Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 18.03.2019

Răspunderea reglementată prin dispoziţiile art. 24 din Legea nr. 554/2004 funcţionează ca un mijloc de constrângere pentru obţinerea executării hotărârii, ca garanţie a realizării dreptului de către subiectele de drept cărora le incumbă o anumită obligaţi

Decizie - 18.03.2019

Neinformarea pacientei despre manoperele medicale efectuate în realitate. Sancţiune disciplinară medic ce corespunde gradului de pericol al abaterii de la normele de etică profesională de deontologie medicală şi de la regulile de bună practică profesional

Decizie - 18.02.2019

Respingere cerere de sesizare a Curţii Constituţionale. Decizia Curţii Constituţionale în soluţionarea excepţiei trebuie să fie de natură să producă un efect concret asupra conţinutului hotărârii din procesul principal. Cadrul procesual ca şi motiv de or

Decizie - 18.02.2019

Costurile de reabilitare termică realizate din bugetul local al municipiului care au fost avansate de către autorităţile administraţiei publice locale. Fondurile alocate pentru reabilitarea termică din bugetele locale se recuperează de la proprietarii car

Decizie - 14.02.2019

Inaplicabilitatea Deciziei 28/2018 a ICCJ-Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în litigiul privind anularea deciziei de angajare a răspunderii solidare a administratorului societăţii aflate în procedura insolvenţei.

Decizie - 04.02.2019

Cerere de sesizare a Curţii Constituţională formulată în faţa instanţei de recurs. Sesizarea Curţii Constituţionale, condiţii şi respingerea cererii de suspendare a cauzei.

Decizie - 31.01.2019

Notificarea de reziliere a unui contract administrativ nu reprezintă un act administrativ unilateral pentru a putea fi supusă suspendării în condiţiile art.14 din Legea 554/2004.

Decizie - 21.01.2019

Problema efectelor unei decizii a Curţii Constituţionale nu constituie o excepţie procesuală, ci o problemă de fond ce are consecinţe asupra normei de drept substanţial aplicabilă raportului juridic dedus judecăţii. Efectele deciziei Curţii Constituţion

Decizie - 27.11.2018

Cerere întemeiată pe dispoziţiile Legii 165/2013. Obligaţia ANRP de emitere a titlului de plată doar subsecvent emiterii de către CNCI a titlului de despăgubire.

Decizie - 26.11.2018

Condiţiile de exercitare a recursului incident. Limitele pe care legea le conferă dreptului de proprietate privată a unităţilor administrativ teritoriale. Nelegalitate constituire drept de superficie prin atribuire directă.

Decizie - 15.11.2018

Contestaţie decizie de concediere. Lipsa cauzei serioase la concedierea care nu ţine de persoana salariatului.

Decizie - 13.11.2018

Cerere anulare hotărâre adunare creditori. Temeiuri de desfiinţare în cazul desemnării practicianului în insolvenţă şi stabilirea onorariului. Majoritate de cel puţin 50%.

Decizie - 13.11.2018

Calificarea cererii de schimbare a practicianului în insolvenţă formulată chiar de practicianul nemulţumit de onorariu ca majorare onorariu. Depăşirea cadrului procesual fixat de practicianul în insolvenţă prin cererea cu care a investit judecătorul sindi

Decizie - 08.11.2018

Dispoziție de suspendare a dreptului de a conduce emisă în temeiul art. 103 alin. 1 lit. c din OUG 195/2002.

Decizie - 29.10.2018

Condiţiile prevăzute de art. 267 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene pentru sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu trimitere preliminară. Condiţiile pe care fermierii trebuie să le îndeplinească pentru a beneficia de plăţi pentr

Decizie - 15.10.2018

Obligaţia instanţei judecătoreşti să interpreteze clauzele îndoielnice ale tranzacţiei, Clauza penală. Intervenţia instanţei.

Decizie - 15.10.2018

Asigurări sociale .Concediul de risc maternal.

Decizie - 11.10.2018

Majorări de întârziere calculate potrivit art. 124/1 din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Decizie - 05.10.2018

Conflict negativ de competenţă. Decizia de angajare a răspunderii solidare emisă în temeiul art. 25 şi 26 din Legea nr. 207/2015 este actul care produce efecte juridice. În stabilirea competenței soluționării cauzei nu are relevanță autoritatea competen

Decizie - 02.10.2018

Cerere anulare hotărâre privind suspendarea din funcţie a unui membru al Directoratului prin retragerea temporară a puterilor de reprezentare. Inadmisibilitate.