Spete jurisprudenta

Hotărâre - 05.03.2020

CIVIL.PRETENŢII REGULAMENT C.E. NR. 261/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

Sentinţă civilă - 05.03.2020

CIVIL.PRETENŢII

Sentinţă penală - 05.03.2020

PENAL.REABILITARE JUDECĂTOREASCĂ

Decizie - 28.02.2020

Acordarea cheltuielilor de judecată pe cale separată, chiar dacă nu au fost solicitate cu ocazia soluționării cauzei în recurs

Decizie - 28.02.2020

Recalculare pensie de serviciu, fost grefier

Decizie - 28.02.2020

Măsura secehstrului asigurător instituită prin ordonanța procurorului

Hotărâre - 17.02.2020

pretenţii – cheltuieli de judecată pe cale separată – onorariu orar; avocatul a detaliat activităţile juridice facturate, însă acesta nu a indicat care este numărul de ore facturat pentru fiecare dosar în parte; instanţa se află în imposibilitate obiecti

Sentinţă civilă - 13.02.2020

Recinoastere hotarare straina

Sentinţă civilă - 13.02.2020

Minori si familie

Sentinţă civilă - 12.02.2020

Reziliere contract

Decizie - 06.02.2020

Acțiunea revocatorie. Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție al dreptului material la acțiune

Decizie - 06.02.2020

Fond funciar

Decizie - 04.02.2020

Exercitarea autoritatii parintesti

Sentinţă civilă - 03.02.2020

Plângere contravenţională

Decizie - 03.02.2020

Contestaţie la executare

Sentinţă civilă - 03.02.2020

Întoarcere executare

Sentinţă civilă - 03.02.2020

Plângere contravenţională

Sentinţă penală - 03.02.2020

Braconaj cinegetic

Sentinţă penală - 03.02.2020

Furt calificat

Sentinţă civilă - 03.02.2020

Partaj judiciar; succesiune