Dosar 1195/1259/2005 din 29.12.2005

procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 1195/1259/2005
Data dosar:
29.12.2005
Instanta:
Tribunalul Comercial Argeș
Departament:
,,,
Obiect:
procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
Categorie:
Faliment
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Urmatoarea sedinta in data de 22.01.2020 la ora 10:00

  Complet: C5-Fond
 • Sedinta din data de 18.09.2019 la ora 10:00

  Complet: C5-Fond
 • Amână cauza

  Stabileşte termen de continuare a procedurii la data de 22.01.2020 în vederea valorificării bunului imobil aflat în averea debitorului . Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 18.09.2019

  Incheiere de sedinta din 18.09.2019
 • Sedinta din data de 15.05.2019 la ora 10:00

  Complet: C5-Fond
 • Amână cauza

  Ia act de cererea depusă de BRD, în sensul că a încasat în integralitate creanţa. Stabileşte termen de continuare a procedurii la data de 18.09.2019 în vederea valorificării bunului imobil aflat în averea debitorului . Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 15.05.2019

  Incheiere de sedinta din 15.05.2019
 • Sedinta din data de 23.01.2019 la ora 10:00

  Complet: C5-Fond
 • Amână cauza

  Stabileşte termen de continuare a procedurii la data de 15.05.2019 în vederea valorificării bunului imobil aflat în averea debitorului . Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 23.01.2019.

  Incheiere de sedinta din 23.01.2019
 • Sedinta din data de 19.09.2018 la ora 10:00

  Complet: C5-Fond
 • Amână cauza

  Stabileşte termen de continuare a procedurii la data de 23.01.2019 în vederea valorificării bunului imobil aflat în averea debitorului . Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 19.09.2018.

  Incheiere de sedinta din 19.09.2018
 • Sedinta din data de 16.05.2018 la ora 08:30

  Complet: C5-Fond
 • Amână cauza

  Stabileşte termen de continuare a procedurii la data de 19.09.2018 în vederea valorificării bunului imobil aflat în averea debitorului . Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 16.05.2018.

  Incheiere de sedinta din 16.05.2018
 • Sedinta din data de 07.02.2018 la ora 08:30

  Complet: C5-Fond
 • Amână cauza

  Stabileşte termen de continuare a procedurii la data de 16.05.2018 în vederea valorificării bunurilor aflate în averea debitorului . Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 07.02.2018.

  Incheiere de sedinta din 07.02.2018
 • Sedinta din data de 18.10.2017 la ora 08:30

  Complet: C5-Fond
 • Amână cauza

  Stabileşte termen de continuare a procedurii la data de 07.02.2018 în vederea valorificării bunurilor aflate în averea debitorului . Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 18.10.2017.

  Incheiere de sedinta din 18.10.2017
 • Sedinta din data de 15.06.2017 la ora 08:30

  Complet: C7-Fond
 • Amână cauza

  Stabileşte termen de continuare a procedurii la data de 18 10 2017 în vederea valorificării bunurilor aflate în averea debitorului şi pentru soluţionare irevocabilă a dosarului asociat 1195/1259/2005/a3. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei.

  Incheiere de sedinta din 15.06.2017
 • Sedinta din data de 09.03.2017 la ora 08:30

  Complet: C7-Fond
 • Amână cauza

  Stabileşte termen de continuare a procedurii la data de 15 iunie 2017 în vederea valorificării bunurilor aflate în averea debitorului. Pune în vedere lichidatorului judiciar să depună diligenţele necesare urgentării valorificării bunurilor aflate în averea debitorului. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 09 Martie 2017.

  Incheiere de sedinta din 09.03.2017
 • Sedinta din data de 17.11.2016 la ora 08:30

  Complet: C7-Fond
 • Amână cauza

  Cu privire la cererea de cesiune de creanţă a creditorului SC Suport Colect SRL, dispune desprinderea filelor 1144 şi 1145 şi constituirea unui dosar asociat având ca obiect subrogare convenţională. Dispune petentei Tonescu Finance SRL - cesionar , cu menţiunea achitării taxei de timbru în sumă de 200 de lei şi depunerea documentelor însoţitoare ale contractului de cesiune privind debitorul SC PANTIMPEX SRL. Acordă termen de judecată în dosarul asociat nou format la data de 12.01.2017. Stabileşte termen de judecată pentru continuarea procedurii , în vederea continuării operaţiunilor de lichidare a averii debitorului şi pentru soluţionarea dosarului de subrogare convenţională la data de 09.03.2017 . Cu cale de atac, odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 17.11.2016 , la Tribunalul Specializat Argeş

  Incheiere de sedinta din 17.11.2016
 • Sedinta din data de 22.09.2016 la ora 08:30

  Complet: C7-Fond
 • Amână cauza

  Având în vedere Hotărârea nr. 4 din data de 15.09.2016 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Specializat Argeş prin care s-a adoptat Memorandumul privind Justiţia, însuşirea memoriului întocmit de AFJR, UNJR, AMR, APR, privind sesizarea Avocatului Poporului, adoptarea unei forme de protest public, în perioada 19 septembrie – 30 septembrie 2016, constând în soluţionarea numai a cauzelor cu caracter urgent şi întocmirea procedurii de regularizare a cererilor de chemare în judecată, conform comunicatului dat publicităţii, acordă termen de judecată pentru continuarea procedurii. Constată că cererea de constatare cesiune reprezintă doar o notificare a cesiunii şi dispune citarea părţilor pentru discutarea cererii. Amână judecarea cauzei la 17.11.2016. Cu cale de atac, odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 22 Septembrie 2016, la Tribunalul Specializat Argeş.

  Incheiere de sedinta din 22.09.2016
 • Sedinta din data de 02.06.2016 la ora 08:30

  Complet: C7-Fond
 • Amână cauza

  Ia act că la dosarul cauzei s-au depus publicaţie de vânzare, afişată la uşa instanţei, relaţii de la primăria Câmpulung, raportul de activitate şi acte anexă . Acordă termen de judecată pentru continuarea procedurii de valorificare a bunurilor aflate în patrimoniul debitorului. Amână judecarea cauzei la 22.09.2016. Cu recurs odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 02.06.2016, la Tribunalul Specializat Argeş.

  Incheiere de sedinta din 02.06.2016
 • Sedinta din data de 10.03.2016 la ora 08:30

  Complet: C7-Fond
 • Amână cauza

  Ia act că la dosarul cauzei s-au depus publicaţii de vânzare afişate la uşa instanţei, raportul de activitate şi acte anexă .Acordă termen de judecată pentru continuarea procedurii , valorificarea bunurilor deţinute de debitor şi întocmirea raportului prev. de art. 122 din legea insolvenţei. Amână judecarea cauzei la 02.06.2016. Cu recurs odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 10.03.2016, la Tribunalul Specializat Argeş.

  Incheiere de sedinta din 10.03.2016
 • Sedinta din data de 19.11.2015 la ora 08:30

  Complet: C7-Fond
 • Amână cauza

  Ia act că la dosarul cauzei s-au depus raportul de activitate şi acte anexă , publicaţie de vânzare afişată la uşa instanţei. Acordă termen de judecată pentru continuarea procedurii , valorificarea bunurilor deţinute de debitor şi întocmirea raportului prev. de art. 122 din legea insolvenţei. Amână judecarea cauzei la 10.03.2016. Cu recurs odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 19.11.2015 , la Tribunalul Specializat Argeş.

  Incheiere de sedinta din 19.11.2015
 • Sedinta din data de 10.09.2015 la ora 08:30

  Complet: C7-Fond
 • Amână cauza

  Ia act că lichidatorul judiciar a depus raportul de activitate şi acte anexă, respectiv relaţii de la instituţiile statului cu privire la bunurile debitorului. Acordă termen de judecată pentru continuarea procedurii , valorificarea bunurilor deţinute de debitor şi întocmirea raportului prev. de art. 122 din legea insolvenţei. Amână judecarea cauzei la 19.11.2015. Cu recurs odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 10.09.2015, la Tribunalul Specializat Argeş.

  Incheiere de sedinta din 10.09.2015
 • Sedinta din data de 23.04.2015 la ora 08:30

  Complet: C7-Fond
 • Amână cauza

  Ia act că lichidatorul judiciar a depus raportul de activitate şi s-au depus relaţii de la Primăria Câmpulung . Constată lipsa relaţiilor de MAI - Instituţia Prefectului Piteşti – Serviciul Public Comunitar – regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor , cu privire la bunurile debitorului. Acordă termen de judecată pentru continuarea procedurii şi valorificarea bunurilor. Amână judecarea cauzei la 10.09.2015. Cu recurs odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 23.04.2015, la Tribunalul Specializat Argeş.

  Incheiere de sedinta din 23.04.2015
 • Sedinta din data de 21.01.2015 la ora 11:00

  Complet: C6-Fond
 • Amână cauza

  Ia act că la data de 10.10.2012 s-a dispus intrarea în faliment a debitorului în dosarul asociat 1195/1259/2005/a1, . în dosarul 1195/1259/2005/a2 s-au soluţionat contestaţiile la tabelul suplimentar al creanţelor , dosarul asociat 1195/1259/2005/a2* a avut ca obiect rejudecarea contestaţiilor la tabelul suplimentar , în dosarul 1195/1259/2005/a2*1 s-a pronunţat a doua decizie a Curţii de Apel Piteşti în sensul modificării sentinţei pronunţate în contestaţiile la tabelul suplimentar de creanţe. În funcţie de soluţia adoptată , constată că s-a depus tabelul definitiv consolidat al creanţelor , care se afişează la uşa instanţei. Pune în vedere lichidatorului judiciar să depună de la instituţiile statului, respectiv Primăria Câmpulung , OCPI Argeş şi MAI - Instituţia Prefectului Piteşti – Serviciul Public Comunitar – regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, adresele actualizate cu privire la bunurile societăţii debitoare , dovada notării în cartea Funciară a trecerii la faliment a debitorului , actele autentice pentru imobilele valorificate în procedură, hotărârea pronunţată de Curtea de Apel Piteşti în dosarul 1195/1259/2005/a2*1. Acordă termen de judecată pentru continuarea procedurii. Amână judecarea cauzei la 23.04.2015 Cu recurs odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 21.01.2015, la Tribunalul Specializat Argeş.

  Incheiere de sedinta din 21.01.2015
 • Sedinta din data de 15.10.2014 la ora 11:00

  Complet: C6-Fond
 • Amână cauza

  Se acordă un nou termen de judecată în vederea rămânerii irevocabile a sentinţei nr. 427/27.03.2014 pronunţată în dosarul 1195/1259/2005/a2*, prin care au fost soluţionate contestaţiile la tabelul suplimentar al creanţelor, precum şi pentru valorificarea bunurilor debitoarei. Amână judecarea cauzei la 21.01.2015. Cu recurs odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 15 Octombrie 2014 la Tribunalul Specializat Argeş.

  Incheiere de sedinta din 15.10.2014
 • Sedinta din data de 14.05.2014 la ora 11:00

  Complet: C6-Fond
 • Amână cauza

  Se acordă un nou termen de judecată pentru valorificarea bunurilor debitoarei. Amână judecarea cauzei la 15.10.2014. Cu recurs odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 14 Mai 2014 la Tribunalul Specializat Argeş

  Incheiere de sedinta din 14.05.2014
 • Sedinta din data de 22.01.2014 la ora 11:00

  Complet: C6-Fond
 • Amână cauza

  Se acordă un nou termen de judecată pentru valorificarea bunurilor debitoarei şi în vederea soluţionării contestaţiilor la tabelul preliminar suplimentar al creanţelor, ce fac obiectul dosarului 1195/1259/2005/a2*, cauză trimisă în rejudecare. Amână judecarea cauzei la 14.05.2014. Cu recurs odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 22 Ianuarie 2014 la Tribunalul Specializat Argeş

  Incheiere de sedinta din 22.01.2014
 • Sedinta din data de 18.09.2013 la ora 11:00

  Complet: C6-Fond
 • Amână cauza

  Se acordă un nou termen de judecată pentru valorificarea bunurilor debitoarei şi în vederea soluţionării recursului declarat împotriva sentinţei nr. 468/F din 5.04.2013, pronunţată în dosarul nr. 1195/1259/2005/a2, prin care a fost soluţionată contestaţia formulată de debitoare împotriva tabelului preliminar suplimentar al creanţelor. Amână judecarea cauzei la 22.01.2014. Cu recurs odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 18 Septembrie 2013 la Tribunalul Specializat Argeş.

  Incheiere de sedinta din 18.09.2013
 • Sedinta din data de 03.04.2013 la ora 11:00

  Complet: C6-Fond
 • Amână cauza

  Se acordă un nou termen de judecată pentru identificarea şi valorificarea bunurilor debitoarei şi în vederea soluţionării contestaţie formulate de debitoare prin administratorul special împotriva tabelului suplimentar al creanţelor, ce face obiectul dosarului asociat nr. 1195/1259/2005/a2. Amână judecarea cauzei la 18.09.2013. Cu recurs odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 03 Aprilie 2013 la Tribunalul Specializat Argeş.

  Incheiere de sedinta din 03.04.2013
 • Sedinta din data de 09.01.2013 la ora 11:00

  Complet: C6-Fond
 • Amână cauza

  Se acordă un nou termen de judecată în vederea soluţionării recursului declarat de debitoare prin administratorul special împotriva sentinţei nr. 1675/F din 10.10.2012, prin care s-a dispus trecerea debitoarei la procedura falimentului, precum şi a contestaţie formulate de debitoare prin administratorul special împotriva tabelului suplimentar al creanţelor, ce face obiectul dosarului asociat nr. 1195/1259/2005/a2. Amână judecarea cauzei la 3.04.2013. Cu recurs odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 09 Ianuarie 2013 la Tribunalul Specializat Argeş.

 • Sedinta din data de 10.10.2012 la ora 14:00

  Complet: Complet amân. pron.
 • Amână cauza

  Dispune trecerea la procedura falimentului a debitoarei SC Pantimpex SRL şi constată dizolvată societatea Ridică debitoarei dreptul de a-şi administra activitatea. Numeşte lichidator judiciar pe Lichidări Info Consult SPRL cu un onorariu fix lunar de 1000 lei şi 12% din vânzări. Lichidatorul judiciar va notifica trecerea la procedura falimentului. Notificarea va cuprinde: - termenul de depunere a declaraţiilor de creanţă: 9 noiembrie 2012; - termenul de întocmire a tabelului preliminar suplimentar al creanţelor: 10 decembrie 2012; - termenul de întocmire a tabelului definitiv consolidat al creanţelor: 10 ianuarie 2013; - termenul de depunere a contestaţiilor: 31 decembrie 2012 şi de soluţionare a acestora: 9 ianuarie 2013; Termen: 9 ianuarie 2013. Cu recurs, în 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică de la 10.10.2012 la Tribunalul Specializat Argeş.

 • Sedinta din data de 03.10.2012 la ora 11:00

  Complet: C6-Fond
 • Amână cauza

  Amână pronunţarea la data de 10.10.2012.

 • Sedinta din data de 18.06.2012 la ora 14:00

  Complet: Complet amân. pron.
 • Amână cauza

  Respinge cererea de trecere la procedura faliemntului a debitoarei SC Pantimpex SRL. Termen: 3.10.2012. Cu recurs.

 • Sedinta din data de 13.06.2012 la ora 11:00

  Complet: C6-Fond
 • Amână cauza

  Amână pronunţarea asupra cauzei la data de 18.06.2012.

 • Sedinta din data de 02.05.2012 la ora 11:00

  Complet: C6-Fond
 • Amână cauza

  Având în vedere cererea administratorului special, prin care solicită acordarea unui ultim termen de judecată pentru a fi achitată în întregime masa credală cu banii proveniţi din vânzarea bunurilor proprii, precum şi poziţia creditorului B.R.D., care arată că este de acord cu acordarea unui ultim termen pentru a se discuta cererea formulată de administratorul special şi la nivelul conducerii băncii, se amână judecarea cauzei la 13.06.2012. Cu recurs odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 02 Mai 2012 la Tribunalul Specializat Argeş.

 • Sedinta din data de 08.02.2012 la ora 11:00

  Complet: C6-Fond
 • Amână cauza

  Se acordă un nou termen de judecată la 2.05.2012, având în vedere cererea formulată de administratorul special al debitoarei, în sensul acordării unui termen mai lung, întrucât condiţiile meteorologice nefavorabile au dus la imposibilitatea efectuării lucrărilor, care se execută în exterior, precum şi poziţia creditorului BRD, care nu se opune cererii formulate de administratorul special şi care solicită, la rândul său, amânarea cauzei pentru a prezenta un punct de vedere oficial cu privire la trecerea debitoarei la faliment. Cu recurs odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 08 Februarie 2012 la Tribunalul Specializat Argeş.

 • Sedinta din data de 16.11.2011 la ora 11:00

  Complet: C6-Fond
 • Amână cauza

  Se acordă un nou termen de judecată la data de 8.02.2012 pentru continuarea planului de reorganizare privind pe debitoarea SC Pantimpex SRL. Cu recurs odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 16 Noiembrie 2011 la Tribunalul Comercial Argeş.

 • Sedinta din data de 21.09.2011 la ora 11:00

  Complet: C6-Fond
 • Amână cauza

  La cererea administratorului judiciar, se acordă un nou termen de judecată pentru a se verifica plăţile efectuate şi a se întocmi raportul trimestrial în conformitate cu dispoziţiile art.106 din Legea nr.85/2006. Amână judecarea cauzei la 16.11.2011. Cu recurs odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 21 Septembrie 2011 la Tribunalul Comercial Argeş

 • Sedinta din data de 29.06.2011 la ora 11:00

  Complet: C6-Fond
 • Amână cauza

  Acordă un nou termen de judecată la data de 21.09.2011 pentru ca administratorul judiciar să depună la dosarul cauzei raportul trimestrial întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.106 din Legea nr.85/2006. Cu recurs odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 29 Iunie 2011 la Tribunalul Comercial Argeş

 • Sedinta din data de 16.03.2011 la ora 14:00

  Complet: Complet amân. pron.
 • Amână cauza

  Modifică planul de reorganizare prin aprobarea unui nou program de plăţi, potrivit solicitării debitoarei. Fixează următorul termen de judecată la data de 29.06.2011. Cu recurs.

 • Sedinta din data de 09.03.2011 la ora 11:00

  Complet: C6-Fond
 • Amână cauza

  Amână pronunţarea asupra cauzei la data de 16.03.2011.

 • Sedinta din data de 15.12.2010 la ora 11:00

  Complet: C6-Fond
 • Încheiere

  Acordă un nou termen de judecată la data de 9.03.2011 în vederea convocării adunării creditorilor pentru supunerea spre aprobare a modificării planului de reorganizare, în temeiul art.101 alin.5 din Legea nr.85/2006. Cu recurs odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 15 Decembrie 2010 la Tribunalul Comercial Argeş.

 • Sedinta din data de 22.09.2010 la ora 11:00

  Complet: C6-Fond
 • Încheiere

  Ia act de faptul că Banca Comercială Română SA a cedat creanţele sale rezultate din împrumuturile de care a beneficiat SC Pantimpex SRL şi pentru care banca a solicitat înscrierea în tabelul creanţelor către SC Suport Colect SRL şi se conceptează, în calitate de creditor, cesionarul – SC Suport Colect SRL. Acordă un nou termen de judecată în vederea continuării procedurii de reorganizare judiciară la data de 15.12.2010. Cu recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 22 Septembrie 2010 la Tr ibunalul Comercial Argeş

 • Sedinta din data de 08.09.2010 la ora 11:00

  Complet: C6-Fond
 • Încheiere

  Acordă un nou termen de judecată la data de 22.09.2010 pentru ca administratorul judiciar să verifice respectarea planului de reorganizare de către debitoare şi să întocmescă raportul trimestrial. Cu recurs odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 08 Septembrie 2010 la Tribunalul Comercial Argeş

 • Sedinta din data de 19.05.2010 la ora 11:00

  Complet: C6-Fond
 • Încheiere

  Acordă un nou termen de judecată în vederea continuării procedurii. Amână judecarea cauzei la data de 08.09.2010. Cu drept de recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică , azi, 19.05.2010 la Tribunalul Comercial Argeş

 • Sedinta din data de 05.05.2010 la ora 11:00

  Complet: C6-Fond
 • Încheiere

  Acordă un nou termen de judecată în vederea continuării procedurii. Amână judecarea cauzei la data de 19.05.2010. Cu drept de recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică , azi, 05.05.2010 la Tribunalul Comercial Argeş

 • Sedinta din data de 10.02.2010 la ora 11:00

  Complet: C6-Fond
 • Încheiere

  Acordă un nou termen de judecată în vederea continuării procedurii. Amână judecarea cauzei la data de 05.05.2010. Cu drept de recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică , azi, 10.02.2010 la Tribunalul Comercial Argeş.

 • Sedinta din data de 27.01.2010 la ora 11:00

  Complet: C6-Fond
 • Încheiere

  Acordă un nou termen de judecată în vederea continuării procedurii. Amână judecarea cauzei la data de 10.02.2010. Cu drept de recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică , azi, 27.01.2010 la Tribunalul Comercial Argeş

 • Sedinta din data de 28.10.2009 la ora 14:00

  Complet: Complet amân. pron.
 • Amânat

  Respinge cererea de trecere la faliment. Cu recurs. Termen 27.01.2010. Pronunţată în şedinţa publică de la 28 Octombrie 2009

 • Sedinta din data de 21.10.2009 la ora 11:00

  Complet: C6-Fond
 • Încheiere

  amână pronunţarea la 28.10.2009

 • Sedinta din data de 07.10.2009 la ora 11:00

  Complet: C6-Fond
 • Încheiere

  Acordă un nou termen de judecată în vederea verificării obligaţiilor de către debitoare în condiţiile stipulate prin planul confirmat. Amână judecarea cauzei la data de 21.10. 2009. Cu drept de recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică , azi, 07.10.2009 la Tribunalul Comercial Argeş

 • Sedinta din data de 20.05.2009 la ora 11:00

  Complet: C6-Fond
 • Încheiere

  Acordă un nou termen de judecată pentru continuarea achitării obligaţiilor asumate prin planul de reorganizare. Amână judecarea cauzei la data de 07.10. 2009. Cu drept de recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică , azi, 20.05. 2009 la Tribunalul Comercial Argeş.

 • Sedinta din data de 14.01.2009 la ora 11:00

  Complet: C4 -Sala 1-Fond Falimente
 • Încheiere

  Admite cererile formulate de părţi. Acordă termen un nou termen de judecată pentru continuarea achitării obligaţiilor asumate prin planul de reorganizare. Pune în vedere administratorului judiciar să depună raportul trimestrial privind îndeplinirea obligaţilor asumate pentru semestrul următor. Amână judecarea cauzei la data de 20 mai 2009. Cu drept de recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică , azi, 14 ianuarie 2009 la Tribunalul Comercial Argeş.

 • Sedinta din data de 15.10.2008 la ora 11:00

  Complet: C4 -Sala 1-Fond Falimente
 • Încheiere

  Acordă un nou termen de judecată pentru continuarea achitării obligaţilor asumate prin plan. Amână judecarea cauzei la data de 14.01.2009. Cu drept de recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică din 15.10.2008, la Tribunalul Comercial Argeş.

 • Sedinta din data de 09.07.2008 la ora 11:00

  Complet: C4 -Sala 1-Fond Falimente
 • Încheiere

  Acordă un nou termen de judecată pentru continuarea achitării obligaţilor asumate prin plan. Amână judecarea cauzei la data de 15.10.2008. Cu drept de recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică din 16.04.2008, la Tribunalul Comercial Argeş.

 • Sedinta din data de 16.04.2008 la ora 11:00

  Complet: C4 -Sala 1-Fond Falimente
 • Încheiere

  Acordă un nou termen de judecată pentru continuarea achitării obligaţilor asumate prin plan. Amână judecarea cauzei la data de 09.07.2008. Cu drept de recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 16.04.2008, la Tribunalul Comercial Argeş

 • Sedinta din data de 09.01.2008 la ora 11:00

  Complet: C4 -Sala 1-Fond Falimente
 • Încheiere

  Acordă un nou termen de judecată pentru a da posibilitatea lichidatorului judiciar să depună la dosar următorul raport trimestrial privind îndeplinirea planului de reorganizare. Amână judecarea cauzei la data de 06.03.2008. Cu drept de recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 09 ianuarie 2008 la Tribunalul Comercial Argeş.

 • Sedinta din data de 26.09.2007 la ora 11:00

  Complet: C4 -Sala 1-Fond Falimente
 • Amânat

  Confirmă planul de reorganizare propus de debitoarea SC Pantimpex SRL, cu sediul în Câmpulung, str. Negru Vodă nr.242, jud. Argeş, cod de identificare fiscală: R 151763, număr de ordine în registrul comerţului J03/1396/1991, prin administrator special Pantilie Nicolae, domiciliat în Câmpulung, str. Negru Vodă nr.248, jud. Argeş, creditori fiind Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş, cu sediul în Piteşti, B-dul Republicii nr.118, jud. Argeş, cod de identificare fiscală: 4229610, Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeş, cu sediul în Piteşti, B-dul Republicii nr.11, jud. Argeş, Primăria Mun. Câmpulung, cu sediul în Câmpulung, str. Negru Vodă nr.127, jud. Argeş, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului cu sediul ales în Bucureşti, str. C.A.Rosetti nr.21, sector 1, cod de identificare fiscală: 1179573, Banca Comercială Română SA – Sucursala Câmpulung, cu sediul în Câmpulung, str. Istrate Rizeanu nr.4, jud. Argeş, cod de identificare fiscală: 13326301, B.R.D. – Groupe Societe Generale – Grup Piteşti, cu sediul în Piteşti, B-dul Republicii nr.69 bis, jud. Argeş, cod de identificare fiscală: R 129340, SC Edilul CGA SA, cu sediul în Câmpulung, str. Traian, nr.41,jud. Argeş, cod de identificare fiscală: R 11339178, Distrigaz Sud SA-Direcţia Regională Vest de Comercializare Gaze Naturale Piteşti, cu sediul în Piteşti, str. Lânăriei nr.7-9, jud. Argeş, SC Alcadibo Top 2000 SRL, cu sediul în Piteşti, str. Eremia Grigorescu, bl. P17, sc.B, ap.4, jud. Argeş, cod de identificare fiscală: RO 139441, SC Concivinda SRL, cu sediul în Braşov, str. Metalurgiştilor nr.5, jud. Braşov, cod de identificare fiscală: R 1099620, SC Rom Automatizare SRL, cu sediul procesul ales în Bucureşti, B-dul Iuliu Maniu nr.6, clădirea 69, incinta Pumac, sector 6, Bucureşti – Sucursala Piteşti, cod de identificare fiscală: R 15183496, SC Stiterm SRL, cu sediul procesual ales în Bucureşti, B-dul Iuliu Maniu nr.6, clădirea 36, incinta Pumac, sector 6, cod de identificare fiscală: R 12042905, SC Clemans Al- Glass SRL, cu sediul în Piteşti, str. George Coşbuc nr.44, jud. Argeş, cod de identificare fiscală: R 15860470, , Romtelecom SA – Centrul de Telecomunicaţii Argeş, cu sediul în Piteşti, B-dul Republicii nr.90, jud. Argeş, SC Gardinia Home Decor SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Corneliu Coposu nr.3, bl. 101, sc.B, et.4, ap.28, sector 3, cod de identificare fiscală: R 8037889, SC Service Autohouse SRL, cu sediul în com. Bradu, nr.39, jud. Argeş, cod de identificare fiscală: RO 9787471, SC Neptun Trading SRL, cu sediul în Câmpina, str. Bobâlna, nr.63, jud. Prahova, cod de identificare fiscală: 14744299, SC Electrica Oltenia SA - SDFEE Piteşti, cu sediul în Piteşti, B-dul Republicii nr.148, jud. Argeş, SC Cornea Industrial Construct SRL, cu sediul în Câmpulung Muscel,. Str. Mărăşti, nr.40, jud. Argeş, cod de identificare fiscală: RO 6827822, SC Profine România SRL, cu sediul în localitatea Bragadiru, Şos. Alexandriei, nr.152-156, jud. Ilfov, cod de identificare fiscală: 11668600, Teodoreanu Niculina Maria, domiciliată în Piteşti, B-dul Republicii, bl. G1, sc.B, ap.11, jud. Argeş, SC Arabesque SRL, cu sediul în Galaţi, str. Timişului nr.1, jud. Galaţi, cod de identificare fiscală: R 5340801, SC Acord SRL, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Daniil Ionescu, nr.42, jud. Vâlcea, cod de identificare fiscală: RO 1465420, SC Briantecs SRL, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Republicii, nr.15, bl.R 26, sc.A, et.2, ap.8, jud. Vâlcea, cod de identificare fiscală: 9480085 şi SC V.B.H. „Romcom” SRL, cu sediul Târgu Mureş, str. Gheorghe Doja nr.15, jud. Mureş, cod de identificare fiscală: 9719787, iar administrator judiciar Lichidări Info Consult SPRL, cu sediul în Câmpulung, str. Nicolae Iorga, nr.21, bl. A 40, ap.10, jud. Argeş. Fixează următorul termen de judecată la data de 9.01.2008. Cu recurs în 10 zile de la comunicarea prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 26 septembrie 2007 la Tribunalul Comercial Argeş.

 • Sedinta din data de 19.09.2007 la ora 11:00

  Complet: C4 -Sala 1-Fond Falimente
 • Încheiere

  Amână pronunţarea asupra cauzei la data de 26.09.2007. Cu drept de recurs odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică din data de 19 septembrie 2007 la Tribunalul Comercial Argeş.

 • Sedinta din data de 20.06.2007 la ora 11:00

  Complet: C4 -Sala 1-Fond Falimente
 • Încheiere

  Se pune în vedere administratorului judiciar să depună la dosar procesul-verbal al şedinţei adunării creditorilor, având pe ordinea de zi votarea planului de reorganizare. Amână judecarea cauzei la 19.09.2007. Cu drept de recurs odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 20 Iunie 2007 la Tribunalul Comercial Argeş.

 • Sedinta din data de 23.05.2007 la ora 11:00

  Complet: C4 -Sala 1-Fond Falimente
 • Încheiere

  Admite planul de reorganizare propus de debitoare. Dispune administratorului judiciar convocarea adunării generale a creditorilor pentru data de 20.06.2007 în vederea votării planului de reorganizare. Dispune administratorului judiciar publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în termen de 5 zile, a unui anunţ cu privire la planul de reorganizare. Amână judecarea cauzei la 20.06.2007. Cu recurs odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 23 Mai 2007 la Tribunalul Comercial Argeş.

 • Sedinta din data de 18.04.2007 la ora 11:00

  Complet: C4 -Sala 1-Fond Falimente
 • Încheiere

  Acordă un nou termen de judecată pentru discutarea planului de reorganizare la data de 23.05.2007, având în vedere faptul că nu s-au soluţionat irevocabil contestaţiile la tabelul preliminar al creanţelor. Se reia procedura de citare cu creditoarea Primăria Câmpulung prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Cu drept de recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 18 Aprilie 2007 la Tribunalul Comercial Argeş.

 • Sedinta din data de 28.02.2007 la ora 11:00

  Complet: C4 -Sala 1-Fond Falimente
 • Încheiere

  Ia act de faptul că, urmare a schimbării formei de organizare, societatea desemnată administrator judiciar în cauză, respectiv SC Lichidări Info Consult SRL, s-a transformat în societatea profesională Lichidări Info Consult SPRL. Se convoacă comitetul creditorilor format din B.R.D. – G.S.G.- Grup Piteşti, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş şi Primăria Mun. Câmpulung pentru data de 18.04.2007, în vederea discutării planului de reorganizare. Amână judecarea cauzei la 18.04.2007. Cu drept de recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 28 Februarie 2007 la Tribunalul Comercial Argeş.

 • Sedinta din data de 07.02.2007 la ora 11:00

  Complet: C4 -Sala 1-Fond Falimente
 • Încheiere

  Se pune în vedere lichidatorului să convoace adunarea creditorilor în vederea constituirii comitetului creditorilor. Se pune în vedere administratorului special să facă dovada faptului că a depus un exemplar al planului de reorganizare la Oficiul Registrului Comerţului Argeş şi să - l comunice şi comitetului creditorilor. Amână judecarea cauzei la 28.02.2007. Cu drept de recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 07 Februarie 2007 la Tribunalul Comercial Argeş

 • Sedinta din data de 13.12.2006 la ora 11:00

  Complet: C4 -Sala 1-Fond Falimente
 • Soluţionare

  Respinge contestaţiile formulate de contestatorii SC Pantimpex SRL, cu sediul în Câmpulung, str. Negru Vodă nr.242, jud. Argeş, cod de identificare fiscală: R 151763, număr de ordine în registrul comerţului J03/1396/1991, prin administrator special Pantilie Nicolae, domiciliat în Câmpulung, str. Negru Vodă nr.248, jud. Argeş, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş, cu sediul în Piteşti, B-dul Republicii nr.118, jud. Argeş, Teodoreanu Niculina Maria, domiciliată în Piteşti, B-dul Republicii, bl. G1, sc.B, ap.11, jud. Argeş şi SC V.B.H. „Romcom” SRL, cu sediul Târgu Mureş, str. Gheorghe Doja nr.15, jud. Mureş, intimaţi fiind SC Rom Automatizare SRL, cu sediul procesul ales în Bucureşti, B-dul Iuliu Maniu nr.6, clădirea 69, incinta Pumac, sector 6, SC Stiterm SRL, cu sediul procesual ales în Bucureşti, B-dul Iuliu Maniu nr.6, clădirea 36, incinta Pumac, sector 6, SC Electrica Oltenia SA - SDFEE Piteşti, cu sediul în Piteşti, B-dul Republicii nr.148, jud. Argeş, Teodoreanu Niculina Maria, domiciliată în Piteşti, B-dul Republicii, bl. G1, sc.B, ap.11, jud. Argeş, B.R.D. – Groupe Societe Generale – Grup Piteşti, cu sediul în Piteşti, B-dul Republicii nr.69 bis, jud. Argeş, SC D.G.N. Distrigaz Sud SA Bucureşti – Sucursala Piteşti, cu sediul în Piteşti, str. Mihai Eminescu nr.11, jud. Argeş, SC Arabesque SRL, cu sediul în Galaţi, str. Timişului nr.1, jud. Galaţi, Romtelecom SA – Centrul de Telecomunicaţii Argeş, cu sediul în Piteşti, B-dul Republicii nr.90, jud. Argeş. Fixează următorul termen de judecată la data de 7.02.2007. Cu recurs în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică de la 13 Decembrie 2006 la Tribunalul Comercial Argeş.

 • Sedinta din data de 06.12.2006 la ora 11:00

  Complet: C4 -Sala 1-Fond Falimente
 • Încheiere

  Amână pronunţarea asupra contestaţiilor la data de 13.12.2006. Cu drept de recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 06 Decembrie 2006 la Tribunalul Comercial Argeş.

 • Sedinta din data de 29.11.2006 la ora 11:00

  Complet: C4 -Sala 1-Fond Falimente
 • Încheiere

  Amână pronunţarea asupra contestaţiilor la data de 6.12.2006. Cu drept de recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 29 Noiembrie 2006 la Tribunalul Comercial Argeş.

 • Sedinta din data de 18.10.2006 la ora 11:00

  Complet: C4 -Sala 1-Fond Falimente
 • Încheiere

  Se citează debitoarea prin administratorul special Pantilie Nicolae. Se reia procedura de citare cu contestatoarea SC V.B.H.”ROMCOM” SRL şi intimaţii Rom Automatizare SRL, SC Stiterm SRL, SC Electrica – S.D.F.E.E. Piteşti, SC Arabesque SRL şi Romtelecom – Centru de Telecomunicaţii Argeş. Acordă un nou termen de judecată pentru soluţionarea contestaţiilor la tabelul preliminar al creanţelor la data de 29.11.2006. Cu drept de recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 18 Octombrie 2006 la Tribunalul Comercial Argeş.

 • Sedinta din data de 20.09.2006 la ora 11:00

  Complet: C4 -Sala 1-Fond Falimente
 • Încheiere

  Se pune în vedere administratorului judiciar să facă demersurile necesare în vederea constituirii comitetului creditorilor şi pentru desemnarea administratorului special. Se comunică contestatoarei – debitoare SC Pantimpex SRL un exemplar al actelor depuse de intimata – contestatoare Teodoreanu Niculina Maria. Se reia procedura de citare cu contestatoarea SC V.B.H.”ROMCOM” SRL şi intimaţii Rom Automatizare SRL, SC Stiterm SRL, SC Electrica – S.D.F.E.E. Piteşti, Distrigaz Sud – Sucursala Piteşti, SC Arabesque SRL şi Romtelecom – Centru de Telecomunicaţii Argeş. Acordă un nou termen de judecată pentru soluţionarea contestaţiilor la tabelul preliminar al creanţelor la data de 18.10.2006. Cu drept de recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 20 Septembrie 2006 la Tribunalul Comercial Argeş.

 • Sedinta din data de 07.06.2006 la ora 11:00

  Complet: C4 -Sala 1-Fond Falimente
 • Încheiere

  Se reia procedura de citare cu contestatoarea SC V.B.H.”ROMCOM” SRL şi intimaţii Rom Automatizare SRL, SC Stiterm SRL, SC Electrica – S.D.F.E.E. Piteşti, Distrigaz Sud – Sucursala Piteşti, SC Arabesque SRL şi Romtelecom – Centru de Telecomunicaţii Argeş. Se pune în vedere contestatoarei – debitoare SC Pantimpex SRL să comunice o copie a contestaţiei către intimata B.R.D. – Grup Piteşti. Acordă un nou termen de judecată pentru soluţionarea contestaţiilor la tabelul preliminar al creanţelor la data de 20.09.2006. Cu drept de recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 26 Iunie 2006 la Tribunalul Comercial Argeş.

 • Sedinta din data de 03.05.2006 la ora 11:00

  Complet: C4 -Sala 1-Fond Falimente
 • Încheiere

  Admite cererea apărătorului contestatoarei – debitoare, privind amânarea cauzei pentru imposibilitate prezentării la acest termen. Se reia procedura de citate cu contestatorii SC Pantimpex SRL, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş şi intimaţii Rom Automatizare SRL, SC Stiterm SRL, SC Electrica – S.D.F.E.E. Piteşti, B.R.D. – Grup Piteşti, Distrigaz Sud – Sucursala Piteşti, SC Arabesque SRL şi Romtelecom – Centru de Telecomunicaţii Argeş Acordă un nou termen de judecată pentru soluţionarea contestaţiilor la tabelul preliminar al creanţelor la data de 7.06.2006. Cu drept de recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 03 Mai 2006 la Tribunalul Comercial Argeş.

 • Sedinta din data de 22.03.2006 la ora 11:00

  Complet: C4 -Sala 1-Fond Falimente
 • Încheiere

  Admite cererile formulate de administratorul judiciar SC Lichidări Info Consult SRL, aşa cum au fost formulate, respectiv prelungeşte termenul de înregistrare a declaraţiilor de creanţă până în data de 24.03.2006 şi obligă furnizorii SC Distrigaz Sud SA- Sucursala Piteşti şi Romtelecom SA- Centrul Telecomunicaţii Argeş să reia furnizarea de gaze naturale, respectiv să reconecteze posturile telefonice către SC Pantimpex SRL. Cu drept de recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 22 Martie 2006 la Tribunalul Comercial Argeş.

 • Sedinta din data de 01.02.2006 la ora 11:00

  Complet: C4 -Sala 1-Fond Falimente
 • Soluţionare

  Deschide procedura reorganizării judiciare împotriva debitoarei SC PANTIMPEX SRL, cu sediul în Câmpulung, str. Negru Vodă nr.248, jud.Argeş. Numeşte administrator judiciar pe SC LICHIDĂRI INFO CONSULT SRL, cu sediul în Câmpulung, str. Nicolae Iorga nr.21, Bl. A 40, sc.A, ap.10, jud.Argeş, cu un onorariu fix lunar de 2.000 RON fără T.V.A. Atribuţiile lichidatorului sunt cele prevăzute de art.24 din Legea nr.64/1995 cu menţiunea că acesta va conduce activitatea împreună cu debitoarea. Administratorul judiciar va întocmi notificările şi le va publica. Notificarea va cuprinde: - termenul de depunere a opoziţiilor la deschiderea procedurii – 22.02.2006; - termenul de soluţionare a opoziţiilor - 1.03.2006; - termenul de depunere a declaraţiilor de creanţă – 15.03.2006; - termenul de întocmire a tabelului preliminar – 4.04.2006; - termenul de întocmire a tabelului definitiv – 3.05.2006; - termenul de depunere a contestaţiilor la declaraţiile de creanţă – 21.04.2006; - Prima adunare a creditorilor – 10.05.2006. Administratorul va întocmi raportul prevăzut de art.56 din Legea nr.64/1995 până la 31.03.2006. Fixează următorul termen de judecată la 3.05.2006. Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică de la 01 Februarie 2006 la Tribunalul Comercial Argeş.

Flux dosar


Actualizare GRPD