Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 23.01.2018

Litigiu în legătură cu executarea unui contract de achiziţie publică. Condiţionarea plăţii unei facturi de încheierea procesului verbal de recepţie finală. Interpretarea clauzelor contractuale.

Decizie - 23.01.2018

1.Recurs. Dispoziţie demolare. Imobil aparţinând domeniului public. Obligativitate analiza modul în care construcţia corespunde reglementărilor din documentaţiile de urbanism aprobate pentru zona de amplasament, urmând să dispună..

Decizie - 09.01.2018

Decizie de impunere referitoare la impozitul pentru imobile aferent anului 2016. Inaplicabilitatea scutirii reglementate de art. 5 alin. 1 lit. j) din Legea nr. 341/2004, în lipsa unei hotărâri a consiliului local în acest sens.

Decizie - 20.12.2017

Obligarea angajatorului la schimbarea încadrării în grupa superioară de muncă, respectiv la acordarea grupei I de muncă în locul grupei a II-a de muncă - recunoscută voluntar anterior intentării acţiunii.

Decizie - 20.12.2017

Respins solicitarea inculpatului de a se proceda la recalcularea pedepsei conform infracţiunii continuate, prin luarea în considerare a altor acte materiale pentru care s-a dispus condamnarea definitivă, în condiţiile în care cererea nu a format ....

Decizie - 14.12.2017

Excepţia inadmisibilităţii recursului. Hotărârea atacată este una definitivă, întrucât materia în care a fost pronunţată hotărârea atacată este cea specifică O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Sentinţă penală - 14.12.2017

Noţiunea de provocare în lumina jurisprudenţei CEDO.

Decizie - 06.12.2017

În situaţia în care norma de incriminare în baza căreia a fost pronunţată soluţia de condamnare a fost constatată neconstituţională, hotărârea definitivă la data deciziei Curţii Constituţionale nu poate fi repusă în discuţie sub aspectul înlăturării, ...

Sentinţă comercială - 16.11.2017

Art. 122 alin. 1 lit. i din O.U.G nr. 34/2006 privind dreptul autorităţii contractante de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.

Decizie - 14.11.2017

Odată stabilit preţul şi încheiat contractul de achiziţie publică, acesta va fi cel stipulat în contract.

Decizie - 14.11.2017

Interpretarea dată de ÎCCJ prin decizia nr. 23/2016 art. 1 alin. 51 din O.U.G. nr. 83/2014, aprobată cu modificări prin Legea nr. 71/2015, are în vedere intenţia legiuitorului ca prin adoptarea acestei norme să elimine discriminările existente ....

Decizie - 03.11.2017

Modificarea componenţei Comitetului creditorilor. Competenţa de înlocuire. Efectul puterii de lucru judecat şi limitele devoluţiunii în apel.Legea nr. 85/2014, art. 50 alin. 4, 5

Hotărâre - 02.11.2017

Art. 277 alin. 1 lit. a din Codul de procedură fiscală. ...

Sentinţă penală - 02.11.2017

Aplicarea art. 90 lit. c Cod procedură penală privind asistenţa juridică obligatorie se realizează în raport de fiecare din legile penale aplicabile.

Decizie - 20.10.2017

Modul de stabilire a naturii juridice a acţiunii în validare de poprire. Consecinţe asupra competenţei materiale de soluţionare a acţiunii. Conflict de competenţă între secţiile civile ale Tribunalului Braşov.

Decizie - 10.10.2017

Greşit obligat inculpatul la prelevarea de probe biologice în vederea introducerii profilului genetic în SNDGJ conform art. 4 alin.1 din Legea nr.76/2008, raportat la fapta comisă prevăzută de art. 4 din Legea nr. 143/2000.

Decizie - 28.09.2017

Obligarea angajatorului la schimbarea procentului de încadrare în grupa I de muncă, de 75%, recunoscut voluntar anterior intentării acţiunii. Caracterul nefondat al cererii de recunoaştere a unui procent de 100% în lipsa unor documente primare de valoare

Sentinţă comercială - 21.09.2017

Termenul pentru formularea contestaţiei împotriva deciziei de angajare a răspunderii solidare este cel prevăzut la art. 270 alin. 1 din Legea nr. 207/2015, respectiv 45 de zile de la comunicarea actului administrativ fiscal atacat...

Decizie - 21.09.2017

Motiv de nelegalitate a deciziei de sancţionare-lipsa datei sau a intervalului de timp în care au fost săvârşite abaterile reţinute în sarcina angajatului.

Decizie - 12.09.2017

Limitele dreptului la liberă exprimare în cadrul depoziţiei de martor