Apel penal. Încetarea procesului penal. Retragerea plângerii prealabile. Împăcarea părţilor. Trimiterea cauzei spre rejudecare

Hotărâre 1000 din 22.12.2020


Cuprins pe materii: Drept penal. Partea generală. Partea specială. Drept procesual penal

Indice alfabetic: Drept penal. Drept procesual penal.

Temei de drept: art. 396 alin. 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. g C.pr.pen., art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. b şi d, alin. 2 lit. b C.pen.

Dispunând în mod nelegal încetarea procesului penal, nefiind îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru încetarea procesului penal, fie pentru că a intervenit retragerea plângerii şi nu împăcarea părţilor, fie pentru ca intenţia de împăcare nu a fost concretizată în mod legal ca manifestare bilaterală de voinţă, practic, se poate susţine că prima instanţă nu s-a pronunţat asupra unor fapte reţinute în sarcina inculpatului, lipsind realmente judecata în privinţa acestor fapte, pe un temei fals, respectiv cel al existenţei unui impediment legal pentru exercitarea acţiunii penale.

Curtea nu ar putea ea însăşi să se pronunţe pentru prima şi ultima dată (decizia sa fiind definitivă) asupra unor fapte determinate imputate inculpatului, în lipsa unei cercetări judecătoreşti în primă instanţa, fără a nesocoti dreptul inculpatului la un proces echitabil şi la dublul grad de jurisdicţie, astfel că se impune, odată cu admiterea apelului formulat de procuror, desfiinţarea în integralitate a sentinţei penale apelate şi trimiterea cauzei spre rejudecare la Judecătoria Bârlad, procesul penal fiind reluat de la momentul debutului cercetării judecătoreşti în primă instanţă.