Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 02.02.2107

Condiţiile de admisibilitate ale cererii de chemare în garanţie şi obligaţia instanţei de verificare în cadrul analizării admisibilităţii în principiu a cererii dacă sunt îndeplinite condiţiile de exerciţiu ale acţiunii civile şi în ce măsură sunt îndepli

Decizie - 19.10.2020

Hotărâre de consiliu local de invalidare a consilierului local, ca urmare a pierderii calităţii de membru de partid. Redobândirea ulterioară a calităţii de membru al partidului politic

Decizie - 15.10.2020

Autorizaţie de construcţie. Desființare construcţie care nu respectă autorizaţia de construcţie. Principiul securităţii raporturilor juridice.

Decizie - 08.10.2020

Contestaţia la executare

Decizie - 08.09.2020

instituire masura

Decizie - 05.08.2020

contestaţie la executare - litigii cu profesioniştii

Decizie - 30.07.2020

Cesiune de creanţă. Efectele notificării

Decizie - 28.07.2020

completare probatorii in calea de atac

Decizie - 21.07.2020

Recurs. Daune morale pentru condiţii de detenţie improprii. Aplicarea art. 3 din C.E.D.O. în acord cu principiile stabilite de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Rezmiveş şi alţii contra României. Necercetarea fondului cauzei de către instanţa

Decizie - 21.07.2020

Calitatea de posesor a uzucapantului la momentul formulării acţiunii

Decizie - 16.07.2020

iesire din indiviziune

Decizie - 15.07.2020

Actualizare pensie întemeiată pe prevederile art. 60 din Legea nr. 223/2015.

Decizie - 09.07.2020

Limitarea drepturilor de pensie militară de stat la media salariilor/soldelor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul a pensiei

Decizie - 09.07.2020

Recunoașterea stagiului potențial la schimbarea gradului de handicap în baza Legii nr. 263/2010, beneficiarului unei pensii stabilite în baza Legii nr. 19/2000

Decizie - 07.07.2020

program vizita minor

Decizie - 30.06.2020

Lipsa calităţii procesuale active în cazul unei cereri de reexaminare ajutor public judiciar pentru ajutorul public judiciar acordat unei alt participant

Decizie - 30.06.2020

Pedepse nelegale în condițiile omisiunii reținerii art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și greșita individualizare

Decizie - 30.06.2020

Legea 85/2006. Contestație la tabelul definitiv al creanțelor debitoarei. Eroare esențială

Decizie - 25.06.2020

Curatela. Numire curator pentru debitor decedat

Decizie - 25.06.2020

conditiile incheierii contractului de concesiune