Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 10.06.2019

Contestaṭie la executare fiscală.Recurs.

Decizie - 10.06.2019

Acṭiune în constatarea nulităṭii absolute. Apel. Hotârâre a Comisiei Judeṭene de Fond Funciar

Decizie - 06.06.2019

Contract de împrumut. Interpretarea clauzelor contractuale. Motivarea hotărârii, acordarea cheltuielilor de judecată în măsura în care acţiunea a fost admisă doar în parte

Decizie - 06.06.2019

Completare, lămurire dispozitiv

Decizie - 28.05.2019

Greşita soluţionare a cauzei potrivit procedurii abreviate în cazul recunoaşterii învinuirii

Decizie - 22.05.2019

Contestaţie la executare. Motive de contestaţie care vizează titlul executoriu reprezentat de o hotărâre judecătorească. Neinvocarea vreunui motiv care să se refere la actele de executare

Decizie - 21.05.2019

Ordonanţe preşedinţiale

Decizie - 25.04.2019

Lipsa dovezii calităţii de succesor în drepturi

Decizie - 22.04.2019

Anulare decizie emisă de A.J.P.I.S. Indemnizaţie naştere copil

Decizie - 19.04.2019

Considerente greşite înserate în cuprinsul unei hotărâri, înlocuirea acestora cu propriile considerente de către instanţa de apel. Anularea unui certificat de moştenitor, a actului subsecvent, rectificarea înscrierii de carte funciară

Decizie - 18.04.2019

Contestaţie la executare

Decizie - 18.04.2019

Contestaţie la executare

Decizie - 18.04.2019

Contestație la executare

Decizie - 18.04.2019

Contestaţie la executare

Decizie - 18.04.2019

pretentii. contravaloare deviz reparare auto

Decizie - 18.04.2019

tardivitate.formulare contestatie

Decizie - 18.04.2019

lipsa calitate procesuala pasiva

Decizie - 17.04.2019

titlu just-contract de vanzare-cumparare

Decizie - 16.04.2019

Anulare proces-verbal de contravenţie. Erorile maxime tolerate la măsurarea vitezei reglementate în cuprinsul pct.3.1.1. din Norma de metrologie legală NML 021-05, aplicabile numai la încercarea de obţinerea aprobării de model şi la verificarea aparatului

Decizie - 16.04.2019

recunoastere paternitate