Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă comercială - 17.08.2020

Contestaţie împotriva procesului verbal al adunării creditorilor. Exercitare abuzivă a dreptului de a vota. Neîndeplinire condiţii privind constatarea abuzului de drept

Sentinţă comercială - 27.02.2020

Solicitare notare creanţă sub condiţie.

Sentinţă comercială - 24.02.2020

contestației formulată de creditoare, împotriva raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență a debitoarei

Sentinţă comercială - 22.01.2020

Contestaţie împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar

Sentinţă comercială - 08.01.2020

Infirmă planul de reorganizare depus de debitoare, prin administrator special.

Sentinţă comercială - 05.12.2019

Anulare hotărârea adunare generala

Sentinţă comercială - 01.11.2019

Respinge excepţia conexităţii invocată de pârât

Sentinţă comercială - 08.08.2019

Divizare

Sentinţă comercială - 18.06.2019

Omologhează raportul de expertiză întocmit

Sentinţă comercială - 31.05.2019

Contencios administrativ şi fiscal

Sentinţă comercială - 07.02.2019

Anulare concurs

Sentinţă comercială - 22.01.2019

Respinge contestația formulată de contestatorul creditor

Sentinţă comercială - 21.12.2018

Cerere în despăgubire întemeiată pe dispoziţiile art. 123 din Legea 85/2014

Sentinţă comercială - 07.11.2018

anulare act administrativ

Sentinţă comercială - 23.10.2018

pretenţii - Admite acţiunea

Sentinţă comercială - 10.10.2018

litigii privin fc publici

Sentinţă comercială - 06.06.2018

Inlocuire a lichidatorului judiciar

Sentinţă comercială - 04.06.2018

ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. - Admite în parte acţiunea

Sentinţă comercială - 20.02.2018

3.Contencios administrativ. Acţiune în anularea Raportului de evaluare întocmit de Agenţia Naţională pentru Integritate. Deţinerea simultană a funcţiei de consilier local şi cea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul de specialitate al pr

Sentinţă comercială - 02.02.2018

1.Contencios administrativ. Acţiune în anularea Deciziei prin care a fost respinsă contestaţia formulată împotriva Procesului – verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare.