Dosare procese Curtea de Apel Cluj - 2011

Dosar 1768/33/2011 din 30.12.2011

Curtea de Apel Cluj

Completare/lămurire dispozitiv DOSAR NR. 1079/33/2011;

Dosar 1769/33/2011 din 30.12.2011

Curtea de Apel Cluj

litigiu privind regimul străinilor Decizia de returnare de pe teritoriul României nr. 1550962/15.12.2011 emisă de OFICIUL ROMÂN PENTRU IMIGRĂRI - DIRECŢIA MIGRAŢIE - SERVICIUL PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEŢULUI CLUJ;

Dosar 1770/33/2011 din 30.12.2011

Curtea de Apel Cluj

refuz acordare drepturi protecţie sociala( persoane cu handicap, protecţia copilului) încadrare în grad de handicap;

Dosar 2454/336/2011 din 30.12.2011

Curtea de Apel Cluj

ucidere din culpă (art.178 C.p.) ART.89 DIN OUG 195/2002;

Dosar 6654/328/2011 din 30.12.2011

Curtea de Apel Cluj

contestaţie la executare (art.461 C.p.p.);

Dosar 1762/33/2011 din 29.12.2011

Curtea de Apel Cluj

litigiu privind regimul străinilor Decizia de returnare de pe teritoriul României nr. 1549567/15.12.2011 emisă de OFICIUL ROMÂN PENTRU IMIGRĂRI - DIRECŢIA MIGRAŢIE - SERVICIUL PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEŢULUI CLUJ;

Dosar 1763/33/2011 din 29.12.2011

Curtea de Apel Cluj

anulare act de control taxe şi impozite restituire taxă de poluare OUG nr. 50/2008;

Dosar 1764/33/2011 din 29.12.2011

Curtea de Apel Cluj

litigiu privind achiziţiile publice Decizia nr. 5240/C9/5828, 5913, 5918/14.12.2012;

Dosar 1765/33/2011 din 29.12.2011

Curtea de Apel Cluj

suspendare executare ART. 300 ALIN. 2 ŞI 3 C. PROC. CIV. RAP. LA ART. 8 PCT. 5 LIT. A DIN LEGEA NR. 85/2006;

Dosar 1766/33/2011 din 29.12.2011

Curtea de Apel Cluj

suspendare provizorie a executării;

Dosar 1767/33/2011 din 29.12.2011

Curtea de Apel Cluj

luare de mită (art. 254 C.p.);

Dosar 19502/211/2011 din 29.12.2011

Curtea de Apel Cluj

furtul calificat (art. 209 C.p.);

Dosar 22886/211/2011 din 29.12.2011

Curtea de Apel Cluj

falsul în declaraţii (art. 292 C.p.);

Dosar 23764/211/2011 din 29.12.2011

Curtea de Apel Cluj

furtul calificat (art. 209 C.p.) DS FOND 31820/211/2009 - revizuire;

Dosar 5258/112/2011 din 29.12.2011

Curtea de Apel Cluj

violul (art.197 C.p.);

Dosar 5645/211/2011 din 29.12.2011

Curtea de Apel Cluj

furtul calificat (art. 209 C.p.);

Dosar 8701/100/2011 din 29.12.2011

Curtea de Apel Cluj

plasament;

Dosar 10416/182/2011 din 28.12.2011

Curtea de Apel Cluj

infracţiuni privind circulaţia pe drumurile publice (O.U.G nr. 195/2002);

Dosar 10417/182/2011 din 28.12.2011

Curtea de Apel Cluj

infracţiuni privind circulaţia pe drumurile publice (O.U.G nr. 195/2002);

Dosar 1061/117/2007* din 28.12.2011

Curtea de Apel Cluj

expropriere;

Dosar 11600/182/2011 din 28.12.2011

Curtea de Apel Cluj

furtul (art.208 C.p.);