Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 09.06.2020

Întreprindere individuală radiată ca urmare a închiderii procedurii de insolvenţă. Obligaţii fiscale

Decizie - 09.06.2020

Anulare Dispoziţie de încetare a raprturilor de serviciu cu drept de pensie de serviciu

Decizie - 25.05.2020

Revizuire întemeiată pe art. 509 alin. 1 pct. 1 N.C.proc.civ. Condiţii de admisibilitate

Decizie - 25.05.2020

Excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant. Deosebire faţă de excepţia lipsei calităţii de reprezentant

Decizie - 25.05.2020

Natura juridică a Deciziei de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor emisă de Camera de Conturi şi a Raportului privind modul de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie (Raport de fallow-up)

Decizie - 25.05.2020

Anulare Ordin emis de Prefect. Analizarea acţiunii în lipsa documentaţiei care a stat la baza emiterii actului contestat

Decizie - 02.04.2020

Suspendare a executării. Inadmisibilitatea căii de atac a apelului declarat împotriva hotărârii prin care s-a dispus suspendarea provizorie a executării sentinţei primei instanţe, până la soluţionarea cererii de suspendare a executării formulată odată cu

Decizie - 30.03.2020

Anulare Decizie pronunţată de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Oferte considerate neconforme. Valoare lot. Motive de contestare noi.

Decizie - 18.03.2020

Cerere formulată de creditor în vederea autosesizării judecătorului sindic pentru înlocuirea culpabilă a practicianului. Condiții de promovare

Decizie - 12.03.2020

Comunicarea actelor procedurale

Decizie - 11.03.2020

Drept procesual civil. Recurs. Încălcarea dezlegărilor obligatorii din decizia de casare în faza rejudecării apelului după casarea cu trimitere.

Decizie - 11.03.2020

Cerere pentru cheltuielile necesare ținerii contabilității societății debitoare și pentru cheltuielile de arhivare a documentelor debitoarei. Condiții de acordare

Decizie - 10.03.2020

Raporturi de munca. Reconstituiri( fapte, acte, drepturi).

Decizie - 10.03.2020

Asigurari sociale.

Decizie - 04.03.2020

PENSII. Prematuritatea versus netemeinicia actiunilor avand ca obiect drepturile prevazute de art 20, al 1 din Anexa VII, Capitolul II, Sectiunea a III-a din Legea 284/2010 care reglementeaza ajutoarele /indemnizațiile acordate la trecerea în rezervă

Hotărâre - 04.03.2020

Dreptul muncii. Contestaţie decizie de sancţionare disciplinară. Individualizarea sancţiunii disciplinare, raportat la criteriile prevăzute de art.250 din Codul muncii.

Decizie - 04.03.2020

Pensie militară. Aplicarea majorării prevăzute de art. 11 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 în contextul plafonării cuantumului net al pensiei prin dispoziţiile art. 60 din Legea nr. 223/2015, astfel cum au fost modificate prin OUG nr. 59/2017

Decizie - 20.02.2020

Civil-plasament Participarea părinţilor la programul educaţional stabilit prin planul individualizat de protecţie în vederea dezvoltării abilităţilor parentale, condiţie de încetarea a măsurii plasamentului şi reintegrarea în familie a minorului neglijat

Decizie - 18.02.2020

Litigii de muncă. Drepturi şi asigurări sociale.Răspunderea civilă delictuală.

Decizie - 12.02.2020

Hotărârea adunării creditorilor care dispune şi cu privire la confirmarea practicianului în insolvență, necuprinsă în ordinea de zi, este lovită de nulitate.