Dosar 49286/3/2005 din 30.12.2005

procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 49286/3/2005
Data dosar:
30.12.2005
Instanta:
Tribunalul București
Departament:
Secţia a-VII-a Civilă
Obiect:
procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
Categorie:
Faliment
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 06.09.2007 la ora 09:00

  Complet: Camera de Consiliu C7
 • Încheiere

  În baza 281 C.pr.civ. îndreaptă, din oficiu, eroarea materială strecurată în sentinţa comercială nr.2847/26.07.2007, pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Comercială, în dosarul nr.49286/3/2005, în sensul că numărul sentinţei comerciale este 2877, în loc de 2847 , cum din eroare s-a menţionat. Cu recurs în 10 zile de la comunicare. Dată în Camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică,azi , 06.09.2007 PREŞEDINTE

 • Sedinta din data de 26.07.2007 la ora 09:00

  Complet: C7
 • Soluţionare

  În temeiul art.131 din Legea privind procedura insolvenţei, dispune închiderea procedurii insolvenţei debitorului SC TRI SPEDITION SRL, cu sediul în Bucuresti, Sector 4, Sos. Giurgiului nr.67-77, bl.E, et.6, ap.98, în contradictoriu cu creditorii SC FOLTRANS COMEXIM SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Trascaului, nr.2/5, Jud. Cluj, SC BILTRANS, cu sediul in Cluj Napoca, str. Trascaului, nr.2/5, Jud. Cluj, DGITL sector 4, cu sediul în Bucuresti, sector 4, Sos. Oltenitei, nr.37-39, AFP Sector 4, cu sediul in Bucuresti, sector 4, Sos. Berceni nr.104,. Dispune notificarea prezentei hotărâri direcţiei teritoriale a finanţelor publice şi oficiului registrului comerţului sau registrului societăţilor agricole, după caz. Dispune radierea debitorului din registrul comerţului/ alte registre. În temeiul art.136 din lege, descarcă lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi. Dispune plata onorariului lichidatorului judiciar ISD INSOLVENCY SPRL în sumă de 2000 lei din fondul prevăzut de art.4 alin.4 din lege. Definitivă. Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din data de 26.07.2007.

  Hotarare 2847 din 26.07.2007
 • Sedinta din data de 07.06.2007 la ora 09:00

  Complet: C7
 • Sedinta din data de 19.04.2007 la ora 09:00

  Complet: C7
 • Soluţionare

  respinge cererea lichidatorului judiciar împotriva pârâtului POpovici Claudiu Ion, având ca obiect angajarea raspunderii patrimoniale. cu recurs.

  Hotarare 1456 din 19.04.2007
 • Sedinta din data de 22.02.2007 la ora 09:00

  Complet: C7
 • Sedinta din data de 14.12.2006 la ora 09:00

  Complet: C7
 • Sedinta din data de 26.10.2006 la ora 09:00

  Complet: C7
 • Sedinta din data de 07.09.2006 la ora 09:00

  Complet: C7
 • Soluţionare

  Admite cererea administratorului judiciar SC ISD GENERAL CONSULTING SRL. In baza art.107 alin.1, pct. A lit.c din Legea privind procedura inoslvenţei, dispune începerea procedurii de faliment împotriva debitorului SC TRI SPEDITION SRL. În temeiul art.107 alin.2 din lege: Dispune dizolvarea societatii debitoare . Ridica dreptul de administrare al debitorului. Desemneaza lichidator judiciar pe SC ISD GENERAL CONSULTING SRL care va îndeplini atribuţiile prevazute de art.25 din lege, cu o retribuţie de 2000 lei. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei si trimiterea de notificari tribunalelor din alte judete in care debitoarea are bunuri in vederea sigilarii, in sarcina lichidatorului judiciar. Stabileste termen maxim de 10 zile de la data notificarii deschiderii procedurii falimentului de predare a gestiunii catre lichidator, impreuna cu lista actelor si operatiunilor efectuate dupa deschiderea procedurii. Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului/ altor registre, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunilor. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor născute după data deschiderii procedurii la 12.10.2006. Fixează termenul pentru verificarea creanţelor născute după data deschiderii procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la 26.10.2006. Fixează termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la 03.11.2006. Fixează termenul pentru întocmirea, afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 16.11.2006. Pune în vedere lichidatorului judiciar să ia măsuri de arhivare a documentelor contabile ale societăţii debitoare, în conformitate cu prevederile Legii nr.16/1996. Dispune plata către administratorul judiciar SC ISD GENERAL CONSULTING SRL a sumei de 2000 lei, remuneraţie pentru activitatea desfăşurată, din fondul prevăzut la art.4 din lege. Termen de judecata la 26.10.2006. Definitiva. Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, azi 07.09.2006. PREŞEDINTE

 • Sedinta din data de 18.05.2006 la ora 09:00

  Complet: C7
 • Sedinta din data de 23.03.2006 la ora 09:00

  Complet: C7
 • Sedinta din data de 02.02.2006 la ora 09:00

  Complet: C7
 • Soluţionare

  Admite cererea creditoarei SC FOLTRANS CONEXIM SRL si SC BILTRANS SRL. În baza art.38 alin.7 din Legea 64/1995 republicata, deschide procedura reorganizării judiciare şi lichidării faţă de debitoarea SC TRI SPEDITION SRL. Pune în vedere debitoarei ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună actele şi informaţiile prevăzute de art.33 alin.1 din lege, în caz de nerespectare fiind incidente prevederile art.145 din lege. Atrage atenţia debitoarei asupra prevederilor art.47 si art.49 din lege privitor la ridicarea dreptului de administrare, în situaţia în care nu îşi declară intenţia de reorganizare în termenul prevăzut de lege. Se interzice administratorilor societăţii debitoare înstrăinarea părţilor sociale deţinute la aceasta şi dispune indisponibilizarea acestora în registrele speciale de evidenţă sau în conturile înregistrate electronic. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi, să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al administratorului/lichidatorului judiciar, obligaţia înştiinţării băncilor revenind administratorului/lichidatorului judiciar. Numeşte administrator judiciar pe SC ISD GENERAL CONSULTING SRL cu atribuţiile prev. de art.24 din lege, cu conducerea în tot a activităţii debitoarei si cu un onorariu în sumă de 2000 RON, ce se va achita din averea debitoarei. Pune în vedere administratorului judiciar să întocmească un raport de activitate conform art.56 din lege, având în vedere şi prevederile art.40. Stabileşte următoarele termene limită: pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor 09.03.2006 pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor 23.03.2006, pentru definitivarea tabelului creanţelor 13.04.2006. Atrage atenţia administratorului judiciar asupra dispoziţiilor art. 76 si 77 din Legea nr. 64/1995 republicata şi dispune ca acesta să le aducă la îndeplinire. În baza art.19 alin. 1 şi 4 şi a art. 38 alin. 1 raportat la art. 75 si 76 din Legea nr. 64/1995 republicata, dispune notificarea hotărîrii deschiderii procedurii către toţi creditorii din lista depusă de debitoare în condiţiile art. 33 şi art.39, sau din aceea întocmită în condiţiile art. 40 din aceeasi lege, către debitor, oficiului registrului comerţului sau registrului societăţilor agricole, membrilor sau asociaţilor/acţionarilor debitoarei, notificare ce se va efectua de către administratorul judiciar. In baza art. 75 alin. 3 din Legea nr. 64/1995 republicata, dispune publicarea notificării într-un ziar de largă circulaţie, pe cheltuiala averii debitorului, în sarcina administratorului judiciar. Fixeaza termen pentru continuarea procedurii la 23.03.2006. Definitiva. Cu recurs în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi 02.02.2006. PREŞEDINTE

Flux dosar


Actualizare GRPD