Dosar 7705/40/2005 din 30.12.2005

* Partaje bunuri comune, ieşiri din indiviziune (APEL)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 7705/40/2005
Data dosar:
30.12.2005
Instanta:
Tribunalul Botoșani
Departament:
Secţia I civilă
Obiect:
* Partaje bunuri comune, ieşiri din indiviziune (APEL)
Categorie:
Civil
Stadiu proces:
Apel

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 23.05.2006 la ora 8:30

  Complet: CS+AC
 • Soluţionare

  DC 388 R- 23.05.2006 – Admite recursul declarat de pârâta Covalciuc Aspazia, în contradictoriu cu reclamanta intimată Spaiuc Catinca, împotriva sentinţei civile nr. 4841 din 4.10.2005, pronunţată în dosarul nr. 15080/2004 al Judecătoriei Botoşani. Modifică, în tot, sentinţa atacată în sensul că respinge ca nefondată acţiunea în revocare donaţie formulată de reclamanta Spaiuc Catinca. Obligă pe intimata reclamantă să plătească recurentei pârâte suma de 710 lei RON cheltuieli de judecată din ambele instanţe. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică din 23 mai 2006

 • Sedinta din data de 25.04.2006 la ora 8:30

  Complet: CS+AC
 • Amânat

  Se constată că la dosar nu a fost depusă anexa 1 cu moştenitorii defunctului Ciobanu Ghiorghe. Reclamanţii apelanţi precizează că defunctul Ciobanu Ghiorghe are ca unic moştenitor pe fiul său, Ciobanu Dan Florin, domiciliat în Timişoara, str. Martir Marin Ciopec nr. 16, et. I, ap. 7, judeţul Timiş. Depun la dosar certificatul de naştere al numirului Ciobanu Dan Florin, precum şi 2 chitanţe reprezentând contravaloare asistare prin care înţeleg să facă dovada cheltuielilor efectuate la instanţa de fond. Instanţa pune în discuţie faptul că, potrivit art. 282 alin. 1 Cod procedură civilă, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 71 din O.U.G. nr. 58/2003 (introdus în urma aprobării, prin art. I, pct. 4 din Legea nr. 195/2004) text introdus iniţial prin OUG nr. 138/2000 şi aprobat prin art. I, pct. 40 din Legea nr. 259/2005, nu sunt supuse apelului hotărârile judecătoreşti date în primă instanţă în cererile introduse pe calea principală privind între altele, litigii al căror obiect are o valoare de până la 1 miliard lei ROL, inclusiv în materie civilă. Sintagma „litigii” are în vedere orice proces indiferent de natura acestuia, al căror obiect are o valoare de până la 1 miliard lei ROL inclusiv, potrivit principiului conform căruia unde legea nu distinge, nici judecătorului nu îi este îngăduit să distingă. Cum cauza dedusă judecăţii are o valoare de sub 1 miliard lei (ROL), hotărârea primei instanţe pronunţată la data de 4.10.2005, este supusă numai recursului la instanţa ierarhic superioară, respectiv Tribunalul Botoşani, potrivit art. 2821 alin. 1 Cod procedură civilă, raportat la art. 2 pct. 3 Cod procedură civilă. Aşa fiind, potrivit dispoziţiilor evocate, instanţa apreciază că petiţia este o cerere de recurs. Părţile prezente, având pe rând cuvântul, faţă de calificarea făcută astăzi de instanţă solicită un termen pentru a pregăti apărarea.

 • Sedinta din data de 28.02.2006 la ora 8:30

  Complet: CS+AC
 • Amânat

  Având în vedere că termenul solicitat de apărătorul intimatului în vederea formulării întâmpinării este întemeiat, instanţa amână cauza.

 • Sedinta din data de 31.12.2005 la ora 8:30

  Complet: CS+AC

Flux dosar


Actualizare GRPD