Dosare procese Judecătoria Babadag - 2006

Dosar 152/179/2006 din 08.12.2006

Judecătoria Babadag

partide politice validare mandat consilier;

Dosar 45/179/2006 din 07.12.2006

Judecătoria Babadag

contestaţie la executare;

Dosar 43/179/2006 din 06.12.2006

Judecătoria Babadag

plângere contravetionala înlocuire sancţiune contravenţională;

Dosar 47/179/2006 din 06.12.2006

Judecătoria Babadag

partaj judiciar;

Dosar 54/179/2006 din 06.12.2006

Judecătoria Babadag

plângere contravetionala înlocuire sancţiune contravenţională;

Dosar 58/179/2006 din 06.12.2006

Judecătoria Babadag

plângere contravetionala înlocuire sancţiune contravenţională;

Dosar 129/179/2006 din 05.12.2006

Judecătoria Babadag

investire cu formulă executorie;

Dosar 115/179/2006 din 05.12.2006

Judecătoria Babadag

divorţ partaj bun.comune;

Dosar 155/179/2006 din 05.12.2006

Judecătoria Babadag

contestaţie decizie de pensionare;

Dosar 107/179/2006 din 04.12.2006

Judecătoria Babadag

pensie întreţinere;

Dosar 104/179/2006 din 04.12.2006

Judecătoria Babadag

fond funciar IEŞIRE DIN INDIVIZIUNE;

Dosar 157/179/2006 din 04.12.2006

Judecătoria Babadag

plângere contravetionala;

Dosar 39/179/2006 din 04.12.2006

Judecătoria Babadag

divorţ;

Dosar 15/179/2006 din 30.11.2006

Judecătoria Babadag

încredinţare minor încredinţare minor;

Dosar 149/179/2006 din 30.11.2006

Judecătoria Babadag

cerere de întrerupere a executării pedepsei (art.455 C.p.p.);

Dosar 110/179/2006 din 30.11.2006

Judecătoria Babadag

fond funciar pl.Lg.247/2005;

Dosar 120/179/2006 din 30.11.2006

Judecătoria Babadag

fond funciar LEGEA 247/2005;

Dosar 5/179/2006 din 30.11.2006

Judecătoria Babadag

acordare personalitate juridică inscriere asociatie;

Dosar 75/179/2006 din 30.11.2006

Judecătoria Babadag

evacuare;

Dosar 97/179/2006 din 30.11.2006

Judecătoria Babadag

vătămarea corporală (art. 181 C.p.);

Dosar 99/179/2006 din 30.11.2006

Judecătoria Babadag

violarea de domiciliu (art.192 C.p.) ART.208, 213 COD PENAL;