Dosar 2024/198/2009 din 23.12.2009

infracţiuni privind circulaţia pe drumurile publice (O.U.G nr. 195/2002) art.86 alin.2


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 2024/198/2009
Data dosar:
23.12.2009
Instanta:
Judecătoria Brezoi
Departament:
Brezoi
Obiect:
infracţiuni privind circulaţia pe drumurile publice (O.U.G nr. 195/2002) art.86 alin.2
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 21.01.2011 la ora 09:00

  Complet: Complet amânare pronunţare
 • Condamnare

  În baza art.86 alin.2 din OUG nr.195/2002; Condamnă pe inculpatul PILOIU ION, fiul lui Achim şi Lucica, născut la 24.04.1970, în comuna Boişoara, judeţul Vâlcea, CNP *********0891, posesor C.I. seria VX nr.315493, cetăţean român, antecedente penale conform fişei de cazier, domiciliat în Rm.Vâlcea, Calea lui Traian, nr.104, bl.S1/1, sc.A, ap.7, judeţul Vâlcea, cu reşedinţa în comuna Boişoara, sat Bumbuieşti, judeţul Vâlcea, la 2.000 lei amendă. Atrage atenţia inculpatului asupra art.63 ind.1 C.pen. În baza art.191 C.pr.pen.; Obligă pe inculpat la 700 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 200 lei onorariu apărător oficiu, apărare efectuată de av. Popa Aurel. Cu recurs în termen de 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi părţile prezente, şi de la comunicare pentru cele lipsă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 21 Ianuarie 2011.

  Hotarare 4/2011 din 21.01.2011
 • Sedinta din data de 14.01.2011 la ora 09:00

  Complet: CV ( 2Pen;2MIF;2-C.prelim,2-coruptie)
 • Amână pronunţarea

  Amână pronunţarea pentru a se depune concluzii scrise.

 • Sedinta din data de 19.11.2010 la ora 09:00

  Complet: CV ( 2Pen;2MIF;2-C.prelim,2-coruptie)
 • Amână cauza

  amână cauza faţă de lipsa amrtorului în circumstanţiere

 • Sedinta din data de 08.10.2010 la ora 09:00

  Complet: CV ( 2Pen;2MIF;2-C.prelim,2-coruptie)
 • Amânat

  amână cauza pentru a se emite adresă către IPJ Vâlcea şi DGFP SIbiu pentru a comuncia relaţii

 • Sedinta din data de 03.09.2010 la ora 09:00

  Complet: CV ( 2Pen;2MIF;2-C.prelim,2-coruptie)
 • Amânat

  Amână judecarea cauzei în vederea audierii martorului.

 • Sedinta din data de 04.06.2010 la ora 09:00

  Complet: CV ( 2Pen;2MIF;2-C.prelim,2-coruptie)
 • Amânat

  Amână judecarea cauzei în vederea administrării probatoriului.

 • Sedinta din data de 07.05.2010 la ora 09:00

  Complet: CV ( 2Pen;2MIF;2-C.prelim,2-coruptie)
 • Amânat

  Amână judecarea cauzei în vederea administrării probatoriului.

 • Sedinta din data de 09.04.2010 la ora 09:00

  Complet: CV ( 2Pen;2MIF;2-C.prelim,2-coruptie)
 • Amânat

  Amână judecarea cauzei în vederea audierii martorilor.

 • Sedinta din data de 26.02.2010 la ora 09:00

  Complet: CV ( 2Pen;2MIF;2-C.prelim,2-coruptie)
 • Amânat

  amână cauza faţă de lipsa inculpatului. Se va cita inculpatul cu mandat de aducere.

Flux dosar


Actualizare GRPD