Funcționari publici cu statut special. Ajutoare la trecerea în rezervă prevăzute de Legea nr. 284/2010. Raport de serviciu încetat anterior datei de 1 iulie 2017. Efectele abrogării dispozițiilor Legii-cadru nr. 284/2010. Aplicare în timp a dispozițiilor

Hotărâre 190 din 22.02.2021


Cuprins pe materii: Drept administrativ. Funcționari publici.

Indice alfabetic: Funcționari publici:

-încetarea raportului de serviciu

-ajutoare la trecerea în rezervă

Temei de drept: Legea cadru nr. 284/2010 Anexa VII art. 20

Legea-cadru nr. 153/2017

OUG nr. 90/2017 art. 11

OUG nr. 114/2018 art. 41

Decizia HP a ÎCCJ nr. 5/2017, Decizia HP a ÎCCJ nr. 20/2019

Rezolvarea chestiunii de drept sesizate nu presupune decât aplicarea corectă a regulilor referitoare la succesiunea legilor în timp și la efectul suspensiv sau abrogator al unor norme, cu referire punctuală la măsura în care abrogarea unor drepturi mai poate constitui temei ulterior pentru suspendarea exercițiului acelorași drepturi. Prin urmare, este important a se stabili dacă este vorba de polițiști/militari care au trecut în rezervă înainte de 1 iulie 2017 sau după această dată, întrucât ulterior intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017 și abrogării dispozițiilor Legii-cadru nr. 284/2010 nu se mai poate vorbi de existența unui drept legal și nici a măcar a unei speranțe legitime de a încasa ajutoarele la trecerea în rezervă.

Polițiști/militari, trecuți însă în rezervă anterior abrogării dispozițiilor Legii-cadru nr. 284/2010, cum este situația reclamantului recurent, aveau un drept condiționat totuși de recunoașterea sa concretă printr-o manifestare de voință a legiuitorului în sensul încetării suspendării plății și acordării sale. Abrogarea dispozițiilor Legii-cadru nr. 284/2010, începând cu 1 iulie 2017, care reglementau acest drept nu poate avea ca efect, în lipsa unei prevederi exprese, stingerea drepturilor condiționate născute în trecut, ci doar imposibilitatea acordării în viitor pentru persoanele care ar fi îndeplinit condițiile legale după data de 1 iulie 2017.