Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 24.10.2018

Tăiere ilegală și furt de arbori din fondul forestier național. Nelegalitate. Crearea unei lex tertia, corecta aplicare a deciziei nr. 265/2014 a CCR; încadrările juridice ale infracțiunilor de tăiere ilegală și furt de arbori din fondul forestier naționa

Sentinţă penală - 14.08.2018

Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţele statelor membre ale Uniunii Europene. Respingerea cererii raportat la momentul dobândirii vocației la liberare condiţionată

Sentinţă civilă - 11.07.2018

Conflict negativ de competenţă. Regulator de competenţa stabilind competenţa de soluţionare a plângerii privind anularea Procesului verbal de constatare a abaterilor de la normele de utilizare/exploatare a resurselor de apă de suprafaţă

Hotărâre - 10.07.2018

Inculpat cu domiciliul în străinătate. Cerere de repunere în termenul de apel. Tardivitate apel

Hotărâre - 10.07.2018

Acord de recunoaştere a vinovăţiei. Respingere. Lipsa indicării duratei pedepsei complementare

Hotărâre - 05.07.2018

Rele tratamente aplicate minorului. Procedura privind recunoașterea învinuirii

Hotărâre - 04.07.2018

Constatarea desfășurării activității în grupa II de muncă; aplicarea în timp a Ordinului 50/1990 și a Ordinului 125/1990

Hotărâre - 22.06.2018

Neîndeplinirea condițiilor de existenţă a provocării - circumstanţă atenuantă legală prev. de art. 75 alin. 1 lit. a Cod penal

Hotărâre - 15.06.2018

Dispoziţia pronunţată în procedura prealabilă reglementată de Legea nr. 10/2001 îşi produce efectele asupra tuturor celor care au depus notificarea iar contestaţia formulată numai de unii dintre notificatori foloseşte şi celorlalţi întrucât reprezintă un

Hotărâre - 15.06.2018

Contestație tardivă

Sentinţă civilă - 11.06.2018

Fond. Conflict negativ de competență. Acțiunile referitoare la plata unor drepturi salariale sau alte drepturi bănești formulate de salariații ce au calitatea de militari din cadrul ISU, sunt de competența instanțelor de contencios administrativ

Hotărâre - 06.06.2018

Neîndeplinirea cazului de micșorare a pedepsei în cursul executării acesteia, prevăzut de art. 598 alin. 1 lit. d C.proc.pen.

Hotărâre - 05.06.2018

Data stabilirii dreptului de pensie. Efectele depunerii cererii de pensionare la o instituție necompetentă asupra datei de stabilire a dreptului la pensie

Hotărâre - 21.05.2018

Cerere de deschidere a procedurii insolvenței formulată de debitor. Nedepunerea tuturor actelor prevăzute de lege în termen. Sancțiunea operantă

Hotărâre - 21.05.2018

Măsuri asigurătorii. Sechestrul asigurător

Hotărâre - 21.05.2018

Legea nr. 85/2006. Interpretarea și aplicarea art. 21 alineat (2).

Hotărâre - 21.05.2018

Conflict negativ de competenţă. Regulator de competenţa stabilind competenţa de soluţionare a cererii privind suspendarea măsurilor dispuse prin raport de control de Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi

Hotărâre - 17.05.2018

Plângere împotriva rezoluţiei directorului Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi având ca obiect lămurirea/completarea dispozitivului Rezoluției prin care s-a admis cererea de radiere formulată de către practicianul în insolvență, în

Hotărâre - 15.05.2018

Hărţuire la locul de muncă; hărțuirea psihologică; mobbing; interdicția instrumentalizării persoanei salariatului; nulitatea actului juridic privind încetarea raporturilor de muncă prin acord; răspunderea angajatorului

Hotărâre - 11.05.2018

Alin. 4 al. art. 42 din Legea nr. 85/2014 vizează o excepţie de la citarea părţilor precum şi de la comunicarea oricăror acte de procedură prin BPI şi anume, numai în ce priveşte prima citare şi comunicare a actelor de procedură . Pentru citarea şi c