Dosar 27187/4/2011 din 28.12.2012

ultrajul contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice (art. 321 C.p.)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 27187/4/2011
Data dosar:
28.12.2012
Instanta:
Curtea de Apel București
Departament:
Secţia I penală
Obiect:
ultrajul contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice (art. 321 C.p.)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Recurs

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 11.09.2013 la ora 09:00

  Complet: S1 Camera de Consiliu Recurs
 • Încheiere

  În baza art. 195 C.p.p. admite cererile de îndreptare a erorii materiale formulate de către Scurtu Lavinia Rebeca, av. oficiu pentru inc. Brânză Cătălin, Mardare Claudia Elena – av. oficiu pentru inc. Tătucu Aurel-Vasile şi Solomonescu Gabriela-Florentina, av. oficiu pentru inculpaţii Lăcătuşi Marian-Ivan şi Udeanu Virgil Ion, în sensul că în minuta şi dispozitivul deciziei penale nr. 1204/20.06.2013 a C.A.B. – Secţia I Penală se vor consemna onorariul avocatului din oficiu pentru inc. Brânză Cătălin – în cuantum de 400 lei, care se va avansa din fondul Ministerului Justiţiei; onorariul parţial pentru avocatul din oficiu al inc. Tătucu Aurel-Vasile, în cuantum de 175 lei se suportă din fondul Ministerului Justiţiei şi onorariul avocatului din oficiu pentru intimaţii-inculpaţi Lăcătuşi Marian-Ivan şi Udeanu Virgil Ion, de câte 400 lei fiecare, se suportă din fondul Ministerului Justiţiei. Prezenta face parte integrantă din decizia penală nr. 1204/20.06.2013 a C.A.B. – Secţia I Penală. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 11.09.2013

  Incheiere indreptare eroare materiala din 11.09.2013
 • Sedinta din data de 20.06.2013 la ora 09:00

  Complet: S1 Completul 3R Miercuri
 • Admis recurs

  Decizia penală nr.1204 din 20.VI.2013 - ÎN MAJORITATE: Admite recursurile declarate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti şi de către inculpaţii AMET FARDIN, AMET AMET REGEP, GHEORGHE FLORIN, BORUGĂ DANIEL DUMITRU, GHIŢĂ VALENTIN şi ŢULEA MIRELA împotriva sentinţei penale nr.3121 din data de 16 noiembrie 2012, pronunţată de către Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti. Casează, în parte, sentinţa susmenţionată şi rejudecând, în fond: În baza art.2 alin.1 pct.1 din Legea nr.61/1991, republicată, condamnă pe inculpatul TĂTUCU AUREL VASILE la pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de port fără drept de armă albă. În baza art.33 lit.a şi art.34 lit.b din Codul penal, contopeşte pedepsele aplicate inculpatului Tătucu Aurel Vasile, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare. Menţine aceeaşi modalitate de executare a pedepsei aplicată de către instanţa fondului. Schimbă modalitatea de executare a pedepselor rezultante de câte 3 ani închisoare, aplicate inculpaţilor AMET FARDIN, AMET AMET REGEP, zis „Coco”, GHEORGHE FLORIN, zis „Cici”, în sensul că suspendă executarea sub supraveghere a acestor pedepse, făcând aplicarea prevederilor art.861 din Codul penal, pe un termen de încercare, de câte 7 ani, conform dispoziţiilor art.862 Cod penal. În baza art. 863 alin.1 C.pen., condamnaţii trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor de pe lângă Tribunalul Bucureşti; b)să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c)să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d)să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. În temeiul art.863 alin.3 lit. a C.pen., impune inculpaţilor obligaţia de a desfăşura în primele 12 luni ale termenului de încercare o activitate neremunerată, pe o durată de 100 de ore, al cărei conţinut, precum şi instituţia la care va fi prestată activitatea, vor fi stabilite de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei, în ceea ce îi priveşte. Schimbă modalitatea de executare a pedepselor rezultante de câte 1 an închisoare, aplicate inculpaţilor BORUGĂ DANIEL DUMITRU, GHIŢĂ VALENTIN şi ŢULEA MIHAELA, în sensul suspendării condiţionate a executării pedepselor, făcând aplicarea prevederilor art.81 C.p., pe câte un termen de încercare de 3 ani (art.82 C.p.). Pune în vedere inculpaţilor prevederile art.83 Cod penal, referitoare la revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. În baza art.71 alin.5 din Codul penal, dispune suspendarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1, lit.a, teza a II-a şi lit.b Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii. Înlătură prevederile: art.861, art.862, art.863 alin.1, lit.a, b, c şi d din Cod penal, art.863 alin.3, lit.a Cod penal, art.864 din Cod penal şi art.359 Cod procedură penală. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei, în ceea ce îi priveşte. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii. Respinge, ca nefondate, recursurile declarate de către AMET C.RIDIVAN, ONU N.DANIEL, BALOGH T. MARIN VIOREL, POPA M. VALENTIN, TĂTUCU AUREL VASILE şi BORUGĂ GABRIEL GHEORGHE împotriva aceleiaşi sentinţe penale. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei atacate, precum şi deducerile din pedepsele aplicate a duratelor reţinerii şi arestărilor preventive. Obligă pe recurenţii inculpaţi: AMET C.RIDIVAN, ONU N.DANIEL, BALOGH T. MARIN VIOREL, POPA M. VALENTIN, TĂTUTU AUREL VASILE şi BORUGĂ GABRIEL GHEORGHE la câte 600 lei cheltuieli judiciare către stat. Onorariul avocatului din oficiu, pentru inculpaţii G******* N* F*****., BALOGH T. MARIN VIOREL şi BORUGĂ DANIEL DUMITRU, în cuantum de câte 400 lei, se avansează din fondul Ministerului Justiţiei. Onorariul parţial avocat oficiu pentru inculpaţii GHIŢĂ P. VALENTIN şi ŢULEA P. MIRELA, în cuantum de câte 200 lei, se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 20 iunie 2013. OPINIE SEPARATĂ a judecătorului Matei Dorel George, în sensul respingerii recursurilor formulate de inculpaţi, ca nefondate.

  Hotarare 1204/2013 din 20.06.2013
 • Sedinta din data de 19.06.2013 la ora 09:00

  Complet: S1 Completul 3R Miercuri
 • Amână pronunţarea

  Amână pronunţarea la data de 20 iunie 2013

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 19.06.2013
 • Sedinta din data de 22.05.2013 la ora 09:00

  Complet: S1 Completul 3R Miercuri
 • Amână cauza

  administrare probe

  Incheiere de sedinta din 22.05.2013
 • Sedinta din data de 24.04.2013 la ora 09:00

  Complet: S1 Completul 3R Miercuri
 • Amână cauza

  lipsă procedură - adresă ANP

  Incheiere de sedinta din 24.04.2013
 • Sedinta din data de 27.03.2013 la ora 09:00

  Complet: S1 Completul 3R Miercuri
 • Amână cauza

  Lipsa de procedură cu partea-vătămată Dumitrescu Virgil, se citează la Penitenciar. Se emite adresă la Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti pentru a comunica stadiul soluţionării dosarului ce are ca pobiect -mandat european de arestare -cu privire la inculpatul Udeanu Virgil Ion.

  Incheiere de sedinta din 27.03.2013
 • Sedinta din data de 06.03.2013 la ora 09:00

  Complet: S1 Completul 3R Miercuri
 • Amână cauza

  Se acordă un ultim termen de judecată pentru a da posibilitatea părţilor de a pregăti apărarea.

  Incheiere de sedinta din 06.03.2013
 • Sedinta din data de 06.02.2013 la ora 09:00

  Complet: S1 Completul 3R Miercuri
 • Amână cauza

  Se acordă un nou termen de judecată faţă de lipsa de procedură cu intimatul-inculpat Udeanu Virgil, precum şi în vederea angajării de apărători aleşi de către recurenţi.

  Incheiere de sedinta din 06.02.2013

Flux dosar


Actualizare GRPD