Dosar 8927/86/2009 din 31.12.2009

procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 8927/86/2009
Data dosar:
31.12.2009
Instanta:
Tribunalul Suceava
Departament:
Secţia de contencios administrativ şi fiscal
Obiect:
procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
Categorie:
Faliment
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 02.11.2010 la ora 9:00

  Complet: C2FF com
 • Soluţionare

  Scoate de pe rol cauza ce are drept obiect derularea procedurii prevăzută de Legea privind procedura insolvenţei, la cererea creditorului SC NIL CONSTRUCT SRL SUCEAVA, cu sediul în B-dul George Enescu nr. 28 A, jud. Suceava, în contradictoriu cu debitorul SC IMA LUX SRL SUCEAVA, cu sediul în str. Ciprian Porumbescu nr. 7, sc. C, ap. 1, jud. Suceava, cod de identificare fiscală 3174583, număr de ordine în registrul comerţului J33/1690/1992. Trimite cauza la dosar nr. 9801/86/2010 – complet C4 FF com. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 2 noiembrie 2010.

 • Sedinta din data de 31.08.2010 la ora 9:00

  Complet: C4FF com
 • Încheiere

  Admite cererea de recuzare

 • Sedinta din data de 31.08.2010 la ora 9:00

  Complet: C2FF com
 • Amânat

  Faţă de împrejurarea că prin încheierea de şedinţă nr. 140/31 august 2010, a fost admisă cererea de recuzare şi cauza a fost trimisă pentru o nouă repartizare aleatorie, va dispune fixarea unui nou termen de judecată.

 • Sedinta din data de 15.06.2010 la ora 9:00

  Complet: C2FF com
 • Amânat

  În vederea soluţionării cererii de recuzare, va dispune amânarea judecării cauzei şi îi va da dispoziţie debitorului să depună în scris motivele invocate în susţinerea acestei cereri şi să facă dovada timbrării acesteia cu suma de 4 lei reprezentând taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar mobil în valoare de 0,3 lei.

 • Sedinta din data de 23.03.2010 la ora 9:00

  Complet: C2FF com
 • Amânat

  Pentru soluţionarea de către Curtea de Apel Suceava a recursului declarat de debitoare împotriva sentinţei de deschidere a procedurii insolvenţei, va dispune amânarea judecării cauzei..

 • Sedinta din data de 02.02.2010 la ora 12:00

  Complet: C2FF com
 • Soluţionare

  Respinge, ca nefondată, contestaţia la cererea introductivă. Admite cererea formulată de creditorul SC NIL CONSTRUCT SRL SUCEAVA, cu sediul în B-dul George Enescu nr. 28 A, jud. Suceava. În temeiul art. 33 alin. 6 din Legea privind procedura insolvenţei, dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei SC IMA LUX SRL SUCEAVA, cu sediul în str. Ciprian Porumbescu nr. 7, sc. C, ap. 1, jud. Suceava, cod de identificare fiscală 3174583, număr de ordine în registrul comerţului J33/1690/1992. În temeiul art. 34 din Legea privind procedura insolvenţei, desemnează administrator judiciar provizoriu pe practicianul în insolvenţă CABINET INDIVIDUAL DE PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ „AVOCAT CĂLIN RODICA”, cu sediul în Suceava, str. Anastasie Crimca nr. 1, bl. 1, sc. A, ap. 1, jud. Suceava, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 20 din lege, cu un onorariu provizoriu de 1.500 lei. Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a depune la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute de art. 28 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii. În temeiul art. 61 din Legea nr. 85/2006, dispune notificarea deschiderii procedurii debitoarei, asociaţilor, acţionarilor, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, prin Buletinul procedurilor de insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art. 61 din Legea privind procedura de insolvenţă, precum şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi. Dispune indisponibilizarea părţilor sociale în registrul special de evidenţă. Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la dispoziţia administratorului judiciar toate informaţiile cerute cu privire la activitatea debitoarei, precum şi lista cuprinzând părţile şi transferurilor patrimoniale efectuate în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără ordinul judecătorului sindic sau al administratorului judiciar, sub sancţiunea prevăzută de art. 48 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, obligaţia de notificare revenind administratorului judiciar. Stabileşte în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune la dosar un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, conform prevederilor art. 59 din Legea nr. 85/2006, până la data de 2 martie 2010. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 9 martie 2010. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 18 martie 2010. Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la 23 martie 2010 şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 26 martie 2010. Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 6 aprilie 2010, ora 1000, la sediul administratorului judiciar şi convoacă creditorii debitoarei, prilej cu care se va pune în discuţie confirmarea numirii acestuia şi onorariul provizoriu. Dispune trimiterea notificărilor arătate mai sus către toţi creditorii, de către administratorul judiciar numit în prezenta cauză. În temeiul art. 4 din Legea privind procedura insolvenţei, dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de două zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Dispune în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune rapoarte privind modul de îndeplinire a atribuţiilor sale, cu justificarea cheltuielilor, la fiecare termen de continuare a procedurii, potrivit art. 21 alin. 1 din Legea nr. 85/2006. Dispune în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune la dosarul cauzei raportul prevăzut de art. 54 din Legea nr. 85/2006, în termen de maximum 30 de zile de la data desemnării sale, cu obligaţia de a notifica creditoarea şi debitoarea în cazul formulării unei propuneri de trecere a debitoarei în faliment în procedura simplificată. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 23 martie 2010, ora 900, dată pentru care va fi repetată procedura de citare a părţilor care nu au termen în cunoştinţă. Definitivă şi executorie. Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 2 februarie 2010.

Flux dosar


Actualizare GRPD