Dosar 12/86/2001 din 17.05.2001

procedura insolvenţei


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 12/86/2001
Data dosar:
17.05.2001
Instanta:
Tribunalul Suceava
Departament:
Secţia de contencios administrativ şi fiscal
Obiect:
procedura insolvenţei
Categorie:
Faliment
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 01.11.2011 la ora 9:00

  Complet: C2FF com
 • Legea 64/1995 privind procedura reorganizării şi falimentului

  Considerând întemeiată cererea lichidatorului judiciar, pentru a-i da acestuia posibilitatea să pună în executare hotărârea pronunţată în dosar nr. 4402/314/2008 al Tribunalului Suceava şi să definitiveze vânzarea în cotă indiviză a căii de acces comune, va fixa un nou termen de continuare a procedurii şi îi va pune în vedere să depună o informare privind stadiul vânzării. Faţă de dispoziţiile art. 255 alin. 1 din Legea nr. 7/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2008 privind Codul civil, respectiv modificările aduse art. 35 alin. 2 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin art. 215 din aceeaşi lege, văzând şi Hotărârea nr. 61/28 septembrie 2011 a Colegiului de conducere a Tribunalul Suceava, va dispune transferul cauzei la Secţia civilă a Tribunalului Suceava.

 • Sedinta din data de 06.09.2011 la ora 9:00

  Complet: C2FF com
 • Amână cauza

  Considerând întemeiată cererea lichidatorului judiciar, pentru a-i da acestuia posibilitatea să pună în executare hotărârea pronunţată în dosar nr. 4402/314/2008 al Tribunalului Suceava şi să definitiveze vânzarea în cotă indiviză a căii de acces comune, va fixa un nou termen de continuare a procedurii şi îi va pune în vedere să depună o informare privind stadiul vânzării.

 • Sedinta din data de 13.05.2011 la ora 9:00

  Complet: C2FF com
 • Amână cauza

  Considerând întemeiată cererea lichidatorului judiciar, pentru a-i da acestuia posibilitatea să pună în executare hotărârea pronunţată în dosar nr. 4402/314/2008 al Tribunalului Suceava şi să definitiveze vânzarea în cotă indiviză a căii de acces comune, va fixa un nou termen de continuare a procedurii şi îi va pune în vedere să depună o informare privind stadiul vânzării.

 • Sedinta din data de 15.02.2011 la ora 9:00

  Complet: C2FF com
 • Amână cauza

  Considerând întemeiată cererea lichidatorului judiciar, pentru a-i da acestuia posibilitatea să definitiveze vânzarea în cotă indiviză a căii de acces comune, va fixa un nou termen de continuare a procedurii şi îi va pune în vedere să depună o informare privind stadiul vânzării.

 • Sedinta din data de 18.01.2011 la ora 9:00

  Complet: C2FF com
 • Amână cauza

  Considerând întemeiată cererea lichidatorului judiciar, pentru a-i da acestuia posibilitatea să definitiveze vânzarea în cotă indiviză a căii de acces comune, va fixa un nou termen de continuare a procedurii şi îi va da dispoziţie să depună o informare privind stadiul vânzării.

 • Sedinta din data de 02.11.2010 la ora 9:00

  Complet: C2FF com
 • Amânat

  Considerând întemeiată cererea lichidatorului judiciar, pentru a-i da acestuia posibilitatea să definitiveze vânzarea în cotă indiviză a căii de acces comune, va fixa un nou termen de continuare a procedurii şi îi va da dispoziţie să depună o informare privind stadiul vânzării.

 • Sedinta din data de 14.09.2010 la ora 9:00

  Complet: C2FF com
 • Amânat

  Considerând întemeiată cererea lichidatorului judiciar, pentru a-i da acestuia posibilitatea să definitiveze vânzării în cotă indiviză a căii de acces comune, va fixa un nou termen de continuare a procedurii.

 • Sedinta din data de 04.05.2010 la ora 9:00

  Complet: C2FF com
 • Amânat

  Considerând întemeiată cererea lichidatorului judiciar, în vederea continuării procedurii, îi va acorda termenul solicitat.

 • Sedinta din data de 23.02.2010 la ora 12:00

  Complet: C2FF com
 • Amânat

  Considerând întemeiată cererea lichidatorului judiciar, în vederea continuării procedurii, îi va acorda termenul solicitat.

 • Sedinta din data de 24.11.2009 la ora 9:00

  Complet: C2FF com
 • Amânat

  Considerând întemeiată cererea lichidatorului judiciar, în vederea continuării procedurii, îi va acorda termenul solicitat.

 • Sedinta din data de 22.09.2009 la ora 9:00

  Complet: C2FF com
 • Amânat

  În temeiul art. 6 pct. 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, constată că dreptul la un proces echitabil şi dreptul de a fi judecat de o instanţă independentă şi imparţială constituie principii fundamentale pe care instanţa trebuie să le aplice cu prioritate, în orice litigiu, indiferent de modul în care puterea legislativă sau executivă înţelege să organizeze sistemul judiciar sau să aloce resurse pentru funcţionarea puterii judecătoreşti. Constată că se impune continuarea unei forme de protest major, în solidaritate cu întreg corpul judecătoresc, sub forma restrângerii activităţii şi amânării judecării tuturor cauzelor, cu excepţia celor privind măsurile preventive şi a celor vizând plasamentul minorilor, stabilite prin Hotărârea adunării generale a judecătorilor Tribunalului Suceava din 18 septembrie 2009. Cum prezenta cauză nu se încadrează în rândul excepţiilor de mai sus, urmează a se amâna judecata la un nou termen. Considerând întemeiată cererea lichidatorului judiciar, în vederea continuării procedurii, îi va acorda termenul solicitat.

 • Sedinta din data de 16.06.2009 la ora 9:00

  Complet: C2FF com
 • Amânat

  CONTINUARE PROCEDURĂ.

 • Sedinta din data de 19.05.2009 la ora 12:00

  Complet: C2FF com
 • Soluţionare

  Admite contestaţia formulată de creditoarea SC E-ON MOLDOVA FURNIZARE SA, cu sediul în Bacău, str. Ştefan cel Mare nr. 22, jud. Suceava împotriva tabelului preliminar al creanţelor. Dispune înscrierea creditoarei SC E-ON MOLDOVA FURNIZARE SA în tabelul de creanţe cu suma de 540,74 lei, sub condiţia prevăzută de art. 76 din Legea nr. 85/2006. Definitivă. Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare.

 • Sedinta din data de 31.03.2009 la ora 12:00

  Complet: C2FF com
 • Amânat

  Dă dispoziţie creditoarei SC E.ON MOLDOVA-FURNIZARE SA Suceava să facă dovada timbrării contestaţiei cu taxă judiciară de timbru, în cuantum de 39 lei şi timbru judiciar mobil, în valoare de 0,3 lei, sub sancţiunea anulării acesteia ca netimbrată. Dă dispoziţie lichidatorului judiciar să verifice declaraţiile de creanţă depuse la dosar, să întocmească un tabel suplimentar al creanţelor şi să răspunde la contestaţia formulată de SC E.ON MOLDOVA-FURNIZARE SA Suceava. Prorogă discuţiile asupra contestaţiei la tabelul preliminar al creanţelor pentru termenul de judecată viitor.

 • Sedinta din data de 10.02.2009 la ora 9:00

  Complet: C2FF com
 • Amânat

  Acordă termenul solicitat. Dă dispoziţie lichidatorului judiciar să verifice declaraţiile de creanţă depuse la dosar, să întocmească un tabel suplimentar al creanţelor şi să răspundă la adresa depusă de SC E.ON MOLDOVA-FURNIZARE SA Suceava. Dă dispoziţie SC E.ON MOLDOVA-FURNIZARE SA Suceava să precizeze dacă înscrisul depus la dosar este o contestaţie la tabelul preliminar al creanţelor sau lămuriri adresate lichidatorului judiciar.

 • Sedinta din data de 16.12.2008 la ora 12:00

  Complet: C2FF com
 • Amânat

  CONTINUARE PROCEDURĂ.

 • Sedinta din data de 28.10.2008 la ora 9:00

  Complet: C2FF com
 • Amânat

  CONTINUARE PROCEDURĂ.

 • Sedinta din data de 16.09.2008 la ora 12:00

  Complet: C2FF com
 • Amânat

  CONTINUARE PROCEDURĂ.

 • Sedinta din data de 17.06.2008 la ora 12:00

  Complet: C2FF com
 • Amânat

  continuare procedura

 • Sedinta din data de 06.05.2008 la ora 9:00

  Complet: C2FF com
 • Amânat

  continuare procedura.

 • Sedinta din data de 18.03.2008 la ora 9:00

  Complet: C2FF com
 • Amânat

  CONTINUARE PROCEDURĂ.

 • Sedinta din data de 12.02.2008 la ora 12:00

  Complet: C2FF com
 • Amânat

  continuare procedura

 • Sedinta din data de 15.01.2008 la ora 9:00

  Complet: C2FF com
 • Amânat

  continuare procedura

 • Sedinta din data de 20.11.2007 la ora 9:00

  Complet: C2FF com
 • Amânat
 • Sedinta din data de 23.10.2007 la ora 12:00

  Complet: C2FF com
 • Amânat
 • Sedinta din data de 11.09.2007 la ora 9:00

  Complet: C2FF com
 • Amânat

  continuare procedura

 • Sedinta din data de 15.05.2007 la ora 12:00

  Complet: C2FF com
 • Amânat

  CONTINUARE PROCEDURĂ

 • Sedinta din data de 13.03.2007 la ora 9:00

  Complet: C2FF com
 • Amânat
 • Sedinta din data de 23.01.2007 la ora 12:00

  Complet: C2FF com
 • Amânat
 • Sedinta din data de 21.11.2006 la ora 12:00

  Complet: C2FF com
 • Amânat

Flux dosar


Actualizare GRPD