Dosar 12214/86/2013 din 23.12.2013

drepturi băneşti


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 12214/86/2013
Data dosar:
23.12.2013
Instanta:
Tribunalul Suceava
Departament:
Secţia I civilă
Obiect:
drepturi băneşti
Categorie:
Litigii de munca
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 22.05.2014 la ora 9:00

    Complet: C3F LM civil
  • Admite cererea

    Admite acţiunea. Obligă pârâta să plătească reclamanţilor, sumele de bani reprezentând salariul suplimentar aferent anului 2011, echivalent cu salariul de bază de încadrare al fiecărui reclamant din luna decembrie 2011. Obligă pârâta să plătească reclamanţilor, sumele de bani reprezentând ajutorul material acordat pentru recuperarea forţei de muncă egal cu un salariu de bază corespunzător clasei 20 de salarizare, valabil la data începerii concediului de odihnă, proporţional cu perioada efectivă în care fiecare dintre reclamanţi s-a aflat în concediu de odihnă în anul 2011. Obligă pârâta să plătească reclamanţilor, sumele de bani reprezentând ajutorul material acordat cu ocazia sărbătorilor de Paşti, Crăciun, Ziua Feroviarului pentru anul 2011, echivalente fiecare, cu salariul de bază la nivelul clasei I de salarizare, pentru anul 2011. Obligă pârâta să plătească reclamanţilor diferenţa dintre salariul efectiv plătit şi salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, de 670 lei pe perioada 01.01.2011 – 31.12.2011. Obligă pârâta să plătească reclamanţilor diferenţa dintre salariul efectiv plătit şi salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată de 700 lei lunar pentru perioada 01.01.2012 - 31.01.2013. Obligă pârâta să plătească reclamanţilor diferenţa dintre drepturile salariale calculate în raport de salariul de bază minim brut de 750 lei lunar şi salariile încasate de reclamanţi pentru perioada 01.02.2013 - 30.04.2013. Obligă pârâta să plătească reclamanţilor drepturile salariale din prezenta hotărâre cu aplicarea coeficienţilor de ierarhizare, precum şi a celorlalte sporuri prevăzute la nivel de unitate, cu incidenţă pentru perioadele indicate. Obligă pârâta să plătească reclamanţilor drepturile salariale din prezenta hotărâre reactualizate în funcţie de indicele de inflaţie de la data efectuării plăţii, precum şi dobânda legală aferentă, calculată de la data la care trebuiau plătite şi până la data plăţii efective. Executorie de drept. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, apel ce se va depune la Arhiva Secţiei Civile a Tribunalului Suceava. Pronunţată în şedinţa publică din 22 MAI 2014.

    Hotarare 881/2014 din 22.05.2014

Flux dosar


Actualizare GRPD