Comunicare informații de interes public. Excluderea de la comunicare a informațiilor ce privesc datele personale. Excepție. Procedura acordării gradației de merit. Componența nominală a comisiei de evaluare a dosarelor. Daune morale. Raport de cauzalitate

Hotărâre 180 din 10.02.2021


Cuprins pe materii: Drept administrativ

Indice alfabetic: Drept administrativ:

-comunicare informații de interes public

-gradație de merit

-comisie de evaluare

-daune morale

Temei de drept: Legea nr. 544/2001 art. 2, art. 6, art. 7, art. 12, art. 14, art. 22

Legea nr. 554/2004 art. 1, art. 18, art. 19

Ordin MEC nr. 3307/2020 art. 10, art. 13

Chiar dacă Legea nr. 544/2001 exclude de la comunicare informațiile care privesc datele personale (cum sunt numele și prenumele), aceasta prevede și faptul că aceste informații pot deveni informații de interes public în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcții publice. Informațiile privind componenta comisiei de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit reprezintă informații care rezultă din activitatea unei instituții publice, în sensul art. 2 lit. b din Legea nr. 544/2001 și, deși includ date referitoare la numele și prenumele unor persoane determinate, trebuie comunicate reclamantei recurente având în vedere că intră sub incidența prevederilor art. 14 alin. 1 din Legea nr. 544/2001, informațiile cu privire la datele personale ale cetățeanului devenind informații de interes public.

Una din condițiile ce trebuie îndeplinite pentru repararea unui eventual prejudiciu este acela ca între refuzul nejustificat de comunicare a informațiilor de interes public și prejudiciul pretins a fi reparat să existe o legătură de cauzalitate, legătură care în mod evident nu există din moment ce chiar reclamanta a susținut că prejudiciul moral ar fi cauzat de o pretinsă evaluare nelegală a dosarului pe care l-a depus în vederea acordării gradației de merit.