Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 06.06.2018

Condiţiile revizuirii şi ale recalculării pensiei ulterior stabilirii punctajului mediu anual prin hotărâre judecătorească definitivă.

Decizie - 14.05.2018

Încetarea contractului individual de muncă pe durata perioadei de probă. Inaplicabilitatea prevederilor privind concedierea.

Decizie - 23.04.2018

Ajutorul acordat la pensionare, drept prevăzut în contractul colectiv de muncă. Termen de prescriptie aplicabil.

Decizie - 19.04.2018

Lipsa interesului reclamantei în solicitarea anulării partiale a ordinului pentru aprobarea procedurii de înregistrare a activitătii comerciale. Actiune penală formulată fată de societate pentru săvârsirea infractiunii de evaziune in formă continuată.

Decizie - 27.03.2018

Solicitare recalculare pensie. Neîndeplinire condi?ii pentru încadrarea activitătii efectuate de reclamant ca mecanic agricol în grupa a II-a de muncă. Obligarea pârâtei la eliberarea unei adeverinte care să cupr. sporul de vechime, venit în acord global.

Decizie - 27.03.2018

Încasare sume cu titlu de alocatie de hrană cu încălcarea prevederilor legale. Prescriptia dreptului material la actiune pentru sumele care au format obiectul unor plăti nedatorate ca urmare a depăsirii termenului legal de 3 ani. Incidenta amnistiei fisc.

Decizie - 21.03.2018

Pensii militare de stat. Contestaţie decizie de pensionare. Calculare pensie prin determinarea în procente din baza de calcul reglementată de Legea nr. 223/2015.

Decizie - 12.03.2018

Litigiu privind functionarii publici. Obtinere titlu stiintific de doctor în anul 2008. Vocatie la plata sporului de doctorat. Dreptul la sume compensatorii.

Decizie - 02.03.2018

Conducere tractor fără a detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule si sub influenta băuturilor alcoolice. Neîntrunirea conditiilor de tipicitate ale infractiunilor prevăzute de art. 334 alin. 1 si 335 alin. 1 Cod penal.

Decizie - 01.03.2018

Evaziune fiscală. Necitarea părtii responsabile civilmente. Trimiterea cauzei spre rejudecare instantei de fond.

Decizie - 01.03.2018

Vicierea procedurii de citare la instanţa de fond. Nerespectarea dreptului la un proces echitabil. Incidenţa nulităţii absolute prevăzute de art. 281 alin. 1 lit. e) Cod procedură penală. Trimiterea cauzei spre rejudecare.

Decizie - 26.02.2018

Aplicarea gresită a normelor de drept material de către instanta de fond. Legalitatea deciziei de stabilire a accesoriilor care nu încalcă prevederea expresă a art. 41 alin. 1 din Legea nr. 85/2006.

Decizie - 26.02.2018

Contestatie in anulare. Neîndeplinirea conditiilor pentru formularea contestatiei. Limitarea accesului la justitie.

Decizie - 16.02.2018

Cameră preliminară. Contestatie penală. Admitere. Sesizarea judecătorului de cameră preliminară cu încălcarea art. 207 alin. 1 Cod procedură penală. Greşita punere în libertate a inculpaţilor anterior expirării duratei stabilite de instanţă.

Decizie - 14.02.2018

Contestaţie tabel preliminar al creanţelor debitoarei ce vizează ordinea de prioritate la care a fost înregistrată creanţa. Înscrierea creanţei în tabelul de creanţe fără a se lua în considerare clauza de preferinţă din contractul de ipotecă mobiliară.

Decizie - 12.02.2018

Revendicare imobiliară. Neîncălcarea limitelor disponibilităţii în materie civilă în ceea ce priveşte sesizarea în căile de atac. Ignorarea de către instanţa de fond a modului în care îşi relevă actul autentic efectele juridice inter partes.

Decizie - 07.02.2018

Solicitare obligare pârât la plata sumei reprezentând contravaloarea părţilor sociale deţinute de reclamant în cadrul societăţii şi cedate pârâtului prin contract de cesiune de părţi sociale. Luarea în considerare a imaginii de ansamblu a activ.societatii

Decizie - 05.02.2018

Cerere de anulare a deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată şi a raportului de inspecţie fiscală. Inadmisibilitate. Neatacarea deciziei de soluţionare a contestaţiei de către recurentul-reclamant.

Decizie - 05.02.2018

Cerere de revizuire respinsă ca inadmisibilă. Recurs respins ca lipsit de interes. Neevocarea fondului.

Decizie - 29.01.2018

Recunoastere studii. Refuzul justificat al institutiei de învătământ superior de a elibera un nou supliment la diploma de inginer cu o traducere în limba engleză a titlului acordat de ”inginer diplomat” în ”master of engineering”.