Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 30.12.2019

Abuz de încredere. Abuz în serviciu

Hotărâre - 06.12.2019

Predare pe mai departe (re-extrădare) către o autoritate străină a unei persoane care a fost predată anterior unei alteautorităţi judiciare străine în baza unui mandat european de arestare

Hotărâre - 18.11.2019

Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţele statelor membre ale Uniunii Europene

Hotărâre - 29.10.2019

Admisibilitate cale de atac

Hotărâre - 14.10.2019

Sechestru asigurător

Hotărâre - 03.10.2019

Infracţiunea de înşelăciune

Hotărâre - 02.10.2019

Camera preliminară

Hotărâre - 30.09.2019

Infracţiunea de contrabandă

Hotărâre - 16.09.2019

Viol. Formularea plângerii în cazul persoanei cu capacitate restrânsă de exerciţiu cu încuviinţarea persoanei prevăzute de lege

Hotărâre - 03.09.2019

Condiţiile răspunderii civile delictuale

Hotărâre - 21.06.2019

Schimbarea procedurii de predare într-un stat UE, în baza mandatului european de arestare cu procedura de recunoaştere în România a sentinţei de condamnare

Decizie - 08.05.2019

Contencios administrativ fiscal. Prescripția dreptului organului fiscal de a stabili obligații fiscale. Stabilirea momentului de la care începe să curgă termenul de prescripție. Interpretarea și aplicarea prevederilor art. 91 alin. 1, art. 23 și art. 84 d

Decizie - 10.04.2019

Contencios administrativ fiscal. Condiții pentru emiterea deciziei de reverificare fiscală. Principiul unicității inspecției fiscale. Distincția între procedura de inspecție fiscală și controlul inopinat

Decizie - 10.04.2019

Agent de poliție în cadrul Poliției de frontieră. Condiții pentru decontarea cheltuielilor de transport. Mutare în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau reședință. Reorganizarea structurilor poliției de frontieră

Decizie - 27.03.2019

Funcționar public cu statut special din cadrul penitenciarelor. Împuternicire în funcția de șef tură. Obligația de plată a drepturilor salariale corespunzătoare funcției în care a fost împuternicit

Decizie - 18.03.2019

Act administrativ emis nelegal de autoritatea publică locală. Contract de concesiune. Neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către concesionar. Distincția dintre reziliere şi denunţarea unilaterală a contractului

Decizie - 13.03.2019

Funcționari publici din cadrul centrelor județene ale APIA. Stabilirea drepturilor salariale conform principiului egalizării la nivelul maxim aflat în plată în cadrul APIA pentru perioada 10 aprilie 2015 – 1 august 2016. Interpretarea și aplicarea prevede

Hotărâre - 07.03.2019

Recalcularea restului rămas neexecutat din pedeapsa din a cărei executare fusese dispusă anterior liberarea condiţionată ca urmare a aplicării art. 55 ind. 1 din Legea nr. 254/2013

Decizie - 07.03.2019

Autorizație de construire. Nerespectarea cerințelor stabilite în certificatul de urbanism cu privire la calea de acces. Întinderea obligațiilor stabilite prin certificatul de urbanism

Hotărâre - 01.03.2019

Deținere de droguri de risc şi de mare risc pentru consum propriu fără drept. Circumstanța agravantă prevăzută de art. 13 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 143/2000