Dosare procese Tribunalul Constanța - 2007

Filtre active

Filtrare spete

Dosar 12324/118/2007 din 31.12.2007

Tribunalul Constanța

procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată;

Dosar 12325/118/2007 din 31.12.2007

Tribunalul Constanța

procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată;

Dosar 12326/118/2007 din 31.12.2007

Tribunalul Constanța

procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată;

Dosar 12327/118/2007 din 31.12.2007

Tribunalul Constanța

procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată;

Dosar 12328/118/2007 din 31.12.2007

Tribunalul Constanța

procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată;

Dosar 12329/118/2007 din 31.12.2007

Tribunalul Constanța

procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată antrenare răspundere patrimonială - art-138 alin.1 litera d din Lg. 85/2006;

Dosar 12330/118/2007 din 31.12.2007

Tribunalul Constanța

procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată;

Dosar 12331/118/2007 din 31.12.2007

Tribunalul Constanța

procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată;

Dosar 12332/118/2007 din 31.12.2007

Tribunalul Constanța

contestaţie act administrativ fiscal;

Dosar 12333/118/2007 din 31.12.2007

Tribunalul Constanța

suspendare executare act administrativ anulare act emis de autorităţile publice locale - HCL 220/05.12.2007;

Dosar 12334/118/2007 din 31.12.2007

Tribunalul Constanța

procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată;

Dosar 12335/118/2007 din 31.12.2007

Tribunalul Constanța

procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată;

Dosar 12336/118/2007 din 31.12.2007

Tribunalul Constanța

acţiune în constatare;

Dosar 12337/118/2007 din 31.12.2007

Tribunalul Constanța

procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată;

Dosar 12339/118/2007 din 31.12.2007

Tribunalul Constanța

despăgubire;

Dosar 12340/118/2007 din 31.12.2007

Tribunalul Constanța

despăgubire;

Dosar 12341/118/2007 din 31.12.2007

Tribunalul Constanța

comunicare informaţii de interes public (Legea Nr.544/2001);

Dosar 12342/118/2007 din 31.12.2007

Tribunalul Constanța

procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată;

Dosar 12343/118/2007 din 31.12.2007

Tribunalul Constanța

contestaţie la executare (art.461 C.p.p.) declinat de la Trib Ialomiţa, ---01.10.2009 Arhivat beci ---;

Dosar 12499/212/2007 din 31.12.2007

Tribunalul Constanța

obligare emitere act administrativ;

Dosar 2091/36/2007 din 31.12.2007

Tribunalul Constanța

obligare emitere act administrativ;