Spete jurisprudenta

Sentinţă civilă - 10.11.2022

plangere contravenţionala

Sentinţă civilă - 10.11.2022

Conflict de competenṭă. Ordin de protecṭie. Instanṭa competentă

Hotărâre - 09.11.2022

Tulburarea ordinii si linistii publice

Sentinţă civilă - 09.11.2022

Contestatie creditor

Decizie - 09.11.2022

Uzucapiune

Sentinţă penală - 08.11.2022

înşelăciune, prev. de art. 244 al. 1 Cod penal

Sentinţă penală - 08.11.2022

furt, prev. de art. 228 al. 1 c.p. cu aplicarea art. 41 al. 1 c.p. ,furt calificat, prev. de art. 228 al. cod penal raportat la art. 229 al. 1 lit. b cod penal

Decizie - 07.11.2022

Minori si familie. Pensie intretinere

Sentinţă civilă - 03.11.2022

PLÂNGERE CONTRAVENŢIONALĂ - admisă

Sentinţă civilă - 03.11.2022

fond funciar

Sentinţă civilă - 03.11.2022

fond funciar

Decizie - 03.11.2022

Executare ipotecă. Prescripţia extinctivă, regim juric aplicabil

Decizie - 03.11.2022

Natura juridică a procesului verbal al executorului judecatorescb de încetare a executării silite

Sentinţă civilă - 03.11.2022

Uzucapiune. Domeniu de aplicare

Hotărâre - 03.11.2022

Deţinere de droguri de risc, pentru consum propriu, fără drept

Decizie - 03.11.2022

Depunerea cu afectaţiune specială, la dispoziţia executorului judecătoresc, a întregii valori a creanţei, urmată de procedura ofertei de plată şi consemnaţiune, prin intermediul altui executor judecătoresc

Sentinţă civilă - 31.10.2022

contestatie la executare

Sentinţă civilă - 31.10.2022

evacuare

Hotărâre - 31.10.2022

Contestatie

Sentinţă civilă - 29.10.2022

Alte cereri privind executarea silită