Dosar 12209/86/2013 din 20.12.2013

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 12209/86/2013
Data dosar:
20.12.2013
Instanta:
Tribunalul Suceava
Departament:
Secţia penală
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 17.06.2016 la ora 9:00

  Complet: C2F
 • Condamnare

  1. Condamnă inculpatul ZMĂU MARIUS, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art.9 alin 1 lit.b şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal, art. 74 lit. a, c Cod penal de la 1968, art. 76 lit.b Cod penal de la 1968 şi art. 33 lit.a Cod penal de la 1968 la o pedeapsă principală de 3 (trei) ani închisoare. Potrivit art. 12 alin.1 din Legea 187/2012 de punere în aplicare a Legii nr. 286/2012 privind Codul penal cu referire la art. 65 alin.2 Cod penal de la 1968, aplică inculpatului pedeapsă complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal de la 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator de societăţi comerciale, funcţie de care s-a folosit în săvârşirea infracţiunii), pe o durată de 3 (trei) ani . În baza art. 12 alin.1 din Legea 187/2012 de punere în aplicare a Legii nr. 286/2012 privind Codul penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal de la 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator de societăţi comerciale, funcţie de care s-a folosit în săvârşirea infracţiunii). 2. Condamnă inculpatul ZMĂU MARIUS, cu datele anterior precizate, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art.9 alin 1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal, art. 74 lit. a, c Cod penal de la 1968, art. 76 lit.b Cod penal de la 1968, art. 41 alin.2 şi art. 33 lit.a Cod penal de la 1968 la o pedeapsă principală de 3 (trei) ani închisoare. Potrivit art. 12 alin.1 din Legea 187/2012 de punere în aplicare a Legii nr. 286/2012 privind Codul penal cu referire la art. 65 alin.2 Cod penal de la 1968, aplică inculpatului pedeapsă complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal de la 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator de societăţi comerciale, funcţie de care s-a folosit în săvârşirea infracţiunii), pe o durată de 3 (trei) ani . În baza art. 12 alin.1 din Legea 187/2012 de punere în aplicare a Legii nr. 286/2012 privind Codul penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal de la 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator de societăţi comerciale, funcţie de care s-a folosit în săvârşirea infracţiunii). În temeiul art.33 lit. a Cod penal de la 1968, constată că infracţiunile pentru care a fost condamnat inculpatul prin prezenta sunt concurente. În temeiul art. 34 lit. b şi art.35 alin. 3 Cod penal de la 1968, contopeşte pedepsele principale aplicate pentru cele două infracţiuni concurente, urmând ca inculpatului să i se aplice pedeapsa principală rezultantă de 3 (trei) ani închisoare, la care se alătură pedeapsa complementară de 3 (trei) ani constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal de la 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator de societăţi comerciale, funcţie de care s-a folosit în săvârşirea infracţiunii); în temeiul art. 71 alin. 1 şi 2 Cod penal de la 1968, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal de la 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator de societăţi comerciale, funcţie de care s-a folosit în săvârşirea infracţiunii), cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art. 861 alin.1 şi 2 Cod penal de la 1968, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante aplicate, pe o durată de 5 ani, ce va constitui termen de încercare pentru inculpat, calculat în conformitate cu prevederile art. 862 Cod penal de la 1968; în baza art. 71 al. 1 şi 5 Cod penal de la 1968, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale va fi suspendată şi executarea pedepselor accesorii constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal de la 1968. Potrivit art.863 alin.1 şi 2 Cod penal de la 1968, pe durata termenului de încercare, inculpatul urmează a se supune următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune Suceava, conform programului ce urmează a-i fi stabilit; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Datele prevăzute la lit. b), c) şi d) se vor comunica serviciului anterior stabilit. În temeiul art. 15, 16 din Legea 187/2012 de punere în aplicare a Codului Penal raportat la art. 359 Cod procedură penală de la 1968, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, prev de art. 864 alin.1 cu trimitere la art. 83 Cod penal de la 1968 şi art. 864 alin. 2 Cod penal de la 1968 (săvârşirea din nou a unei infracţiuni în cursul termenului de încercare, respectiv nerespectarea măsurilor de supraveghere). Admite acţiunea civilă formulată de persoana vătămată – parte civilă Statul Român – A.N.A.F. Bucureşti – DGFP Suceava şi, pe cale de consecinţă, obligă în solidar inculpatul ZMĂU MARIUS cu partea responsabilă civilmente SC CASA PLUS SRL Suceava, prin lichidator judiciar ACCERR IPURL Suceava, la plata sumei de 2.275.253 lei – prejudiciu principal, precum şi la plata sumelor reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală (Decizie RIL nr. 17/2015 din 05/10/2015). În temeiul art. 15, 16 din Legea 187/2012 de punere în aplicare a Codului Penal raportat la art. 359 Cod procedură penală de la 1968, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, prev de art. 864 alin.1 cu trimitere la art. 84 Cod penal de la 1968 (neexecutarea, în cursul termenului de încercare, cu rea credinţă, a obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare). În baza art. 25 alin. 3 Cod procedură penală dispune desfiinţarea totală - anularea facturilor aflate în original la dosarul de urmărire penală vol. I f. 191-270 (potrivit anexelor I şi II ale rechizitoriului). În temeiul art.397 alin.2 Cod procedură penală cu referire la art. 11 din Legea 251/2005 (în vigoare la data faptelor), menţine măsura asiguratorie luată în cursul urmăririi penale prin ordonanţa din data de 19.10.2011 pronunţată în dosarul 373/P/2011 prin care s-a dispus aplicarea sechestrului asigurător, până la valoarea pagubei de 2.275.343 lei, asupra activelor proprietate a SC CASA PLUS SRL înscrise in CF 35348, cu o valoare de inventar de 1.816.642 lei, situate în mun. Suceava si aflate pe Str. Traian Vuia, nr. 8: Clădire CI, Atelier mecanic, P, (nc.35348-Cl); Clădire C2, birouri, P+E (nc.35348-C2); Clădire C3 Depozit mărfuri (ne. 35348-C3); Clădire C4, Depozit materiale, (nc.35348-C4); Clădire C5, Spaţiu comercial (ne. 35348-C5); Copertina C6, (ne. 35348-C6); C7 zid de sprijin (ne 35348-C7); precum şi ale inculpatului Zmău Marius, respectiv imobilul (apartament nr. 4) înscris în CF nr.30144 –C1 – U6, nr. cadastral 552/IV/I, situat în mun. Suceava, str. Luceafărului, nr.3, bl. E-53, jud. Suceava, cu boxă – nr. cadastral 552/IV, înscrisă în CF nr. 30144- C1-U7, cu o valoare de impozitare de 123.499 lei; imobilul (apartament nr. 5) înscris în CF nr.31100 –C1 – U4, nr. cadastral 6793-C1-U5, situat în mun. Suceava, str. Universităţii, nr. 19, bl. B, jud. Suceava, cu boxă – nr. cadastral 6793-C1-U44, înscrisă în CF nr. 31100- C1-U5, cu o valoare de impozitare de 386.655 lei; imobilul (apartament nr. 9) înscris în CF nr.30958 –C1 – U5, nr. cadastral 6792-C1-U9, cu o suprafaţă utilă de 127,97 mp situat în mun. Suceava, str. Universităţii, nr. 19, bl. A, jud. Suceava, cu boxă – nr. cadastral 6792-C1-U38, înscrisă în CF nr. 30958- C1-U6, cu o valoare de impozitare de 291.716 lei. Potrivit art.162 alin. 4 Cod procedură penală dispune restituirea către inculpatul Zmău Marius a 9 (nouă) agende ce conţin menţiuni olografe cu nume de persoane şi cantităţi de mărfuri (ce nu au legătură cu obiectul prezentei cauze), agende ce au fost depuse la camera de corpuri delicte a Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. În temeiul art.274 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală, obligă în solidar inculpatul ZMĂU MARIUS cu partea responsabilă civilmente SC CASA PLUS SRL Suceava, prin lichidator judiciar ACCERR IPURL Suceava la plata către stat a sumei de 1000 lei – cheltuieli judiciare din faza de urmărire penală şi 4000 lei – cheltuieli judiciare din faza de judecată. Conform art.13 din „Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale”, la data rămânerii definitive a prezentei se va comunica copie de pe dispozitiv Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 17.06.2016.

  Hotarare 152/2016 din 17.06.2016
 • Sedinta din data de 10.06.2016 la ora 9:00

  Complet: C2F
 • Amână cauza

  Amână pronunţarea la data de 17 iunie 2016. Pronunţată în şedinţa publică din data de 10 iunie 2016.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 10.06.2016
 • Sedinta din data de 27.05.2016 la ora 9:00

  Complet: C2F
 • Amână cauza

  Pronunţarea cu privire la fondul cauzei va avea loc la data de 10.06.2016. Pronunţată în şedinţa publică din data de 27.05.2016.

  Incheiere de sedinta din 27.05.2016
 • Sedinta din data de 15.04.2016 la ora 9:00

  Complet: C2F
 • Amână cauza

  Acordă termenul solicitat de apărătorul ales al inculpatului pentru a lua la cunoştinţă de relaţiile sosite la dosar de la expertul contabil.

  Incheiere de sedinta din 15.04.2016
 • Sedinta din data de 19.02.2016 la ora 9:00

  Complet: C2F
 • Amână cauza

  Termen 15.04.2016, ora 9,00 (pentru solicitare cazier)

  Incheiere de sedinta din 19.02.2016
 • Sedinta din data de 22.01.2016 la ora 9:00

  Complet: C2F
 • Amână cauza

  Termen: 19.02.2016, ora 9,00, pentru a da posibilitaea părţilor să ia act de precizările înaintate la dosar de partea civilă şi prorogă discutarea celorlalte probe la termenul următor de judecată

  Incheiere de sedinta din 22.01.2016
 • Sedinta din data de 08.01.2016 la ora 9:00

  Complet: C2F
 • Amână cauza

  Termen la data de 22.01.205, ora 9,00, pentru când se va cita martorul Serediuc Ştefan prin poliţia locală, pentru când prorogă discutarea cererilor formulate de inculpat, prin apărător, privind solicitarea de lămuriri la suplimentul raportului de expertiză financiar-contabilă, pentru ca partea civilă să aibă posibilitatea de a-şi exprima poziţia procesuală cu privire la sumele stabilite cu titlu de prejudiciu în raport şi suplimentul la acesta şi referitor la cererea de efectuare a unei expertize judiciară tehnică în construcţii.

  Incheiere de sedinta din 08.01.2016
 • Sedinta din data de 27.11.2015 la ora 9:00

  Complet: C2F
 • Amână cauza

  Termen: 8.01.2015, ora 9,00 (în vedere readministrării probelor propuse)

  Incheiere de sedinta din 27.11.2015
 • Sedinta din data de 02.11.2015 la ora 9:00

  Complet: C2F
 • Amână cauza

  Respinge cererea formulată de petenta Moştoflei Narcisa – Elena, ca neîntemeiată. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă petenta Moştoflei Narcisa – Elena, la plată către stat a sumei de 100 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 02.11.2015.

  Incheiere de sedinta din 02.11.2015
 • Sedinta din data de 30.10.2015 la ora 9:00

  Complet: C2F
 • Amână cauza

  Termen 27.XI.2015, ora 9,00 (pentru a se lua act de conţinutul raportului de expertiză financiar-contabilă) Pronunţarea asupra cererii formulate de petenta Moştoflei Narcisa privind ridicarea sechestrului asigurator va avea loc la data de 2.XI.2015, cf. art. 391 Cod proc. penală.

  Incheiere de sedinta din 30.10.2015
 • Sedinta din data de 04.09.2015 la ora 9:00

  Complet: C2F
 • Amână cauza

  Termen: 30.X.2015, ora 9,00 (faţă de lipsa suplimentului raportului de expertiză dispus în cauză)

  Incheiere de sedinta din 04.09.2015
 • Sedinta din data de 01.07.2015 la ora 9:00

  Complet: C2F
 • Amână cauza

  Acordă termen de judecată la data de 04 septembrie 2015, ora 09:00 pentru când se va efectua adresă către expert în vederea efectuării suplimentului la raportul de expertiză.

  Incheiere de sedinta din 01.07.2015
 • Sedinta din data de 17.06.2015 la ora 9:00

  Complet: C2F
 • Încheiere

  Respinge cererile de ridicare a sechestrului asigurător dispus prin ordonanţa din 19.10.2011 în dosarul nr. 373/P/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, formulate de Acer I.P.U.R.L. – societate profesională de insolvenţă - prin lichidator judiciar al SC Casa Plus SRL şi UniCredit Ţiriac Bank S.A. – prin reprezentant, ca nefondate. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă petenta UniCredit Ţiriac Bank S.A, la plată către stat a sumei de 100 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 17.06.2015.

  Incheiere de sedinta din 17.06.2015
 • Sedinta din data de 08.06.2015 la ora 9:00

  Complet: C2F
 • Amână cauza

  Termen la 17 iunie 2015, ora 9,00(pentru punerea în discuţie a cererilor de ridicare a sechestrului asigurator formulate în cauză de lichidatorul judiciar şi UNICREDIT ŢIRIAC BANK) Termen la 1 iulie 2015, ora 9,00 (pe fondul cauzei)

  Incheiere de sedinta din 08.06.2015
 • Sedinta din data de 06.05.2015 la ora 9:00

  Complet: C2F
 • Amână cauza

  Amână judecarea cauzei la data de 8 iunie 2015, ora 9,00, pentru când instanţa se va pronunţa cu privire la obiecţiunile formulate la raportul de expertiză contabilă efectuat în cauză şi pentru a da posibilitatea inculpatului să achite contravaloarea expertizei.

  Incheiere de sedinta din 06.05.2015
 • Sedinta din data de 22.04.2015 la ora 9:00

  Complet: C2F
 • Amână cauza

  Termen: 6.05.2015 (pentru ca părţile să ia la cunoştinţă de raportul de expertiză contabilă depus la termenul de astăzi la dosar)

  Incheiere de sedinta din 22.04.2015
 • Sedinta din data de 25.03.2015 la ora 9:00

  Complet: C2F
 • Amână cauza

  Termen: 22.04.2015, ora 9,00 (pentru când se va reveni cu adresă expertului contabil desemnat în cauză în vederea finalizării raportului de expertiză financiar-contabilă)

  Incheiere de sedinta din 25.03.2015
 • Sedinta din data de 25.02.2015 la ora 9:00

  Complet: C2F
 • Amână cauza

  Termen: 25.03.2015, ora 9,00 (revenire cu adresă către expertul financiar-contabil pentru a întocmi în timp util raportul de specialitate dispus în cauză, sub sancţiunea amenzii)

  Incheiere de sedinta din 25.02.2015
 • Sedinta din data de 28.01.2015 la ora 9:00

  Complet: C5F penal
 • Amână cauza

  Amână judecarea cauzei la data de 25.02.2015, ora 9,00, pentru a se emite adresă expertului contabil în sensul celor dispuse de instanţă.

  Incheiere de sedinta din 28.01.2015
 • Sedinta din data de 10.12.2014 la ora 9:00

  Complet: C5F penal
 • Amână cauza

  Termen 28.01.2015, ora 9,00, în vederea efectuării unei adrese către lichidatorul judiciar pentru a înainta la dosar o serie de acte contabile, pentru a fi pus la dispoziţia expertului contabil.

  Incheiere de sedinta din 10.12.2014
 • Sedinta din data de 26.11.2014 la ora 9:00

  Complet: C5F penal
 • Amână cauza

  Termen: 10.XII.2014, ora 9,00 (pentru a da posibilitatea expertei contabile să întocmească raportul de expertiză financiar-contabilă dispus în cauză)

  Incheiere de sedinta din 26.11.2014
 • Sedinta din data de 29.10.2014 la ora 9:00

  Complet: C5F penal
 • Amână cauza

  Termen: 26.XI.2014, ora 9,00 (faţă de lipsa martorului din lucrări Serediuc Ştefan şi a raportului de expertiză contabilă)

  Incheiere de sedinta din 29.10.2014
 • Sedinta din data de 01.10.2014 la ora 9:00

  Complet: C5F penal
 • Amână cauza

  Termen: 29.10.2014, ora 9,00, pentru când se va efectua adresă noului expert desemnat în cauză, respectiv Climescu Adriana, pentru a proceda la efectuarea raportului de expertiză financiar-contabilă, conform obiectivelor dispuse de instanţă şi se vor cita ultimii martorii indicaţi în actul de sesizare.

  Incheiere de sedinta din 01.10.2014
 • Sedinta din data de 03.09.2014 la ora 9:00

  Complet: C5F penal
 • Amână cauza

  Termen: 1.X.2014, ora 9,00 (citarea următorilor 4 martori din lucrări, adresă noul expert desemnatv în cauză să procedeze la efectuarea exepertizei financiar-contabile, pune în vedere inculpatului prin apărător, ca până la următorul termen d ejudecată, să achite onorariului provizoriu în cuantu, de 1.000 lei, astfel cum a fost stabilit de instanţă)

  Incheiere de sedinta din 03.09.2014
 • Sedinta din data de 09.07.2014 la ora 9:00

  Complet: C5F penal
 • Amână cauza

  Termen: 3.09.2014, ora 9,00 (în vederea repetării procedurii de citare a martorilor lipsă la termenul de astăzi, citarea următorilor doi martori din lucrări indicaţi în rechizitoriu, adresă către expertul contabil desemnat pentru a-i comunica obiectivele care vor sta la baza efectuării expertizei financiar-contabile, precum şi faptul că s-a pus în vedere inc-lui să achite onorariu provizoriu în cuantum de 1.000 lei, referitor la expertul parte solicitat de apărare se va pronunţa prin încheiere)

  Incheiere de sedinta din 09.07.2014
 • Sedinta din data de 18.06.2014 la ora 9:00

  Complet: C5F penal
 • Amână cauza

  Termen: 9 iulie 2014 (administrare probe + audiere martori lucrări)

  Incheiere de sedinta din 18.06.2014
 • Sedinta din data de 28.05.2014 la ora 9:00

  Complet: C5F penal
 • Amână cauza

  Termen: 18.06.2014, ora 9,00(pentru când se va cita martora Canură Mihaela, lipsă la acest termen, cu mandat de aducere şi vor fi citaţi următorii trei martori din lucrări indicaţi în rechizitoriu)

  Incheiere de sedinta din 28.05.2014
 • Sedinta din data de 07.05.2014 la ora 9:00

  Complet: C5F penal
 • Amână cauza

  Termen 28 mai 2014, ora 9,00 (în vederea citării primilor trei martori din lucrări, indicaţi în actul de sesizare a instanţei)

  Incheiere de sedinta din 07.05.2014
 • Sedinta din data de 19.03.2014 la ora 9:00

  Complet: C5F penal
 • Încheiere

  În temeiul art. 346 alin. 1 Noul Cod de Procedură Penală, respinge cererile şi excepţiile invocate, prin apărător ales – avocat Aruştii Andrei, de către inculpatul Zmău Marius, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală prev. de art.9 alin 1 lit.b şi alin.2 din Legea nr.241/2005, respectiv evaziune fiscală prev. art. 9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplic. art. 41 alin.2 din C.p., cu aplicarea art. 33 lit.a C.p., în procedura de cameră preliminară, cu referire la urmărirea penală efectuată în dosar nr.373/P/2011 de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava – finalizat prin rechizitoriul cu nr.373/P/2011 din data de 18 decembrie 2013. Constată legalitatea sesizării Tribunalului Suceava cu rechizitoriul cu nr.373/P/2011 din data de 18 decembrie 2013, legalitatea administrării probelor şi efectuării actelor de urmărire penală în dosar nr.373/P/2011 de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava şi dispune începerea judecăţii prezentei cauze – dosar nr. 12209/86/2013. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare, pentru procuror şi inculpatul Zmău Marius. Pronunţată în Cameră de Consiliu, astăzi, 19.03.2014.

  Incheiere camera preliminara din 19.03.2014
 • Sedinta din data de 12.02.2014 la ora 9:00

  Complet: C5F penal
 • Amână cauza

  Având în vedere că în cauză nu s-a pus în discuţie regularitatea actului de sesizare, potrivit art. 344 alin. 2 C.p.p. comunică inculpatului copia certificată a rechizitoiului şi în baza art. 344 alin. 3 C.p.p.,adresă în sensul că în termen de 20 de zile de la comunicare, respectiv de la data de astăzi, 12.02.2014, are posibilitatea de a formula, ÎN SCRIS, cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. Înaintează dosarul în procedura camerei preliminare la acelaşi complet de judecată.

  Incheiere de sedinta din 12.02.2014
 • Sedinta din data de 15.01.2014 la ora 9:00

  Complet: C5F penal
 • Amână cauza

  Termen: 12.02.2014, ora 9,00 (lipsă procedură cu partea civilă, introducerea în cauză a părţii responsabile civilmente SC CASA PLUS SRL SUCEAVA prin lichidator judiciar ACCERR IPURL Suceava şi citarea acesteia, precum şi faţă de cererea de amânare a judecării cauzei formulată de inculpat în vederea angajării unui apărător)

  Incheiere de sedinta din 15.01.2014

Flux dosar


Actualizare GRPD