Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 18.04.2019

Contestaţie la executare

Decizie - 18.04.2019

Contestaţie la executare

Decizie - 18.04.2019

Contestație la executare

Decizie - 18.04.2019

Contestaţie la executare

Decizie - 04.04.2019

Obligatia de a face.Obligarea fostului angajator să elibereze o adeverinţă tip pentru stabilirea pensiei de serviciu cu luarea în considerare a nivelului maxim al indemnizaţiei brute de încadrare lunară stabilită prin raportare la o valoare de referinţă s

Decizie - 29.03.2019

Radiere notare intenţie de expropriere din 21.01.1931. Notarea intenţiei de expropriere, nefinalizată din anul 1931. Efectele art. 907 alin 3 cod civil.

Decizie - 19.03.2019

Cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal - materiale de construcții care au legătură cu activitatea societății.

Decizie - 19.03.2019

prestatie compensatorie

Decizie - 19.03.2019

punere in intarziere pentru diferenta cuantum

Decizie - 18.03.2019

Răspunderea reglementată prin dispoziţiile art. 24 din Legea nr. 554/2004 funcţionează ca un mijloc de constrângere pentru obţinerea executării hotărârii, ca garanţie a realizării dreptului de către subiectele de drept cărora le incumbă o anumită obligaţi

Decizie - 18.03.2019

Neinformarea pacientei despre manoperele medicale efectuate în realitate. Sancţiune disciplinară medic ce corespunde gradului de pericol al abaterii de la normele de etică profesională de deontologie medicală şi de la regulile de bună practică profesional

Decizie - 18.03.2019

stabilire locuinta minor

Decizie - 15.03.2019

lipsa notificarii cu privire la intervenirea cesiunii creantei

Decizie - 15.03.2019

rezolutiune. culpa contractuala

Decizie - 14.03.2019

Respinge apelul - pretenţii

Decizie - 12.03.2019

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar. Plata cu ora. Gradaţie de merit.

Decizie - 12.03.2019

Acţiune in regres

Decizie - 07.03.2019

Răspunderea civilă patrimonială a salariatului pentru efectuarea unui transport rutier fără a deţine scrisoarea de trăsură CMR

Decizie - 07.03.2019

diferenta intre raspunderea civila delictuala si cea contractuala

Decizie - 07.03.2019

daune morale. autoritate de lucru judecat