Dosar 7687/40/2005 din 30.12.2005

* Partaje bunuri comune, ieşiri din indiviziune (APEL)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 7687/40/2005
Data dosar:
30.12.2005
Instanta:
Tribunalul Botoșani
Departament:
Secţia I civilă
Obiect:
* Partaje bunuri comune, ieşiri din indiviziune (APEL)
Categorie:
Civil
Stadiu proces:
Apel

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 11.09.2006 la ora 8:30

  Complet: AD+TN
 • Soluţionare

  Respinge ca nefondat recursul dcelarat de Cazacu leon, cazacu Gheorgrhe, Cimplean geoprgeta împotriva sentinţei civile nr. 972 din 21 septembrie 2005 a Judecătoriei Dorohoi. Obligă pe reclamanţii - recurenţi să plătească pârâţilor - intmaţi suuma de 300 RON, cheltuieli de judecată din recurs. Irevocabilă. Pr. în şedinţa publică din 11 septembrie 2006.

 • Sedinta din data de 04.09.2006 la ora 8:30

  Complet: CS+AD
 • Amânat

  am.pronunţarea pentru data de 11 septembrie 2006.

 • Sedinta din data de 12.06.2006 la ora 8:30

  Complet: CS+AD
 • Amânat

  Se constată că la dosar a fost depus de către expert Stănică Dumitru raportul de expertiză efectuat în cauză. Câte un exemplar pentru fiecare parte din proces se înmânează apărătorilor prezenţi care, având pe rând cuvântul, solicită un termen pentru studiu. Se acordă termen.

 • Sedinta din data de 15.05.2006 la ora 8:30

  Complet: CS+AD
 • Încheiere

  Având în vedere că este necesar a se reveni cu adresă către domnului expert Stănică Dumitru şi a i se pune în vedere pârâtei Cristean Carmina să achite suma de 200 RON diferenţă onorariu expert, instanţa amână cauza.

 • Sedinta din data de 17.04.2006 la ora 8:30

  Complet: CS+AD
 • Amânat

  Se constată că la dosar a fost depusă listă cu experţi agronomi. Instanţa numeşte, prin tragere la sorţi în timpul şedinţei de judecată, pe domnul expert Stănică Dumitru ce urmează a efectua lucrarea de specialitate dispusă în cauză. Pârâţii intimaţi prin apărător, depun la dosar obiectivele expertizei agricole. Reclamantul Cazacu Leon arată că nu este de acord cu concluziile raportului de expertiză efectuat la instanţa de fond privind terenul forestier şi solicită a se face o altă evaluare de un al expert. În aceste condiţii, instanţa stabileşte ca fiind obiectivele expertizei următoarele: 1. Evaluarea suprafeţei de 21.500 m.p. teren extravilan, situat în comuna Dersca, judeţul Botoşani, situată în p.c. 531/97; 2. Evaluarea suprafeţei de 13.900 m.p. teren situaţi în satul Viţcani, comuna Mihăileni, judeţul Botoşani, din care: a. teren extravilan arabil în suprafaţă de 10.779 m.p. compus din 4.018 m.p. (parcela 223/465) şi 6.761 m.p. (parcela 211/96); b. teren intravilan, în suprafaţă de 3.121 m.p., împărţiţi în următoarele categorii de folosinţă; - 1.482 m.p. teren arabil (p.c.42); - 70 m.p. teren arabil (p.c. 20/3); - 480 m.p. teren livezi (p.c. 42); - 369 m.p. teren livezi (p.c. 20); - 720 m.p. teren curţi-construcţii (p.c. 42); 3. Evaluarea terenului şi vegetaţiei forestiere de pe terenul în suprafaţă de 0,85 ha ce este situat în p.c. 530. Instanţa stabileşte avans onorariu expert în sumă de 2.000.000 lei ROL din care 1.000.000 lei ROL urmează a fi achitată de reclamanţi iar 1.000.000 lei ROL de către intimaţi. Diferenţa de onorariu va fi achitată de ambele părţi în mod egal. Reclamantul apelant Cazacu Leon, întrebat fiind, precizează faptul că bunurile imobile în litigiu – casa şi terenul au o valoare de aproximativ 200.000.000 lei ROL. Instanţa pune în discuţie faptul că, potrivit art. 282 alin. 1 Cod procedură civilă, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 71 din O.U.G. nr. 58/2003 (introdus în urma aprobării, prin art. I, pct. 4 din Legea nr. 195/2004) text introdus iniţial prin OUG nr. 138/2000 şi aprobat prin art. I, pct. 40 din Legea nr. 259/2005, nu sunt supuse apelului hotărârile judecătoreşti date în primă instanţă în cererile introduse pe calea principală privind între altele, litigii al căror obiect are o valoare de până la 1 miliard lei ROL, inclusiv în materie civilă. Sintagma „litigii” are în vedere orice proces indiferent de natura acestuia, al căror obiect are o valoare de până la 1 miliard lei ROL inclusiv, potrivit principiului conform căruia unde legea nu distinge, nici judecătorului nu îi este îngăduit să distingă. Cum cauza dedusă judecăţii are o valoare de sub 1 miliard lei (ROL), hotărârea primei instanţe pronunţată la data de 21 septembrie 2005 este supusă numai recursului la instanţa ierarhic superioară, respectiv Tribunalul Botoşani, potrivit art. 2821 alin. 1 Cod procedură civilă, raportat la art. 2 pct. 3 Cod procedură civilă. Aşa fiind, potrivit dispoziţiilor evocate, instanţa apreciază că petiţia este o cerere de recurs. Părţile prezente, având pe rând cuvântul, faţă de calificarea făcută astăzi de instanţă solicită un termen pentru a pregăti apărarea.

 • Sedinta din data de 20.03.2006 la ora 8:30

  Complet: CS+AD
 • Amânat

  Având în vedere că este necesar a fi evaluate loturile de teren care s-au propus pentru partajare iar acest lucru îl poate efectua doar un expert agronom instanţa va dispune a se face adresă Biroului Local de Expertize pentru a depune la dosar listă cu propuneri experţi în această specialitate instanţa amână cauza.

 • Sedinta din data de 01.03.2006 la ora 8:30

  Complet: CS+AD
 • Amânat

  La deliberare instanţa constată că pentru soluţionarea cauzei este necesar ca domnul expert Spătaru Aurelian să evalueze fiecare lot identificat în fiecare din cele 2 anexe şi să indice unde sunt amplasate construcţiile, drept pentru care va repune cauza pe rol, va fixa termen de judecată pentru când va dispune citarea tuturor părţilor şi a se face adresă expertului.

 • Sedinta din data de 23.02.2006 la ora 8:30

  Complet: CS+AD
 • Amânat

  S-a amânat pronunţarea la data de 1 martie 2006 pentru lipsă de timp mai îndelungat pentru deliberare.

 • Sedinta din data de 20.02.2006 la ora 8:30

  Complet: CS+AD
 • Amânat

  La deliberare instanţa constată că pentru soluţionarea cauzei este necesar ca domnul expert Spătaru Aurelian să evalueze fiecare lot identificat în fiecare din cele 2 anexe şi să indice unde sunt amplasate construcţiile, drept pentru care va repune cauza pe rol, va fixa termen de judecată pentru când va dispune citarea tuturor părţilor şi a se face adresă expertului.

 • Sedinta din data de 31.12.2005 la ora 8:30

  Complet: CS+AD

Flux dosar


Actualizare GRPD