Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 18.02.2019

pensie întreţinere; executare în natură; cerere de majorare pensie de întreţinere: respingere

Decizie - 18.02.2019

prescripţia dreptului de a solicita executarea silită; privilegiu de preţ înscris în Cartea funciară; efecte.

Decizie - 07.02.2019

Respingerea cererii de valorificare la stabilirea drepturilor de pensie, a perioadei în care apelantul a urmat cursurile unei şcoli postliceale

Decizie - 07.02.2019

Decizie de debit emisă unui beneficiar de pensie de invaliditate, gradul III, ca urmare a angajării cu contract individual de muncă de 8 ore

Decizie - 07.02.2019

Valorificarea punctelor obţinute în baza Legii nr. 165/2013 potrivit Deciziei de compensare emisă de Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor, prin acordare numerar. Acordarea dobânzilor legale urmare a plăţii eşalonate şi cu întârziere a sumelor c

Decizie - 21.01.2019

Uzucapiune

Decizie - 11.01.2019

Demolare

Decizie - 21.12.2018

Tentativă la infracțiunea de omor.

Decizie - 21.12.2018

Refuzul inculpatului de a i se preleva cea de-a doua probă de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Consecinţe în ceea ce priveşte reţinerea în sarcina inculpatului a infracţiunii de „conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţ

Decizie - 20.12.2018

anulare HCJ, reconstituire drept de proprietate. obligatia CJO sa emita titlu

Decizie - 19.12.2018

Legea nr. 10/2001. Caracterul termenului de 30 de zile pentru contestarea la instanță a deciziei sau după caz, dispoziţiei de respingere a notificării sau a cererii de restituire în natură.

Decizie - 19.12.2018

Condițiile atragerii răspunderii patrimoniale a primarului pentru emiterea unei decizii de concediere a unui salariat, anulată de instanță.

Decizie - 19.12.2018

Răspunderea patrimonială a angajatorului. Inadmisibilitate apel incident formulat de apelantul principal. Diurna plătită consilierului juridic solicitată cu titlu de cheltuieli de judecată.

Decizie - 18.12.2018

sistare stare de indiviziune

Decizie - 17.12.2018

Pretenţii - respinge apelul

Decizie - 17.12.2018

Infracţiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere prev. de art. 335 alin. 2 Cod penal. Deţinerea de către inculpatul care a condus un autovehicul pe teritoriul României doar a unui permis de conducere emis de autorităţile britan

Decizie - 13.12.2018

Cerere formulată de debitoare, prin administrator judiciar, prin care solicită să se constate decăderea creditorului bugetar din dreptul de a-şi realiza creanţa fiscală

Decizie - 13.12.2018

Calitatea de parte civilă a proprietarului de pădure, persoană fizică sau juridică, în procesul penal pornit împotriva inculpatului trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de tăiere ilegală de arbori prev. de art. 107 alin.1 lit. d din Legea 46/

Decizie - 12.12.2018

Cerere de reabilitare. Contestaţie respinsă: reabilitarea nu poate opera parţial ci vizează totalitatea condamnărilor petentului, acesta neputând fi reabilitat doar pentru o parte din condamnări

Decizie - 12.12.2018

Inculpat de cetăţenie străină care înţelege limba română vorbită, însă nu înţelege scrisul în limba română. Aducerea la cunoştinţă de către organele de urmărire penală, în scris, în limba română, a dreptului de a beneficia în mod gratuit de un interpret