Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 17.12.2018

Cauză de reducere a pedepsei. Cerere de anulare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere formulată în apel. Confiscare specială

Sentinţă penală - 29.11.2018

Cerere de recunoaştere şi punere în executare în România a hotărârii penale pronunțate în străinătate, transferul persoanei condamnate într-un penitenciar din România; cetățean român; deducerea zilelor de liberare anticipată

Hotărâre - 29.11.2018

Individualizarea legală a pedepselor, individualizarea obligației de a nu părăsi teritoriul României fără acordul instanței în cadrul modalității de executare a pedepsei prin aplicarea suspendării sub supraveghere. Ucidere din culpă. Daune morale

Hotărâre - 15.11.2018

Rejudecare. Apel

Hotărâre - 15.11.2018

Vătămare corporală din culpă. Vinovăție. Culpă exclusivă. Introducerea în cauză a părții responsabile civilmente

Hotărâre - 09.11.2018

Părăsirea locului accidentului – condițiile reținerii concursului de infracțiuni dintre infracțiunea prevăzută de art. 338 alin. 1 Cod penal și cea prevăzută de art. 338 alin. 2 Cod penal. Ucidere din culpă. Acţiune civilă – acordare daune materiale și d

Hotărâre - 06.11.2018

Deţinere de droguri pentru consum propriu. Renunțarea la aplicarea pedepsei - condiții

Hotărâre - 05.11.2018

Imposibilitatea reținerii art. 74 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) Cod penal anterior în condițiile existenței unei hotărâri anterioare de amânare a aplicării pedepsei

Hotărâre - 24.10.2018

Tăiere ilegală și furt de arbori din fondul forestier național. Nelegalitate. Crearea unei lex tertia, corecta aplicare a deciziei nr. 265/2014 a CCR; încadrările juridice ale infracțiunilor de tăiere ilegală și furt de arbori din fondul forestier naționa

Sentinţă penală - 14.08.2018

Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţele statelor membre ale Uniunii Europene. Respingerea cererii raportat la momentul dobândirii vocației la liberare condiţionată

Sentinţă civilă - 11.07.2018

Conflict negativ de competenţă. Regulator de competenţa stabilind competenţa de soluţionare a plângerii privind anularea Procesului verbal de constatare a abaterilor de la normele de utilizare/exploatare a resurselor de apă de suprafaţă

Hotărâre - 10.07.2018

Inculpat cu domiciliul în străinătate. Cerere de repunere în termenul de apel. Tardivitate apel

Hotărâre - 10.07.2018

Acord de recunoaştere a vinovăţiei. Respingere. Lipsa indicării duratei pedepsei complementare

Hotărâre - 05.07.2018

Rele tratamente aplicate minorului. Procedura privind recunoașterea învinuirii

Hotărâre - 04.07.2018

Constatarea desfășurării activității în grupa II de muncă; aplicarea în timp a Ordinului 50/1990 și a Ordinului 125/1990

Hotărâre - 25.06.2018

Luare de mită. Dare de mită. Abuz în serviciu. Subiect activ

Hotărâre - 22.06.2018

Neîndeplinirea condițiilor de existenţă a provocării - circumstanţă atenuantă legală prev. de art. 75 alin. 1 lit. a Cod penal

Hotărâre - 15.06.2018

Dispoziţia pronunţată în procedura prealabilă reglementată de Legea nr. 10/2001 îşi produce efectele asupra tuturor celor care au depus notificarea iar contestaţia formulată numai de unii dintre notificatori foloseşte şi celorlalţi întrucât reprezintă un

Hotărâre - 15.06.2018

Contestație tardivă

Sentinţă civilă - 11.06.2018

Fond. Conflict negativ de competență. Acțiunile referitoare la plata unor drepturi salariale sau alte drepturi bănești formulate de salariații ce au calitatea de militari din cadrul ISU, sunt de competența instanțelor de contencios administrativ