Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă comercială - 23.10.2018

pretenţii - Admite acţiunea

Sentinţă comercială - 06.06.2018

Inlocuire a lichidatorului judiciar

Sentinţă comercială - 04.06.2018

ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. - Admite în parte acţiunea

Sentinţă comercială - 30.01.2018

Cerere de deschiderea a procedurii insolvenţei

Sentinţă comercială - 22.01.2018

Cerere de închidere procedură formulate de către lichidatorul judiciar

Sentinţă comercială - 22.01.2018

Creanta anterioara deschiderii procedurii

Sentinţă comercială - 19.01.2018

Anulare partial raport contestat

Sentinţă comercială - 15.01.2018

ACHIZIŢII PUBLICE

Sentinţă comercială - 21.12.2017

Anulare acte frauduloase

Sentinţă comercială - 20.12.2017

Masura administrator

Sentinţă comercială - 16.11.2017

Art. 122 alin. 1 lit. i din O.U.G nr. 34/2006 privind dreptul autorităţii contractante de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.

Sentinţă comercială - 27.10.2017

.

Sentinţă comercială - 21.09.2017

Termenul pentru formularea contestaţiei împotriva deciziei de angajare a răspunderii solidare este cel prevăzut la art. 270 alin. 1 din Legea nr. 207/2015, respectiv 45 de zile de la comunicarea actului administrativ fiscal atacat...

Sentinţă comercială - 18.09.2017

Obligatii fiscale

Sentinţă comercială - 18.09.2017

Competenţa materială procesuală a tribunalelor/secţiilor specializate în soluţionarea cererilor de încuviinţare executare silită, ca urmare a Deciziei nr. 18/2016 din 17.10.2016 pronunţată de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent

Sentinţă comercială - 30.06.2017

Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 55 din O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

Sentinţă comercială - 30.05.2017

Suspendare executare act administrativ.

Sentinţă comercială - 18.05.2017

Anulare act emis de autorităţi publice locale

Sentinţă comercială - 27.04.2017

O.U.G. nr. 66/2011. Calificarea unei conduite ca având drept scop crearea de condiţii artificiale, în condiţiile în care o definiţie insuficientă a noţiunii de „neregulă” este cuprinsă în dispoziţiile OUG 66/2011...

Sentinţă comercială - 13.04.2017

Cerere în anulare