Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 02.02.2107

Condiţiile de admisibilitate ale cererii de chemare în garanţie şi obligaţia instanţei de verificare în cadrul analizării admisibilităţii în principiu a cererii dacă sunt îndeplinite condiţiile de exerciţiu ale acţiunii civile şi în ce măsură sunt îndepli

Decizie - 15.10.2020

Autorizaţie de construcţie. Desființare construcţie care nu respectă autorizaţia de construcţie. Principiul securităţii raporturilor juridice.

Decizie - 30.06.2020

Lipsa calităţii procesuale active în cazul unei cereri de reexaminare ajutor public judiciar pentru ajutorul public judiciar acordat unei alt participant

Decizie - 23.06.2020

Respingere apel în materia litigii cu profesioniştii având ca obiect pretenţii

Decizie - 18.06.2020

Respingerea unei cereri de chemare în judecată ca urmare a admiterii excepției lipsei capacității de folosință a pârâtului

Decizie - 18.06.2020

Revendicarea unui imobil nu impune chemarea în judecată a coproprietarilor terenului învecinat cu cel revendicat. Casarea unei decizii urmare a nepronunțării instanței asupra unui capăt de cerere

Decizie - 11.06.2020

Anu8lare titlu de proprietate

Decizie - 02.06.2020

Acţiune în răspundere patrimonială. Prejudiciu cauzat angajatorului prin fapta culpabilă şi în legătură cu serviciul a salariatului. Raportul dedus judecății derivă exclusiv din contractul de muncă încheiat între părţi. Necercetarea fondului. Rejudecare.

Decizie - 31.05.2020

LITIGII CU PROFESIONIŞTII. SECHESTRU ASIGURĂTOR

Decizie - 28.05.2020

Rectificare titlu de proprietate

Decizie - 28.05.2020

Constituire drept de proprietate

Decizie - 25.05.2020

Contestaţie decizie de concediere. Concedierea unui membru de conducere din sindicat. Exercitarea drepturilor procesuale în mod abuziv. Apel incident. Anularea hotărârii primei instanțe și trimiterea cauzei spre rejud. pt.desăvârșirea analizei partilor.

Decizie - 22.05.2020

Reducerea cheltuielilor de judecată reprezentând onorariu de avocat, în raport de criteriile reglementate de art. 451 alin. 2 Cod procedură civilă. Aspecte de temeinicie, iar nu de legalitate a hotărârii atacate. Neîncadrare în motivele de casare

Decizie - 19.05.2020

Greșita dispunere a condamnării cumulativ cu amânarea aplicării pedepsei

Decizie - 05.05.2020

Trafic de droguri de risc și trafic internațional de droguri de risc - evaluarea condițiilor de legalitate pentru încheierea acordului de recunoaștere a vinovăției

Decizie - 05.05.2020

Tâlhărie calificată. Complicitate. Greșita individualizare a pedepsei

Decizie - 28.04.2020

Greșita individualizare a tratamentului sancționator. Renunțarea la aplicarea pedepsei cu închisoarea

Decizie - 03.04.2020

Contestaţie la executare

Decizie - 02.04.2020

Suspendare a executării. Inadmisibilitatea căii de atac a apelului declarat împotriva hotărârii prin care s-a dispus suspendarea provizorie a executării sentinţei primei instanţe, până la soluţionarea cererii de suspendare a executării formulată odată cu

Decizie - 02.04.2020

Rezolvarea acțiunii civile în procesul penal. Desființare înscrisuri.