Dosar 1989/54/2013 din 23.12.2013

infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 1989/54/2013
Data dosar:
23.12.2013
Instanta:
Curtea de Apel Craiova
Departament:
Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori
Obiect:
infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 23.06.2015 la ora 09:00

  Complet: CD8
 • Condamnare cu acord de recunoaştere

  I. În baza art. 257 Cod Penal anterior rap la art. 7 alin. 3 din Lg. 78/2000 cu modificările şi completările ulterioare, art. 5 Cod Penal şi art. 396 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală; Condamnă pe inculpatul CHIRIAC VALENTIN IONUŢ la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod Penal anterior (dreptul de a exercita profesia de poliţist), cu titlu de pedeapsă complementară. Interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prev de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod Penal anterior (dreptul de a exercita profesia de poliţist), pe durata prev de art. 71 Cod Penal anterior. În baza art. 86 ind 1 Cod Penal anterior cu aplic. art. 5 Cod Penal; Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului Chiriac Valentin Ionuţ, stabilind un termen de încercare conform art. 86 ind 2 alin. 1 Cod Penal anterior, de 5 ani, compus din cuantumul pedepsei aplicate la care se adaugă un interval de 2 ani şi 6 luni. În baza art. 86 ind 3 alin. 1 Cod Penal anterior cu aplic. art. 5 Cod Penal; Pe durata termenului de încercare, inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Mehedinţi la datele fixate de către acesta; - să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcere; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 86 ind 4 alin. 1 şi 2 Cod Penal anterior. Aplică dispoziţiile art. 71 alin. 5 Cod Penal anterior cu aplic. art. 5 Cod Penal, privind suspendarea executării pedepselor accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. Obligă pe inculpatul Chiriac Valentin Ionuţ la restituirea către martorul denunţător Stoica Cosmin a sumei de 1.500 lei. În baza art. 20 din Lg. 78/2000 cu modificările şi completările ulterioare; Instituie măsura sechestrului asigurător asupra sumelor de bani ridicate de la inculpatul Chiriac Valentin Ionuţ, până la concurenţa sumei de 1.500 lei, iar diferenţa până la 11.800 lei, respectiv 3.095 euro consemnaţi la CEC BANK pe numele inculpatului şi la dispoziţia D.N.A. Serviciul Teritorial Craiova (chitanţa nr. 7756908/1 din 28.11.2013 cu recipisa de consemnare nr. 1254389/1 din 28.11.2013 pentru suma de 11.800 lei şi chitanţa nr. 7756890/1 din 28.11.2013 cu recipisa de consemnare nr. 1254392/1 din 28.11.2013 pentru suma de 3.095 euro), urmând a fi restituită inculpatului. II. În baza art. 257 Cod Penal anterior rap la art. 6 din Lg. 78/2000 cu modificările şi completările ulterioare, art. 5 Cod Penal şi art. 396 alin. 1, 2 şi 10 Cod procedură penală; Condamnă pe inculpatul BĂLĂNESCU DAN la pedeapsa de 2 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod Penal anterior (dreptul de a exercita profesia de avocat), cu titlu de pedeapsă complementară. Interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prev de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod Penal anterior (dreptul de a exercita profesia de avocat), pe durata prev de art. 71 Cod Penal anterior. În baza art. 86 ind 1 Cod Penal anterior cu aplic. art. 5 Cod Penal; Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului Bălănescu Dan, stabilind un termen de încercare conform art. 86 ind 2 alin. 1 Cod Penal anterior, de 4 ani, compus din cuantumul pedepsei aplicate la care se adaugă un interval de 2 ani. În baza art. 86 ind 3 alin. 1 Cod Penal anterior cu aplic. art. 5 Cod Penal; Pe durata termenului de încercare, inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Mehedinţi la datele fixate de către acesta; - să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcere; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 86 ind 4 alin. 1 şi 2 Cod Penal anterior. Aplică dispoziţiile art. 71 alin. 5 Cod Penal anterior cu aplic. art. 5 Cod Penal, privind suspendarea executării pedepselor accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. În baza art. 241 alin. 1 lit. b Cod procedură penală; Constată încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar dispusă cu privire la inculpaţii Chiriac Valentin Ionuţ şi Bălănescu Dan prin încheierea de la data de 24 februarie 2014. Constată că inculpatii au fost reţinuti pentru 24 ore la 26.11.2013. Constată că suma folosită la organizarea flagrantului, aparţinând fondului special al D.N.A., a fost restituită integral. În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală; Obligă inculpaţii la câte 3.000 lei, fiecare, cheltuieli judiciare către stat (respectiv câte 2.500 lei pentru fiecare inculpat cheltuieli efectuate în timpul urmăririi penale, iar 500 lei pentru fiecare, cheltuieli efectuate în timpul cercetării judecătoreşti). Cu apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată în şedinţă publică.

  Hotarare 112/2015 din 23.06.2015
 • Sedinta din data de 19.06.2015 la ora 09:00

  Complet: CD8
 • Amână pronunţarea

  Amână pronunţarea la 23 iunie 2015. Pronuntată în şedinţa publică

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 19.06.2015
 • Sedinta din data de 08.06.2015 la ora 09:00

  Complet: CD8
 • Amână cauza

  Amână pronunţarea la 19 iunie 2015 Pronuntată în şedinţa publică.

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 08.06.2015
 • Sedinta din data de 25.05.2015 la ora 09:00

  Complet: CD8
 • Amână cauza

  Deliberarea si pronuntarea la 08.06.2015 Pronunţată în şedinţa publică.

  Incheiere de sedinta din 25.05.2015
 • Sedinta din data de 29.04.2015 la ora 09:00

  Complet: CD8
 • Termen intermediar

  Mentine măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpatii Bălănescu Dan si Chiriac Valentin Ionut prin încheierea de la 24.02.2014. Cu drept de contestatie. Pronunţată în şedinţa publică

  Incheiere de sedinta din 29.04.2015
 • Sedinta din data de 27.04.2015 la ora 09:00

  Complet: CD8
 • Amână cauza

  Amână cauza la 25 mai ora 10,00, pentru când se vor cita martorii Cîrtulescu si Cruceru, cu mandate de aducere, în vederea audierii. Se va emite adresă către IPJ Mehedinti-Serviciul Rutier, pentru a comunica daca inculpatul Chiriac se afla de serviciu în data de 14.10.2013. în intervalul orar 14-22, cu cine, în ce echipaj cât şi în ce loc.

  Incheiere de sedinta din 27.04.2015
 • Sedinta din data de 24.03.2015 la ora 12:00

  Complet: CD8
 • Amână cauza

  Amână cauza la 27.04.2015, ora 9,00, pentru când se vor cita martorii propusi

  Incheiere de sedinta din 24.03.2015
 • Sedinta din data de 02.03.2015 la ora 09:00

  Complet: CD8
 • Amână cauza

  Mentine măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpatii Bălănescu Dan si Chiriac Valentin Ionut prin încheierea de la 24.02.2014. Cu drept de contestatie. Pronunţată în şedinţa publică, azi 02.03.2015. Amână cauza la 24.03.2015, ora 12.

  Incheiere de sedinta din 02.03.2015
 • Sedinta din data de 18.02.2015 la ora 09:00

  Complet: CD8
 • Amână cauza

  Amână cauza la 02.03.2015, pentru când se vor cita martorii Bodea Cornel, Bodea Castela si Popescu Viorel Marian.

  Incheiere de sedinta din 18.02.2015
 • Sedinta din data de 15.01.2015 la ora 12:00

  Complet: CD8
 • Amână cauza

  Mentine măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpatii Bălănescu Dan si Chiriac Valentin Ionut prin încheierea de la 24.02.2014. Cu drept de contestatie. Pronunţată în şedinţa publică, azi 15.01.2015. Amână cauza la 18.02.2015, pentru a se cita martora Mincu Mihaela Cristina, cu mandat de aducere.

  Incheiere de sedinta din 15.01.2015
 • Sedinta din data de 13.11.2014 la ora 13:00

  Complet: CD8
 • Amână cauza

  Amână cauza pentru cand se va cita martora Mincu Mihaela Cristina, la adresa indicată de martorul Stoica Cosmin, care locuieste impreuna cu aceasta.

  Incheiere de sedinta din 13.11.2014
 • Sedinta din data de 10.10.2014 la ora 09:00

  Complet: CD8
 • Amână cauza

  Amana cauza la 13.11.2014,pentru administrare probatorii

  Incheiere de sedinta din 10.10.2014
 • Sedinta din data de 23.09.2014 la ora 09:00

  Complet: CD8
 • Amână cauza

  Amână cauza la 10 octombrie 2014, la cererea av.Popa pentru a depune la dosar cererea de probatorii, în scris, cât şi pentru a se emite adresă către Serviciul de Probatiune de pe lângă Tribunalul Dolj pt.intocmirea ref de evaluare

  Incheiere de sedinta din 23.09.2014
 • Sedinta din data de 09.07.2014 la ora 09:00

  Complet: CD8
 • Amână cauza

  Amână cauza la cererea av.Răduleru Sebastian, pentru pregătirea apărării

  Incheiere de sedinta din 09.07.2014
 • Sedinta din data de 23.06.2014 la ora 09:00

  Complet: CD8
 • Termen preschimbat

  Preschimbă termenul la 09.07.2014, la cererea procurorului, care nu se poate prezenta, fiind la INM Bucuresti

 • Sedinta din data de 07.04.2014 la ora 09:00

  Complet: CD8
 • Încheiere

  În baza art. 346 alin. (1) C. proc. pen., constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 263/P/2014 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - D.N.A. - Serviciul Teritorial Craiova, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii: BĂLĂNESCU DAN pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă prev. de art. 257 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv CHIRIAC VALENTIN IONUŢ pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă prev. de art. 257 C.p. rap. la art. 7 alin. 3 din Legea nr.78/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Respinge cererea formulată de inculpatul Chiriac Ionuţ Valentin cu privire la restituirea sumelor de 3.095 euro şi de 11.800 lei, consemnate la C.E.C. BANK, ridicate cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 07 aprilie 2014.

  Incheiere masuri preventive faza de UP 51/2014 din 07.04.2014
 • Sedinta din data de 24.02.2014 la ora 13:00

  Complet: CD8
 • Amână cauza

  Constată încetată de drept măsura obligării de a nu părăsi ţara, luată faţă de inculpaţii BĂLĂNESCU Dan şi Chiriac Valentin Ionuţ la data de 26 decembrie 2013. Admite cererea D.N.A. – Serviciul Teritorial Craiova. În baza art. 211 alin. (2) C. proc. pen. raportat la art. 214 C. proc. pen., dispune luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpaţii BĂLĂNESCU Dan şi Chiriac Valentin Ionuţ , până la soluţionarea definitivă a cauzei. În baza art. 215 alin. (1) C. proc. pen., impune inculpaţilor BĂLĂNESCU Dan şi Chiriac Valentin Ionuţ respectarea următoarelor obligaţii, pe durata măsurii: a) să se prezinte la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată judecătorul de cameră preliminară sau instanţa cu privire la schimbarea locuinţei; c) inculpatul Bălănescu Dan să se prezinte la Poliţia mun. Drobeta Turnu Severin, iar inculpatul Chiriac Valentin Ionuţ la Poliţia comunei Şimian, jud. Mehedinţi, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat; În baza art. 215 alin. (2) C. proc. pen., pe timpul controlului judiciar, impune inculpaţilor să respecte următoarea obligaţie: - să nu se apropie de denunţătorul Stoica Cosmin, de martorii audiaţi în faza de urmărire penală şi să nu comunice cu aceştia, direct sau indirect, pe nici o cale, şi nici inculpaţii între ei. În baza art. 215 alin. (3) C. proc. pen., atrage atenţia inculpaţilor că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat, rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie. Pronunţată în şedinţa publică de azi, 24 februarie 2014.

  Incheiere de sedinta din 24.02.2014
 • Sedinta din data de 24.01.2014 la ora 09:00

  Complet: CD8
 • Amână cauza

  Amână cauza la 24.02.2014, ora 13,00, la cererea inculpatilor pt.angajare de apărători.

  Incheiere de sedinta din 24.01.2014
 • Sedinta din data de 26.12.2013 la ora 10:00

  Complet: CD8
 • Amână cauza

  În baza art. 145 ind. 1 alin. 1 C.p.p. şi art. 143 alin. 1 C.p.p. Dispune luarea faţă de inculpaţii Bălănescu Dan şi Chiriac Valentin Ionuţ , a măsurii obligării de a nu părăsi ţara. În baza art. 145 ind. 1 alin. 2 C.p.p. rap. la art. 145 alin. 1 ind. 1 C.p.p., pe durata măsurii obligării de a nu părăsi ţara, inculpaţii Bălănescu Dan şi Chiriac Valentin Ionuţ sunt obligaţi să respecte următoarele obligaţii: - să se prezinte la instanţa de judecată, ori de câte ori sunt chemaţi; - inculpatul Bălănescu Dan să se prezinte la Politia mun. Dr. Tr. Severin, iar inculpatul Chiriac Valentin Ionuţ la Poliţia com. Şimian jud. Mehedinţi, conform programului de supraveghere întocmit de organul de politie sau ori de câte ori sunt chemaţi; - să nu îşi schimbe locuinţa, fără încuviinţarea organului judiciar care a dispus măsura; - să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nici o categorie de arme; În baza art. 145 ind. 1 alin. 2 C.p.p. rap. la art. 145 alin. 1 ind. 2 lit. c Cpp., inculpaţii Bălănescu Dan si Chiriac Valentin Ionuţ trebuie să respecte următoarea obligaţie: - să nu se apropie de denunţătorul Stoica Cosmin, de martorii audiaţi în cauză şi să nu comunice direct sau indirect cu aceştia şi nici între ei. Atrage atenţia inculpaţilor asupra disp. art. 1451 alin. 2 rap. la art. 145 alin. 3 Cpp. Suma de 200 lei reprezentând onorariu avocat oficiu va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu recurs. Pronunţată în şedinţă publică.

  Incheiere de sedinta din 26.12.2013

Flux dosar


Actualizare GRPD