Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 06.06.2019

Contract de împrumut. Interpretarea clauzelor contractuale. Motivarea hotărârii, acordarea cheltuielilor de judecată în măsura în care acţiunea a fost admisă doar în parte

Decizie - 06.06.2019

Completare, lămurire dispozitiv

Decizie - 28.05.2019

Greşita soluţionare a cauzei potrivit procedurii abreviate în cazul recunoaşterii învinuirii

Decizie - 25.04.2019

Lipsa dovezii calităţii de succesor în drepturi

Decizie - 22.04.2019

Anulare decizie emisă de A.J.P.I.S. Indemnizaţie naştere copil

Decizie - 19.04.2019

Considerente greşite înserate în cuprinsul unei hotărâri, înlocuirea acestora cu propriile considerente de către instanţa de apel. Anularea unui certificat de moştenitor, a actului subsecvent, rectificarea înscrierii de carte funciară

Decizie - 16.04.2019

Litigii cu profesionişti. Opoziţie împotriva proiectului de divizare societate, formulată de unul din acţionarii societăţii. Lipsa calităţii sale procesuale active

Decizie - 16.04.2019

Greşita individualizare a tratamentului sancţionator

Decizie - 09.04.2019

Procedura insolvenţei. Cerere de plată creanţă curentă stabilită prin Proces – verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare

Decizie - 08.04.2019

Anulare decizie de soluţionare a contestaţiei administrativ fiscale. Suspendarea soluţionării contestaţiei administrative, până la finalizarea cauzei penale

Decizie - 28.03.2019

Lipsa capacităţii procesuale de folosinţă, urmare a decesului părţii reclamante

Decizie - 12.03.2019

Litigii cu profesionişti. Admisibilitatea cererii în constatarea nulităţii absolute a actului de adjudecare, formulată de părţile din dosarul de executare silită, dacă pe calea acestei acţiuni se invocă motive de nulitate absolută sau relativă

Decizie - 07.03.2019

Răspunderea civilă patrimonială a salariatului pentru efectuarea unui transport rutier fără a deţine scrisoarea de trăsură CMR

Decizie - 05.03.2019

Litigii cu profesionişti. Pretenţii. Cerere de chemare în judecată formulată de o societate în insolvenţă căreia nu i-a fost ridicat dreptul de administrare, tinzând la recuperarea unei creanţe

Decizie - 21.02.2019

Contestaţie la tabelul preliminar al creanţelor debitoarei

Decizie - 19.02.2019

Litigii cu profesionişti. Obligaţia unei persoane juridice, societate comercială care oferă servicii turistice, de a plăti taxa pentru serviciile publice de televiziune

Decizie - 12.02.2019

Procedura insolvenţei. Contestaţie tabel preliminar de creanţe prin care se solicită înscrierea în tabel cu sume reprezentând taxe de timbru din dosarul de insolvenţă şi dosarul de executare silită garanţi

Decizie - 12.02.2019

Procedura insolvenţei. Contestaţie măsură administrator judiciar, exercitată împotriva refuzului de a răspunde cererii de plată creanţă curentă

Decizie - 07.02.2019

Respingerea cererii de valorificare la stabilirea drepturilor de pensie, a perioadei în care apelantul a urmat cursurile unei şcoli postliceale

Decizie - 07.02.2019

Decizie de debit emisă unui beneficiar de pensie de invaliditate, gradul III, ca urmare a angajării cu contract individual de muncă de 8 ore