Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Rezoluţie - 16.01.2020

Plângere

Rezoluţie - 04.12.2019

Propunere arestare preventivă

Rezoluţie - 06.07.2017

Acţiune admisă, prin care autoritatea publică pârâtă este obligată la emiterea unei hotărîri de aprobare a vânzării, către reclamantul chiriaş, a imobilului, proprietate privată a Statului Român, obiect al contractului de locaţiune

Rezoluţie - 06.01.2017

executare silită suspendare provizorie

Rezoluţie - 15.12.2016

Ordonanţă preşedinţială

Rezoluţie - 06.12.2016

Plângere la soluţia de neurmărire/netrimitere în judecată

Rezoluţie - 14.11.2016

Tutelă

Rezoluţie - 14.11.2016

Tutelă

Rezoluţie - 28.10.2016

Măsuri şi excepţii dispuse de către judecătorul de cameră preliminară. Contestaţie

Rezoluţie - 18.10.2016

Cerere lămurire dispozitiv

Rezoluţie - 06.10.2016

Contestaţie – măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară

Rezoluţie - 28.09.2016

Confirmare renunţare urmărire penală

Rezoluţie - 22.09.2016

Luarea măsurii arestării preventive

Rezoluţie - 23.08.2016

Confirmare redeschidere urmărire penală

Rezoluţie - 19.07.2016

Reexaminare ajutor public judiciar cetăţean străin. - art. 44 alin. 3 din O.U.G. nr. 80/2013, art. 41 alin. 2 raportat la art. 40 alin. 2 din O.U.G. nr. 80/2013

Rezoluţie - 30.06.2016

Măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară

Rezoluţie - 25.05.2016

Clasare cauză

Rezoluţie - 08.04.2016

verificarea legalităţii sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală

Rezoluţie - 29.03.2016

Clasare cauză

Rezoluţie - 17.03.2016

CAMEARA PRELIMINARA, regularitatea actului de sesizare, contestatie