Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă comercială - 05.12.2019

Anulare hotărârea adunare generala

Sentinţă comercială - 08.08.2019

Divizare

Sentinţă comercială - 31.05.2019

Contencios administrativ şi fiscal

Sentinţă comercială - 07.02.2019

Anulare concurs

Sentinţă comercială - 21.12.2018

Cerere în despăgubire întemeiată pe dispoziţiile art. 123 din Legea 85/2014

Sentinţă comercială - 07.11.2018

anulare act administrativ

Sentinţă comercială - 23.10.2018

pretenţii - Admite acţiunea

Sentinţă comercială - 10.10.2018

litigii privin fc publici

Sentinţă comercială - 06.06.2018

Inlocuire a lichidatorului judiciar

Sentinţă comercială - 04.06.2018

ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. - Admite în parte acţiunea

Sentinţă comercială - 30.01.2018

Cerere de deschiderea a procedurii insolvenţei

Sentinţă comercială - 22.01.2018

Cerere de închidere procedură formulate de către lichidatorul judiciar

Sentinţă comercială - 22.01.2018

Creanta anterioara deschiderii procedurii

Sentinţă comercială - 19.01.2018

Anulare partial raport contestat

Sentinţă comercială - 15.01.2018

ACHIZIŢII PUBLICE

Sentinţă comercială - 21.12.2017

Anulare acte frauduloase

Sentinţă comercială - 20.12.2017

Masura administrator

Sentinţă comercială - 16.11.2017

Art. 122 alin. 1 lit. i din O.U.G nr. 34/2006 privind dreptul autorităţii contractante de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.

Sentinţă comercială - 08.11.2017

Daune morale pentru duratăîndelungată UP. Lipsă vinovăţie.

Sentinţă comercială - 27.10.2017

.