Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 25.03.2020

Anulare hotărâre a Consiliului Local Municipal Constanta privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a parcărilor publice de pe raza municipiului Constanta. Inexisten?a unor modalităti nediscriminatorii de percepere a taxei de poluare.

Decizie - 03.03.2020

Solicitare despăgubiri materiale si morale pentru prejudiciul cauzat ca urmare a nerespectării obligatiei de a asigura securitatea si sănătatea lucrătorilor. Eforturi făcute de angajator pentru a oferi reclamantului conditii optime de lucru.

Decizie - 17.02.2020

Solicitare acordare spor pentru complexitatea muncii. Refuzul angajatorului. Inexistenţa unei discriminări ce a stat la baza refuzului angajatorului de acordare a sporului menţionat.

Decizie - 22.01.2020

Revendicare imobiliară. Încheierea unui contract de donatie a unui teren. Decesul donatorului imediat după semnarea acestui contract. Instrăinarea terenului de către sotia donatorului cu ignorarea actului de donatie. Neîmplinirea termenului de 5 ani.

Decizie - 22.01.2020

Constatare dobândire drept de proprietate asupra unui teren ca efect al uzucapiunii de 30 de ani si asupra constructiilor edificate pe acest teren ca efect al accesiunii imobiliare. Func?ia achizitivă, dar si probatorie, a uzucapiunii.

Decizie - 22.01.2020

Legea nr. 9/1998. Recalificare cale de atac. Rejudecarea fondului.

Decizie - 20.01.2020

Contestatie modalitate de acordare diferentiată a sporului de conditii periculoase, respectiv a cuantumului acestuia. Interpretare gresită a deciziei ICCJ nr. 9/2017 de către instan?a de fond. Neanalizarea pe fond a solicitării reclamantei. Anulare hot.

Hotărâre - 05.12.2019

Abandon de familie. Neîndeplinirea obligatiei de prestare periodică a pensiei de întretinere.

Hotărâre - 27.11.2019

Procedură civilă. Cheltuieli de judecată. Semnificaţia noţiunii de culpă procesuală.

Hotărâre - 30.10.2019

Contestatie decizie de sanctionare. Invocarea de către angajator a părăsirii locului de muncă. Netemeinicia deciziei contestate. Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale reţinute în temeiul acestei decizii.

Hotărâre - 29.10.2019

Solicitare formulată de Serviciul de Probatiune cu privire la constatarea imposibilitătii persoanei condamnate de a presta muncă în folosul comunitătii. Respingere. Stabilirea aptitudinii în muncă revine numai medicului de medicină a muncii.

Sentinţă civilă - 24.10.2019

Acţiune în anularea încheierii pronunţate de Curtea de Arbitraj Comercial şi Maritim de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură prin care a fost stabilit definitiv onorariul expertului, în sensul reducerii acestuia. Inadmisibilitate

Hotărâre - 22.10.2019

Calcul pensie de urmaş acordată sub imperiul Legii nr. 19/2000. Neaplicare indice de corecţie distinct pentru această categorie de pensie.

Hotărâre - 15.10.2019

Infracţiunea de tentativă la omor. Contestaţie cameră preliminară. Caracter neîntemeiat. Cererea apărării excedează obiectului acesteia.

Hotărâre - 02.10.2019

Instituţia plăţii nedatorate. Invocarea sa după executarea titlului.

Hotărâre - 02.10.2019

Răspundere civilă delictuală. Răspunderea obiectivă a paznicului juridic pentru prejudiciul adus de bunul aparţinând domeniului public.

Hotărâre - 17.07.2019

Acceptare tacită a mostenirii. Împiedicarea suspendării de drept a judecă?ii în cazul decesului uneia dintre părti în cursul judecătii prin arătarea de către partea interesată a mostenitorilor părtii decedate. Constatare calitate mostenitor.

Hotărâre - 19.06.2019

Contestaţie act administrativ fiscal. Critici aduse modalitătii de comunicare a actelor administrativ fiscale la sediul social al societătii si prin anunt colectiv, in conditiile în care societatea era declarată în faliment.

Hotărâre - 10.06.2019

Anulare act administrativ. Numire manager interimar în domeniul sănătătii publice. Aplicarea legii speciale.

Hotărâre - 03.06.2019

Imposibilitatea încadrării activitătii desfăsurate de reclamanti în grupa a II - a de muncă. Insuficienta probei cu privire la existenta unor conditii de muncă nefavorabile. Neîncadrarea locului de muncă al reclam. în cat. locurilor de muncă cu cond.deos.