Dosare procese Tribunalul Vâlcea - 2010

Dosar 4864/90/2010 din 30.12.2010

Tribunalul Vâlcea

procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată;

Dosar 4866/90/2010 din 30.12.2010

Tribunalul Vâlcea

drepturi băneşti;

Dosar 561/198/2010 din 30.12.2010

Tribunalul Vâlcea

anulare proces verbal de contravenţie;

Dosar 705/198/2010 din 30.12.2010

Tribunalul Vâlcea

anulare proces verbal de contravenţie;

Dosar 736/198/2010 din 30.12.2010

Tribunalul Vâlcea

anulare proces verbal de contravenţie;

Dosar 1018/288/2010 din 29.12.2010

Tribunalul Vâlcea

fond funciar nulitate absolută parţială p.v. şi titlu de proprietate -disjungere;

Dosar 1002/90/2010* din 29.12.2010

Tribunalul Vâlcea

opoziţie;

Dosar 11407/288/2010 din 29.12.2010

Tribunalul Vâlcea

revendicare imobiliară îndreptare eroare materială;

Dosar 11839/288/2009 din 29.12.2010

Tribunalul Vâlcea

grăniţuire;

Dosar 1674/90/2010* din 29.12.2010

Tribunalul Vâlcea

opoziţie;

Dosar 1903/198/2009 din 29.12.2010

Tribunalul Vâlcea

anulare act;

Dosar 2193/288/2009 din 29.12.2010

Tribunalul Vâlcea

pretenţii;

Dosar 2377/288/2010 din 29.12.2010

Tribunalul Vâlcea

contestaţie la executare suspendare executare;

Dosar 2869/288/2010 din 29.12.2010

Tribunalul Vâlcea

actiune in raspundere delictuala;

Dosar 292/198/2010 din 29.12.2010

Tribunalul Vâlcea

servitute;

Dosar 4001/288/2010 din 29.12.2010

Tribunalul Vâlcea

contestaţie la executare;

Dosar 432/288/2010 din 29.12.2010

Tribunalul Vâlcea

anulare act;

Dosar 4846/90/2010 din 29.12.2010

Tribunalul Vâlcea

fond funciar -împ.înch.de suspendare;

Dosar 4847/90/2010 din 29.12.2010

Tribunalul Vâlcea

drepturi băneşti -25%;

Dosar 4848/90/2010 din 29.12.2010

Tribunalul Vâlcea

contestaţie decizie de pensionare;

Dosar 4849/90/2010 din 29.12.2010

Tribunalul Vâlcea

fond funciar;