Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 13.05.2019

Acţiune având ca obiect contestaţie la executare

Hotărâre - 25.04.2019

plângere împotriva încheierii de carte funciară – lipsa calității procesuale active în raport de faptul că solicitarea de notare a litigiului a fost formulată de către intervenientul C, care a achiziționat de la petentul A bunul imobil ce face obiectul ca

Sentinţă civilă - 24.04.2019

Actiune prefect - tutela administrativa

Hotărâre - 23.04.2019

Drept Civil-plangere contraventionala

Hotărâre - 19.04.2019

Creanța cesionată către creditorul care a formulat cererea de executare silită nu rezultă din Contractul de credit bancar nr. XX din data de 17.06.2005 încheiat cu creditorul inițial care ar constitui titlu executoriu, ci din posibilitatea recunoscută de

Hotărâre - 17.04.2019

În baza prevederilor Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anu

Sentinţă civilă - 15.04.2019

Acţiune având ca obiect pretenţii

Sentinţă civilă - 15.04.2019

Suspendare executare act administrativ

Hotărâre - 12.04.2019

Potrivit art. 688 alin. (1) C. proc. civ., dacă debitorul moare înainte de începerea executării silite și se constată că nu există niciun moștenitor acceptant și nici nu este numit un curator al succesiunii, la cererea creditorului ori a executorului jude

Sentinţă civilă - 10.04.2019

Contestatie act administrativ fiscal

Sentinţă penală - 09.04.2019

Contestaţie la executare

Sentinţă civilă - 09.04.2019

Litigii privind functionarii publici

Sentinţă civilă - 03.04.2019

Actiune prefect - tutela administrativa

Sentinţă civilă - 02.04.2019

Acţiune având ca obiect pretenţii

Hotărâre - 29.03.2019

Pentru ca instanţa de executare să analizeze, în cadrul procedurii necontencioase a încuviinţării executării silite, faptul că un anumit înscris, indiferent de modalitatea în care a fost încheiat, respectă condiţiile prevăzute de lege pentru încuviințarea

Decizie - 18.03.2019

Răspunderea reglementată prin dispoziţiile art. 24 din Legea nr. 554/2004 funcţionează ca un mijloc de constrângere pentru obţinerea executării hotărârii, ca garanţie a realizării dreptului de către subiectele de drept cărora le incumbă o anumită obligaţi

Decizie - 18.03.2019

Neinformarea pacientei despre manoperele medicale efectuate în realitate. Sancţiune disciplinară medic ce corespunde gradului de pericol al abaterii de la normele de etică profesională de deontologie medicală şi de la regulile de bună practică profesional

Hotărâre - 18.03.2019

Drept civil-Stare civila

Hotărâre - 15.03.2019

Pentru ca instanţa de executare să analizeze, în cadrul procedurii necontencioase a încuviinţării executării silite, faptul că un anumit înscris, indiferent de modalitatea în care a fost încheiat, respectă condiţiile prevăzute de lege pentru încuviințarea

Hotărâre - 15.03.2019

Cesiunile de creanță nu îi sunt opozabile debitorului în măsura în care lipsește dovada înștiințării efective a acestuia despre operațiune, astfel încât nu s-a făcut dovada calității de creditor, în lipsa dovezii îndeplinirii condițiilor impuse de art. 15