Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 28.03.2019

Lipsa capacităţii procesuale de folosinţă, urmare a decesului părţii reclamante

Decizie - 07.03.2019

Răspunderea civilă patrimonială a salariatului pentru efectuarea unui transport rutier fără a deţine scrisoarea de trăsură CMR

Decizie - 21.02.2019

Contestaţie la tabelul preliminar al creanţelor debitoarei

Decizie - 07.02.2019

Respingerea cererii de valorificare la stabilirea drepturilor de pensie, a perioadei în care apelantul a urmat cursurile unei şcoli postliceale

Decizie - 07.02.2019

Decizie de debit emisă unui beneficiar de pensie de invaliditate, gradul III, ca urmare a angajării cu contract individual de muncă de 8 ore

Decizie - 07.02.2019

Valorificarea punctelor obţinute în baza Legii nr. 165/2013 potrivit Deciziei de compensare emisă de Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor, prin acordare numerar. Acordarea dobânzilor legale urmare a plăţii eşalonate şi cu întârziere a sumelor c

Decizie - 07.02.2019

Executarea pedepsei în condiţii necorespunzătoare

Decizie - 29.01.2019

Acţiune în constatarea nulităţii absolute parţiale, în principal, iar în subsidiar a nulităţii relative parţiale, a mai multor contracte de vânzare - cumpărare terenuri

Decizie - 23.01.2019

Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. Greşita reţinere a temeiului soluţiei de achitare

Decizie - 15.01.2019

Contestaţie hotărâre adunare creditori având ca punct pe ordinea de zi confirmarea administratorului judiciar

Decizie - 15.01.2019

Pretenţii. Răspunderea pentru pierderea mărfii în situaţia în care pârâta are calitatea de casă de expediţii, transportul fiind organizat de pârâtă şi efectuat de chemata în garanţie. Calitatea de transportator a acesteia din urmă

Decizie - 20.12.2018

Drepturi salariale

Decizie - 13.12.2018

Cerere formulată de debitoare, prin administrator judiciar, prin care solicită să se constate decăderea creditorului bugetar din dreptul de a-şi realiza creanţa fiscală

Decizie - 11.12.2018

Recurs exercitat împotriva Încheierii de respingere a cererii de sesizare a Curţii Constituţionale

Decizie - 11.12.2018

Cerere de instituire a sechestrului asigurator

Decizie - 07.12.2018

Dispoziţia primarului de recuperare a prejudiciului cauzat bugetului local de către un consilier local

Decizie - 07.12.2018

Încetarea suspendării de drept a funcţionarului public. Emiterea deciziei de reîncadrare cu întârziere

Decizie - 06.12.2018

Respingerea cererii de recalculare a pensiei militare de serviciu, privind aplicarea majorării de 5,25 %

Decizie - 05.12.2018

Greşita încadrare juridică. Eronata evaluare a tipicităţii obiective a faptei. Nelegalitatea soluţiei dispuse în privinţa cauţiunii

Decizie - 04.12.2018

Cerere de chemare în judecată, formulată de o societate în insolvenţă, împotriva administratorului său special