Dosar 1174/1371/2007 din 29.12.2005

procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 1174/1371/2007
Data dosar:
29.12.2005
Instanta:
Tribunalul Comercial Mureș
Departament:
FALIMENTE
Obiect:
procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
Categorie:
Faliment
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 30.01.2008 la ora 08:30

  Complet: C7 sindice
 • Închis lichidarea (art. 117 din lege)

  Hot.: Admite propunerea lichidatorului judiciar d-na ec.Chertes Constanţa-practician în insolvenţă cu sediul profesional în mun.Tg.Mureş, str.Cutezanţei, nr.15, ap.21, jud.Mureş şi, în consecinţă: Dispune închiderea procedurii judiciare a falimentului deschisă împotriva falitei S.C.„Sălişte”S.R.L., cu sediul în social declarat mun.Reghin, str.Pomilor, nr.9, jud.Mureş, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş J-26/655/2002, cod fiscal 3975069 – societate în lichidare reprezentată prin lichidator judiciar d-na ec.Chertes Constanţa, la cererea creditoarei S.C.”Mobifon”S.A., cu sediul social în mun.Bucureşti, str.Nerva Traian, nr.3, Complex M 101, sector 3 şi sediul procesual ales în mun.Constanţa, str.Grozăveşti, nr.84, jud.Constanţa, în condiţiile prevăzute de art.131 din Legea nr.85/2006. Constată că în patrimoniul debitoarei falită nu mai există bunuri care să fie supuse procedurii de lichidare judiciară. Descarcă lichidatorul judiciar şi persoanele care l-au asistat de orice îndatoriri sau responsabilităţi cu privire la procedura pendinte. Dispune avansarea în beneficiul lichidatorului judiciar d-na ec. Chertes Constanţa – desemnat pe seama falitei S.C. “Sălişte”S.R.L. Reghin – a cheltuielilor avansate de acesta în cadrul procedurii judiciare speciale de faţă în cuantum total de 1.420,00 lei noi, din fondul special constituit în acest scop, în condiţiunule prescrise de dispoziţiunile art.4 din Legea nr.85/2006. Dispune radierea debitoarei din evidenţele Registrului Comerţului şi publicarea acestei hotărâri în Monitorul Oficial al României. Dispune notificarea prezentei sentinţe debitorului, creditorilor, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Mureş şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş - pentru efectuarea cuvenitelor menţiuni, dar şi afişarea în extras la sediul Tribunalului Comercial Mureş. Definitivă şi executorie. Cu drept de recurs în 10 zile de la notificare.

 • Sedinta din data de 23.01.2008 la ora 08:30

  Complet: C7 sindice
 • Încheiere

  Amână pronunţarea asupra propunerii de închidere a procedurii pentru data de 30.01.2008, orele 12,00, sala 84.

 • Sedinta din data de 27.11.2007 la ora 08:30

  Complet: C7 sindice
 • Legea 64/1995 privind procedura reorganizării şi falimentului

  Respinge obiecţiunile formulate de creditorul Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în mun.Bucureşti, str.Apollodor, nr.17, sector 1, prin subsidiara Direcţia Generală a Finanţelor Publice Mureş, cu sediul în mun. Tg.Mureş, str.Gheorghe Doja, nr.1-3, jud.Mureş, împotriva raportului final notificat creditorilor la 01.10.2007 şi întocmit de lichidatorul judiciar d-na ec.Chertes Constanţa - practician în insolvenţă, cu sediul profesional în mun. Tg.Mureş, str.Cutezanţei, nr.15, ap.21, jud.Mureş, în cadrul procedurii de lichidare judiciară a falitei S.C. "Sălişte" S.R.L., cu sediul social declarat în mun. Reghin, str.Pomilor, nr.9, jud.Mureş - societate în lichidare judiciară. Respinge obiecţiunile formulate de creditoarea Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, cu sediul în mun. Bucureşti, str.Căpitan Aviator Alexandru Şerbănescu, nr.50, sector 1, împotriva raportului final notificat creditorilor la 01.10.2007 şi întocmit de lichidatorul judiciar d-na ec. Chertes Constanţa - practician în insolvenţă, cu sediul profesional în mun. Tg.Mureş, str.Cutezanţei, nr.15, ap.21, jud.Mureş, în cadrul procedurii de lichidare judiciară a falitei S.C. "Sălişte"S.R.L., cu sediul social declarat în mun. Reghin, str.Pomilor, nr.9, jud.Mureş - societate în lichidare judiciară şi, în consecinţă, aprobă raportul final criticat. amână dezbaterile publice asupra propunerii lichidatorului judiciar de închidere a procedurii falimentului deschisă în contra falitei la 23 ianuarie 2008, orele 12,30, sala 84 a Tribunalului Comercial Mureş.

 • Sedinta din data de 21.11.2007 la ora 08:30

  Complet: C7 sindice
 • Încheiere

  Amână pronunţarea la data de 27.11.2007, orele 12,00, sala 84.

 • Sedinta din data de 07.11.2007 la ora 08:30

  Complet: C7 sindice
 • Încheiere

  Amână pronunţarea asupra obiecţiunilor la raportul final la data de 21.11.2007, orele 12,00, sala 84 .Stabileşte un nou termen pentru continuarea procedurii insolvenţei la data de 23.01.2008, orele 12,30, sala 84.

 • Sedinta din data de 31.10.2007 la ora 08:30

  Complet: C7 sindice
 • Încheiere

  În temeiul dispoziţiilor art.149 din Legea insolvenţei, raportat la cele ale art.206 pct.2 ind.4 Cod procedură civilă, amână pronunţarea la data de 7 noiembrie 2007, orele 12,00, sala 84.

 • Sedinta din data de 24.10.2007 la ora 08:30

  Complet: C7 sindice
 • Încheiere

  Amână pronunţarea asupra obiecţiunilor la raportul final promovat de către creditorul MEF-DGFP Mureş la data de 31 octombrie 2007, orele 12,00, sala 84.

 • Sedinta din data de 26.09.2007 la ora 08:30

  Complet: C7 sindice
 • Amânat

  Convoacă şedinţa adunării creditorilor la data de 24.10.2007, ora 12,30, pentru dezbaterea raportului final întocmit de lichidator judiciar, respectiv termenul de soluţionare a eventualelor obiecţiuni faţă de raportul final, obiecţiuni ce pot fi depuse la dosar cel târziu până la data de 19 octombrie 2007 - data poştei.

Flux dosar


Actualizare GRPD