Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 26.10.2019

contestare hotarare restituire timbru de mediu

Decizie - 24.10.2019

Anulare act notarial

Decizie - 22.10.2019

suplinire consimtamant

Decizie - 22.10.2019

Recurs impotriva incheierii de suspendare

Decizie - 16.10.2019

Denunţarea unilaterală. Imprescriptibilitatea dreptului de denunţare unilaterală a contractului de vânzare–cumpărare cadru încheiat pe durată nedeterminată. Prescripţia dreptului de acţiune în restituirea prestaţiilor.

Decizie - 16.10.2019

Executare silită de drept comun vizând un bun al debitorului aflat în insolvenţă. Executarea se face în cadrul procedurii de executare colective şi concursuale a insolvenţei.

Decizie - 10.10.2019

Daune materiale. Exercitarea abuzivă a dreptului de a sesiza organele disciplinare cu atribuţii de control al activităţii executorului judecătoresc.

Decizie - 10.10.2019

Contravaloare prejudiciu

Decizie - 09.10.2019

Inlaturarea tulburarii posesiei - incetarea lucrarilor de constructie. Restituirea bunului

Decizie - 03.10.2019

Constatare drept la proprietate spaţiu comercial edificat anterior anului 1989. Beneficiar întreprindere de stat.

Decizie - 01.10.2019

pretentii. daune morale si materiale

Decizie - 26.09.2019

partajare bunuri comune

Decizie - 26.09.2019

Exercitare autoritatii parintesti. Pensie intretinere

Decizie - 25.09.2019

Divort. Păstrarea numelui dobândit prin încheierea căsătoriei

Decizie - 24.09.2019

Carte funciară

Decizie - 24.09.2019

tardivitate. necomunicare acte de executare la domiciliul declarat oficial

Decizie - 23.09.2019

obligatia de a plati zile de spitalizare

Decizie - 19.09.2019

Impozit pe mijloc de transport – autovehicule aflate în combinație.

Decizie - 19.09.2019

Hotărâre de consiliu local prin care s-a aprobat vânzarea cu drept de preemţiune a unui teren aparţinând domeniului privat al comunei.

Decizie - 19.09.2019

constatare contraventie si aplicare sanctiuni