Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 14.04.2020

Anulare act administrativ. Calitate procesuală pasivă. Introducerea în cauză a altor subiecte de drept

Hotărâre - 14.04.2020

Cooperare judiciară internațională în materie penală. Aplicarea dispozițiilor art. 104 alin. (9) din Legea nr. 302/2004 (republicată) pe tot parcursul procedurii de executare a mandatului european de arestare, inclusiv după pronunțarea hotărârii definitiv

Hotărâre - 09.04.2020

Procedura concordatului preventiv. Cerere de intervenție principală. Admisibilitate. Condiții și efecte

Hotărâre - 06.04.2020

Vătămare corporală din culpă. Culpă concurentă a victimei în producerea accidentului si a consecinţelor accidentului. Împrejurări care nu afectează lanţul cauzal

Hotărâre - 23.03.2020

Individualizarea judiciară a pedepsei

Hotărâre - 23.03.2020

Anulare act administrativ fiscal. Caracter deductibil cheltuieli. Sarcina probei. Prescripţia dreptului de a stabili creanţe fiscale

Hotărâre - 20.03.2020

Recurs. Daune morale pentru prejudiciul psihic creat unor minori prin agresiunea fizică exercitată împotriva bunicului lor, în prezenţa reclamanţilor. Aplicabilitatea disp. art. 1349 Cod civil. Nu s-au reținut ca fiind aplicabile disp. art. 1391 Cod civil

Hotărâre - 20.03.2020

Confiscare specială

Hotărâre - 19.03.2020

Acţiune în revendicare. Efectele hotărârii judecătoreşti faţă de terţi

Hotărâre - 18.03.2020

Conținutul cererii de chemare în judecată. Calificarea juridică a actelor și faptelor deduse judecății. Condițiile și limitele în care operează dispozițiile alin. (4) al art. 22 din Codul de procedură civilă

Hotărâre - 17.03.2020

Necitare moştenitor prezumtiv la dezbaterea succesiunii. Sancţiune. Principiul rolului activ al judecătorului. Calificarea exactă a acţiunii

Hotărâre - 17.03.2020

Rolul activ al judecătorului. Respectarea de către instanţă a principiului disponibilităţii care guvernează procesul civil

Hotărâre - 17.03.2020

Tardivitate apel. Dovada de comunicare sentinţă. Forţa probantă a dovezii de înmânare a actului procedural

Hotărâre - 12.03.2020

Contestație administrativ-fiscală. Tranzacții privind achiziția gazelor naturale de la o persoană afiliată. Nedocumentarea prețurilor de transfer. Dreptul organului fiscal de a proceda la estimarea prețurilor de achiziție a gazelor naturale. Modalitate de

Hotărâre - 12.03.2020

Eroarea asupra normei extrapenale

Hotărâre - 11.03.2020

Cerere de plată formulată de creditoare în temeiul art. 102 alin. 6 din Legea nr. 85/2014. Creanță bugetară care vizează activitatea debitoarei anterior momentului deschiderii procedurii insolvenței. Creanță anterioară deschiderii procedurii insolvenței

Hotărâre - 11.03.2020

Cerere accesorie de acordare cheltuieli de judecată. Condiţiile pentru reducerea cheltuitelor de judecată reprezentând onorariu expert

Hotărâre - 10.03.2020

Contestație administrativ fiscală. Decizie de impunere de stabilire a accesoriilor pentru obligații fiscale principale pentru executarea cărora au fost indisponibilizate sume de bani. Compensarea cu dobânda fiscală datorată pentru sumele indisponibilizate

Hotărâre - 09.03.2020

Tutelă administrativă. Termen de decădere. Acţiune împotriva hotărârii consiliului local de aprobare a modificării regimului de înălţime a construcţiilor aprobat prin PUG

Hotărâre - 04.03.2020

Contestaţie în anulare. Eroare materială. Imposibilitatea cenzurării modului în care instanţa de apel a aplicat sau interpretat dispoziţiile legale în cauză