Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 02.02.2107

Condiţiile de admisibilitate ale cererii de chemare în garanţie şi obligaţia instanţei de verificare în cadrul analizării admisibilităţii în principiu a cererii dacă sunt îndeplinite condiţiile de exerciţiu ale acţiunii civile şi în ce măsură sunt îndepli

Decizie - 08.12.2022

Obligaṭia de desfiinṭare a lucrărilor executate fără autorizaṭie. Contestaṭie la executare. Apel

Decizie - 09.11.2022

Uzucapiune

Decizie - 07.11.2022

Minori si familie. Pensie intretinere

Decizie - 03.11.2022

Executare ipotecă. Prescripţia extinctivă, regim juric aplicabil

Decizie - 03.11.2022

Natura juridică a procesului verbal al executorului judecatorescb de încetare a executării silite

Decizie - 03.11.2022

Depunerea cu afectaţiune specială, la dispoziţia executorului judecătoresc, a întregii valori a creanţei, urmată de procedura ofertei de plată şi consemnaţiune, prin intermediul altui executor judecătoresc

Decizie - 27.10.2022

Obligaṭia Comisiei Judeţene de Stabilire a Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor de a emite titlu de proprietate. Apel.

Decizie - 20.10.2022

Putere de lucru judecat

Decizie - 18.10.2022

Contestaṭie la executare. Apel

Decizie - 14.10.2022

Răspundere civilă delictuală. Stabilirea despăgubirilor.Penalităţi de întârziere.

Decizie - 12.10.2022

Stabilire cota parte copartajanti

Decizie - 11.10.2022

Obligaţia de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Decizie - 10.10.2022

Contestație decizie de pensionare

Decizie - 10.10.2022

Motive reglementate de disp. art.503 C.p.c

Decizie - 06.10.2022

Revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei – contestaţie –aprecierea asupra existenţei relei credinţe în neexecutarea obligaţiilor

Decizie - 05.10.2022

Decizie de imputare. Incidenţa prevederilor art. 11 alin.4 din Legea nr. 153/2017 în privinţa indemnizaţiei de hrană şi a indemnizaţiei de vacanţă acordate funcţionarilor publici din cadrul autorităţii publice locale.

Decizie - 04.10.2022

Litigiu de muncă. Calitatea procesuală pasivă a administratorului societății angajatoare

Decizie - 30.09.2022

contestaţie creditor Legea 77/2016

Decizie - 29.09.2022

Aprecierea probelor. Art. 103 Cod procedura penala