Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 01.10.2020

Respingerea cererii de repunere în termenul de formulare a apelului incident, respingerea ca tardiv a apelului incident. Prescripția acțiunii prin care mandantul solicită despăgubiri de la mandatar pentru neîndeplinirea obligațiilor

Hotărâre - 24.09.2020

Anularea documentației cadastrale urmare a întocmirii acesteia în lipsa procesului verbal de vecinătate

Hotărâre - 11.08.2020

Desființarea cu trimitere spre rejudecare sub aspectul laturii civile a cauzei față de lipsa de motivare a soluției pronunțate de prima instanță, de absența analizei vreuneia dintre apărările formulate de inculpat cu privire la latura civilă

Hotărâre - 15.07.2020

Refuz soluționare cerere. Acțiune inadmisibilă

Decizie - 09.07.2020

Limitarea drepturilor de pensie militară de stat la media salariilor/soldelor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul a pensiei

Decizie - 09.07.2020

Recunoașterea stagiului potențial la schimbarea gradului de handicap în baza Legii nr. 263/2010, beneficiarului unei pensii stabilite în baza Legii nr. 19/2000

Hotărâre - 08.07.2020

Constatarea greșitei evaluări a standardului de probă. Schimbarea temeiului soluției de achitare

Hotărâre - 08.07.2020

Delapidare în forma continuată. Fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată. Greşita individualizare a tratamentului sancţionator. Legea penală mai favorabilă. Caracterul accesoriu al acţiunii civile în procesul penal

Hotărâre - 01.07.2020

Pretenții – taxă pe poluare

Decizie - 30.06.2020

Legea 85/2006. Contestație la tabelul definitiv al creanțelor debitoarei. Eroare esențială

Decizie - 30.06.2020

Pedepse nelegale în condițiile omisiunii reținerii art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și greșita individualizare

Decizie - 18.06.2020

Respingerea unei cereri de chemare în judecată ca urmare a admiterii excepției lipsei capacității de folosință a pârâtului

Decizie - 18.06.2020

Revendicarea unui imobil nu impune chemarea în judecată a coproprietarilor terenului învecinat cu cel revendicat. Casarea unei decizii urmare a nepronunțării instanței asupra unui capăt de cerere

Decizie - 17.06.2020

Infracțiunea de hărțuire. Greșita evaluare a tipicității faptei

Hotărâre - 17.06.2020

Litigiu privind funcționarii publici. Anulare dispoziție plata eșalonată a unor drepturi de natură salarială

Decizie - 17.06.2020

Infracțiunea de încălcare a ordinului de protecție provizoriu. Greșita individualizare a tratamentului sancționator

Decizie - 09.06.2020

Determinarea eronată a locului de prestarea a muncii neremunerate în folosul comunității

Hotărâre - 29.05.2020

Contestație la măsurii arestării preventive

Hotărâre - 29.05.2020

Desființarea cu trimitere spre rejudecare. Nulitate absolută. Încălcarea dispozițiilor privind prezența inculpatului, atunci când participarea sa este obligatorie

Decizie - 22.05.2020

Reducerea cheltuielilor de judecată reprezentând onorariu de avocat, în raport de criteriile reglementate de art. 451 alin. 2 Cod procedură civilă. Aspecte de temeinicie, iar nu de legalitate a hotărârii atacate. Neîncadrare în motivele de casare