Dosar 16838/215/2012 din 24.12.2013

furtul (art.208 C.p.)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 16838/215/2012
Data dosar:
24.12.2013
Instanta:
Curtea de Apel Craiova
Departament:
Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori
Obiect:
furtul (art.208 C.p.)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Apel

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 13.06.2014 la ora 09:00

  Complet: CA11 - penal
 • Admis apel

  Admite apelurile declarate de inculpaţii Mihai Mihai, Gheorghe Ionuţ şi Paţa Robert. Desfiinţează, în parte, sub aspectul laturii penale hotărîrea atacată. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 10 ani închisoare aplicată inculpatului Mihai Mihai în pedepsele componente - pedepsele aplicate în prezenta cauză, pedepsele aplicate prin sentinţa penală nr. 547/27.05.2011 a Judecătoriei Slatina, pedepsele aplicate prin sentinţa penală 2734/8.11.2011 a Judecătoriei Craiova şi restul de 682 zile, rămas neexecutat din pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 2548/17.11.2009 a Judecătoriei Craiova. În baza art. 16 alin.1 lit. b, teza I NCpp, art. 4 NCP şi art. 3 din Lg.187/2012 achită inculpatul Mihai Mihai pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.2 alin.1 pct. 1 din Lg. 61/1991. Recontopeşte pedepsele aplicate inculpatului în prezenta cauză cu pedepsele aplicate prin sentinţele penale menţionate, urmînd ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 9 ani închisoare, la care adaugă sporul de 1 an închisoare, aplicat prin sentinţa penală nr. 547/2011 a Judecătoriei Slatina, în final 10 ani închisoare. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 9 ani închisoare aplicată inculpatului Gheorghe Ionuţ în pedepele componente – pedepsele aplicate în prezenta cauză, pedepsele aplicate prin sentinţa penală nr. 2734/08.11.2011 a Judecătoriei Craiova şi restul de 654 zile, rămas neexecutat din pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 2896/19.11.2009 a Judecătoriei Craiova. Constată că prin sentinţa penală nr. 261/3.02.2014 pronunţată de Judecătoria Drobeta Tr. Severin în dosarul nr. 800/225/2014, definitivă la data de 12.02.2014 a fost admisă sesizarea Comisiei de evaluare din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta Tr. Severin şi a fost modificată sentinţa penală nr. 2734/8.11.2011 a Judecătoriei Craiova în sensul că pedeapsa de 7 ani şi 6 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 211 alin.1, alin.2/1 lit. a CP a fost redusă la 7 ani închisoare. Descontopeşte pedepsele aplicate inculpatului prin sentinţa penală nr. 261/3.02.2014 în pedepsele componente de 7 ani închisoare pentru infr. prev. de art. 211 alin.1, alin.2/1 lit. a CP, 2 pedepse de 3 ani şi 6 luni închisoare pentru infr. prev. de art. 208 alin.1-209 alin.1-209 lit. g şi i CP şi pedeapsa de 3 ani închisoare pentru infr. prev. de art. 208 alin.1-209 lit. g,i CP. Recontopeşte pedepsele aplicate inc.Gheorghe Ionuţ în prezenta cauză cu ped. aplicate prin sentinţa penală nr. 261/3.02.2014 a Judecătoriei Drobeta Tr. Severin şi restul rămas neexecutat din pedeapsa de 4 ani închisoare, aplicată prin sp. 2896/19.11.2009 a Judecătoriei Craiova, urmînd ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 9 ani închisoare. Anulează mandatele de executare emise în baza sentinţei penale nr. 2734/2011 a Judecătoriei Craiova şi sentinţei penale nr. 261/3.02.2014 a Judecătoriei Drobeta Tr. Severin şi dispune emiterea unui nou mandat corespunzător prezentei hotărîri. În baza art. 386 alin.1 NCpp schimbă încadrarea juridică dată faptei comise de inc. Paţa Robert din infr.prev. de art. 211 alin.1, alin.2/1 lit. a CP cu aplic. art. 75 lit. c CP în infr.prev. de art. 233 alin.1 NCP cu aplic. art. 77 lit. a,d, NCP. În baza art. 233 alin.1 NCP cu aplic. art. 77 lit. a,d NCP , art.396 alin.10 NCP şi art. 5 NCP condamnă inculpatul Paţa Robert la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare. Menţine celelalte dispoziţii ale hotărîrii atacate. Respinge apelurile declarate de inculpaţii Mihai Ciandîr, Necşuţ Doru Cristinel, Radu Florentin, Mihai Zabar şi Gheorghe Bogdan ca nefondate. Obligă fiecare dintre inculpaţii Mihai Ciandîr, Necşuţ Doru Cristinel, Radu Florentin, Mihai Zabar şi Gheorghe Bogdan, la plata sumei de 2000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Celelalte cheltuielile judiciare rămîn în sarcina statului, inclusiv suma de 400 lei reprezentînd onorariul apărător din oficiu desemnat pentru fiecare inculpat. Definitiv Pronunţată în şedinţa publică.

  Hotarare 805/2014 din 13.06.2014
 • Sedinta din data de 03.06.2014 la ora 09:00

  Complet: CA11 - penal
 • Amână cauza

  AMÎNĂ PRONUNŢAREA LA 13 IUNIE 2014

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 03.06.2014
 • Sedinta din data de 21.05.2014 la ora 09:00

  Complet: CA11 - penal
 • Amână pronunţarea

  AMÎNĂ PRONUNŢAREA LA 3 IUNIE 2014

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 21.05.2014
 • Sedinta din data de 14.04.2014 la ora 09:00

  Complet: CA11 - penal
 • Amână cauza

  pentru pregătirea apărării avînd în vedere schimbarea încadrării juridice

  Incheiere de sedinta din 14.04.2014
 • Sedinta din data de 03.03.2014 la ora 09:00

  Complet: C4-penal
 • Amână cauza

  În baza art. 10 alin.2 din legea 255/2013 se dispune recalificarea căii de atac în prezentul dosar din recurs în apel, urmând ca dosarul să fie soluţionat de primii doi membrii ai completului de judecată respectiv, George Ciobanu şi Valerica Mirea.

  Incheiere de sedinta din 03.03.2014
 • Sedinta din data de 03.03.2014 la ora 09:00

  Complet: CA11 - penal
 • Amână cauza

  lipsă procedură

  Incheiere de sedinta din 03.03.2014
 • Sedinta din data de 31.01.2014 la ora 09:00

  Complet: C4-penal
 • Amână cauza

  lipsă procedură p.civ. Dondoe Emil, lipsă apărare inculpaţi

  Incheiere de sedinta din 31.01.2014

Flux dosar


Actualizare GRPD