Dosare procese Curtea de Apel Suceava - 2005

Filtre active

Filtrare spete

Dosar 10373/39/2005 din 28.12.2005

Curtea de Apel Suceava

1277 Cerere de recuzare+abtinere;

Dosar 10372/39/2005 din 27.12.2005

Curtea de Apel Suceava

623 Calea de atac în contra încheierii privind mãsurile preventive;

Dosar 10371/39/2005 din 23.12.2005

Curtea de Apel Suceava

623 Calea de atac în contra încheierii privind mãsurile preventive;

Dosar 10334/39/2005 din 19.12.2005

Curtea de Apel Suceava

1068 Plângeri împotriva hotãrârilor comisiilor judeţene constituite în baza L.18/1991+L1/2000+oblig. emitere titlu+anulare adev. de propr.+oblig. la punere in posesie;

Dosar 10335/39/2005 din 19.12.2005

Curtea de Apel Suceava

977 Acţiuni de ieşire din indiviziune;

Dosar 10336/39/2005 din 19.12.2005

Curtea de Apel Suceava

1044 Acţiuni în anularea unor contracte autentice cf. Codului civil;

Dosar 10337/39/2005 din 19.12.2005

Curtea de Apel Suceava

1044 Acţiuni în anularea titlurilor de proprietate eliberate potrivit L.18/1991 si L.1/2000;

Dosar 10338/39/2005 din 19.12.2005

Curtea de Apel Suceava

1068 Plângeri împotriva hotãrârilor comisiilor judeţene constituite în baza L.18/1991+L1/2000+oblig. emitere titlu+anulare adev. de propr.+oblig. la punere in posesie;

Dosar 10339/39/2005 din 19.12.2005

Curtea de Apel Suceava

1055 Acţiuni în evacuare pe cale principalã cf. OG.40/1999;

Dosar 10340/39/2005 din 19.12.2005

Curtea de Apel Suceava

988 Acţiuni în granituire;

Dosar 10341/39/2005 din 19.12.2005

Curtea de Apel Suceava

1137 Cereri de divorţ (cu copii);

Dosar 10342/39/2005 din 19.12.2005

Curtea de Apel Suceava

1141 Acţiuni în partaj de folosinţã;

Dosar 10343/39/2005 din 19.12.2005

Curtea de Apel Suceava

1068 Plângeri împotriva hotãrârilor comisiilor judeţene constituite în baza L.18/1991+L1/2000+oblig. emitere titlu+anulare adev. de propr.+oblig. la punere in posesie;

Dosar 10344/39/2005 din 19.12.2005

Curtea de Apel Suceava

989 Acţiuni în revendicare imobiliarã a unor bunuri preluate de stat între 1945-1989 (altele decat cele pe Legea 10/2001);

Dosar 10345/39/2005 din 19.12.2005

Curtea de Apel Suceava

1084 Cereri de investire cu formula executorie a hotãrârilor judecãtoreşti;

Dosar 10346/39/2005 din 19.12.2005

Curtea de Apel Suceava

1068 Plângeri împotriva hotãrârilor comisiilor judeţene constituite în baza L.18/1991+L1/2000+oblig. emitere titlu+anulare adev. de propr.+oblig. la punere in posesie;

Dosar 10347/39/2005 din 19.12.2005

Curtea de Apel Suceava

1068 Plângeri împotriva hotãrârilor comisiilor judeţene constituite în baza L.18/1991+L1/2000+oblig. emitere titlu+anulare adev. de propr.+oblig. la punere in posesie;

Dosar 10348/39/2005 din 19.12.2005

Curtea de Apel Suceava

1044 Acţiuni în anularea titlurilor de proprietate eliberate potrivit L.18/1991 si L.1/2000;

Dosar 10349/39/2005 din 19.12.2005

Curtea de Apel Suceava

977 Acţiuni pentru stabilirea masei succesorale;

Dosar 10350/39/2005 din 19.12.2005

Curtea de Apel Suceava

1255 contestaţii în anulare;

Dosar 10351/39/2005 din 19.12.2005

Curtea de Apel Suceava

977 Acţiuni de ieşire din indiviziune;