Dosare procese Curtea de Apel Brașov - 2007

Filtre active

Filtrare spete

Dosar 1338/64/2007 din 16.10.2007

Curtea de Apel Brașov

contestaţie decizie de concediere;

Dosar 1326/64/2007 din 11.10.2007

Curtea de Apel Brașov

dizolvare societate (registrul comerţului);

Dosar 1320/64/2007 din 10.10.2007

Curtea de Apel Brașov

contestaţie act;

Dosar 1317/64/2007 din 09.10.2007

Curtea de Apel Brașov

drepturi băneşti;

Dosar 1305/64/2007 din 02.10.2007

Curtea de Apel Brașov

litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999);

Dosar 1304/64/2007 din 01.10.2007

Curtea de Apel Brașov

reziliere contract referitor dosar 1343/R/2003 CA BV;

Dosar 1268/64/2007 din 20.09.2007

Curtea de Apel Brașov

uzucapiune referitor dosar 4734/62/2006 al CA BV;

Dosar 1238/64/2007 din 12.09.2007

Curtea de Apel Brașov

dizolvare societate (registrul comerţului);

Dosar 4501/62/2007 din 04.09.2007

Curtea de Apel Brașov

fond funciar CONTESTAŢIE ÎN ANULARE;

Dosar 1190/64/2007 din 24.08.2007

Curtea de Apel Brașov

alte cereri;

Dosar 1185/64/2007 din 22.08.2007

Curtea de Apel Brașov

litigiu privind achiziţiile publice;

Dosar 1184/64/2007 din 22.08.2007

Curtea de Apel Brașov

anulare act de control taxe şi impozite;

Dosar 1176/64/2007 din 20.08.2007

Curtea de Apel Brașov

anulare act de control taxe şi impozite;

Dosar 1128/64/2007 din 06.08.2007

Curtea de Apel Brașov

contestaţie decizie de concediere;

Dosar 1076/64/2007 din 20.07.2007

Curtea de Apel Brașov

ordonanţă preşedinţială ref dos 4763/62/2007;

Dosar 1075/64/2007 din 20.07.2007

Curtea de Apel Brașov

radiere ref dos 1172/62/2006;

Dosar 1066/64/2007 din 19.07.2007

Curtea de Apel Brașov

acţiune în răspundere patrimonială ref. dos 64/64/2007;

Dosar 2192/62/2007 din 19.07.2007

Curtea de Apel Brașov

plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată (art.278 ind.1 C.p.p.);

Dosar 1038/64/2007 din 05.07.2007

Curtea de Apel Brașov

procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată referitor dos 265/64/2007;

Dosar 7781/197/2006 din 04.07.2007

Curtea de Apel Brașov

evacuare;

Dosar 1013/64/2007 din 02.07.2007

Curtea de Apel Brașov

contestaţie decizie de pensionare;