Dosar 1525/179/2009 din 11.12.2009

succesiune ieşire din indiviziune


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 1525/179/2009
Data dosar:
11.12.2009
Instanta:
Judecătoria Babadag
Departament:
Sectie mixta
Obiect:
succesiune ieşire din indiviziune
Categorie:
Civil
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 14.04.2011 la ora 9:00

  Complet: C2
 • Admite cererea

  Hot.nr.264/14.04.2011 . Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei .Admite acţiunea . Admite cererea reconvenţională precizată , în parte .Admite excepţia nulităţii absolute a sentinţei civile 902/2009.Dispune ieşirea din indiviziune prin atribuirea imobilului pârâtului reconvenient .

 • Sedinta din data de 07.04.2011 la ora 9:00

  Complet: C2
 • Amână cauza

  Amână pronunţarea cauzei la data de 14.04.2011.

 • Sedinta din data de 31.03.2011 la ora 9:00

  Complet: C2
 • Amână cauza

  Pentru a se lua la cunoştinţă de completarea la raportul de expertiză efectuat în cauză s-a dispus amânarea pricinii şi fixarea unui nou termen de judecată la data de 07.04.2011.

 • Sedinta din data de 10.03.2011 la ora 9:00

  Complet: C2
 • Amână cauza

  Pentru a se reveni cu adrese la experţii Cojoacă Horia şi Leonida Gabriel s-a dispus amânarea pricinii şi fixarea unui nou termen de judecată la 31.03.2011.

 • Sedinta din data de 24.02.2011 la ora 9:00

  Complet: C2
 • Amână cauza

  Pentru a se achita onorariu provizoriu expert în cuantum de 600 lei , urmând ca expertul să răspundă şi la obiectivul solicitat de pârâtul-reconvenient , s-a amânat cauza şi s-a dispus fixarea unui nou termen de jduecată la data de 10.03.2011.

 • Sedinta din data de 27.01.2011 la ora 9:00

  Complet: C3
 • Amână cauza

  Pentru a se face adresă expertului Cojoacă Horia s-a dispus amânarea cauzei şi fixarea unui nou termen de judecată la data de 24.02.2011

 • Sedinta din data de 21.12.2010 la ora 9:00

  Complet: C2
 • Amână cauza

  termen acordat în baza art.99 al.11 din regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoresti,ca urmare a desfiinţării completului C2, cauza va fi repartizată prin sistemul ciclic celorlalte complete ale instanţei.

 • Sedinta din data de 30.11.2010 la ora 9:00

  Complet: C2
 • Încheiere

  Termen acordat la cererea părţilor pentru a lua cunoştinţă de rapoartele de expertiză comunicate.

 • Sedinta din data de 09.11.2010 la ora 9:00

  Complet: C2
 • Încheiere

  Termen pentru a se face adresă expertului Pavel Ivan care a fost desmenat prin înlocuirea expertului Pârlog Rodica

 • Sedinta din data de 08.10.2010 la ora 9:00

  Complet: C2
 • Încheiere

  termen pentru administrarea probei cu martori.

 • Sedinta din data de 28.09.2010 la ora 9:00

  Complet: C2
 • Încheiere

  termen acordat pentru administrare probe cu înscrisuri şi martorişi efectuarea a 2 expertize,una contabilă si una tehnică constructii.

 • Sedinta din data de 07.09.2010 la ora 9:00

  Complet: C2
 • Încheiere

  Termen acordat la cererea apărătorului pârâţilor pentru a depune întâmpinare

 • Sedinta din data de 13.07.2010 la ora 9:00

  Complet: C2
 • Încheiere

  Termen acordat la data de 07.09.2010 pentru a se comunica cererea de chemare în judecată aşa cum a fost completată de către reclamanta Constantin Vasilica.

 • Sedinta din data de 22.06.2010 la ora 9:00

  Complet: C2
 • Încheiere

  termen pentru lipsa dosar din recurs-948/179/2008

 • Sedinta din data de 16.03.2010 la ora 9:00

  Complet: C2
 • Suspendat

  În baza art.244 pct.1 cod pr. civilă suspendă cauza până la solutionarea irevocabilă a dosarului nr. 948/179/2008 al Judecătoriei Babadag.Cu recurs.

 • Sedinta din data de 16.02.2010 la ora 9:00

  Complet: C2
 • Sedinta din data de 09.02.2010 la ora 9:00

  Complet: C2
 • Încheiere

  termen acordat pentru a lua cunostinţă de cererea reconventională.

 • Sedinta din data de 12.01.2010 la ora 9:00

  Complet: C2
 • Încheiere

  Termen acordta la cerera părţilor în vederea angăjării unui apărător

Flux dosar


Actualizare GRPD