Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă comercială - 29.12.2022

conducere fara permis

Sentinţă comercială - 21.04.2022

Litigiu privind Legea nr. 544/2001- natura informaţiei care poate fi comunicată şi imposibilitatea de a furniza documentul solicitat

Sentinţă comercială - 11.03.2022

Clauză penală pentru neexecutarea obligaţiilor

Sentinţă comercială - 08.12.2021

Asigurare RCA. Acţiune în anulare hotarare arbitrală întemeiată pe disp. art. 608 alin 1 lit a şi b C.proc.civ. Temeinicie.

Sentinţă comercială - 08.09.2021

Contestatie decizie de impunere fiscala

Sentinţă comercială - 01.09.2021

Anulare act administrativ-obligatie de a face

Sentinţă comercială - 30.06.2021

Societate pe acţiuni având ca obiect principal de activitate un serviciu public şi acţionar majoritar Consiliul Local – incidenţa dispoziţiilot OUG 49/2020 privind restituirea indemnizaţiilor de asigurari de sanatate plătite salariaţilor proprii, care se

Sentinţă comercială - 22.06.2021

Drepturi salariale-obligatia de a face

Sentinţă comercială - 12.03.2021

Numire administrator provizoriu societate

Sentinţă comercială - 02.02.2021

Admite în parte acţiunea, anulează transferul patrimonial intervenit între debitor, având ca obiect autoturism, obligă pârâtul să restituie averii debitorului suma de 17.470 lei, reprezentând contravaloarea autoturismului la data transferului, respinge ce

Sentinţă comercială - 25.01.2021

Acţiune în constatare creanţă şi restituirea sumei. Inadmisibilitatea cererii

Sentinţă comercială - 19.01.2021

Anulare Decizie angajare raspundere solidara administrator societate

Sentinţă comercială - 08.01.2021

Anulare autorizatie de construire

Sentinţă comercială - 29.12.2020

Distrugere

Sentinţă comercială - 17.08.2020

Contestaţie împotriva procesului verbal al adunării creditorilor. Exercitare abuzivă a dreptului de a vota. Neîndeplinire condiţii privind constatarea abuzului de drept

Sentinţă comercială - 17.07.2020

pretenţii, Admite în parte acțiunea, Obligă pârâta la plata către reclamantă a următoarelor sume: ........ lei cu titlu de despăgubiri pentru daune morale; o sumă lunară cu titlu de prestaţie de întreţinere în cuantum de 1/3 din valoarea venitului mi

Sentinţă comercială - 23.03.2020

Respinge cererea de trecere la faliment formulată de creditoare, admite cererea formulată de administratorul judiciar, în temeiul art. 132 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, dispune închiderea procedurii reorganizării debitorului

Sentinţă comercială - 28.02.2020

4.Raport de evaluare emis de A.N.I.. Deţinerea concomitentă a funcţiei de medic şef de secţie şi cea de prorector/rector prin delegare. Neîncălcarea regimului juridic al incompatibilităţilor.

Sentinţă comercială - 27.02.2020

Solicitare notare creanţă sub condiţie.

Sentinţă comercială - 24.02.2020

contestației formulată de creditoare, împotriva raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență a debitoarei