Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 04.10.2018

DREPTUL MUNCII Transformare posturi de tehnician dentar în posturi de dentist, în cadrul Facultăţii de Medicină şi Farmacie

Decizie - 04.10.2018

DREPTUL MUNCII Activitate ce nu se încadrează în categoria celor pentru care putea beneficia de grupa a II-a de muncă

Decizie - 04.10.2018

DREPTUL MUNCII Decizie de încetare de drept a raporturilor de muncă, nedesfiinţată. Respingere cerere de reintegrare în funcţia de preot

Decizie - 27.09.2018

DREPT PROCESUAL CIVIL Modificarea acţiunii ulterior primului termen de judecată

Decizie - 03.07.2018

DREPT PENAL Lipsa tipicităţii obiective şi subiective a faptelor care fac obiectul acuzării. Intervenţia prescripţiei generale a răspunderii penale

Decizie - 22.06.2018

Recurs. Comunicarea actului administrativ fiscal în formă electronică are loc numai în situaţia în care contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare

Decizie - 21.06.2018

Litigii cu profesionişti Recurs. Procedura insolvenţei. Contracte de leasing menţinute după data deschiderii procedurii. Cerere restituire bunuri. Cerere reconvenţională de constatare a dreptului de proprietate al debitoarei asupra bunurilor

Decizie - 14.06.2018

Recurs. Activitatea desfăşurată în centrele de permanenţă de către asistentele medicale în baza convenţiilor civile/contracte de prestări servicii

Decizie - 08.06.2018

Recurs. Soluţia instanţei de fond este nelegală în ceea ce priveşte obligarea recurenţilor pârâţi, consilieri judeţeni, să adopte o hotărâre de validare a mandatului de consilier judeţean al reclamantului

Decizie - 07.06.2018

Litigii cu profesionişti Apel. Procedura insolvenţei. Cererea lichidatorului judiciar de înlocuire a sa din această calitate, în principal, sub condiţie, iar în subsidiar, până la împlinirea unui termen. Temeinicia doar în parte a cererii. Imposibilitat

Decizie - 05.06.2018

Litigii cu profesionişti Recurs exercitat împotriva unei hotărâri parţiale. Calificarea poziţiei procesuale a pârâtei. Necesitatea existenţei unei recunoaşteri clare şi neechivoce a pretenţiilor reclamantei. Temeinicia recursului

Decizie - 29.05.2018

Apel. Procedura insolvenței. Contestație tabel preliminar. Denunţarea şi rezilierea contractelor de leasing. Efectele denunţării şi efectele rezilierii contractelor

Decizie - 25.05.2018

Recurs. Cetăţenii (...) au calitatea de lucrători străini, aflaţi pe teritoriul României, a căror încadrare în muncă ori detaşare este supusă reglementării speciale cuprinsă în O.G. nr. 25/2014

Decizie - 24.05.2018

Apel. Acţiune în daune delictuale, exercitată de beneficiarul finanţării, pentru prejudiciul suferit ca urmare a rezilierii Contractului de finanţare nerambursabilă, prin FEADR, de către finanţator. Temeinicia acţiunii

Decizie - 24.05.2018

Procedura insolvenţei. Deschidere procedură. Apel exercitat împotriva Încheierii de respingere a cererii debitoarei de obligare a creditoarei la consemnarea unei cauţiuni. Inadmisibilitatea apelului

Decizie - 24.05.2018

Recurs. Pretenţii. Acţiune în regres exercitată împotriva persoanei vinovate de cauzarea unui accident de circulaţie pe teritoriul altui stat, fără ca autovehiculul să fie asigurat, pentru plata despăgubirilor achitate victimelor accidentului.

Decizie - 24.05.2018

DREPTUL MUNCII. Anulare decizie de sancționare disciplinară. Lipsa întrunirii elementelor constitutive ale abaterii disciplinare

Decizie - 11.05.2018

Recurs. Casare cu trimitere în vederea judecării fondului cauzei. Greşita admitere a excepţiei inadmisibilităţii. Aplicarea legii civile în timp

Decizie - 11.05.2018

Recurs. Beneficiază de concediu de acomodare numai adoptatorii cărora, anterior adopţiei, le-a fost încredinţat copilul în vederea adopţiei

Decizie - 10.05.2018

Revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 5 teza a –II-a Cod de procedură civilă Vechi. Tardivitatea cererii, raportat la prevederile art. 324 alineat 1 pct. 4 Cod de procedură civilă. Calcularea termenului de la data la care partea a avut cunoşt