Dosare procese Curtea de Apel Cluj - 2009

Filtre active

Filtrare spete

Dosar 2290/33/2009 din 29.12.2009

Curtea de Apel Cluj

Comisie rogatorie internaţională;

Dosar 2280/33/2009 din 28.12.2009

Curtea de Apel Cluj

suspendare executare act administrativ;

Dosar 2270/33/2009 din 24.12.2009

Curtea de Apel Cluj

contestaţie act administrativ fiscal;

Dosar 2272/33/2009 din 24.12.2009

Curtea de Apel Cluj

anulare act administrativ ordin de revocare din funcţie;

Dosar 2273/33/2009 din 24.12.2009

Curtea de Apel Cluj

conflict de competenţă;

Dosar 2274/33/2009 din 24.12.2009

Curtea de Apel Cluj

conflict de competenţă;

Dosar 2266/33/2009 din 23.12.2009

Curtea de Apel Cluj

contestaţie act administrativ fiscal raport de inspecţie fiscală generală nr. 2764/2009;

Dosar 2259/33/2009 din 22.12.2009

Curtea de Apel Cluj

litigiu privind regimul străinilor Decizia de returnare nr. 3343671/2009 emisă de Oficiul Român pentru Imigrări;

Dosar 2260/33/2009 din 22.12.2009

Curtea de Apel Cluj

ordonanţă preşedinţială art. 581 C. proc. civ.;

Dosar 4782/100/2009 din 22.12.2009

Curtea de Apel Cluj

anulare acte administrativ cu caracter normativ HG nr. 1634/2006 privind modificarea şi completarea HG nr. 934/2002;

Dosar 2243/33/2009 din 21.12.2009

Curtea de Apel Cluj

contestaţie la executare (art.461 C.p.p.);

Dosar 2247/33/2009 din 21.12.2009

Curtea de Apel Cluj

contestaţie act administrativ fiscal Decizia nr. 130/2009 emisă de DGFP Maramureş;

Dosar 2248/33/2009 din 21.12.2009

Curtea de Apel Cluj

contestaţie act administrativ fiscal Decizia nr. 338/2009 emisă de ANAF;

Dosar 2251/33/2009 din 21.12.2009

Curtea de Apel Cluj

anulare acte emise de autorităţile de reglementare Ordinul nr. 1262/2005 emis de NAPDR;

Dosar 2223/33/2009 din 18.12.2009

Curtea de Apel Cluj

excepţie nelegalitate act administrativ HG nr. 831/2004;

Dosar 2226/33/2009 din 18.12.2009

Curtea de Apel Cluj

sancţiune pentru neexecutare hotărâre;

Dosar 2227/33/2009 din 18.12.2009

Curtea de Apel Cluj

anulare act administrativ ordin de încetare contract de management;

Dosar 2228/33/2009 din 18.12.2009

Curtea de Apel Cluj

anulare act administrativ ordin de încetare a raporturilor de serviciu-învestire cu formulă executorie;

Dosar 2214/33/2009 din 17.12.2009

Curtea de Apel Cluj

conflict de competenţă;

Dosar 2215/33/2009 din 17.12.2009

Curtea de Apel Cluj

conflict de competenţă;

Dosar 2216/33/2009 din 17.12.2009

Curtea de Apel Cluj

obligaţia de a face emitere titlu de despçgubiri;