Spete jurisprudenta

Hotărâre - 06.07.2020

Litigii cu profesionisti - Cerere instituire sechestru judiciar

Hotărâre - 06.07.2020

Litigii cu profesionisti - Conditii impreviziune

Hotărâre - 06.07.2020

Litigii cu profesionisti - Efectele promovarii recursului impotriva incheierii de suspendare

Hotărâre - 06.07.2020

Litigii cu profesionisti - Respingere cerere instituire sechestru judiciar

Hotărâre - 06.07.2020

Masura de protectie speciala - minori familie

Hotărâre - 06.07.2020

Penal - anulare suspendare executare pedeapsa

Sentinţă penală - 02.07.2020

Rejudecare latură civilă. Omor calificat.

Hotărâre - 30.06.2020

Opoziţie la executare vs. Contestaţie la executare

Hotărâre - 30.06.2020

Constatare nulitate absolută contract pentru lipsa consimţământului, radiere contract din evidenţele unei instituţii publice

Decizie - 30.06.2020

Lipsa calităţii procesuale active în cazul unei cereri de reexaminare ajutor public judiciar pentru ajutorul public judiciar acordat unei alt participant

Sentinţă civilă - 26.06.2020

Contestaţie la executare

Sentinţă civilă - 26.06.2020

Executare silită. Executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii. Contestație la executare.

Decizie - 23.06.2020

Respingere apel în materia litigii cu profesioniştii având ca obiect pretenţii

Decizie - 18.06.2020

Respingerea unei cereri de chemare în judecată ca urmare a admiterii excepției lipsei capacității de folosință a pârâtului

Decizie - 18.06.2020

Revendicarea unui imobil nu impune chemarea în judecată a coproprietarilor terenului învecinat cu cel revendicat. Casarea unei decizii urmare a nepronunțării instanței asupra unui capăt de cerere

Sentinţă civilă - 12.06.2020

Refuz acordare drepturi protecţie sociala

Sentinţă civilă - 12.06.2020

Ordonanţă preşedinţială

Sentinţă civilă - 11.06.2020

Ordin de protecție

Decizie - 11.06.2020

Anu8lare titlu de proprietate

Hotărâre - 10.06.2020

Plângere contravenţională