Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 15.10.2020

Autorizaţie de construcţie. Desființare construcţie care nu respectă autorizaţia de construcţie. Principiul securităţii raporturilor juridice.

Decizie - 28.02.2020

Acordarea cheltuielilor de judecată pe cale separată, chiar dacă nu au fost solicitate cu ocazia soluționării cauzei în recurs

Decizie - 28.02.2020

Recalculare pensie de serviciu, fost grefier

Decizie - 28.02.2020

Măsura secehstrului asigurător instituită prin ordonanța procurorului

Decizie - 06.02.2020

Acțiunea revocatorie. Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție al dreptului material la acțiune

Decizie - 06.02.2020

Fond funciar

Decizie - 04.02.2020

Exercitarea autoritatii parintesti

Decizie - 03.02.2020

Contestaţie la executare

Decizie - 30.01.2020

Modificarea unor suprafețe de teren, situate în extravilanul localității, înscrise în cartea funciară, peste cota de 5% reglementată de art. 108 din Ordinul nr. 700/2014. Respingerea cererii în lipsa unor motive temeinice în acest sens

Decizie - 29.01.2020

Daune materiale si morale. Dobanda legala

Decizie - 23.01.2020

Pretenţii

Decizie - 16.01.2020

Calitate procesuală pasivă a Ministerului Educației Naționale în cadrul cererii de chemare în garanție, în litigiile în care reclamanții sunt angajați ai unei Universități

Decizie - 09.01.2020

Recalificarea cererii. Contestație în anulare întemeiată pe dispozițiile art. 426 lit. i) Cod procedură penală. Competența de soluționare a cererii

Decizie - 30.12.2019

Greşita aplicare a dispoziţiilor privind etapele camerei preliminare

Decizie - 20.12.2019

Acţiune posesorie

Decizie - 19.12.2019

Autoritate de lucru judecat

Decizie - 18.12.2019

Anulare forme pentru suma care a fost executata ulterior altei somatii de executare

Decizie - 17.12.2019

Cerere de deschidere a procedurii. Procedura privind verificarea înscrisului declarat ca fals în cadrul cererii de deschidere. Incompatibilitate cu procedura insolvenţei.

Decizie - 17.12.2019

Drept procesual civil. Recuzare. Recurs împotriva încheierii prin care a fost respinsă cererea de recuzare. Lipsa de interes în exercitarea căii de atac

Decizie - 17.12.2019

Rezoluțiune contract de vânzare cumpărare imobil casă pentru vicii ascunse