Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 02.02.2107

Condiţiile de admisibilitate ale cererii de chemare în garanţie şi obligaţia instanţei de verificare în cadrul analizării admisibilităţii în principiu a cererii dacă sunt îndeplinite condiţiile de exerciţiu ale acţiunii civile şi în ce măsură sunt îndepli

Decizie - 19.10.2020

Hotărâre de consiliu local de invalidare a consilierului local, ca urmare a pierderii calităţii de membru de partid. Redobândirea ulterioară a calităţii de membru al partidului politic

Sentinţă civilă - 21.09.2020

Acţiune având ca obiect partaj succesoral

Sentinţă civilă - 18.09.2020

Reziliere contract comodat

Sentinţă civilă - 17.09.2020

Constatare nulitate absoluta contract cauza ilicita obiect

Hotărâre - 08.09.2020

Cereri şi excepţii care exced obiectului camerei preliminare

Sentinţă comercială - 17.08.2020

Contestaţie împotriva procesului verbal al adunării creditorilor. Exercitare abuzivă a dreptului de a vota. Neîndeplinire condiţii privind constatarea abuzului de drept

Sentinţă civilă - 06.08.2020

Condiţiile speciale de admisibilitate ale ordonanţei preşedinţiale

Sentinţă civilă - 13.07.2020

Grăniţuire

Sentinţă civilă - 07.07.2020

Prejudiciul cauzat de noul proprietar al autovehiculului prin neîndeplinirea obligaţiei de a solicita transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în termenul legal

Sentinţă civilă - 16.06.2020

Fondul funciar

Sentinţă civilă - 12.06.2020

Refuz acordare drepturi protecţie sociala

Sentinţă civilă - 09.06.2020

Acţiune având ca obiect stabilire domiciliu minor

Decizie - 09.06.2020

Anulare Dispoziţie de încetare a raprturilor de serviciu cu drept de pensie de serviciu

Decizie - 09.06.2020

Întreprindere individuală radiată ca urmare a închiderii procedurii de insolvenţă. Obligaţii fiscale

Sentinţă civilă - 05.06.2020

Acţiune având ca obiect contestaţie la executare

Sentinţă civilă - 03.06.2020

LITIGII CU PROFESIONIŞTII. CONTRACT PROMISIUNE BILATERALĂ DE VÂNZARE

Decizie - 31.05.2020

LITIGII CU PROFESIONIŞTII. SECHESTRU ASIGURĂTOR

Sentinţă civilă - 26.05.2020

Anulare act administrativ. Decrete ale Preşedintelui României şi Ordonanţe militare. Admisibilitate acţiune anulare.

Decizie - 25.05.2020

Revizuire întemeiată pe art. 509 alin. 1 pct. 1 N.C.proc.civ. Condiţii de admisibilitate