Dosar 394/3/2000 din 08.12.2000

revendicare imobiliară


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 394/3/2000
Data dosar:
08.12.2000
Instanta:
Tribunalul București
Departament:
Secţia a-IV-a Civilă
Obiect:
revendicare imobiliară
Categorie:
Civil
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 25.05.2012 la ora 08:30

  Complet: F 9
 • Consfinţeşte tranzacţia părţilor

  Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA în prezenta cauză, şi în consecinţă: Respinge acţiunea reclamantei faţă de această pârâtă ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Ia act de tranzacţia intervenită între reclamanta – pârâtă POPA CHERECHEANU PAULA RALUCA şi pârâtul – reclamant VALCOREANU GHEORGHE în nume propriu şi ca reprezentat legal al SC AGROSERV AG SRL şi o consfinţeşte (urmează tranzacţia). Ia act de renunţarea la judecată formulată de pârâtul – reclamant VALCOREANU GHEORGHE a cererii reconvenţionale faţă de reclamanta – pârâtă POPA CHERECHEANU PAULA RALUCA şi a cererii de chemare în garanţie faţă de SC AGROINDUSTRIALA MOGOŞOAIA SA. Respinge ca neîntemeiate acţiunea reclamantei în contradictoriu cu SC AGROMEC MOGOŞOAIA SA. Respinge ca rămase fără obiect cererea reconvenţională faţă de reclamanta – pârâtă POPA CHERECHEANU PAULA RALUCA şi cererea de chemare în garanţie faţă de AVAS şi STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE formulate de SC AGROMEC MOGOŞOAIA SA Respinge ca neîntemeiată cererea reclamantei de acordare a cheltuielilor de judecată formulate faţă de pârâta SC AGROMEC MOGOŞOAIA SA. Cu apel în termen de 15 zile de la comunicare.

  Hotarare 1151/2012 din 25.05.2012
 • Sedinta din data de 18.05.2012 la ora 08:30

  Complet: F 9
 • Amână cauza

  Amână pronunţarea la 25.05.2012

 • Sedinta din data de 23.03.2012 la ora 08:30

  Complet: F 9
 • Amână cauza
 • Sedinta din data de 20.01.2012 la ora 08:30

  Complet: F 9
 • Amână cauza
 • Sedinta din data de 21.11.2011 la ora 08:30

  Complet: C. C. F 10
 • Amână cauza

  Respinge cererea de recuzare formulată de reclamanta-pârâtă Popa Cherecheanu Paula Raluca, domiciliată în Bucureşti, str. Berzei, nr. 4 bis, sector 1, împotriva doamnei judecător Cornelia Segărcianu, ca neîntemeiată. Dispune înaintarea dosarului CF9 în vederea luării măsurilor necesare continuării judecăţii. În baza art. 1081 pct. 1 lit. b C.proc.civ. obligă reclamanta-pârâtă la plata sumei de 200 lei, cu titlu de amendă judiciară. Cu drept pentru reclamanta-pârâtă de a formula cerere de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicarea încheierii cu privire la măsura sancţionării judiciare. Cu aceeaşi cale de atac odată cu fondul în ceea ce priveşte soluţia dispusă cu privire la cererea de recuzare.Pronunţată în şedinţă publică azi, 21.11.2011

 • Sedinta din data de 18.11.2011 la ora 08:30

  Complet: F 9
 • Amână cauza
 • Sedinta din data de 21.10.2011 la ora 08:30

  Complet: F 9
 • Amână cauza
 • Sedinta din data de 17.06.2011 la ora 08:30

  Complet: F 9
 • Amână cauza
 • Sedinta din data de 22.04.2011 la ora 08:30

  Complet: F 9
 • Amână cauza
 • Sedinta din data de 18.02.2011 la ora 08:30

  Complet: C. C. F 9
 • Amână cauza
 • Sedinta din data de 17.12.2010 la ora 08:30

  Complet: F 9
 • Amână cauza

Flux dosar


Actualizare GRPD