Contestaţie creditor Legea 77/2016

Decizie 54/LP/2022-A din 30.09.2022


Potrivit art 5 din Legea nr 77/2016 ,,(1) În vederea aplicării prezentei legi, consumatorul transmite creditorului, prin intermediul unui executor judecătoresc, al unui avocat sau al unui notar public, o notificare prin care îl informează că a decis să îi transmită dreptul de proprietate asupra imobilului în vederea stingerii datoriei izvorând din contractul de credit ipotecar, detaliind şi condiţiile de admisibilitate a cererii, astfel cum sunt reglementate la art. 4.(….)”.

Conform art 7 din acelaşi act normativ ,,(1) În termen de 10 zile de la data comunicării notificării emise în conformitate cu dispoziţiile art. 5, creditorul poate contesta îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a procedurii reglementate de prezenta lege.

(2) Cererea se judecă în procedură de urgenţă, cu citarea părţilor, de judecătoria în circumscripţia căreia domiciliază consumatorul.

(3) Apelul împotriva hotărârii pronunţate în conformitate cu dispoziţiile alin. (2) se depune de partea interesată în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicare şi se judecă cu celeritate.(…)”

Conform art. 430 alin. 1 cod proc. civ., hotărârea judecătorească, ce soluţionează în tot sau în parte fondul procesului sau statuează asupra unei excepţii procesuale sau asupra oricărui alt incident are, de la pronunţare, autoritate de lucru judecat cu privire la chestiunea tranşată. 

Art. 431 alin. 2 cod proc. civ. prevede că oricare dintre părţi poate opune lucrul anterior judecat într-un alt litigiu dacă are legătură cu soluţionarea acestuia din urmă.

Formularea unor notificări de dare în plată succesive, lipsa autorităţii de lucru judecat.

Instanţa de control judiciar a reţinut că reţinerea puterii de lucru judecat este greşită, întrucât, după ce Judecătoria Oradea a soluţionat contestaţia din dosarul nr. 10640/271/2016, situaţia legislativă s-a schimbat. Curtea Constituţională a pronunţat decizia nr. 95/2017 publicată în Monitorul Oficial 656/09.08.2017, în ale cărei considerente a arătat că procedura dării în plată se aplică şi în situaţia în care bunul nu mai există în patrimoniul debitoarei, fiind vândut ulterior sau anterior intrării în vigoarea  a legii 77/2016. Or, în aceste condiţii, dezlegarea dată în dosarul nr. 10640/271/2016 nu mai poate fi reţinută, prima instanţă din prezentul dosar trebuind să facă o analiză proprie raportat la noul cadru legislativ.

Domenii speta