Dosar 1754/115/2001 din 01.12.2001

procedura insolvenţei – societăţi pe acţiuni


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 1754/115/2001
Data dosar:
01.12.2001
Instanta:
Tribunalul Caraș Severin
Departament:
Secţia a II-a Civilă, de Contencios, Administrativ şi Fiscal
Obiect:
procedura insolvenţei – societăţi pe acţiuni
Categorie:
Faliment
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 07.10.2010 la ora 09:00

  Complet: C3 - SINDIC
 • Amână cauza

  vezi camera de consiliu

 • Sedinta din data de 08.07.2010 la ora 09:00

  Complet: C3 - SINDIC
 • Amână cauza

  Admite cererea de indreptare a erorii materiale

 • Sedinta din data de 08.10.2009 la ora 09:00

  Complet: C3 - SINDIC
 • Soluţionare

  Dispune închiderea procedurii

 • Sedinta din data de 10.09.2009 la ora 09:00

  Complet: C3 - SINDIC
 • Amânat

  Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Caraş-Severin nr. 5/02.09.2009, prin care, în unanimitate s-a votat solidarizarea cu măsurile iniţiate de magistraţii din toată ţara, dispune amânarea cauzei.

 • Sedinta din data de 02.07.2009 la ora 09:00

  Complet: C3 - SINDIC
 • Amânat

  Admite cererea de amânare formulată de reprezentantul administratorului judiciar SCP MAGISTER S.P.R.L.Reşiţa, pentru depunerea la dosarul cauzei a dovezilor de comunicare al raportului final . În baza art.129 alin.(1) din Legea nr.85/2006 Dispune afişarea Raportului final de închiderea a procedurii nr. 1585/30.06.2009 la uşa tribunalului şi conocarea adunării creditorilor. Stabileşte termen de judecată la data de 10 septembrie 2009

 • Sedinta din data de 04.06.2009 la ora 09:00

  Complet: C3 - SINDIC
 • Amânat

  Admite cererea de amânare formulată de reprezentantul administratorului judiciar SCP MAGISTER S.P.R.L.Reşiţa, pentru efectuarea plăţilor către creditori şi întocmirea Raportului de închiodere a procedurii . În baza art.7 alin.(1) din Legea nr.85/2006 Dispune citarea părtilor lipsă. Stabileşte termen de judecată la data de 02 iulie 2009

 • Sedinta din data de 07.05.2009 la ora 09:00

  Complet: C3 - SINDIC
 • Încheiere

  În baza art. 122 alin.(2) din Legea nr.85/2006, privind procedura insolvenţei, Dispune afişarea Planului de distribuţie între creditori conform tabelului definitiv al creanţelor, la uşa tribunalului. Stabileşte termen de judecată la data de 04 iunie 2009

 • Sedinta din data de 09.04.2009 la ora 09:00

  Complet: C3 - SINDIC
 • Încheiere

  În baza art.7 alin.(3) din Legea nr.85/2006, privind procedura insolventei Dispune citarea părtilor lipsă prin Buletinul procedurilor de insolvenţă. În baza art.59 alin. (5) ultima frază din Legea nr.85/2006, Dispune comunicarea Raportului nr.798/ 25.02.2009 comitetului creditorilor, cu menţiunea de a formula un punct de vedere faţă de propunerea administratorului judiciar de intrare în procedura falimentului a societăţii debitoare având în vedere situatia financiară a societăţii debitoare şi a hotărîrii adunării acţionarilor. Stabileşte termen de judecată la data de 07 mai 2009 Dată şi pronunţată în şedinţă publică azi data de 09 aprilie 2009.

 • Sedinta din data de 26.02.2009 la ora 09:00

  Complet: C3 - SINDIC
 • Amânat

  Admite cererea de amânare formulată de reprezentantul administratoprului special, av. Cenda Paul. Dispune administratorului – judiciar SCP MAGISTER S.P.R.L. Reşiţa, să comunice Raportul privind situaţia financiară şi extrasul de cont al debitoarei S.C.AGROTRANSPORT S.A. Oraviţa, cu toţi creditorii, cu menţiunea de aşi exprima poziţia faţă de propunerea de deschidere a procedurii falimentului şi să convoace adunarea generală a creditorilor . Dispune administratorului-judiciar să convoace adunarea generală a acţionarilor pentru a pune în discuţie, propunerea administratorului special Cenda Silviu Ioan, de intrare în procedura falimentului, în raport de situaţia financiară actuală a debitoarei, aşa cum rezultă din Raportul privind situaţia financiară şi extrasul de cont al debitoarei S.C.AGROTRANSPORT S.A. Oraviţa la data de 23.02.2009. Stabileşte termen de judecată la data de 09 aprilie 2009

 • Sedinta din data de 12.02.2009 la ora 09:00

  Complet: C3 - SINDIC
 • Amânat

  In baza art.246 Cod proc.civilă instanţa ia act de cerere de renuntare formuloată de administratorul special Cenda Silviu Ioan privind cererea de reziliere a contractului de vânzare-cumpărare încheiat cu S.C. STEFANO CATANI INTERNATIONAL S.R.L. Oraviţa. Dispune administratorului judiciar SCP MAGISTER S.P.R.L. Reşiţa să depună la dosarul cauzei un extras de cont privind sumele de bani aflate în patrimoniul debitoarei SC AGROTRANSPORT SA Oraviţa precum şi o situatie privind sumele de bani datorate de societatea debitoare creditorilor săi. Stabileşte termen de judecată la data de 26 februarie 2009 .

 • Sedinta din data de 15.01.2009 la ora 09:00

  Complet: C3 - SINDIC
 • Încheiere

  Admite cererea de amânare formulată de administratorul judiciar IP MAGISTER IPURL Reşiţa, Stabileşte termen de judecată la data de 12 februarie 2009. Dată şi pronunţată în şedinţă publică azi data de 15 ianuarie 2009.

 • Sedinta din data de 27.11.2008 la ora 09:00

  Complet: C3 - SINDIC
 • Încheiere

  Admite cererea formulată de administratorul judiciar SCP MAGISTER SPRL REŞIŢA. Aprobă retribuţia, din averea debitoarei SC AGROTRANSPRORT SA Oraviţa, de la data numirii în calitate de administrator judiciar conform sentinţei comerciale nr.1287/01.11.2007 - în sumă de 1200 lei Ron pe lulnă, cu un onorariu de succes de 6,9% 'în situaţia recuperării creanţelor debiroarei 100%, 5,9 % când gradul de recuperare al creanţelor va fi de 80% şi 4,9 cănd gradul de recuperare al crenţelor va fi de 50%. Retribuţia lichidatorului judiciar stabilită în condiţiile prevăzute de prezenta încheiere urmează a fi cuprinsă în situaţia cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al debitoarei ce se va întocmi de către lichidatorul judiciar în condiţiile prevăzute la art.121 alin.(1) pct. 1 din Legea nr.85/2006. Admite cererea administratorului judiciar pentru convocarea adunării creditorilor pentru punerea în discuţie a planului de reorganizare. Dispune disjungerea cererii de intervenţie în nume propriu formulată de Diia Petronele Florina, Diia Petru Pavel şi Bradu Giorgiana şi trimiterea ei la Registratura Judecătoriei Oraviţa pentru repartizarea aleatorie, întrucât obiectul cererii nu este de competenţa judecătorului sindic. Stabileşte termen de judecată la data de 15 ianuarie 2009. Dată şi pronunţată în şedinţa publică azi data de 27 noiembrie 2008.

 • Sedinta din data de 13.11.2008 la ora 09:00

  Complet: C3 - SINDIC
 • Amânat

  În baza art.9 alin.(1) din O.U.G. NR.86/2006, privind organizarea activităţii practicienilor în insolventă; Ia act de transformarea lichidatorului IP MAGISTER I.P.U.R.L. Reşiţa, din întreprindere profesională unipersonală cu răspundere limitată în Societate civilă profesională cu personalitate juridică şi răspundere limitată, S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. Reşiţa, cu sediul în Reşiţa, str. Nichita Stănescu nr.2, judetul Caraş-Severin înregistrată la U.N.P.I.R-Filiala Timiş în Registrul Societăţilor Civile Profesionale de Practicieni în Insolventă cu nr. 0326/2006. Admite cererea de amânare formulată de administratorul judiciar SCP MAGISTER SPRL Reşiţa, pentru depunerea proceselor verbale ce se vor încheiat cu ocazia adunării generale a acţionarilor şi a adunării creditorilor din 24 decembrie 2008. Stabileşte termen de judecată la data de 27 noiembrie 2008. Dată şi pronunţată în şedinţă publică azi data de 13 noiembrie 2008.

 • Sedinta din data de 16.10.2008 la ora 09:00

  Complet: C3 - SINDIC
 • Amânat

  Admite cererea de amânare formulată de administratorul judiciar IP MAGISTER IPURL Reşiţa, pentru convocarea adunării creditorilor în vedere alegerii unui administrator special. Stabileşte termen de judecată la data de 13 noiembrie 2008.

 • Sedinta din data de 18.09.2008 la ora 09:00

  Complet: C3 - SINDIC
 • Amânat

  Admite cererea de amânare formulată de administratorul judiciar IP MAGISTER IPURL Reşiţa, pentru depunerea solutiei ce se va da în dosarul de recurs aflat pe rolul Curţii de Apoel Timişoara. Stabileşte termen de judecată la data de 16 octombrie 2008.

 • Sedinta din data de 29.05.2008 la ora 09:00

  Complet: C3 - SINDIC
 • Amânat

  Admite cererea formulată de administratorul judiciar IP MAGISTER IPURL Reşiţa şi amână judecarea cauzei. Stabileşte termen de judecată la data 18 septembrie 2008. Dată şi pronunţată în şedinţă publică azi data de 29 mai 2008.

 • Sedinta din data de 03.04.2008 la ora 09:00

  Complet: C3 - SINDIC
 • Amânat

  Pentru continuarea procedurii amână judecata cauzei

 • Sedinta din data de 06.03.2008 la ora 09:00

  Complet: C3 - SINDIC
 • Încheiere

  Admite în parte cererea de intervenţie în interes propriu formulată de Diia Petru Paul şi Cenda Silviu Ion. Constată vânzarea acţiunilor deţinute de Anca Codruţ. Dispune scoaterea din cauză a lui Anca Codruţ. Respinge cererea privind efectuarea menţiunilor la ORC. Ia act de renunţarea lui Anca Codruţ la cererea de predare a actelor contabile. Repune pe rol cererile de la la filele 132, 223 şi 179.

 • Sedinta din data de 07.02.2008 la ora 09:00

  Complet: C3 - SINDIC
 • Amânat

  Admite cererea de amânare formulată de av.Cenda Paul . Stabileşte termen de judecată la data de 06 martie 2008.

 • Sedinta din data de 24.01.2008 la ora 09:00

  Complet: C3 - SINDIC
 • Amânat

  Admite cererea de amânare formulată de av. Oprea Petru. Pentru punerea în discuţie a cererilor de intervenţie formulate în cauză stabileşte termen de judecată la data de 07 februarie 2008.

 • Sedinta din data de 13.12.2007 la ora 09:00

  Complet: C3 - SINDIC
 • Amânat

  Admite cererea de amânare formulată de administratorul judiciar IP MAGISTER IPURL Reşiţa. Stabileşte termen de continuare a procedurii insolvenţei la data de 24 ianuarie 2008

 • Sedinta din data de 01.11.2007 la ora 09:00

  Complet: C3 - SINDIC
 • Încheiere

  Ia act de renuntarea administratorului special Anca Codruţ la judecarea cererii de recuzare a administratorului judiciar S.C.P.FERM CONS.S.P.R.L. Dispune înlocuirea lichidatorului judiciar desemnat FERM CONS.S.P.R.L. cu IP MAGISTER I.P.U.R.L.Reşiţa

 • Sedinta din data de 18.10.2007 la ora 09:00

  Complet: C3 - SINDIC
 • Amânat

  În baza art.96 Cod proc.civilă, Admite cererea de amânare formulată de către lichidatorul SCP FERM CONSULT S.P.R.L. Stabileşte termen de judecată pentru data de 01 noiembrie 2007 pentru când se vor pune în discuţie cererile formulate în cauză.

 • Sedinta din data de 20.09.2007 la ora 09:00

  Complet: C3 - SINDIC
 • Amânat

  Admite cererea de amânare formulată de către lichidatorul SCP FERM CONSULT S.P.R.L.Timisoara. Dispune comunicarea înscrisului intitulat „Proiect privind Planul de reorganizare” al S.C.AGROTRANSPORT SA Oraviţa cu creditorii: D.G.F.P.Caraş-Severin, Primăria Oraviţa şi S.C. AGROMEC SA Oraviţa. Stabileşte termen de judecată pentru data de 18 octombrie 2007 pentru când se vor pune în toate cererile formulate în cauză.

 • Sedinta din data de 12.07.2007 la ora 09:00

  Complet: C3 - SINDIC
 • Amânat

  În temeiul art.6 lit.c din Legea 146/1997, Dispune achitarea taxei judiciare de timbru în sumă de 39,00 lei RON şi 0,30 lei RON de către SC STEFANO CATTANI INTERNATIONAL S.R.L. Oraviţa. În baza art. 96 Cod proc.civilă Admite cererile de amânare formulate de către lichidatorul SCP FERM CONSULT S.P.R.L.Timisoara, penbtru studierea noilor înscrisuri şi formularea unui punct de vedere. Stabileşte termen de judecată pentru data de 20 septembrie 2007

 • Sedinta din data de 14.06.2007 la ora 09:00

  Complet: C3 - SINDIC
 • Amânat

  Admite cererea formulată de către administratorul special Anca Codruţ Iulius Andrei. Dispune emiterea unei adrese către Banca Comercială Română SA-Sucursala judeteană Caraş-Severin pentru a comunica extrasele de cont pe perioada 31.03.2003-27.04.2006 privind pe societatea debitoare SC AGROTRANSPORT SA Oraviţa, aflată în procedura falimentului, instituită de Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei. Stabileşte termen de judecată pentru data de 12 iulie 2007

 • Sedinta din data de 17.05.2007 la ora 09:00

  Complet: C3 - SINDIC
 • Amânat

  Lichidatorului judiciar să depună la dosarul cauzei extrasele de cont conform contractului de închiriere cu SC STEFANO CATTANI INTERNATIONAL SRL Oraviţa, pentru perioada 27.04.2006-31.03.2007. Stabileşte termen de judecată pentru data de 14 iunie 2007

 • Sedinta din data de 05.04.2007 la ora 09:00

  Complet: C3 - SINDIC
 • Încheiere

  În baza art.96 Cod proc.civilă, Admite cererea de amânare formulată de reprezentantul administratorului special, av. Oprea Petru. Stabileşte termen de judecată pentru data de 17 mai 2007

 • Sedinta din data de 08.03.2007 la ora 09:00

  Complet: C3 - SINDIC
 • Amânat

  Constatând că lichidatorul judiciar a depuns la dosarul cauzei întâmpinare la actiunea de constatare a nulităţii contractului de vânzare-cumpărare încheiat între SC AGROTRANSPORT SA Oravita şi SC STEFANO CATTANI S.R.L.Oraviţa, care s-a comunicat contestatorului, va încuviinta amânarea cauzei. Constatând că lichidatorul după schimbarea sa conf.OG 86/2006, Filiala Reşiţa-BCR nu a primit avizul pentru specimenul de semnătură, va încuviinţa amânarea cauzei pentru a depune la dosarul cauzei extrasele de cont curent deschis pe seama debitoarei. Pentru solutionarea contestaţiilor împotriva tabelului preliminar de creanţe şi împotriva planului de distribuţie se va îndeplini procedura de citare cu A.V.A.S. Bucureşti

 • Sedinta din data de 08.02.2007 la ora 09:00

  Complet: C3 - SINDIC
 • Amânat

  Constatând că administratorul special Anca Codruţ a formulat: - contestaţie la tabelul preliminar de creanţe întocmit de lichidatorul judiciar; - cerere prin care solicită judecătorului sindic să dispună ca lichidatorul judiciar să depună la dosarul cauzei situatia financiară, respectiv extrasele contului curent deschis în numele debitoarei privitoare la încasările chiriilor conform contractului de închiriere încheiat la data de 31.01.2003 cu SC STEFANO CATTANI INTERNATIONAL SRL şi - acţiune în constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare încheiat la data de 26.05.2006 cu SC STEFANO CATTANI SRL, urmează să pună în vedere administratorului special Anca Codruţ să timbreze fiecare cerere cu câte 39 lei RON taxa judiciară de timbru şi 0,3 lei RON timbru judiciar.

 • Sedinta din data de 25.01.2007 la ora 09:00

  Complet: C3 - SINDIC
 • Încheiere

  1.- Se ia act de încetarea calităţii de lichidator judiciar în derularea procedurii falimentului instituită prin Legea nr.85/2006, privind procedura insolvenţei, împotriva debitoarei SC AGROTRANSPORT SA Oraviţa, cu sediul social în Oraviţa, , a practicianului în reorganizare judiciară şi lichidare S.C.EXPERT CONSULTING SRL , prin netransformarea formei de organizare din aceea de practician în reorganizare judiciară şi lichidare în aceea de practician în insolvenţă în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr.86/2006. 2.- Dispune desemnarea în calitate de lichidator judiciar pentru continuarea derulării procedurii falimentului instituită prin Legea nr.85/2006 în cazul debitoarei SC AGROTRANSPORT SA Oraviţa, judeţul Caraş-Severin, a practicianului în insolvenţă FERM CONSULT S.P.R.L. Timisoara. 3.- Se constată că noul practician în insolvenţă FERM CONSULT S.P.R.L.Timisoara, judeţul Timiş, este succesorul în drepturi şi obligaţii al fostului practician în reorganizare judiciară şi lichidare S.C. EXPERT CONSULTING S.R.L. Reşiţa, în conformitate cu prevederile art.74 alin.(2), fraza finală, din O.U.G. nr.86/2006. 4.- Lichidatorul judiciar FERM CONSULT S.P.R.L. Timisoara, va exercita atribuţiile prevăzute la art.25 din Legea nr.85/2006, cu strictă exercitare a atribuţiilor exclusive ale practicianului în insolvenţă astfel cum sunt prevăzute la art.40 alin.(4) din O.U.G. nr.86/2006 şi cu respectarea dispoziţiilor alin.(1) – (3) ale aceluiaşi articol nr.40 din această ordonanţă de urgenţă, precum şi orice alte atribuţii stabilite prin încheiere de către judecătorul sindic. 5.- Autorizează pe practicianul în insolvenţă FERM CONSULT S.P.R.L.Timisoara în calitatea sa de lichidator judiciar, pentru a se adresa Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, Reşiţa, pentru înregistrarea cuvenitelor menţiuni în registrul comerţului cu privire la debitoarea SC AGROTRANSPORT S.A. Oraviţa, judeţul Caraş-Severin, potrivit prezentei încheieri comerciale. Definitivă şi executorie. Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare.

 • Sedinta din data de 14.12.2006 la ora 09:00

  Complet: C3 - SINDIC
 • Amânat

  Pentru a se comunica exemplarul 2 al contestaţiei la tabelul preliminar de creante formulat de către societatea debitoare urmează a se amâna judecarea cauzei până când se va pune în vedere lichidatorului judiciar SC EXPERT CONSULTING SRL Reşiţa să depună la dosar toate actele emise de acesta în administrarea procedurii insolventei debitoarei societăţi comerciale în perioada 30.11.2006- 14.12.2006, pentru a fi comunicare debitoarei.

Flux dosar


Actualizare GRPD