Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 11.12.2019

Conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice

Hotărâre - 16.10.2019

Infractiune de evaziune fiscală prevăzută de art.9ain.1,lit. a,alin.3 din Legea 241/2005(in var. anterioara intrarii în vigoare a decizieinr.50/2013).cu aplicarea art.41 al.2 Cod penalanterior art.5 Cod Penal. Ascundere sursă impozabilă.

Hotărâre - 17.09.2019

Contestaţie

Hotărâre - 28.08.2019

DREPT CIVIL

Hotărâre - 28.08.2019

Ordonanţă preşedenţială

Hotărâre - 20.08.2019

Contestaţie la executare

Hotărâre - 09.08.2019

Măsuri preventive

Hotărâre - 09.08.2019

Plângere contestaţie tergiversare

Hotărâre - 09.08.2019

Plângere contestaţie tergiversare

Hotărâre - 18.07.2019

CONTESTAŢIE CREDITOR - Legea nr.77/2016

Hotărâre - 16.07.2019

Potrivit art. 229 C. civ., în raporturile cu terții, dovada denumirii și a sediului persoanei juridice se face cu mențiunile înscrise în registrele de publicitate, iar în lipsa acestor mențiuni, stabilirea sau schimbarea denumirii și a sediului nu va pute

Hotărâre - 16.07.2019

În prealabil formulării cererii privind ordonanţa de plată, creditorul are obligaţia notificării debitorului în legătură cu creanţa pretinsă, printr-o somaţie prin care îi solicită acestuia îndeplinirea obligaţiei şi îi acordă un termen de executare de 15

Hotărâre - 16.07.2019

Anulare act

Hotărâre - 08.07.2019

Contestaţie

Hotărâre - 07.07.2019

infractiuni legi si decrete

Hotărâre - 04.07.2019

Înscrierea în cazierul fiscal a faptelor de evaziune fiscală pentru care s-a dispus clasarea ca urmare a reparării prejudiciului. Condiţii.

Hotărâre - 28.06.2019

Camera Preliminară. Neregularitatea rechizitoriului. Nelegalitatea dispunerii efectuării unor constatări tehnico-ştiinţifice. Consecințe. Încălcarea dreptului la apărare. Natura proceselor verbale încheiate de către organele fiscale la cererea procurorulu

Hotărâre - 27.06.2019

1.Apelul incident

Hotărâre - 26.06.2019

pretenţii - denunțare contract de comodat; restituire garanţie achitată la data încheierii contractului pentru predarea utilajelor; principiul nominalismului monetar - stipularea expresă a sumei în USD conduce la concluzia că părțile și-au asumat obligați

Hotărâre - 26.06.2019

anulare proces verbal de contravenţie - neacordare prioritate de trecere pietonilor angajaţi regulamentar în traversarea străzii; netemeinicia procesului-verbal: obiecţiunile petentului de la momentul întocmirii procesului-verbal se coroborează cu declara