Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 26.09.2018

Individualizarea obligaţiilor prevăzute de art. 93 al. 2 Cod penal pe durata termenului de supraveghere, în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere

Decizie - 24.09.2018

Anulare hotărâri de consiliu local prin care s-au aprobat rectificări bugetare şi/sau virări de credite bugetare în competenţa consiliului local fără a fi indicată sau prevăzută sursa de finanțare

Decizie - 20.09.2018

Dreptul asigurărilor sociale

Decizie - 19.09.2018

Măsuri de siguranță. Obligarea la tratament medical

Decizie - 18.09.2018

Purtare abuzivă. Agent de pază

Decizie - 17.09.2018

Revocare Hotărâre ANRP după ce acesta a intrat în circuitul civil și și-a produs efectele prin efectuarea unei plăți parțiale a despăgubirilor

Decizie - 07.09.2018

Măsuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligații

Decizie - 06.09.2018

Dreptul muncii

Decizie - 04.09.2018

Dreptul asigurărilor sociale

Decizie - 25.07.2018

Art. 19 din Legea nr. 682/2002 - Cauză de micşorare a pedepsei în sensul precizat de art. 598 alin. 1 lit. d) din C.p.p. Reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege

Decizie - 27.06.2018

Drept procesual civil

Decizie - 20.06.2018

Contestație la hotărâre adunare creditori. Calitate procesuală activă a creditorului care a solicitat prorogarea discutării unui punct de pe ordinea de zi. Contestaţia împotriva raportului de cauze întocmit de lichidator împiedică închiderea procedurii de

Decizie - 20.06.2018

Contestație la hotărâre adunare creditori. Calitate procesuală activă a creditorului care a solicitat prorogarea discutării unui punct de pe ordinea de zi. Contestaţia împotriva raportului de cauze întocmit de lichidator împiedică închiderea procedurii de

Decizie - 19.06.2018

În procedura validării popririi debitorul poprit poate invoca orice împrejurare ulterioară obţinerii titlului de natură să anihileze creanţa fără a fi necesar întotdeauna să formuleze o contestaţie la propriu

Decizie - 18.06.2018

Conflict negativ de competenţă generat de obiectul acţiunii în materia fondului funciar

Decizie - 15.06.2018

Cererea de drept comun de obligare a Fondului de Garantare a Asiguraţilor la plata daunelor morale şi materiale determinate de un accident rutier este inadmisibilă.

Decizie - 14.06.2018

Dreptul muncii

Decizie - 14.06.2018

Dreptul muncii

Decizie - 05.06.2018

Respectarea prevederilor legale art. IV alin. 4 lit. b din O.U.G. nr. 26/2012 şi art. 97 alin. 1 si 3 din Legea nr. 215/2001

Decizie - 30.05.2018

Conflict negativ de competenţă între secţiile civile ale aceluiaşi tribunal