Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 02.02.2107

Condiţiile de admisibilitate ale cererii de chemare în garanţie şi obligaţia instanţei de verificare în cadrul analizării admisibilităţii în principiu a cererii dacă sunt îndeplinite condiţiile de exerciţiu ale acţiunii civile şi în ce măsură sunt îndepli

Sentinţă civilă - 15.04.2020

Sechestru asigurator, condiţii.- art. 953 alin. 1 Cod procedură civilă

Hotărâre - 04.07.2019

Înscrierea în cazierul fiscal a faptelor de evaziune fiscală pentru care s-a dispus clasarea ca urmare a reparării prejudiciului. Condiţii.

Hotărâre - 01.04.2019

Decizie a Consiliului Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor. Respingere ofertă ca neconformă. Legalitate. Efectul pozitiv al lucrului judecat al deciziei instanţei cu privire la aceeaşi decizie Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor,

Hotărâre - 21.03.2019

Funcţionari publici. Acordare drepturi salariale (spor de confidenţialitate şi spor pentru complexitatea muncii) în favoarea funcţionarului public – şef serviciu din cadrul Direcţiei Judeţene de Statistică.

Hotărâre - 14.03.2019

Anulare acte frauduloase.- art. 80 lit. b şi c din Legea nr. 85/2006.

Hotărâre - 21.02.2019

Deschidere adopţie internă- art. 8 din Legea nr. 273/2004, art. 28 alin. 2 din Legea nr. 273/2004

Decizie - 22.01.2019

Procedură necontencioasă. Contestaţie expert tehnic judiciar cu privire la onorariul definitiv stabilit de instanţa de judecată prin sentinţă. Inadmisibilitate.

Hotărâre - 22.01.2019

Cerere de anulare a Dispoziţiei Şefului Serviciului Rutier prin care s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pentru o perioadă de 90 zile. Lipsa relevanţei sancţionării contravenţionale anterioare în ipoteza prevăzută de....

Hotărâre - 21.01.2019

Legalitatea cenzurării onorariului avocaţial de către decanul baroului.

Hotărâre - 21.01.2019

Competenţa materială prevăzută de dispoziţiile art. 8 alin. 2 din Legea nr. 554/2004, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 212/2018. Contestarea uni act administrativ unilateral emis de o autoritate publică centrală în condiţiile...

Hotărâre - 10.01.2019

Revizuire. Împiedicare de depunere a înscrisului dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţii. Neîndeplinirea acestei condiţii în cazul când partea avea posibilitatea de a intra în posesia înscrisului prin minime diligenţe, dar a ales să rămână...

Hotărâre - 18.12.2018

Excepţie inadmisibilitate acţiune - raportul de control întocmit de casa de asigurări de sănătate la furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale nu este act administrativ.

Hotărâre - 17.12.2018

Abuz în serviciu. Agent de pază.- art. 297 alin. 1 Cod penal raportat la art. 308 Cod penal

Decizie - 11.12.2018

Termen de recurs. Echipolenţă. Declaraţie de recurs anterioară comunicării hotărârii atacate. Termen depunere motive de recurs.

Hotărâre - 07.12.2018

Confiscarea specială. Venituri din trafic de persoane. - art. 118 alin. 1 lit. e Codul penal din 1969 (art. 112 alin. 1 lit. e Cod penal actual)

Hotărâre - 05.10.2018

Suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei. Exprimarea acordului pentru prestarea unei munci neremunerate.- art. 91 alin. 1 lit. c Cod penal

Hotărâre - 25.09.2018

Restituirea cauzei la parchet în vederea completării urmăririi penale. Modalitatea de cercetare penală a unei plângeri ce vizează deturnarea unei licitaţii publice în urma căreia a fost adjudecat, în cadrul executării silite, un imobil la un preţ ...

Hotărâre - 13.09.2018

Litigiul rezultat din neexecutarea/executarea cu întârziere a obligaţiilor de plată stabilite printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă. Natura juridică a dobânzilor moratorii.

Hotărâre - 10.07.2018

Nu reprezintă o modificare unilaterală a CIM restrângerea ariei de prezentare a produselor medicale de către reprezentantul medical, cu excepţia situaţiei în care aceste elemente concrete referitoare la „locul muncii” au fost fixate prin contractul indivi