatea cererii de suspendare în recurs formulată in temeiul art. 484 Cod procedură civilă atunci când hotărârea atacată dispune respingerea apelului.

Decizie - 25.05.2020

Contestaţie decizie de concediere. Concedierea unui membru de conducere din sindicat. Exercitarea drepturilor procesuale în mod abuziv. Apel incident. Anularea hotărârii primei instanțe și trimiterea cauzei spre rejud. pt.desăvârșirea analizei partilor.

Decizie - 02.04.2020

Rezolvarea acțiunii civile în procesul penal. Desființare înscrisuri.

Decizie - 25.03.2020

Anulare hotărâre a Consiliului Local Municipal Constanta privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a parcărilor publice de pe raza municipiului Constanta. Inexisten?a unor modalităti nediscriminatorii de percepere a taxei de poluare.

Decizie - 10.03.2020

Invocare fraudare a concursului pentru ocuparea unui post vacant prin depunerea unor înscrisuri false la dosarul de concurs. Contestație penală. Admitere. Imposibilitatea justificării desființării celor trei înscrisuri invocate, ce nu cuprind falsuri.

Decizie - 03.03.2020

Solicitare despăgubiri materiale si morale pentru prejudiciul cauzat ca urmare a nerespectării obligatiei de a asigura securitatea si sănătatea lucrătorilor. Eforturi făcute de angajator pentru a oferi reclamantului conditii optime de lucru.

Decizie - 17.02.2020

Solicitare acordare spor pentru complexitatea muncii. Refuzul angajatorului. Inexistenţa unei discriminări ce a stat la baza refuzului angajatorului de acordare a sporului menţionat.

Decizie - 10.02.2020

Încheiere contract de transport. Calitate de casă de expediție a intimatei. Inaplicabilitatea instituției răspunderii civile contractuale întemeiată pe contractul de transport. Viciu al mărfii transportate.

Decizie - 27.01.2020

Obligarea paratului, asociat al societății, la a aduce aport la capitalul social al societății. Distincție intre regimul juridic al aportului la capitalul social și regimul juridic al creditării societății de către unul dintre asociați.

Decizie - 22.01.2020

Revendicare imobiliară. Încheierea unui contract de donatie a unui teren. Decesul donatorului imediat după semnarea acestui contract. Instrăinarea terenului de către sotia donatorului cu ignorarea actului de donatie. Neîmplinirea termenului de 5 ani.

Decizie - 22.01.2020

Constatare dobândire drept de proprietate asupra unui teren ca efect al uzucapiunii de 30 de ani si asupra constructiilor edificate pe acest teren ca efect al accesiunii imobiliare. Func?ia achizitivă, dar si probatorie, a uzucapiunii.

Decizie - 22.01.2020

Legea nr. 9/1998. Recalificare cale de atac. Rejudecarea fondului.

Decizie - 20.01.2020

Contestatie modalitate de acordare diferentiată a sporului de conditii periculoase, respectiv a cuantumului acestuia. Interpretare gresită a deciziei ICCJ nr. 9/2017 de către instan?a de fond. Neanalizarea pe fond a solicitării reclamantei. Anulare hot.

Hotărâre - 05.12.2019

Abandon de familie. Neîndeplinirea obligatiei de prestare periodică a pensiei de întretinere.

Hotărâre - 27.11.2019

Procedură civilă. Cheltuieli de judecată. Semnificaţia noţiunii de culpă procesuală.

Hotărâre - 30.10.2019

Contestatie decizie de sanctionare. Invocarea de către angajator a părăsirii locului de muncă. Netemeinicia deciziei contestate. Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale reţinute în temeiul acestei decizii.

Hotărâre - 29.10.2019

Solicitare formulată de Serviciul de Probatiune cu privire la constatarea imposibilitătii persoanei condamnate de a presta muncă în folosul comunitătii. Respingere. Stabilirea aptitudinii în muncă revine numai medicului de medicină a muncii.

Sentinţă civilă - 24.10.2019

Acţiune în anularea încheierii pronunţate de Curtea de Arbitraj Comercial şi Maritim de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură prin care a fost stabilit definitiv onorariul expertului, în sensul reducerii acestuia. Inadmisibilitate

Hotărâre - 22.10.2019

Calcul pensie de urmaş acordată sub imperiul Legii nr. 19/2000. Neaplicare indice de corecţie distinct pentru această categorie de pensie.