Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 02.04.2020

Suspendare a executării. Inadmisibilitatea căii de atac a apelului declarat împotriva hotărârii prin care s-a dispus suspendarea provizorie a executării sentinţei primei instanţe, până la soluţionarea cererii de suspendare a executării formulată odată cu

Decizie - 30.03.2020

Anulare Decizie pronunţată de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Oferte considerate neconforme. Valoare lot. Motive de contestare noi.

Decizie - 18.03.2020

Cerere formulată de creditor în vederea autosesizării judecătorului sindic pentru înlocuirea culpabilă a practicianului. Condiții de promovare

Decizie - 12.03.2020

Comunicarea actelor procedurale

Decizie - 11.03.2020

Cerere pentru cheltuielile necesare ținerii contabilității societății debitoare și pentru cheltuielile de arhivare a documentelor debitoarei. Condiții de acordare

Decizie - 11.03.2020

Drept procesual civil. Recurs. Încălcarea dezlegărilor obligatorii din decizia de casare în faza rejudecării apelului după casarea cu trimitere.

Decizie - 10.03.2020

Raporturi de munca. Reconstituiri( fapte, acte, drepturi).

Decizie - 10.03.2020

Asigurari sociale.

Decizie - 04.03.2020

Pensie militară. Aplicarea majorării prevăzute de art. 11 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 în contextul plafonării cuantumului net al pensiei prin dispoziţiile art. 60 din Legea nr. 223/2015, astfel cum au fost modificate prin OUG nr. 59/2017

Hotărâre - 04.03.2020

Dreptul muncii. Contestaţie decizie de sancţionare disciplinară. Individualizarea sancţiunii disciplinare, raportat la criteriile prevăzute de art.250 din Codul muncii.

Decizie - 04.03.2020

PENSII. Prematuritatea versus netemeinicia actiunilor avand ca obiect drepturile prevazute de art 20, al 1 din Anexa VII, Capitolul II, Sectiunea a III-a din Legea 284/2010 care reglementeaza ajutoarele /indemnizațiile acordate la trecerea în rezervă

Decizie - 20.02.2020

Civil-plasament Participarea părinţilor la programul educaţional stabilit prin planul individualizat de protecţie în vederea dezvoltării abilităţilor parentale, condiţie de încetarea a măsurii plasamentului şi reintegrarea în familie a minorului neglijat

Decizie - 18.02.2020

Litigii de muncă. Drepturi şi asigurări sociale.Răspunderea civilă delictuală.

Decizie - 12.02.2020

Hotărârea adunării creditorilor care dispune şi cu privire la confirmarea practicianului în insolvență, necuprinsă în ordinea de zi, este lovită de nulitate.

Decizie - 27.01.2020

Anulare Decizie pronunţată de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Calitate procesuală în faţa instanţei. Prelungire valabilitate ofertă

Decizie - 27.01.2020

Elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art.335 alin.2 Cod penal

Decizie - 23.01.2020

Prescripţii. Contract de întreţinere. Legea aplicabilă prescripţiei.

Decizie - 23.01.2020

Drept civil. Uzucapiune. Conditii.

Decizie - 23.01.2020

Drept procesual civil. Recurs. Motive de netemeinicie .

Decizie - 22.01.2020

Decizie de sancţionare disciplinară. Modalităţi de comunicare. Momentul de la care începe să curgă termenul de 30 de zile prevăzut de art. 252 alin. 5 din Codul muncii în ipoteza în care salariatul nu se prezintă la oficiul poştal în vederea ridicării cor