Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 07.02.2019

Respingerea cererii de valorificare la stabilirea drepturilor de pensie, a perioadei în care apelantul a urmat cursurile unei şcoli postliceale

Decizie - 07.02.2019

Decizie de debit emisă unui beneficiar de pensie de invaliditate, gradul III, ca urmare a angajării cu contract individual de muncă de 8 ore

Decizie - 07.02.2019

Valorificarea punctelor obţinute în baza Legii nr. 165/2013 potrivit Deciziei de compensare emisă de Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor, prin acordare numerar. Acordarea dobânzilor legale urmare a plăţii eşalonate şi cu întârziere a sumelor c

Decizie - 13.12.2018

Cerere formulată de debitoare, prin administrator judiciar, prin care solicită să se constate decăderea creditorului bugetar din dreptul de a-şi realiza creanţa fiscală

Decizie - 11.12.2018

Recurs exercitat împotriva Încheierii de respingere a cererii de sesizare a Curţii Constituţionale

Decizie - 11.12.2018

Cerere de instituire a sechestrului asigurator

Decizie - 06.12.2018

Respingerea cererii de recalculare a pensiei militare de serviciu, privind aplicarea majorării de 5,25 %

Decizie - 05.12.2018

Greşita încadrare juridică. Eronata evaluare a tipicităţii obiective a faptei. Nelegalitatea soluţiei dispuse în privinţa cauţiunii

Decizie - 04.12.2018

Cerere de chemare în judecată, formulată de o societate în insolvenţă, împotriva administratorului său special

Decizie - 03.12.2018

Anulare decizie de impunere emisă de organul fiscal

Decizie - 03.12.2018

Ordonanţă preşedinţială – obligare permitere participare la cursuri

Decizie - 29.11.2018

Recalcularea pensiei în situaţia în care beneficiarul, pensionat în baza Legii nr. 3/1977, a HG nr. 407/1990, a lucrat în grupa I de muncă, zona I de radiaţii, peste 17 ani, aplicarea unui stagiu complet de cotizare la determinarea punctajului mediu anual

Decizie - 29.11.2018

Recalcularea pensiei în situaţia în care beneficiarul, pensionat în baza Legii nr. 3/1977, a lucrat în grupa I de muncă peste 25 de ani; aplicarea unui stagiu complet de cotizare, la determinarea punctajului mediu anual de 20 de ani

Decizie - 27.11.2018

Litigii cu profesionişti. Pretenţii decurgând din accident de muncă

Decizie - 26.11.2018

Contestaţie plan de distribuire. Modalitatea de calcul a taxei U.N.P.I.R. şi a onorariului de succes al lichidatorului în situaţia în care plata preţului imobilului înstrăinat în procedură se face parţial în bani, parţial prin compensare

Hotărâre - 26.11.2018

Netemeinicia evaluării condiţiei de proporţionalitate a măsurii preventive cu scopul urmărit prin aceasta, prin raportare la jurisprudenţa CEDO

Decizie - 22.11.2018

Contestaţie hotărâre adunare creditori de desemnare a Comitetului creditorilor

Decizie - 20.11.2018

Contestaţie tabel preliminar de creanţe

Decizie - 08.11.2018

Recalcularea drepturilor de pensie unui fost angajat al Ministerului Afacerilor Interne, pensionat anticipat parţial din cauza ivirii unei invalidităţi datorate unui accident în timpul orelor de pregătire fizică

Decizie - 08.11.2018

Răspunderea materială a angajatorului pentru desfacerea abuzivă a contractului individual de muncă şi formularea unei plângeri penale soluţionată prin clasarea acesteia