Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 06.05.2020

DREPT CIVIL

Hotărâre - 29.04.2020

Revocarea/suspendarea executarii pedepsei

Hotărâre - 27.04.2020

Contestaţie decizie de instituire măsuri asigurătorii

Hotărâre - 16.04.2020

Drept penal-tâlhărie

Hotărâre - 14.04.2020

Cooperare judiciară internațională în materie penală. Aplicarea dispozițiilor art. 104 alin. (9) din Legea nr. 302/2004 (republicată) pe tot parcursul procedurii de executare a mandatului european de arestare, inclusiv după pronunțarea hotărârii definitiv

Hotărâre - 10.04.2020

acțiune în constatare – constatarea inexistenței debitului solicitat la plată: în cauză nu rezultă că reclamantul este persoana care a intervenit asupra echipamentului de măsurare a energiei electrice; lipsa caracterului cert al prejudiciului: în cazurile

Hotărâre - 09.04.2020

Procedura concordatului preventiv. Cerere de intervenție principală. Admisibilitate. Condiții și efecte

Hotărâre - 06.04.2020

Vătămare corporală din culpă. Culpă concurentă a victimei în producerea accidentului si a consecinţelor accidentului. Împrejurări care nu afectează lanţul cauzal

Hotărâre - 30.03.2020

Pretenţii

Hotărâre - 30.03.2020

Succesiuni

Hotărâre - 30.03.2020

pretenții daune morale – malpraxis medical: inexistența faptei ilicite a unității medicale în raport de faptul că personalul medical a avut o conduită corespunzătoare, iar regulile de igienă au fost respectate, potrivit recomandărilor bunei practici cu pr

Hotărâre - 26.03.2020

Plângere contravențională

Hotărâre - 24.03.2020

Dreppt penal

Hotărâre - 23.03.2020

Anulare act administrativ fiscal. Caracter deductibil cheltuieli. Sarcina probei. Prescripţia dreptului de a stabili creanţe fiscale

Hotărâre - 23.03.2020

Individualizarea judiciară a pedepsei

Hotărâre - 23.03.2020

partaj judiciar ieşire din indiviziune – decesul reclamantului-pârât pe parcursul judecării cauzei; pârâta-reclamantă este unica moștenitoare a acestuia – excepția lipsei de interes a cererii principale și reconvenționale în raport de împrejurarea ca pârâ

Hotărâre - 23.03.2020

acțiune în răspundere delictuală – lipsa capacității procesuale de folosință a Primăriei – structură funcţională, cu activitate permanentă care duce la îndeplinire hotărârile consiliilor locale şi dispoziţiile primarului; îndeplinirea condițiilor răspunde

Hotărâre - 20.03.2020

Daunele moratorii pentru executarea cu întârziere a obligației contractate

Hotărâre - 20.03.2020

Recurs. Daune morale pentru prejudiciul psihic creat unor minori prin agresiunea fizică exercitată împotriva bunicului lor, în prezenţa reclamanţilor. Aplicabilitatea disp. art. 1349 Cod civil. Nu s-au reținut ca fiind aplicabile disp. art. 1391 Cod civil

Hotărâre - 20.03.2020

Confiscare specială