Dosar 10481/182/2008 din 31.12.2008

cerere de contopire a executării pedepselor (alte modificări de pedepse) (art.449 C.p.p.)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 10481/182/2008
Data dosar:
31.12.2008
Instanta:
Judecătoria Baia Mare
Departament:
Secţia Civilă
Obiect:
cerere de contopire a executării pedepselor (alte modificări de pedepse) (art.449 C.p.p.)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 26.03.2009 la ora 18:30

  Complet: XComplet de urgenţe penal
 • Soluţionare

  În temeiul art. 195 C.pr.p. dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în minuta şi dispozitivul sentinţei penale nr. 378/23.02.2009, pronunţată de Judecătoria Baia Mare în dosar nr. 10481/182/2008, în sensul că la alineatul 8 se va trece: " În temeiul art. 192 al. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului şi potrivit art. 189 Cod procedură penală onorariului avocatului din oficiu Giurgiu Adrian, în sumă de 100 lei, se va vira din fondurile Ministerului Justiţiei.”.

 • Sedinta din data de 23.02.2009 la ora 15:00

  Complet: xComplet penal de Amanari in Pronuntare
 • Soluţionare

  În temeiul art. 449 lit. a Cod procedură penală admite cererea de contopire a pedepselor formulată de condamnatul ANGHEL ŢIBULEAC GHIOCEL (fiul lui Vasile şi Maria, născut la 31.01.1968), deţinut în Penitenciarul Baia Mare, şi în consecinţă: Descontopeşte pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prinSentinţa penală nr. 932/18.XII.1999 a Judecătoriei Fălticeni, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 495/13.09.1999 a Curţii de Apel Suceava, în componentele de 2 ani închisoare, 2 ani închisoare. Descontopeşte pedeapsa de 20 ani şi 6 luni închisoare şi8 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, b Cod penal, aplicată prin Sentinţa penală nr. 209/04.06.1998 a Tribunalului Iaşi, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 1133/24.03.1999 a Curţii Supreme de Justiţie, în componentele de: -8 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, b Cod penal; -20 ani închisoare şi 8 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, b Cod penal; -10 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, b Cod penal; -18 ani închisoare şi 7 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, b Cod penal; -7 ani închisoare; -restul de 274 zile închisoare, rămas neexecutat din pedeapsa de 1 an 6 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 2687/1997 a Judecătoriei Iaşi, ca urmare a revocării liberării condiţionate; înlătură sporul de 6 luni închisoare. În temeiul art. 36 al. 2 Cod penal, art. 39 Cod penal contopeşte pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea, rezultanta fiind 20 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 2 ani, condamnatul urmând să execute 22 ani închisoare şi 8 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, b Cod penal. Conform dispoziţiilor art. 36 al. 3 Cod penal deduce din pedeapsă perioada executată începând cu 11.07.1997, la zi. Anulează mandatele de executare emise în baza sentinţelor anterioare şi dispune emiterea unui nou mandat conform prezentei. În temeiul art. 192 al. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului şipotrivit art. 189 Cod procedură penală onorariul avocatului din oficiu Giurgiu Adrian se va vira din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 23.02.2009.

 • Sedinta din data de 19.02.2009 la ora 8:30

  Complet: XCompletul nr.4 Penal cu arestati,minori
 • Amânat

  În vederea deliberării amână pronunţarea asupra cauzei la data de 23.02.2009.

 • Sedinta din data de 22.01.2009 la ora 8:30

  Complet: XCompletul nr.4 Penal cu arestati,minori
 • Amânat

  -raportat la lipsa dosarului nr. 6144/1997 al Tribunalului Iaşi şi lipsa de apărare a condamnatului-petent.

Flux dosar


Actualizare GRPD