Funcționari publici cu statut special. Dreptul la decontarea biletelor de călătorie cu avionul în afara teritoriului României. Procedura de aprobare a dreptului de decontare. Principiul teritorialității aplicării legii civile. Distincție față de dreptul l

Hotărâre 265 din 10.03.2021


Cuprins pe materii: Drept administrativ. Funcționari publici

Indice alfabetic: Funcționari publici:

-funcționari publici cu statut special

-dreptul de decontare a transportului

-procedură

Temei de drept: Legea nr. 360/2002 art. 28 alin. 1 lit. j

HG nr. 129/2003 art. 3 lit. b, art. 6 lit. e

Ordin MAI nr. 136/2004 pct. 17

C.civ. art. 7

Posibilitatea de utilizare a transportului aerian, ca regulă, este condiționată de aprobarea prealabilă a șefului unității sau a adjuncților acestuia, conform art. 3 lit. b din HG 1292/2003.

Interpretarea sistematică a prevederilor cuprinse de HG nr. 1292/2003 conduc la concluzia că în afara de situațiile de excepție reglementate în mod expres prin actul normativ precitat, dreptul la decontarea cheltuielilor de transport se circumscriu călătoriilor realizate pe teritoriul național, argumentul juridic relevant fiind cel legat de principiul teritorialității legii civile, care își are sediul în prevederile art. 7 alin. 1 Cod civil. Actele normative adoptate de autoritățile și instituțiile publice centrale se aplică pe întreg teritoriul țării, afară de cazul în care se prevede altfel, aplicarea principiului teritorialității legii civile la situația de fapt dedusă judecății reliefând că recurentul nu poate beneficia de decontarea cheltuielilor de transport realizate în afara teritoriului țării în vederea stabilirii situației medicale în baza prevederilor HG 1292/2003, art. 3 lit. b și art. 6 lit. e.

Dreptul la asistență medicală în străinătate include și dreptul la decontarea cheltuielilor de transport însă în raport de limitele investirii, conform art. 9 alin. 2 C.proc.civ., o atare situație nu formează obiect al cauzei.