Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 14.03.2019

Anulare acte frauduloase.- art. 80 lit. b şi c din Legea nr. 85/2006.

Hotărâre - 18.12.2018

Excepţie inadmisibilitate acţiune - raportul de control întocmit de casa de asigurări de sănătate la furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale nu este act administrativ.

Hotărâre - 17.12.2018

Abuz în serviciu. Agent de pază.- art. 297 alin. 1 Cod penal raportat la art. 308 Cod penal

Decizie - 11.12.2018

Termen de recurs. Echipolenţă. Declaraţie de recurs anterioară comunicării hotărârii atacate. Termen depunere motive de recurs.

Hotărâre - 05.10.2018

Suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei. Exprimarea acordului pentru prestarea unei munci neremunerate.- art. 91 alin. 1 lit. c Cod penal

Hotărâre - 25.09.2018

Restituirea cauzei la parchet în vederea completării urmăririi penale. Modalitatea de cercetare penală a unei plângeri ce vizează deturnarea unei licitaţii publice în urma căreia a fost adjudecat, în cadrul executării silite, un imobil la un preţ ...

Hotărâre - 10.07.2018

Nu reprezintă o modificare unilaterală a CIM restrângerea ariei de prezentare a produselor medicale de către reprezentantul medical, cu excepţia situaţiei în care aceste elemente concrete referitoare la „locul muncii” au fost fixate prin contractul indivi

Hotărâre - 05.07.2018

Admisibilitatea acţiunii în regres în cadrul procesului penal exercitată de partea responsabilă civilmente împotriva inculpatului.

Hotărâre - 12.06.2018

Abuz în serviciu. Subiect activ calificat psihologul cu drept de liberă practică ce elaborează avizul psihologic necesar înscrierii la şcoala de şoferi.

Hotărâre - 07.06.2018

Lucrători mobili, în accepţiunea H.G. nr. 38/2008 sunt şi conducătorii auto pe maşini de transport marfă. În această calitate pot cumul diurna corespunzătoare deplasărilor cu alte drepturi salariale, respectiv sporuri, nefiind considerat detaşat.

Hotărâre - 30.05.2018

Competenţa de soluţionare a plângerii declarate ca urmare a apariţiei deciziei Curţii Constituţionale nr. 244 din data de 06.04.2017 privind legalitatea măsurilor de supraveghere tehnice.

Hotărâre - 13.04.2018

De tranzacţia încheiată între părţi, care întruneşte condiţiile de valabilitate impuse de lege, instanţa trebuie să ia act şi să consfinţească acest contract.

Hotărâre - 05.04.2018

Litigii de munca. Drepturi salariale, indemnizaţii

Hotărâre - 28.03.2018

Contestaţii la tabelul preliminar de creanţe.- art. 111 din Legea nr. 85/2014

Hotărâre - 19.03.2018

Drepturile salariale aferente perioadelor de activitate, recunoscute prin lege cadrelor didactice ulterior decesului, se cuvin soţiei supravieţuitoare, copiilor majori ai defunctului sau părinţilor acestuia.

Hotărâre - 08.03.2018

Litigii de muncă - pretenţii

Hotărâre - 06.03.2018

Decizie de reverificare. Noţiunea de „date suplimentare”. Legalitate. Legea nr. 207/2015, art. 128 alin. 1

Hotărâre - 06.03.2018

Fond - conflict interese - art. 75 lit. b din Legea nr. 393/2004 privind Statul aleşilor locali trebuie interpretat în sensul că prin semnarea unui contract de către reclamant în calitate de Primar cu un Cabinet avocat...

Hotărâre - 15.02.2018

Litigiu de muncă - acţiune în răspundere patrimonială

Hotărâre - 14.02.2018

Conflict competenţă. Faţă de obiectul cererii deduse judecăţii, acţiune de reziliere contract de concesiune cabinet medical, Tribunalul – Secţia de contencios administrativ şi fiscal nu este competent să soluţioneze pricina nici în baza legii speciale...