Spete jurisprudenta

Decizie - 30.03.2020

Anulare Decizie pronunţată de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Oferte considerate neconforme. Valoare lot. Motive de contestare noi.

Sentinţă penală - 30.03.2020

Conducerea unui vehicul fara permis de conducere

Hotărâre - 30.03.2020

Pretenţii

Hotărâre - 30.03.2020

Succesiuni

Sentinţă civilă - 30.03.2020

Plangere contraventionala

Hotărâre - 30.03.2020

pretenții daune morale – malpraxis medical: inexistența faptei ilicite a unității medicale în raport de faptul că personalul medical a avut o conduită corespunzătoare, iar regulile de igienă au fost respectate, potrivit recomandărilor bunei practici cu pr

Sentinţă civilă - 26.03.2020

Exercitare drept de obtiune succesorala

Hotărâre - 26.03.2020

Plângere contravențională

Sentinţă civilă - 26.03.2020

Minori si familie

Decizie - 25.03.2020

Anulare hotărâre a Consiliului Local Municipal Constanta privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a parcărilor publice de pe raza municipiului Constanta. Inexisten?a unor modalităti nediscriminatorii de percepere a taxei de poluare.

Sentinţă civilă - 24.03.2020

Grăniţuire, răspundere civilă delictuală pentru prejudiciul cauzat proprietarului fondului învecinat

Sentinţă civilă - 24.03.2020

Răspunderea asigurătorului de răspundere civilă auto RCA pentru avarierea sau distrugerea de bunuri, în cazul în care răspunzător de producerea accidentului este o altă persoană decât asiguratul – reglementată de Legea nr.136/1995 ( în vigoare la data înc

Hotărâre - 24.03.2020

Dreppt penal

Decizie - 24.03.2020

Contestaţie la executare. Caracterul divizibil al obligaţiei de plată a cheltuielilor de judecată

Sentinţă civilă - 23.03.2020

DREPT CIVIL

Hotărâre - 23.03.2020

Anulare act administrativ fiscal. Caracter deductibil cheltuieli. Sarcina probei. Prescripţia dreptului de a stabili creanţe fiscale

Hotărâre - 23.03.2020

Individualizarea judiciară a pedepsei

Hotărâre - 23.03.2020

partaj judiciar ieşire din indiviziune – decesul reclamantului-pârât pe parcursul judecării cauzei; pârâta-reclamantă este unica moștenitoare a acestuia – excepția lipsei de interes a cererii principale și reconvenționale în raport de împrejurarea ca pârâ

Hotărâre - 23.03.2020

acțiune în răspundere delictuală – lipsa capacității procesuale de folosință a Primăriei – structură funcţională, cu activitate permanentă care duce la îndeplinire hotărârile consiliilor locale şi dispoziţiile primarului; îndeplinirea condițiilor răspunde

Hotărâre - 20.03.2020

Daunele moratorii pentru executarea cu întârziere a obligației contractate