Dosar 1223/195/2008 din 23.12.2009

Infracţiuni la regimul silvic (Legea nr.46/2008)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 1223/195/2008
Data dosar:
23.12.2009
Instanta:
Tribunalul Hunedoara
Departament:
SECTIA PENALA
Obiect:
Infracţiuni la regimul silvic (Legea nr.46/2008)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Apel

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 21.06.2010 la ora 09:00

  Complet: C1 - APELURI FARA ARESTATI - GC/TDI
 • Soluţionare

  Admite va fondate apelurile introduse de Parchetul de pe lângă Judecătoria Brad şi inculpaţii Călămar Gheorghe Dorin şi Borha Elin Viorel împotriva sentinţei penale nr.114/2009 pronunţată de Judecătoria Brad, judeţul Hunedoara, pentru temeiul prev.de art.379 pct.2 lit.a C.p.p.,desfiinţează în parte sentinţa atacată şi în consecinţă : În baza art.334 C.p.p. schimbă încadrarea juridică a faptei după cum urmează : - din infracţiunea de furt de arbori din fondul forestier naţional prev.şi ped.de 98 al.3 din Legea nr.26/1996 cu aplic.art.41 al.2 C.p., art.74, 76 al.1 lit.c şi art.13 C.p. în infracţiunea de furt de arbori din fondul forestier naţional prev.şi ped.de art.98 al.4 din Legea nr.26/1996 cu aplic.art.74, 76 al.1 lit.c şi art.13 C.p., pentru inculpatul Călămar Gheorghe Dorin ; - din complicitate la infracţiunea de furt de arbori din fondul forestier naţional prev.şi ped.de art.26, 27 C.p. rap.la art.98 al.3 din Legea nr.26/1996 cu aplic.art.41 al.2 C.p., art.74, 76 al.1 lit.c şi art.13 C.p. în complicitate la infracţiunea de furt de arbori din fondul forestier naţional prev.şi ped.de art.26 C.p.rap.la art.98 al.4 C.p. cu aplic.art.74, 76 al.1 lit.c şi art.13 C.p., pentru inculpatul Borha Elin Viorel ; - din instigare la infracţiunea de furt de arbori din fondul forestier naţional prev.şi ped.de art.26, 27 C.p. rap.la art.98 al.3 din Legea nr.26/1996 cu aplic.art.41 al.2 C.p., art.74, 76 al.1 lit.c şi art.13 C.p. în instigare la infracţiunea de furt de arbori din fondul forestier naţional prev.şi ped.de art.25 C.p.rap.la art.98 al.4 C.p. cu aplic.art.74, 76 al.1 lit.c şi art.13 C.p., pentru inculpatul Ştefan Graţian. Înlătură aplicarea art.41 al.2 C.p. faţă de toţi trei inculpaţii cu privire la infracţiunea de tăiere fără drept de arbori din fondul forestier naţional săvârşită în forma autoratului de inculpatul Călămar Gheorghe Dorin, a complicităţii de inculpatul Borha Elin Viorel şi a instigării de inculpatul Ştefan Graţian. În baza art.118 lit.e C.p. confiscă în favoarea statului suma de 1487,91 lei şi obligă pe fiecare inculpat în parte să plătească statului câte 495,97 lei cu titlu de confiscare specială. Menţine în rest dispoziţiile sentinţei atacate. Cheltuielile judiciare în apel, în sumă de 235 lei rămân în sarcina statului. Onorariul cuvenit apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţi în sumă de 225 lei va fi plătit din fondul Ministerului Justiţiei. Cu recurs în termen de 10 zile de la pronunţare cu inculpaţii şi de la comunicare cu celelalte părţi. Dată şi pronunţată în şedinţa publică din 21.06.2010.

 • Sedinta din data de 26.04.2010 la ora 09:00

  Complet: C1 - APELURI FARA ARESTATI - GC/TDI
 • Amânat

  Având în vedere lipsa martorilor Grama Călin Valer şi Cosma Emanuel Nicuşor, propuşi în apărare de inculpaţii apelanţi şi încuviinţaţi de către instanţă la termenul de judecată anterior, în a căror audiere se insistă,

 • Sedinta din data de 29.03.2010 la ora 09:00

  Complet: C1 - APELURI FARA ARESTATI - GC/TDI
 • Amânat

  Având în vedere cererea în probaţiune formulată de către apărătorul ales al inculpaţilor apelanţi cu privire la reaudierea martorilor Grama Călin Valer şi Cosma Emanuel Nicuşor, cerere care se încuviinţează

 • Sedinta din data de 01.03.2010 la ora 09:00

  Complet: C1 - APELURI FARA ARESTATI - GC/TDI
 • Amânat

  Cereri de amanare formulate de catre aparatorii alesi ai inculpatilor, pentru a avea posibilitatea studierii dosarului si pregatirea apararii.

 • Sedinta din data de 01.02.2010 la ora 09:00

  Complet: C1 - APELURI FARA ARESTATI - GC/TDI
 • Amânat

  Având în vedere cererea de apărare depusă la dosar de către inculpatul apelant Borha Elin Viorel, pe care o apreciază ca întemeiată, astfel că se încuviinţează, precum şi faţă de disp. art.6 Cod proc.pen. care garantează dreptul la apărare al părţilor pe întreg parcursul procesului penal,

Flux dosar


Actualizare GRPD