Conducere fara permis

Sentinţă comercială 236 din 29.12.2022


Dosar nr. …………

Cod operator date cu caracter personal 8183

Cod ECLI:…………….

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA Răcari

SENTINȚA PENALĂ NR.  …………….

Şedinţa publică din data de 29.12.2022

Instanţa constituită din:

PREȘEDINTE: S.A.M.

GREFIER: A.C.H.

Ministerul Public a fost reprezentat de  procuror B.C.T.

din  cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Răcari

Pe  rol se află pronunțarea asupra cauzei penale privind pe inculpatul  C.B.F., , cercetat în stare de libertate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prev. și ped. de art. 335 alin (1) C.pen.

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 15.12.2022, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acel termen, care face parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a stabilit termen pentru pronunţare la data de 29.12.2022, când, în aceeași compunere, a hotărât următoarele:

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin rechizitoriul nr. 1355/P/2021 din data de 28.07.2022 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Răcari, înregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr. 3095/284/2022, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului C.B.F, cercetat în stare de libertate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prev. și ped. de art. 335 alin (1) C.pen.

Potrivit rechizitoriului, în fapt, s-a reţinut că în ziua de 21.08.2021, inculpatul C.B.F., care nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule, s-a urcat la volanul autoturismului marca Volkswagen Passat cu numărul de înmatriculare ………….., pe care a condus-o de la domiciliul său, către târgul săptămânal Sfânta Maria din com. Brezoaele, jud. Dâmboviţa. În jurul orei 07:45, în timp ce circula pe DJ601A în com. Brezoaele, jud. Dâmboviţa, inculpatul a fost a fost oprit de către membrii unui echipaj de poliție care i-au cerut pentru control documentele personale și pe cele ale autoturismului. Cu ocazia depistării, inculpatul le-a recunoscut lucrătorilor de poliție că nu posedă permis de conducere.

Pentru dovedirea situaţiei de fapt reţinute în rechizitoriu, au fost menţionate următoarele mijloace de probă administrate în cursul urmăririi penale: Proces-verbal de depistare; Declarațiile de suspect și inculpat; Adresă Serviciul Rutier; Alte înscrisuri.

 În faza camerei preliminare, prin încheierea din data de 13.10.2022 definitivă prin necontestare, judecătorul de cameră preliminară, potrivit art. 346 alin (1) C.proc.pen., a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor, a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii.

Pe parcursul fazei judecăţii inculpatul C.B.F. a arătat că solicită ca judecata să aibă loc conform procedurii simplificate, prevăzute de art. 374 alin (4) C.proc.pen., declarând că recunoaște în totalitate fapta reţinută în sarcina acestuia, astfel cum a fost descrisă în actul de sesizare şi că îşi însuşește probatoriul administrat în cursul urmăriri penale. Totodată, inculpatul şi-a exprimat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cazul în care va fi găsit vinovați.

Inculpatul nu a propus administrarea probei cu înscrisuri, potrivit art. 375 alin (2) C.proc.pen.

La dosarul cauzei a fost depus copia de pe cazierul judiciar privind pe inculpat.

Analizând actele şi lucrările dosarului, probatoriul administrat în cursul urmăririi penale, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În fapt, în ziua de 21.08.2021, inculpatul C.B.F., care nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule, s-a urcat la volanul autoturismului marca Volkswagen Passat cu numărul de înmatriculare ……….., pe care a condus-o de la domiciliul său către târgul săptămânal Sfânta Maria din com. Brezoaele, jud. Dâmboviţa. În jurul orei 07:45, în timp ce circula pe DJ601A în com. Brezoaele, jud. Dâmboviţa, inculpatul a fost a fost oprit de către membrii unui echipaj de poliție care i-au cerut pentru control documentele personale și pe cele ale autoturismului. Cu ocazia depistării, inculpatul le-a recunoscut lucrătorilor de poliție că nu posedă permis de conducere.

În urma verificărilor efectuate, lucrătorii de poliţie au constatat că inculpatul C.B.F. nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule.

În cauză a fost întocmit procesul verbal de constatare a infracțiunii flagrante din data de 21.08.2021, în care au fost consemnate faptele constatate şi identitatea autorului, documentul fiind semnat de către organele de poliție şi de către inculpatul C.B.F.

Rutier din cadrul IPJ Dâmbovița nr. 449915/23.09.2021, rezultă că inculpatul nu deține permis de conducere.

Fiind audiat în calitate de suspect și inculpat, C.B.F. a recunoscut comiterea infracțiunii reținută în sarcina sa.

Cu ocazia audierii în faţa instanţei în data de 15.12.2022, inculpatul a recunoscut în totalitate săvârşirea faptei, astfel cum a fost reţinută în cuprinsul actului de sesizare, declaraţia acestuia de recunoaştere fiind în concordanţă cu materialul probator administrat în cauză.

 Având în vedere considerentele mai sus expuse, în raport de întregul ansamblu probator administrat în cadrul procesului penal, instanţa va aprecia că inculpatul se face vinovat de comiterea infracţiunii reţinute în sarcina acestuia prin rechizitoriul cu care a fost sesizată instanţa.

În drept, fapta inculpatului C.B.F., care, în data de 21.08.2021, în jurul orei 07:45, a condus autoturismul marca Volkswagen Passat cu numărul de înmatriculare ………… pe DJ601A în com. Brezoaele, jud. Dâmboviţa, fără a deţine permis de conducere, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, faptă prev. şi ped de art 335 alin. (1) C.pen.

Sub aspectul laturii obiective a infracţiunii prevăzute de art. 335 alin. (1) C.pen., instanţa reţine că elementul material constă în acţiunea de conducere a unui vehicul pe drumurile publice fără a deține permis de conducere. Acţiunea inculpatului, care, în data de 21.08.2021, în jurul orei 07:45, a condus autoturismul marca Volkswagen Passat cu numărul de înmatriculare ………… pe DJ601A în com. Brezoaele, jud. Dâmboviţa, fără a deține permis de conducere, realizează elementul material al acestei infracţiuni.

Fiind o infracțiune de pericol, urmarea imediată a faptei constă în punerea în pericol a siguranței circulației pe drumurile publice, urmare care s-a produs prin însăși săvârșirea acțiunii menționate. Legătura de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea imediată rezultă, în cauză, din materialitatea faptei.

Locul comiterii infracţiunii, „pe drumurile publice”, ca element constitutiv cerut de norma de incriminare este întrunit, inculpatul săvârşind activitatea infracţională pe DJ601A în com. Brezoaele, jud. Dâmboviţa.

Legătura de cauzalitate între faptele săvârşite de inculpat şi urmările socialmente periculoase rezultă ex re, din materialitatea faptelor, infracţiunile fiind de pericol abstract.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a săvârşit fapta reţinută în sarcina sa cu intenţie directă, în accepţiunea art. 16 alin. 3 lit. a) C. pen., prevăzând rezultatul faptei sale şi urmărindu-l.

Având în vedere că în cauză a fost aplicată procedura în cazul recunoaşterii învinuirii şi că în aplicarea prevederilor art. 375 alin. (1) C.proc.pen., inculpatul a recunoscut fapta săvârşită în modalitatea arătată mai sus, instanţa reţine acesta beneficiază de dispoziţiile art. 396 alin. (10) C.proc.pen. care prevăd că în caz de condamnare sau amânare a aplicării pedepsei, limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime, iar în cazul pedepsei amenzii, cu o pătrime.

Limitele pedepsei închisorii aplicabile în cauză, reduse ca urmare a aplicării cauzei speciale prevăzute de art. 396, alin. (10) C.proc.pen., sunt de la 8 luni la 3 ani și 4 luni, iar limitele de pedeapsă în cazul amenzii se reduc cu o pătrime.

În baza art. 396 alin. (4) C.proc.pen., instanţa constată că prezumţia de nevinovăţie a fost răsturnată în privinţa inculpatului, deoarece probatoriului administrat în cauză confirmă, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta reţinută în sarcina sa există, constituie infracţiunea de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prev. și ped. de art. 335 alin (1) C.pen. şi a fost săvârşită de acesta cu forma de vinovăţie prevăzută de lege, urmând a se dispune o soluţie în consecință.

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi stabilită în sarcina inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 C.pen., respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Cu privire la fapta săvârşită, instanţa constată că normele de incriminare protejează o valoare socială importantă, respectiv siguranţa desfăşurării circulaţiei pe drumurile publice şi protejarea celorlalţi participanţi la trafic de pericolul pe care îl reprezintă conducerea unui autovehicul de către o persoană care nu are dreptul de a conduce.

Analizând circumstanțele reale ale comiterii faptelor, instanța constată că acestea prezintă periculozitate scăzută, inculpatul nu a fost implicat într-un accident rutier major organele de politie fiind sesizate din oficiu.

În ceea ce priveşte circumstanţele personale, inculpatul are vârsta de 42 de ani, este căsătorit, are studii – 11 clase, fără ocupație și nu este cunoscut cu antecedente penale.

În cursul urmăririi penale a dat declaraţii, recunoscând fapta pentru care este inculpat, declaraţiile sale coroborându-se cu ansamblul probatoriului administrat în cauză şi au dus la aflarea adevărului în condiţii lesnicioase.

În raport de cele expuse anterior, față de modalitatea de comitere a faptei, circumstanțele personale ale inculpatului, precum și perioada trecută de la momentul comiterii faptei, ce a diminuat în mod evident impactul social al acesteia, instanța apreciază că se impune stabilirea unei pedepsei cu închisoarea, orientată însă către minimul special, corelativ cu amânarea aplicării pedepsei, pedeapsa astfel stabilită fiind suficientă pentru reeducarea inculpatului si pentru atingerea scopului pedepsei, dându-se relevanță și principiului proporționalității între gravitatea faptelor comise și profilul socio-moral și de personalitate al inculpatului, inculpatul fiind la primul conflict cu legea penală, putând fi vorba doar despre un incident izolat din viața acestuia.

Astfel, în baza art. 335 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 396 alin. (10) C.proc.pen., va stabili pedeapsa de 9 luni închisoare, pentru săvârșirea de către inculpatul C.B.F. a infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere (faptă din 21.08.2021).

În ceea ce privește necesitatea aplicării pedepsei, instanța constată că, în cauză sunt îndeplinite condițiile art. 83 C.pen., pedeapsa stabilită fiind închisoarea; inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii; acesta și-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, iar în raport de persoana inculpatului, de conduita avută anterior săvârșirii infracțiunii, precum și de posibilitățile sale de îndreptare, instanța apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

De asemenea, este constatat faptul că maximul special prevăzut de lege pentru infracțiunea săvârșită de inculpat este de 5 ani închisoare, valoare inferioară celei de 7 ani închisoare prevăzute de art. 83 alin. (2) C.pen., iar inculpatul nu s-a sustras de la urmărire penală ori judecată și nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării și tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanților.

Apreciind că aplicarea imediată a pedepsei nu este necesară, având în vederea circumstanțele personale ale inculpatului, dar și perioada trecută de la momentul comiterii faptei, posibilitatea efectivă de reintegrare socială a acestuia, conduita avută de aceasta anterior faptei și constatând că sunt îndeplinite condițiile cumulative ale art. 83 alin. (1) lit. a) – d) C.pen., instanța va dispune amânarea aplicării pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere stabilit în condițiile art. 84 C.pen., de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În acest sens, față de cele arătate, scopul pedepsei ca mijloc constrângere, dar și ca mijloc de reeducare este atins, urmând ca inculpatul să conștientizeze că respectarea legii penale este o necesitate și că numai respectând legea penală el poate evita aplicarea și executarea în viitor a altor pedepse, inclusiv cea stabilită prin prezenta hotărâre. 

În baza art. 85 alin. (1) C.pen. pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va trebui să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Dâmbovița, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, precum și întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art. 86 alin. (1) C.pen., pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c) – e)  vor fi comunicate Serviciului de Probațiune Dâmbovița.

În baza art. 404 alin. (3) C.proc.pen. va atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere.

În baza  art. 274 alin. (1) C.proc.pen., instanţa va obliga inculpatul la plata sumei de 800 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 600 lei în faza de urmărire penală, 100 lei în faza camerei preliminare şi 100 lei în faza de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 335 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 396 alin. (10) C.proc.pen., stabilește o pedeapsă de 9 luni închisoare pentru săvârșirea de către inculpatul C.B.F., a infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere (faptă din 21.08.2021).

În baza art. 396 alin. (1) și (4) C.proc.pen., raportat la art. 83 C.pen., dispune amânarea aplicării pedepsei de 9 luni închisoare, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, termen stabilit în condițiile art. 84 alin. (1) C.pen. și care va curge, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 85 alin. (1) C.pen. pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Dâmbovița, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, precum și întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art. 86 alin. (1) C.pen., pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c) – e)  vor fi comunicate Serviciului de Probațiune Dâmbovița.

În baza art. 404 alin. (3) C.proc.pen. atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere.

În baza  art. 274 alin. (1) C.proc.pen., obligă inculpatul la plata sumei de 800 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 600 lei în faza de urmărire penală, 100 lei în faza camerei preliminare şi 100 lei în faza de judecată.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii.

Pronunțată, astăzi 29.12.2022 prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

PREŞEDINTE, GREFIER,

S.A.M.A.C.H.

red./tehnored. SAM/ACH/4ex/29.12.2022