Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 12.03.2019

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar. Plata cu ora. Gradaţie de merit.

Decizie - 30.01.2019

Contestaţie privind plata drepturilor ce decurg din îndeplinirea atribuţiilor specifice ca membru al biroului electoral de circumscripţie. Imposibilitatea raportării drepturilor cuvenite pentru activitatea desfăşurată conform Legii nr. 115/2015

Decizie - 29.01.2019

Personal auxiliar de specialitate din instante si parchete. Recalculare pensie de serviciu. Inexistenta obligatiei Casei judetene de pensii de recalculare a pensiilor reclamantilor pe care fostul lor angajator încă nu le-a emis.

Decizie - 12.12.2018

Infractiune de lovire sau alte violente. Vinovătia inculpatului sub forma intentiei indirecte. Reducere cuantum daune morale.

Sentinţă civilă - 21.11.2018

Conflict de competentă ivit intre sectiile civile ale Tribunalului Constanta. Actiune in regres formulată de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule. Competenta sectiei a II-a civile în solutionarea actiunii.

Decizie - 14.11.2018

Conducător autobuz. Încadrarea în grupa a II-a de muncă. Necesitatea dovedirii clare a conditiilor concrete de muncă.

Decizie - 06.11.2018

Contestatie decizie de pensionare. Recalcularea drepturilor de pensie prin luarea în considerare a sumelor mentionate în adeverintele eliberate de angajator.

Decizie - 06.11.2018

Contestatie decizie de pensionare. Emiterea unei noi decizii de recalculare a pensiei pentru limită de vârstă cu luarea în considerare a adeverinttelor eliberate de angajatori. Obligarea pârâtei la plata diferentelor de pensie rezultate

Sentinţă penală - 06.11.2018

Contestatie la executare. Anularea mandatului european de executare. Împiedicarea continuării executării pedepsei într-un penitenciar din România.

Sentinţă penală - 02.11.2018

Accident de circulatie. Culpa soferului de pe ambulantă. Inexistenta unor elemente de fapt care să conducă la concluzia că asistenta a contribuit la decesul victimei ce se afla în ambulan?ă. Respectarea principiului prezumtiei de nevinovă?ie. Achitare.

Decizie - 31.10.2018

Răspunderea materială a pârâtului pentru toate pagubele nejustificate si neraportate, în calitatea sa de gestionar al cantonului, chiar dacă nu avea în dotare o armă. Recunoasterea culpei în producerea pagubei produsă reclamantei.

Decizie - 24.10.2018

Cuantum daune morale. Păstrarea unui raport rezonabil de proportionalitate între despăgubirile acordate si dauna suferită în scopul asigurării unei juste compensatii a suferintelor îndurate de tertele persoane păgubite.

Decizie - 10.10.2018

Încălcarea obligatiilor privind plata salariului. Opunerea fără succes a exceptiei neexecutării contractului, în cazul de fa?ă fiind vorba despre un litigiu de muncă si nu un litigiu civil.

Decizie - 04.10.2018

Legalitatea si temeinicia deciziei de atragere a răspunderii solidare contestate. Neprobarea relei-credinte a administratorului.

Sentinţă penală - 02.10.2018

Cerere de executare a mandatului european de arestare. Încetarea motivului de amânare a predării inculpatului.

Sentinţă civilă - 01.10.2018

Conflict negativ de competentă. Nulitate absolută a contractului de vânzare-cumpărare. Valoarea impozabilă a bunului imobil – singurul criteriu de stabilire a competentei materiale a instantei.

Decizie - 27.09.2018

Anulare decizie de invalidare. Obligarea pârâtei la emiterea unei decizii de validare a hotărârii emise de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 9/1998. Dovedirea vocatiei de mostenitori.

Decizie - 25.09.2018

Luarea în considerare la calculul pensiei a sporurilor cu caracter permanent care sunt înscrise în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverinte eliberate de unităti.

Decizie - 21.09.2018

Comiterea infractiunii de viol asupra unei persoane minore. Contradictii în declaratiile persoanei vătămate. Reducerea pedepsei din perspectiva criteriilor generale de individualizare. Majorare daune morale acordate părtii civile.

Decizie - 20.09.2018

Cerere instituire sechestru judiciar pentru conservarea dreptului de proprietate. Neîncălcarea principiului contradictorialitătii. Aplicarea unui tratament egal creditorilor în procedura insolventei.