Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 10.06.2019

Contestaṭie la executare fiscală.Recurs.

Decizie - 10.06.2019

Acṭiune în constatarea nulităṭii absolute. Apel. Hotârâre a Comisiei Judeṭene de Fond Funciar

Decizie - 22.05.2019

Contestaţie la executare. Motive de contestaţie care vizează titlul executoriu reprezentat de o hotărâre judecătorească. Neinvocarea vreunui motiv care să se refere la actele de executare

Decizie - 21.05.2019

Ordonanţe preşedinţiale

Decizie - 18.04.2019

Contestaţie la executare

Decizie - 18.04.2019

Contestaţie la executare

Decizie - 18.04.2019

Contestație la executare

Decizie - 18.04.2019

Contestaţie la executare

Decizie - 18.04.2019

pretentii. contravaloare deviz reparare auto

Decizie - 18.04.2019

tardivitate.formulare contestatie

Decizie - 18.04.2019

lipsa calitate procesuala pasiva

Decizie - 17.04.2019

titlu just-contract de vanzare-cumparare

Decizie - 16.04.2019

Anulare proces-verbal de contravenţie. Erorile maxime tolerate la măsurarea vitezei reglementate în cuprinsul pct.3.1.1. din Norma de metrologie legală NML 021-05, aplicabile numai la încercarea de obţinerea aprobării de model şi la verificarea aparatului

Decizie - 16.04.2019

recunoastere paternitate

Decizie - 16.04.2019

evacuare

Decizie - 04.04.2019

Obligatia de a face.Obligarea fostului angajator să elibereze o adeverinţă tip pentru stabilirea pensiei de serviciu cu luarea în considerare a nivelului maxim al indemnizaţiei brute de încadrare lunară stabilită prin raportare la o valoare de referinţă s

Decizie - 04.04.2019

Anulare proces-verbal de contravenţie. Condiţia ca înregistrarea video să cuprindă valoarea vitezei înregistrate şi consemnate în procesul-verbal de contravenţie.

Decizie - 03.04.2019

lipsa taxa timbru apel

Decizie - 02.04.2019

Partaj judiciar. Principiile devolutiunii succesorale. Reprezentarea succesorala

Decizie - 01.04.2019

Anulare acte de executare silita. Intoarecerea executarii silite