Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 16.10.2019

Denunţarea unilaterală. Imprescriptibilitatea dreptului de denunţare unilaterală a contractului de vânzare–cumpărare cadru încheiat pe durată nedeterminată. Prescripţia dreptului de acţiune în restituirea prestaţiilor.

Decizie - 16.10.2019

Executare silită de drept comun vizând un bun al debitorului aflat în insolvenţă. Executarea se face în cadrul procedurii de executare colective şi concursuale a insolvenţei.

Hotărâre - 15.10.2019

Cerere de înscriere menţiuni la Registrul Comerţului. Caracterul formal al procedurii de verificare.

Decizie - 17.09.2019

Modul de stabilire a pedepsei rezultante

Decizie - 13.09.2019

Infracţiunea prev. de art.216 C.p. constând în folosirea serviciilor unei persoane exploatate

Decizie - 13.09.2019

Efectele instituției create prin dispozitiile art 55/1 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

Decizie - 11.09.2019

Dispoziţiile art. 80 Cp. permit renunţarea la aplicarea pedepsei

Decizie - 11.09.2019

Confiscarea - art. 112 lit. b Cp.

Decizie - 03.09.2019

Hotărârea prin care prima instanţă soluţionează cauza

Decizie - 03.09.2019

Locul citarii.

Decizie - 03.09.2019

Sentinta – Incheiere – Actul procedural prin care se solutioneaza fondul cauzei

Decizie - 02.09.2019

Anulare act administrativ. Obligaţia I.T.M. de a cerceta accidente de muncă prin funcţionarii săi în specialitatea şi domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Decizie - 22.08.2019

Contestaţia la executare

Decizie - 22.08.2019

Masuri asiguratorii

Decizie - 16.07.2019

Mentinerea masurii arestari preventive

Decizie - 11.07.2019

Termenul pana la care se poate opta pentru procedura simplificata a recunoasterii invinuirii conform art 375 Cpp

Decizie - 10.07.2019

Masuri asiguratorii

Decizie - 08.07.2019

Infractiunea continuata , art 35 alin 1 Cpp

Decizie - 08.07.2019

Aprecierea probelor, art 103 Cpp

Decizie - 08.07.2019

Suspendare art. 36 din Legea nr. 85/2006, Legea privind procedura insolvenţei. Litigii care intră în sfera de aplicare a dispoziţiei legale.