Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 11.12.2019

Conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice

Hotărâre - 28.08.2019

DREPT CIVIL

Hotărâre - 07.07.2019

infractiuni legi si decrete

Hotărâre - 04.07.2019

Înscrierea în cazierul fiscal a faptelor de evaziune fiscală pentru care s-a dispus clasarea ca urmare a reparării prejudiciului. Condiţii.

Hotărâre - 06.06.2019

Contraventie

Hotărâre - 14.05.2019

Drept Civil

Hotărâre - 14.05.2019

Drept Civil

Hotărâre - 14.05.2019

Drept Civil

Hotărâre - 14.05.2019

Drept Civil

Hotărâre - 09.05.2019

Acciză pentru autoturism hibrid cu o capacitate egală sau peste 3000 cm 3

Hotărâre - 09.05.2019

Contravenţie Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

Hotărâre - 09.05.2019

Drepturi salariale funcţionari publici -spor de studii superioare

Hotărâre - 25.04.2019

plângere împotriva încheierii de carte funciară – lipsa calității procesuale active în raport de faptul că solicitarea de notare a litigiului a fost formulată de către intervenientul C, care a achiziționat de la petentul A bunul imobil ce face obiectul ca

Hotărâre - 25.04.2019

Încuviinţare executare silită

Hotărâre - 24.04.2019

Revendicare imobiliară

Hotărâre - 23.04.2019

Succesiune

Hotărâre - 23.04.2019

Drept Civil-plangere contraventionala

Hotărâre - 19.04.2019

Creanța cesionată către creditorul care a formulat cererea de executare silită nu rezultă din Contractul de credit bancar nr. XX din data de 17.06.2005 încheiat cu creditorul inițial care ar constitui titlu executoriu, ci din posibilitatea recunoscută de

Hotărâre - 17.04.2019

În baza prevederilor Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anu

Hotărâre - 12.04.2019

Potrivit art. 688 alin. (1) C. proc. civ., dacă debitorul moare înainte de începerea executării silite și se constată că nu există niciun moștenitor acceptant și nici nu este numit un curator al succesiunii, la cererea creditorului ori a executorului jude