Dosar 1149/45/2008 din 29.12.2008

litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 1149/45/2008
Data dosar:
29.12.2008
Instanta:
Curtea de Apel Iași
Departament:
Secţia contencios administrativ şi fiscal
Obiect:
litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999)
Categorie:
Contencios administrativ si fiscal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 22.06.2009 la ora 09:00

  Complet: Contencios-Fond_02
 • Soluţionare

  Hot.105/CA Respinge excepţia necompetenţei materiale. Admite excepţia prescripţiei dreptului la acţiune pentru perioada 2001 - 19.03.2005. Respinge excepţia prematurităţii acţiunii. Respinge, ca nefondată, acţiunea pentru perioada ulterioară datei 20.03.2005 şi în continuare. Respinge cererea de chemare în garanţie.

 • Sedinta din data de 18.05.2009 la ora 09:00

  Complet: Contencios-Fond_02
 • Încheiere

  Acordă termen la 22.06.2009 pentru a se comunica duplicatul înscrisurilor depuse de către Curtea de Conturi.

 • Sedinta din data de 13.04.2009 la ora 09:00

  Complet: Contencios-Fond_02
 • Încheiere

  Acordă termen la 18.05.2009 pentru a se reveni cu adresă către Curtea de Conturi a României cu solicitarea de a se trimite înscrisurile solicitate.

 • Sedinta din data de 10.04.2009 la ora 8:30

  Complet: Contencios-complet amânare termen
 • Încheiere

  Respinge cererea de reexaminare.

 • Sedinta din data de 16.03.2009 la ora 09:00

  Complet: Contencios-Fond_02
 • Încheiere

  Acordă termen la 13.04.2009 pentru a se reveni cu adresă către Curtea de Conturi a României cu solicitarea de a se trimite înscrisurile solicitate Aplică conducătorului unităţii sancţiunea prev. de art. 13 din Legea 554/2004 pentru neîndeplinirea obligaţiei de a depune înscrisurile solicitate.

 • Sedinta din data de 16.02.2009 la ora 09:00

  Complet: Contencios-Fond_02
 • Încheiere

  Acordă termen la 16.03.2009 pentru a se reveni cu adresă către Curtea de Conturi a României cu solicitarea de a se trimite înscrisurile solicitate la termenul anterior, cu menţiunea că se va aplica sancţiunea prev. de art. 13 din Legea 554/2004 dacă nu-şi va îndeplini această obligaţie până la următorul termen de judecată.

 • Sedinta din data de 26.01.2009 la ora 09:00

  Complet: Contencios-Fond_02
 • Încheiere

  Acordă termen la 16.02.2009 pentru când se va solicita părţilor să depună la dosar înscrisurile în baza cărora reclamanţii îşi desfăşoară activitatea în cadrul Curţii de Conturi, având în vedere contracte individuale de muncă sau acte administrative de numire în funcţie, după cum este cazul. Îşi vor exprima părerea în scris, cu privire la problema de a şti dacă reclamanţii fac parte din personalul contractual al Curţii de Conturi sau din categoria funcţionarilor publici.

Flux dosar


Actualizare GRPD