Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 05.03.2020

CIVIL.ÎNCUVIINŢARE EXECUTARE SILITĂ RESPINSA. CONTRACT DE AMANET

Hotărâre - 05.03.2020

CIVIL.PRETENŢII REGULAMENT C.E. NR. 261/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

Hotărâre - 17.02.2020

pretenţii – cheltuieli de judecată pe cale separată – onorariu orar; avocatul a detaliat activităţile juridice facturate, însă acesta nu a indicat care este numărul de ore facturat pentru fiecare dosar în parte; instanţa se află în imposibilitate obiecti

Hotărâre - 30.01.2020

Contestatie la executare

Hotărâre - 30.01.2020

Hotarare act autentic

Hotărâre - 30.01.2020

Clauze abuzive

Hotărâre - 23.01.2020

Drept civil-actiune in anulare

Hotărâre - 20.01.2020

Plângere contravenţională

Hotărâre - 06.01.2020

acţiune în constatare – necompetenţa materială în raport de caracterul neevaluabil al cererii: constatarea unei situaţii de fapt care nu are o componenta pecuniară

Hotărâre - 30.12.2019

Abuz de încredere. Abuz în serviciu

Hotărâre - 30.12.2019

Admiterea plângerii împotriva ordonanţei de clasare şi trimiterea cauzei Ia parchet pentru completarea urmăririi penale

Hotărâre - 23.12.2019

evacuare - pârâții nu au invocat existența vreunui titlu în baza căruia dețin în prezent imobilul

Hotărâre - 20.12.2019

Anulare act administrativ faţă de lipsa motivării

Hotărâre - 20.12.2019

Prescripție extinctivă contract de asigurare accident de muncă

Hotărâre - 20.12.2019

Obligația fiscală cu titlu de taxă pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări şi obligația fiscală cu titlu de taxă pentru foraje sau excavări. Diferenţa dintre cele două categorii de taxe

Hotărâre - 20.12.2019

Incidenţa impreviziunii ca urmare a devalorizării monedei naționale în raport cu francul elvețian, moneda în care a fost acordat creditul.

Hotărâre - 20.12.2019

Atragere răspundere solidară. Dovada relei credinţe.

Hotărâre - 20.12.2019

Anulare contract de vânzare-cumpărare şi rezoluţiune contract de vânzare-cumpărare; motive de nulitate relativă: lipsa discernământului vânzătorului, lipsa împuternicirii pentru cumpărare pentru o persoană juridică

Hotărâre - 20.12.2019

Încetarea executării obligaţiei de a nu părăsi ţara- art. 95 Cod penal; art. 57 şi art. 48 din Legea nr. 253/2013

Hotărâre - 20.12.2019

Calculul pensiei de serviciu conform art.51 alin.2 din Legea nr.94/1992; îndeplinirea condiţiilor de acordare;