Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 02.02.2107

Condiţiile de admisibilitate ale cererii de chemare în garanţie şi obligaţia instanţei de verificare în cadrul analizării admisibilităţii în principiu a cererii dacă sunt îndeplinite condiţiile de exerciţiu ale acţiunii civile şi în ce măsură sunt îndepli

Decizie - 30.06.2022

Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere pentru neexecutarea obligațiilor civile.

Sentinţă civilă - 17.06.2022

Conflict de competenţă. Criteriul valoric în determinarea competenţei materiale a instanţei civile în cererile privind ridicarea sechestrului asigurător dispus de organele penale. Aplicarea art. 956-957 Cod de procedură civilă prin raportare la valoarea p

Decizie - 27.05.2022

Existenţa dosarului penal având ca obiect plângerea penală împotriva societăţii debitoare sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală nu este de natură a împiedica închiderea procedurii insolvenţei, în condiţiile în care nu s-a dispus efectuar

Decizie - 11.05.2022

Recurs. Reţinerea autorităţii de lucru judecat de către instanţa de apel a unei hotărâri depuse la dosar dar neinvocată de partea adversă. Condiţiile reţinerii cazului de casare prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 7 Cod de procedură civilă. Puterea de lucr

Decizie - 09.05.2022

Conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive. Identificare urme de substanță psihoactivă numai în urină, nu și în proba de sânge. Dubiu cu privire la faptul probator al conducerii autovehiculului de către inculpatul aflat sub influenţa s

Decizie - 09.05.2022

Noțiunea de „drum public”. Temeiul de drept: art. 336 alin. 1 Cod penal, art. 6 punctul 14 din OUG nr. 195/2002

Decizie - 20.04.2022

Interdicţia vânzării locuinţelor de intervenţie, stabilită de art. 1 şi art. 7 din Legea nr. 85/1992. Schimbarea destinaţiei locuinţei anterior cererii de cumpărare de către chiriaş. Calificarea unei locuinţe ca fiind locuinţă de intervenţie. Inaplicabili

Decizie - 15.04.2022

Insolvenţa persoanei juridice. Contestaţie măsura administratorului judiciar, cerere de plată creanţă curentă

Decizie - 25.03.2022

Punerea în mișcare a acțiunii penale față de o persoană care nu a deținut calitatea de suspect. Inexistența vreunei vătămări.

Decizie - 23.03.2022

Principiul plăţii creanţelor curente stabilite prin decizie de impunere, instituit de art. 102 alin. 6 din Legea nr. 85/2014. Absenţa suspendării deciziei de impunere. Lipsa temeiului juridic pentru temporizarea plăţii raportat la procedura contestării de

Decizie - 14.03.2022

Pensie pentru limita de vârstă. Reducerea vârstei standard de pensionare în cazul unei persoane încadrată în grad de handicap accentuat, permanent și nerevizuibil. Efectivitatea stagiului de cotizare realizat în condiţii de handicap preexistent.

Decizie - 04.03.2022

Procedura Insolvenței. Înlocuirea administratorului/lichidatorului judiciar

Decizie - 03.03.2022

Culpa comună victimei în cazul nepurtării centurii de siguranţă. Acordarea dobânzii legale părţilor civile în cazul infracţiunii de ucidere din culpă.

Decizie - 23.02.2022

Procedura insolvenţei. Contestaţie la raportul de activitate al administratorului judiciar. Valorificare bunuri pentru cheltuielile de procedură

Decizie - 22.02.2022

Admiterea excepţiei lipsei calităţii de reprezentant a mandatarului şi a avocatului ales, nu mai este posibilă, în condiţiile în care partea a înaintat la dosar o declaraţie de ratificare a mandatului, care a fost depusă anterior momentului pronunţării as

Decizie - 10.02.2022

Cerere de anulare a certificatului de încadrare în grad de handicap. Relevanţa probei cu expertiză medico-legală administrate în cauză

Decizie - 09.02.2022

Civil - îmbogățire fără justă cauză

Decizie - 09.02.2022

Păstrarea soluţiei primei instanţe de către instanţa de apel prin înlocuirea considerentelor. Netemeinicia cazului de casare privind nemotivarea deciziei din apel, prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 6 Cod de procedură civilă. Inaplicabilitatea principiului

Decizie - 27.01.2022

Perimarea cererii de chemare în judecată în urma suspendării judecăţii, pronunţată de instanţă în temeiul art. 413 alin. 1 pct. 2 Cod procedură civilă. Lipsa calităţii de parte a recurentului - reclamant în cadrul dosarului penal.