Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 08.05.2019

Contencios administrativ fiscal. Prescripția dreptului organului fiscal de a stabili obligații fiscale. Stabilirea momentului de la care începe să curgă termenul de prescripție. Interpretarea și aplicarea prevederilor art. 91 alin. 1, art. 23 și art. 84 d

Decizie - 10.04.2019

Contencios administrativ fiscal. Condiții pentru emiterea deciziei de reverificare fiscală. Principiul unicității inspecției fiscale. Distincția între procedura de inspecție fiscală și controlul inopinat

Decizie - 10.04.2019

Agent de poliție în cadrul Poliției de frontieră. Condiții pentru decontarea cheltuielilor de transport. Mutare în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau reședință. Reorganizarea structurilor poliției de frontieră

Decizie - 27.03.2019

Funcționar public cu statut special din cadrul penitenciarelor. Împuternicire în funcția de șef tură. Obligația de plată a drepturilor salariale corespunzătoare funcției în care a fost împuternicit

Decizie - 18.03.2019

Act administrativ emis nelegal de autoritatea publică locală. Contract de concesiune. Neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către concesionar. Distincția dintre reziliere şi denunţarea unilaterală a contractului

Decizie - 13.03.2019

Funcționari publici din cadrul centrelor județene ale APIA. Stabilirea drepturilor salariale conform principiului egalizării la nivelul maxim aflat în plată în cadrul APIA pentru perioada 10 aprilie 2015 – 1 august 2016. Interpretarea și aplicarea prevede

Hotărâre - 07.03.2019

Recalcularea restului rămas neexecutat din pedeapsa din a cărei executare fusese dispusă anterior liberarea condiţionată ca urmare a aplicării art. 55 ind. 1 din Legea nr. 254/2013

Decizie - 07.03.2019

Autorizație de construire. Nerespectarea cerințelor stabilite în certificatul de urbanism cu privire la calea de acces. Întinderea obligațiilor stabilite prin certificatul de urbanism

Hotărâre - 01.03.2019

Deținere de droguri de risc şi de mare risc pentru consum propriu fără drept. Circumstanța agravantă prevăzută de art. 13 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 143/2000

Decizie - 27.02.2019

Anulare hotărâre a consiliului local de însușire a inventarului domeniului public al unității administrativ teritoriale

Decizie - 25.02.2019

Funcționar public. Decizie nelegală de încetare de drept a raportului de serviciu. Principiului priorităţii dreptului UE faţă de dreptul naţional. Efectului direct al directivelor

Decizie - 30.01.2019

Impozit pe veniturile din transferul proprietății imobiliare. Vânzarea imobilelor prin licitație publică în procedura de executare silită. Stabilirea bazei de impozitare prin raportare la valoarea specificată în actele de adjudecare

Hotărâre - 23.01.2019

Natura recidivei ca urmare a recalculării restului rămas neexecutat din pedeapsa din a cărei executare a fost dispusă liberarea condiţionată

Decizie - 16.01.2019

Funcționari publici din cadrul caselor județene de sănătate. Stabilirea drepturilor salariale în baza Legii-cadru nr. 153/2017 și încadrarea în funcțiile publice teritoriale. Modul de aplicare al prevederilor Anexei VIII Capitolul I lit. A pct. I și pct.

Decizie - 16.01.2019

Agent de poliție. Condiții pentru recunoașterea drepturilor salariale reprezentând echivalentul sporului pentru studii superioare. Aplicarea prevederilor art. 1 alin. 5 ind. 1 din OUG nr. 83/2014, modificată prin Legea nr. 71/2015

Decizie - 16.01.2019

Funcționari publici din cadrul case județene de pensii. Recalcularea sporului de vechime în muncă prin raportare la valoarea salariului de bază ce include nivelul mediu al stimulentelor. Modul de calcul al sporului de vechime prevăzut de legile anuale de

Decizie - 16.01.2019

Condițiile pentru invocarea necompetenței materiale ca motiv de ordine publică prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 3 C.proc.civ. Neinvocarea de către prima instanță a necompetenței materiale. Natura juridică a procesului-verbal de negociere a prețului de vâ

Hotărâre - 14.01.2019

Cerere de extrădare. Condiția dublei incriminări a faptei

Hotărâre - 19.12.2018

Uzucapiune. Invocarea excepției autorității de lucru judecat. Condiții pentru a se reține incidența acestora

Hotărâre - 17.12.2018

Cauză de reducere a pedepsei. Cerere de anulare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere formulată în apel. Confiscare specială